Lägga till resurser i projektet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Resurser är vanligtvis personer som ingår i projektplanen, oavsett om de är tilldelade till aktiviteter. En resurs kan dock också innehålla sådant som används för att slutföra ett projekt, inklusive utrustning och andra material (till exempel cement eller web servers).

Du kan lägga till flera typer av resurser i projektet.

 • Företagsresurser     En företagsresurs ingår i listan över resurser för hela organisationen, var och en av de här resurserna kan därför delas i flera projekt. Normalt listan med företagsresurser hanteras av en administratör och varje projektledare lägger till de här resurserna i sina projekt efter behov.

 • Icke-företagsresurser     En icke-företagsresurs, eller lokal resurs är inte en del av listan på resurser för hela organisationen. Ingen annan projektledare kan använda dina icke-företagsresurser i sina projekt.

 • Allmänna resurser     Allmänna resurser används för att specificera personalkraven för ett projekt, t.ex. snickare och utvecklare, eller ett resurslag.

Vad vill du göra?

Lägga till resurser till ditt projekt

Lägga till företagsresurser till ditt projekt (endast Project Professional)

Lägga till allmänna företagsresurser till ditt projekt (endast Project Professional)

Lägga till allmänna icke-företagsresurser till ditt projekt (endast Project Professional)

Lägga till resurser i projektet

 1. Välj Resurslista i gruppen Resursvyer på fliken Visa.

  (I Project 2007 väljer du Visa > Resurslista, och välj sedan Visa > tabell > posten.)

 2. Skriv ett befattning, material eller allmän resursnamn i fältet Resursnamn.

 3. Om du vill ange resursgrupp i fältet grupp för resursnamn, Skriv namnet på gruppen.

 4. Ange resurstypen.

  • Om du vill ange att den här resursen är en arbetsresurs, i fältet typ väljer du arbete.

  • Om du vill ange att den här resursen är en materialresurs i fältet typ markerar du Material. Ange en etikett (till exempel bakgårdar, toneller rutorna) för resursen i fältet Materialetikett.

  • Om du vill ange att den här resursen är en kostnadsresurs i fältet typ väljer du kostnader.

 5. I Max. Enheter fältet för resursen, anger du antalet Totalt antal enheter som resursen är tillgänglig för det här projektet. Max enheter-värdet anger hur stor del av den här resursen är tillgänglig för det här projektet – till exempel deltid eller Multipler.

  Om du har en resurs som är tillgänglig för ditt projekt två dagar i veckan kan ange du maxenheter värdet 40%. Du kan använda max enheter för att ange flera tillgänglighet av en resursbeteckning. Anta att du har en resurs med namnet ingenjörer, en enstaka resurs som representerar tre individuella tekniker i din grupp. Du kan ange max enheter för tekniker som 300%. Du kan schemalägga alla tre tekniker samtidigt i din grupp utan ingenjörer resursen blir överbokad.

  Du kan ange maxenheter i procent (50 %, 100 %, 300 %) eller som decimaltal (0,5, 1, 3).

  Meddelanden: 

  • Om du vill skapa en budgetresurs har markerat kryssrutan resursen, högerklicka på resursnamnet och väljer sedan Information. Markera kryssrutan Budget.

  • Du kan lägga till en arbetsresurs och associerad information med hjälp av MAPI e-adressboken, från Active Directory eller från Microsoft Project Server. Välj Lägg till resurser på fliken resurs i gruppen Infoga och välj sedan Skapa Team från Enterprise (endast Project Professional), Active Directory eller Adressboken. (I Project 2007 väljer du Infoga > Ny resurs från, och välj sedan Adressboken, Active Directory eller Project Server.)

Överst på sidan

Lägga till företagsresurser till ditt projekt (endast Project Professional)

 1. Välj Lägg till resurser i gruppen Infoga på fliken resurs > Skapa Team från Enterprise.

  (I Project 2007 väljer du Verktyg > Skapa Team från Enterprise.)

 2. Välj filter som du vill använda i rutan befintliga filter i dialogrutan Skapa Team från Enterprise. Filtrerad lista med företagsresurser visas i kolumnen Företagsresurs. Alla resurser som redan har tilldelats till din projektgrupp visas i kolumnen Projektresurs.

 3. Om du vill söka efter resurser som är tillgängliga för arbete under ett visst antal timmar under ett viss tidsintervall markerar du kryssrutan Tillgänglig för arbete. Ange den tidsmängd som en resurs behöver vara tillgänglig för arbete och markera sedan datumintervallet genom att använda rutorna Från och Till.

 4. Markera den företagsresurs som du vill lägga till i projektet i kolumnen Företagsresurs och välj sedan Lägg till. Om du vill markera flera resurser, håller du ned CTRL medan du markerar varje resurs.

