Lägga till sidhuvuden och sidfötter i en presentation

Sidhuvuden och sidfötter i bilder

Webbläsaren stöder inte video. Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Visa sidhuvuden och sidfötter i bilder, gör inställningar och anpassa sedan sidhuvud och sidfot för rubrikbilden.

Visa sidfoten på bilder

Du kan lägga till information, t.ex. en presentationens namn eller orden ”konfidentiellt” längst ned på bilderna. Du kan även lägga in exempelvis datum, klockslag och bildnummer.

  1. Klicka på INFOGA > Sidhuvud/sidfot.

  2. Markera Sidfot på fliken Bild.

  3. I rutan nedanför Sidfot skriver du in texten du vill använda, t.ex presentationens titel.

  4. Markera Datum och tid för att lägga till den informationen i bilderna.

  5. Markera Bildnummer för att numrera bilderna.

  6. Förhindra att sidfoten visas på rubrikbilden genom att markera Visa inte på rubrikbild.

  7. Klicka på Använd för alla. Om du vill visa sidfotsinformationen endast på den markerade bilden klickar du på Använd i stället för Använd för alla.

Vill du veta mer?

Arbeta med åhörarkopiebakgrunder

Skriva ut bilder, anteckningar och åhörarkopior

Använda bildbakgrunder till att anpassa en presentation

I vår Contoso Pharmaceuticals-presentation vill vi lägga till sidhuvuden och sidfötter.

Vi vill ha bildnummer överallt utom på rubrikbilden och vi vill bara ha datum på rubrikbilden. Hur gör vi det?

Vi vill titta på våra alternativ och klickar på Infoga, Sidhuvud och sidfot. I dialogrutan Sidhuvud och sidfot är fliken Bild vald.

Observera alternativet Visa inte på rubrikbilden. Detta gör att jag kan göra ett undantag för rubrikbilden.

Jag kontrollerar allt jag vill ha för alla andra bilder: bildnummer och sidfot, där jag vill ange företagets webbadress.

Jag klickar på Visa inte på rubrikbilden och sedan på Använd för alla för att tillämpa dessa alternativ överallt annars.

Rubriksidan påverkas inte och bildnummer och sidfot visas på andra bilder.

Låt oss zooma in för att se bättre. Jag gillar inte den gröna färgen för sidfoten. Det är svårt att se.

Men det är en formateringsfråga och vi kommer att ta itu med den i Film 3.

Jag zoomar tillbaka ut.

För att tillämpa vad vi vill ha på rubrikbilden kommer vi att markera den och klicka på Sidhuvud och Sidfot.

Effekten av alternativet Visa inte på rubrikbilden är att avmarkera alla kryssrutor för rubrikbilden.

För att kringgå detta kan jag välja vad jag vill ha för rubrikbilden och klicka på Verkställ, vilket bara berör vald bild.

Jag låter alternativet Uppdatera automatiskt för Datum och tid vara kvar och väljer ett datumformat.

Formaten är endast datum, datum och tid eller endast tid. Jag väljer ett enkelt datum.

Jag vill också inkludera sidfoten, webbadressen, på rubrikbilden. Jag kontrollerar Sidfot.

Jag avmarkerar Visa inte på rubriksidan och klickar på Verkställ.

Datum- och textsidfoten visas, men inte bildnumret. Det är vad vi vill ha.

Observera att den lodräta formateringen här bestäms av layouten för denna rubrikbild.

De andra bilderna påverkas inte av mitt val för rubrikbilden.

Vi har nu två uppsättningar alternativ som används. När jag markerar rubrikbilden och klickar på Sidhuvud och sidfot för att öppna dialogrutan…,

…ser jag mina alternativ för den här bilden, datum och sidfot.

Så länge jag klickar på Verkställ i stället för Använd för alla, påverkar inställningarna här bara rubrikbilden.

När jag väljer bild 2 och klickar på Sidhuvud och sidfot

visas de alternativ jag valt för alla andra bilder: bildnummer och sidfot.

Om jag gör en ändring här, till exempel avmarkerar rutan Sidfot, och klickar på Använd för alla…

…försvinner sidfoten från bilderna

och ändringen gäller även rubriksidan, som nu visar bildnummer och ingenting annat.

Jag måste öppna dialogrutan Sidhuvud och sidfot igen för rubrikbilden,

markera vad jag vill ha för den bilden och klicka på Verkställ.

Nästa: Redigera sidhuvuden och sidfötter på bildbakgrunden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×