Lägga till, ta bort eller ändra kolumner eller platskolumner i dokumentbibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du utformar en Microsoft Office InfoPath-formulärmall kan du välja om data som användarna registrerar i formulärfälten ska visas i kolumner i ett dokumentbiblioteks standardvy på en Microsoft Windows SharePoint-webbplats. Du kan välja vilka fält som ska användas som kolumner när du utformar mallen, men du kan också definiera kolumnerna när du publicerar formulärmallen i dokumentbiblioteket.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Definiera dokumentbibliotekskolumner när du designar en formulärmall

Definiera dokumentbibliotekskolumner när du publicerar en formulärmall till ett nytt dokumentbibliotek

Definiera dokumentbibliotekskolumner när du publicerar en formulärmall i ett befintligt dokumentbibliotek

Innan du börjar

När du publicerar en formulärmall i ett dokumentbibliotek baseras alla formulär som skapas i dokumentbiblioteket på mallen. Publicera en formulärmall i ett dokumentbibliotek kan du snabbt distribuera ett formulär med enkel tillfälle, till exempel ett informellt undersökning så att du fångar restaurangen inställningar för en grupp lunch.

Om du publicerar en formulärmall i en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 kan du också göra följande:

Publicera en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp     När du publicerar en formulärmall som en webbplatsinnehållstyp måste aktivera du användare att tilldela flera formulärmallar till ett dokumentbibliotek eller tilldela flera bibliotek formulärmallen över en webbplatssamling. En webbplatssamling är en uppsättning webbplatser på en virtuell server som har samma ägare och delningsinställningar administration. Varje webbplatssamling har en webbplats och kan innehålla en eller flera underwebbplatser. Det kan finnas flera webbplatssamlingar på varje virtuell server. Använd en webbplatsinnehållstyp när du vill återanvända mycket information eller aktivera insamling av data från flera formulär i en enda plats.

Ge användarna möjlighet att redigera fält genom att använda en databladsvy    Du kan låta användarna att lägga till eller redigera data för ett fält med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket. Detta gör det möjligt för användare att lägga till eller uppdatera data för en eller flera formulär utan att faktiskt öppna formulären.

Obs!: Databladsvyer är aktiverade i webbläsaren för användare som har Microsoft Office Access 2007 installerat.

Obs!: Stöd för bibliotek och webbplatsinnehållstyper varierar beroende på om servern kör Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 eller Windows SharePoint Services 3.0. Därför bör du be serveradministratören om du inte är säker på vilken version av Windows SharePoint Services körs på servern.

Överst på sidan

Definiera dokumentbibliotekskolumner när du designar en formulärmall

 1. Öppna formulärmallen.

 2. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 3. Klicka på Egenskapsöverföring.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en kolumn klickar du på Lägg till, klickar på det fält eller den upprepande grupp som du vill skapa en kolumn för och anger sedan ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

   Obs!: Om du väljer att visa data i dokumentbiblioteket ett upprepande fält kan bestämma du hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

  • Om du vill ta bort en kolumn klickar du på kolumnen i listan och sedan klickar du på Ta bort.

  • Om du vill ändra en kolumn klickar du på kolumnen i listan, klickar på Ändra och sedan gör du lämpliga ändringar.

   Obs!: Vissa alternativ för att lägga till, ta bort eller ändra kolumner är bara tillgängliga när du publicerar till en SharePoint-webbplats.

Överst på sidan

Definiera dokumentbibliotekskolumner när du publicerar en formulärmall till ett nytt dokumentbibliotek

 1. Spara formulärmallen.

 2. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 3. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Ange sökvägen till SharePoint-webbplatsen i rutan Ange SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplatsen och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Dokumentbibliotek på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall till en SharePoint-webbplats är inte kryssrutan Aktivera formuläret så att det kan fyllas i med en webbläsare tillgänglig. Innan det går att skapa en webbläsaraktiverad formulärmall måste formulärmallen publiceras till en server där InfoPath Forms Services körs. Länkar till mer information om InfoPath Forms Services finns i avsnittet Se även.

 6. Klicka på Skapa ett nytt dokumentbibliotek och sedan på Nästa.

 7. Ange ett namn för dokumentbiblioteket och en beskrivning av det, och klicka sedan på Nästa.

  Formulärmallens namn och beskrivning visas i dokumentbibliotekets standardvy.

 8. Gör något av följande:

  Lägg till en kolumn

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Gör något av följande:

   • Lägg till en ny kolumn i dokumentbiblioteket genom att markera fältet som innehåller de data som ska visas i kolumnen, välja (Ingen: Skapa en ny kolumn i det här biblioteket) i listan Grupp med webbplatskolumner och sedan ange ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

   • Om du vill använda en befintlig webbplatskolumn markerar du kategorin i listan Grupp med webbplatskolumner och markerar sedan ett namn i listan Kolumnnamn.

    Obs!: Om du väljer att visa data i dokumentbiblioteket ett upprepande fält kan bestämma du hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

    1. Markera kryssrutan Tillåt användare att redigera data i det här fältet med hjälp av en sida datablad eller egenskaper om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller redigera data för det här fältet med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket.