  • Om du vill hitta företagsresurser som matchar färdigheter och andra attribut för en befintlig resurser för din grupp, Välj den resurs som du vill matcha under Projektresurs och välj sedan matchar.

  • Om du vill ersätta en befintlig resurs med en företagsresurs i kolumnen Projektresurs väljer du resursen eller allmän resurs som du vill ersätta. Markera den nya företagsresursen under Företagsresurs, och välj sedan ersätta.

   När du ersätter en resurs tas inte den ersatta resursen bort om de har slutfört något verkligt arbete. Ersättningsresursen tilldelas det återstående arbetet.

 5. Om du vill lägga till en föreslagen resurs i projektgruppen i kolumnen bok väljer du föreslagen.

 6. Om du vill visa ett diagram över en markerad resurs tillgänglighet väljer du diagram.

 7. Välj OK.

Meddelanden: 

 • Genom att lägga till en företagsresurs i ditt projekt får du bara tillåtelse att tilldela resursen aktiviteter i projektet. Du kan inte ändra resursattributen, t.ex. betalning eller tillgänglighet.

 • Om du vill lägga till resurser till listan på tillgängliga företagsresurser måste du importera resurserna.

Överst på sidan

Lägga till allmänna företagsresurser till ditt projekt (endast Project Professional)

 1. Välj Lägg till resurser i gruppen Infoga på fliken resurser > Skapa Team från Enterprise.

  (I Project 2007 väljer du Verktyg > Skapa Team från Enterprise.)

  Om det finns mer än 1 000 resurser kan du filtrera resurslistan genom att använda företagets dispositionskoder. Dispositionskoder definieras baserat på kraven från ditt företag.

 2. Välj Bild av knapp att utöka Anpassa filter i dialogrutan Skapa grupp.

 3. Under Anpassa filter, Välj allmän i kolumnen Fältnamn, Välj är lika med i kolumnen Test och skriv sedan Ja i kolumnen värden.

 4. Välj Använd filter för att använda filter inställningar i listan med företagsresurser.

 5. Om du vill söka efter resurser som är tillgängliga för arbete under ett visst antal timmar under ett viss tidsintervall markerar du kryssrutan Tillgänglig för arbete. Ange den tidsmängd som en resurs behöver vara tillgänglig för arbete och markera sedan datumintervallet genom att använda rutorna Från och Till.

 6. Markera den allmänna resursen som du vill lägga till i projektet i kolumnen Företagsresurs och välj sedan Lägg till. Om du vill markera flera resurser, håller du ned CTRL medan du markerar varje resurs.

Överst på sidan

Lägga till allmänna icke-företagsresurser till ditt projekt (endast Project Professional)

 1. Välj Resurslista i gruppen Resursvyer på fliken Visa.

  (I Project 2007 klickar du på ResurslistaVisa-menyn.)

 2. Ange ett namn för den allmänna resursen i kolumnen Resursnamn, t.ex. ”snickare”.

 3. Högerklicka på resursnamnet och välj Information. Välj fliken Allmänt i dialogrutan Resursinformation och sedan markera kryssrutan allmän

 4. Ange värden för alla fält som krävs för denna allmänna resurs under Anpassa fält på fliken Anpassa fält.

  Eftersom dessa anpassade fält är unika för varje organisation systemadministratören efter svar på frågor om användningen.

  Obs!: Du kan lägga till alla allmänna resurser till listan på företagsresurser. Du kanske behöver ange andra attribut för resursen, t.ex. kalender och personer med vissa kunskaper, beroende på kraven från din organisation.

Överst på sidan

Det finns två sätt att lägga till resurser i projektet:

 • Skapa grupp     När du använder funktionen Skapa grupp kan du leta efter företagsresurser som har de kunskaper som krävs för att kunna slutföra uppgifterna i projektet.

 • Resursplan     När projektet inleds, innan en detaljerad projektplan med aktiviteter och tilldelningar har förberetts, kan du använda en resursplan som representerar projektets resursbehov på hög nivå. Det här är till god hjälp när du behöver instruera resurshanterare och avdelningschefer om kommande arbete, men du inte vet vilka exakta aktiviteter och resurser som ska utgöra projektplanen.

  Obs!: Du kan skapa och visa resurs abonnemang via Project Web Access. Resurs-abonnemang visas inte i Project Professional och planerna begränsar inte resurstillgänglighet i Project.

Vad vill du göra?

