Lägga till sidnummer i ett Word 2010-dokument

Du kan infoga sidnummer överst (sidhuvud), längst ned (sidfot) och till och med i sidmarginalerna i ett Word 2010-dokument. Använd stegen i den här artikeln om du vill ange hur och var sidnumren ska visas.

Om du vill infoga annan information i sidhuvudet eller sidfoten, t.ex. datum och tid, författarens namn, dokumentets titel, dokumentets sökväg, ord som ”Konfidentiellt” med mera, finns i Infoga eller ta bort ett sidhuvud eller en sidfot i Word 2010. Du kan även infoga filnamnet.

Infoga sidnummer

Använd den här proceduren om du vill numrera alla sidor eller utelämna titelsidan (första sidan).

 1. Klicka på Sidnummer på fliken Infoga.

  Infoga ett sidnummer

 2. Välj en plats i dokumentet där du vill visa sidnumret, t.ex. Överst på sidan (sidhuvudet), Nederst på sidan (sidfoten), Sidmarginalerna (sidorna) eller Aktuell position.

  Om du väljer Aktuell position infogas sidnumret där markören befinner sig för närvarande i dokumentet.

  Välj en plats för sidnumren

 3. Välj ett sidnummerformat i listrutan.

 4. Om du vill gå tillbaka till dokumentets brödtext, trycker du på Esc eller klickar du på Stäng sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  På fliken Design klickar du på Stäng sidhuvud och sidfot

  Om du vill utelämna titelsidan från sidnumreringen, ska du se till att rutan Annorlunda förstasida även är markerad under Verktyg för sidhuvud och sidfot, på fliken Design.

  Markera rutan Annorlunda förstasida

Infoga X av Y-sidnummer (t.ex. Sida 1 av 25)

Visa aktuellt sidnummer och totalt antal sidor i dokumentet.

 1. Klicka på Sidnummer på fliken Infoga.

  Infoga ett sidnummer

 2. Välj en plats i dokumentet där du vill visa sidnumret, t.ex. Överst på sidan (sidhuvudet), Nederst på sidan (sidfoten) eller Aktuell position.

  Om du väljer Aktuell position infogas sidnumret där markören befinner sig för närvarande i dokumentet.

  Välj en plats för sidnumren

 3. I listrutan under X av Y, väljer du Nummer med fet stil 1, Nummer med fet stil 2 eller Nummer med fet stil 3.

  Välj ett sidformat för X av Y

 4. Om du vill ändra numreringsformatet klickar du på Sidnummer och Formatera sidnummer under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  Formatera sidnummer

 5. I listan Nummerformat väljer du ett format du vill ha och klickar på OK.

Infoga ojämna och jämna sidnummer

Använd den här proceduren om du vill placera ojämna sidnummer i den högra sidfoten på en sida och jämna sidnummer i den vänstra sidfoten på en sida.

 1. Klicka på en sida med ett ojämnt sidnummer, t.ex. första sidan i dokumentet, som du vill att ska ha ett sidnummer.

 2. Klicka på Sidfot på fliken Infoga.

 3. I formatlistan Inbyggd väljer du Enkelt (udda sidor).

  Välj Enkelt (udda)

 4. Under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design markerar du rutan Annorlunda udda och jämna sidor.

  Markera Olika udda och jämna sidor

  Om du vill utelämna titelsidan från sidnumreringen, ska du se till att rutan Annorlunda förstasida även är markerad under Verktyg för sidhuvud och sidfot, på fliken Design.

  Markera rutan Annorlunda förstasida

 5. Under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design, klickar du på Nästa om du vill flytta markören till sidfoten för sidor med jämna sidnummer.

  Klicka på Nästa

 6. Under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design, klickar du på Sidfot.

 7. I formatlistan Inbyggd väljer du Enkelt (jämna sidor).

Infoga sidnummer i olika avsnitt i ett dokument

Stora dokument kräver vanligtvis olika sidnummerformat i olika avsnitt. Titelsidan (första sidan) behöver inte ett sidnummer, du kan använda romerska siffror (i., ii., iii.) på innehållsförteckningens sidor och i huvuddokumentet kan du använda arabiska nummer (1, 2, 3). Använd den här proceduren om du vill konfigurera andra sidnumreringsformat i ett dokument – eller titta på det här videoklippet.

 1. Om du vill visa alla dolda teckensymboler i dokumentet, ska du klicka på symbolen för dolda tecken på fliken Start. Symbolen för dolda tecken .

  Gå till fliken Start och klicka på symbolen för dolda tecken.

  Detta hjälper dig med att se avsnittsbrytningar som du lägger till.

 2. Bläddra till längst ned på titelsidan eller första sidan.

 3. På fliken Sidlayout klickar du på Brytningar och under Avsnittsbrytningar klickar du på Nästa sida.

  Klicka på Nästa sida

 4. Titelsidan är Avsnitt 1 och resten av dokumentet är Avsnitt 2.

 5. Bläddra till längst ned på första sidan i Avsnitt 2 (innehållsförteckningen) och dubbelklicka om du vill öppna sidfoten. Länken Samma som föregående som du vill avlänka visas.

  I sidfoten: Samma som föregående

 6. Med markören aktiv i sidfoten under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design, klickar du på Länka till föregående.

  Detta bryter länken mellan Avsnitt 1 (titelsidan) och Avsnitt 2 (innehållsförteckningen).

 7. Bläddra till längst ned på sista sidan i Avsnitt 2 (innehållsförteckningen).

 8. På fliken Sidlayout klickar du på Brytningar och under Avsnittsbrytningar klickar du på Nästa sida.

  Klicka på Nästa sida

 9. Med markören aktiv i sidfoten under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design, klickar du på Länka till föregående.

  Detta bryter länken mellan Avsnitt 2 (innehållsförteckningen) och Avsnitt 3 (resten av dokumentet).

 10. Klicka någonstans i innehållsförteckningen, klicka på Sidnummer, Nederst på sidan på fliken Infoga och välj Oformaterat nummer 2 i listrutan.

 11. Klicka på Sidnummer och Formatera sidnummer under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  Formatera sidnummer

 12. I listan Nummerformat väljer du formatet Romerska nummer och klickar på OK.

  Välj nummerformatet Romersk

 13. Bläddra till sidfoten på första sidan i Avsnitt 3 (resten av dokumentet).

 14. Klicka på Sidnummer, Nederst på sidan på fliken Infoga och välj Oformaterat nummer 2 i listrutan.

  Meddelanden: Om sidnumret som visas är ett annat nummer än ”1”, gör du följande för att ändra det:

  • Klicka på Sidnummer och Formatera sidnummer under Verktyg för sidhuvud och sidfot på fliken Design.

  • Under Sidnumrering i rutan Börja på skriver du ”1” och klickar sedan på OK.

  Ange det första sidnumret

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×