     Obs!: Om du vill använda en databladsvy måste användare ha Microsoft Office Access 2007 installerat på sina datorer.

  Ta bort en kolumn

  1. Klicka på namnet på fältet vars motsvarande kolumn som du vill ta bort under Namn på kolumnen och klicka sedan på Ta bort.

  Ändra en kolumn

  1. Klicka under Kolumnnamn på det fältnamn som motsvarar den kolumn som ska ändras, och klicka sedan på Ändra.

  2. Gör något av följande:

   • Ange ett nytt namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

   • Markera kategorin i listan Grupp med webbplatskolumner och markera sedan ett namn i listan Kolumnnamn.

    Obs!: Om du väljer att visa data i dokumentbiblioteket ett upprepande fält kan bestämma du hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

    1. Markera kryssrutan Tillåt användare att redigera data i det här fältet med hjälp av en sida datablad eller egenskaper om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller redigera data för det här fältet med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket.

     Obs!: Om du vill använda en databladsvy måste användare ha Microsoft Office Access 2007 installerat på sina datorer.

 9. Klicka på Nästa när du är klar med att definiera kolumner i biblioteket.

 10. Kontrollera att informationen stämmer och klicka sedan på Publicera på nästa sida i guiden.

Överst på sidan

Definiera dokumentbibliotekskolumner när du publicerar en formulärmall till ett befintligt dokumentbibliotek

 1. Spara formulärmallen.

 2. Klicka på PubliceraArkiv-menyn.

 3. Klicka på Till en SharePoint-server med eller utan InfoPath Forms Services i Publiceringsguiden och klicka sedan på Nästa.

 4. Ange sökvägen till SharePoint-webbplatsen i rutan Ange SharePoint- eller InfoPath Forms Services-webbplatsen och klicka sedan på Nästa.

 5. Klicka på Dokumentbibliotek på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du publicerar en webbläsarkompatibel formulärmall till en SharePoint-webbplats är inte kryssrutan Aktivera formuläret så att det kan fyllas i med en webbläsare tillgänglig. Innan det går att skapa en webbläsaraktiverad formulärmall måste formulärmallen publiceras till en server där InfoPath Forms Services körs. Länkar till mer information om InfoPath Forms Services finns i avsnittet Se även.

 6. Klicka på Uppdatera formulärmallen i ett befintligt dokumentbibliotek och klicka sedan på det dokumentbibliotek som ska uppdateras.

 7. Klicka på Nästa.

 8. Gör något av följande:

  Lägg till en kolumn

  1. Klicka på Lägg till.

  2. Gör något av följande:

   • Lägg till en ny kolumn i dokumentbiblioteket genom att markera fältet som innehåller de data som ska visas i kolumnen, välja (Ingen: Skapa en ny kolumn i det här biblioteket) i listan Grupp med webbplatskolumner och sedan ange ett namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

   • Om du vill använda en befintlig dokumentbibliotekskolumn eller webbplatskolumn markerar du kategorin i listan Grupp med webbplatskolumner och markerar sedan namnet i listan Kolumnnamn.

    Obs!: Om du väljer att visa data i dokumentbiblioteket ett upprepande fält kan bestämma du hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

    1. Markera kryssrutan Tillåt användare att redigera data i det här fältet med hjälp av en sida datablad eller egenskaper om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller redigera data för det här fältet med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket.

     Obs!: Om du vill använda en databladsvy måste användare ha Microsoft Office Access 2007 installerat på sina datorer.

  Ta bort en kolumn

  1. Klicka på namnet på fältet vars motsvarande kolumn som du vill ta bort under Namn på kolumnen och klicka sedan på Ta bort.

  Ändra en kolumn

  1. Klicka under Kolumnnamn på det fältnamn som motsvarar den kolumn som ska ändras, och klicka sedan på Ändra.

  2. Gör något av följande:

   • Ange ett nytt namn för kolumnen i rutan Kolumnnamn.

   • Markera kategorin i listan Grupp med webbplatskolumner och markera sedan ett namn i listan Kolumnnamn.

    Obs!: Om du väljer att visa data i dokumentbiblioteket ett upprepande fält kan bestämma du hur du vill visa fältet i dokumentbiblioteket genom att klicka på ett värde i listan med funktioner. Du kan välja om du vill visa det första värdet i fältet, det sista värdet i fältet eller antalet över alla förekomster av fältet eller om du vill sammanfoga alla värden.

    1. Markera kryssrutan Tillåt användare att redigera data i det här fältet med en datablads- eller egenskapssida sida om du vill ge användarna möjlighet att lägga till eller redigera data för det här fältet med hjälp av en databladsvy eller genom att redigera egenskaper för ett formulär i dokumentbiblioteket.

     Obs!: Om du vill använda en databladsvy måste användare ha Microsoft Office Access 2007 installerat på sina datorer.

 9. Klicka på Nästa när du är klar med att definiera kolumner i biblioteket.

 10. Kontrollera att informationen stämmer och klicka sedan på Publicera på nästa sida i guiden.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×