Lägga till resurser i ett projekt med Skapa grupp

Skapa en resursplan för ett projektförslag

Lägga till resurser i ett projekt med Skapa grupp

 1. Välj projekt i fältet Snabbstart.

 2. Markera raden för projektet som du vill skapa en grupp för och välj sedan Skapa grupp.

 3. På sidan Skapa grupp visar en lista med resurser till vänster alla resurser som du har behörighet att visa i resursstrukturkoden för din organisation. I listan till höger visas de resurser som redan har tilldelats i projektet.

 4. Markera resurserna till vänster som du vill tilldela till projektet och klicka på Lägg till. Markera resursen genom att markera kryssrutan bredvid resursen.

 5. Om du vill skapa en lista som innehåller de resurser som har färdigheter som matchar en resurs till höger till vänster har markerat kryssrutan resursen till höger och väljer sedan matchar.

  Att hitta resurser på det här sättet är särskilt användbart när du har allmänna resurser i projektet och du vill hitta riktiga resurser (personer) med samma kunskaper som kan ersätta de allmänna resurserna.

 6. Om du vill ersätta resursen till höger med resursen till vänster väljer du resursen till vänster och resursen till höger och väljer sedan ersätta. Om resursen har värden för verkligt arbete registrerade för aktiviteter kan inte resursen användas i projektet.

 7. Välj bekräftad under Bokningstyp om du vill genomföra resursen i projektet, eller välj föreslagen om du inte redan har tillstånd att fatta resursen i projektet.

  Tips: Markera resurserna till vänster om du vill visa ett diagram som visar tillgängligheten för de markerade resurserna innan du lägger till dem i ditt schema och välj sedan diagrammet.

 8. Välj Save Changes att lägga till nya resurser i projektet.

Du kan också skapa ett filter så att du bara kan se en delmängd av resurserna på sidan Skapa grupp:

 1. Välj Alternativ för Bild av knapp och välj sedan Filter.

 2. Markera det filter som du vill använda i listan Filter.

 3. Markera ett fält i listan Fältnamn och ett test i listan Test. I listan Värde markerar du ett värde du vill testa, eller anger ett antal värden genom att skriva två värden som separeras av ett semikolon (;).

 4. Om filtret innehåller mer än en villkorsrad markerar du en operator i kolumnen Och/Eller för att påbörja en ny rad.

 5. Välj Verifiera filter om du vill testa om filtret returnerar giltiga resultat innan du använder den för resurserna.

 6. Välj OK för att använda filtret på listan över resurser.

Obs!: Det är möjligt att projektledare inte kan visa och tilldela alla resurser i organisationen. Kontakta administratör om du behöver tillstånd att skapa en grupp.

Skapa en resursplan för ett projektförslag

 1. Välj förslag och aktiviteter i Snabbstart, under projekt.

 2. Välj det projekt du vill skapa en resursplan och välj sedan Resursplan.

 3. Välj Alternativ för Bild av knapp .

 4. Ange det datumintervall och den tidsenhet som ska visas i den tidsfasade delen av resursplanstabellen i rutorna Datumintervall och Enheter.

 5. I rutan Visningsenheter anger du om du vill att värdena i resurstabellen ska visas som timmar, dagar eller heltidsekvivalenter.

 6. Om du vill bestämma hur sammanfattningen av resurstilldelningar presenteras i rapporterna, som du kan generera från Project Web Access, går du till avsnittet Beräkna resursanvändning och väljer något av följande:

  • Projektplan      Om du vill beräkna tillgänglighet för resurser för alla tilldelningar i projektet, men inte från projektets resursplan, väljer du det här alternativet.

  • Resursplan      Om du vill beräkna tillgänglighet för resurser med resursinformation i resursplanen väljer du det här alternativet.

  • Projektplan tills      Om du vill beräkna tillgänglighet för resurser från alla tilldelningar i projektet fram till ett visst datum väljer du det här alternativet. Resursanvändningen från resursplanen används för att bestämma tillgänglighet för resurser efter det specificerade datumet.

 7. Markera kryssrutan Visa total arbetstid om du vill visa det totala antalet timmar i resursplanstabellen i stället för tidsfördelad värden.

 8. I rutan Objekt per sida anger du maximalt antal rader som ska visas i resursplanstabellen.

 9. Välj Använd att tillämpa inställningarna på rutnätet resurs utan att spara.

 10. Välj Publicera du publicerar planen så att den visas som ett projektförslag i Projektcenter.

  Om du vill spara förslaget utan att publicera den, väljer du Spara. Andra gruppmedlemmarna kommer inte att kunna se förslag i Projektcenter.

Varför kan jag inte utföra vissa åtgärder i Project Web Access?

Beroende på vilka behörighetsinställningar du använde för att logga in på Project Web Access kanske du inte kan se eller använda vissa funktioner. Det visas på vissa sidor kan också skilja sig från vad som visas om serveradministratören anpassat Project Web Access men inte anpassat hjälpen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×