Office
Logga in

Lägga till resurser i företagets resurspool

Företagets resurspool används till att hantera och tilldela resurser till planer i Project Server. I Microsoft Project Professional kan du lägga till resurser i listan med företagsresurser i Project Server.

Obs!:  Du måste ha tillräcklig behörighet för att lägga till resurser i företagets resurspool.

Vad vill du göra?

Lägga till enskilda resurser i företagets resurspool

Lägga till flera resurser från Project i företagets resurspool

Lägga till fler resurser från företagets resurspool i Microsoft Project Professional

Lägga till enskilda resurser i företagets resurspool

När du ska lägga till resurser i Microsoft Project måste Microsoft Project Professional vara anslutet till Project Server med ett konto som har behörighet att lägga till resurser i företaget.

 1. Klicka på fliken Resurser i Microsoft Project. Klicka på Resurspool i gruppen Tilldelningar och klicka sedan på Företagets resurspool.

  Grafik över gruppen Tilldelningar

  Project Web Access visas i webbläsaren

  Obs!:  Webbläsaren kan ha öppnats bakom Project. Kontrollera aktivitetsfältet i Windows och se efter om ett nytt webbläsarfönster har öppnats.

 2. Klicka på Ny resurs i Project Web Access.
  Resursredigeringsgrupp i PWA

 3. Ange följande om den nya resursen:

  • Resurstyp     Om du vill ändra resurstypen väljer du arbetsresurs, kostnadsresurs eller materialresurs i listan Typ. Du kan även ange om resursen är en budgetresurs eller en allmän resurs genom att markera kryssrutan Budget eller Allmän.

   Obs!:  Avmarkera kryssrutan Resursen kan logga in på Project Server om du inte vill samla in information om aktiviteter som resursen arbetar med, eller om du inte vill att resursen ska logga in på Microsoft Project Server.

  • Resursnamn och annan identifieringsinformation     Det här är bland annat resursens namn, e-postadress och RBS-värde (Resource Breakdown Structure).

   Om den här resursen har en gruppwebbplats skriver du länknamnet och URL-adressen i rutan Hyperlänkens namn respektive Hyperlänk-URL.

  • Utjämning     Om du vill utesluta den här resursen från utjämningsprocessen avmarkerar du kryssrutan Kan utjämnas.

  • Tidrapportansvarig och standardägare för tilldelning     Om resursen har en tidrapportsansvarig eller standardägare för tilldelning annan än sig själv anger eller söker du efter namnet.

   Ange tilldelningsägare genom att skriva eller söka efter namnet i rutan Standardägare för tilldelning. Normalt är tilldelningsägaren den arbetsresurs som tilldelades aktiviteten initialt, men tilldelningsägaren kan också vara en chef eller någon annan i gruppen.

   Ange projektets kalender som ska kopplas till resursen genom att klicka på kalendern i listan Baskalender.

   Du kan ange om resursen är bekräftad eller föreslagen att arbeta i ett projekt genom att välja rutan Standardbokningstyp.

  • Gruppinformation     Om resursnamnet representerar en grupp med resurser markerar du kryssrutan Grupptilldelningspool och bläddrar efter gruppnamnet.

   Om resursen tillhör en grupp bläddrar du sedan efter gruppens namn och lämnar rutan omarkerad. Du kan också leta efter namnet på gruppen genom att klicka på Bläddra Bläddra .

  • Tillgänglighet     Om du vill ändra tillgänglighet för resursen i rutorna Tillgänglig tidigast och Tillgänglig senast klickar du på datumväljaren kalender och väljer datum i kalendern.

  • Kostnads- och gruppkoder     Om din organisation har skapat grupp- och kostnadskoder väljer du dem i rutorna Grupp, Kod, Kostnadsställe och Kostnadstyp.

 4. Din organisation kan begära ytterligare information om dina resurser. Under Egna fält för resursen anger du den information som organisationen begär för varje resurs. Det här avsnittet visas inte om din organisation inte har definierat några egna resursfält.

 5. Klicka på Spara.

Om du vill använda en företagsresurs till att arbeta med en aktivitet i ditt projekt måste du använda funktionen Skapa team från företag i projektet. Lär dig att lägga till resurser i projektet.

Lägga till flera resurser från Project i företagets resurspool

Innan du kan lägga till flera resurser i företagets resurspool måste du lägga till dem i vyn Resurslista eller börja med en plan som redan har resurser.

 1. Klicka på fliken Vyer i Microsoft Project Professional. Klicka på Resurslista i gruppen Resursvyer.

  bild på resursvyer

  Ange den resurs du vill importera till företagets resurspool. Om du redan har resurser i projektet som inte ingår i företagets resurspool importeras dessa befintliga resurser.

 2. Klicka på fliken Resurser.

 3. Klicka på Lägg till resurser och sedan på Importera resurser till företag.
  Guiden Importera resurser visas till vänster. Vyn Resurslista visas till höger och innehåller resurserna i det aktuella projektet.

 4. Om du vill mappa eventuella egna fält i projektet till anpassade företagsfält som har definierats av din organisation klickar du på Mappa resursfält.
  När du har mappat resursfälten klickar du på OK i dialogrutan Mappa egna fält.

 5. Klicka på Fortsätt till steg 2 för varje resurs som du vill lägga till i företagets resurspool.

  Obs!: I vyn Resurslista finns kolumnen Fel där du får varningar om eventuella misstag vid importen av resurser.

 6. Klicka på Ja i motsvarande Importera-kolumn i guiden Importera resurser. Det här steget gör att inga fel skapas när resurser importeras till företagets resurspool.
  Eventuella fel visas bredvid resursens namn i kolumnen Fel till höger.

 7. Klicka på Spara och slutför. Resurserna har nu importerats till företagets resurspool.

Om du vill använda en företagsresurs till att arbeta med en aktivitet i ditt projekt måste du använda funktionen Skapa team från företag i projektet. Lär dig att lägga till resurser i projektet.

Obs!: 

 • Du kan välja en projektplan från en tidigare version av Project när du ska importera resurser. Det här är användbart om du har resurser i .mpp-filer från tidigare versioner av Project eller resurslistor i andra filformat.

 • Om du vill lägga till resurser som redan finns i en databas eller en lista i Microsoft Office Excel kan du använda guiden Importera som visas när du öppnar en fil som är inte en Microsoft Project-plan (.mpp) eller Microsoft Project-mall (.mpt), eller när du klickar på ODBC i dialogrutan Öppna. Lär dig att lägga till eller uppdatera företagsresurser med en extern datafil.

Lägga till fler resurser från företagets resurspool i Microsoft Project Professional

Du kan också lägga till flera resurser från Project Server.

 1. 1. Klicka på Resurs i Project-webbappen så att Resurscenter öppnas. Markera minst en resurs och klicka på Öppna.

  Resursredigeringsgrupp i PWA

  Obs!: Du måste markera minst en resurs för att kunna öppna företagets resurspool i Project Professional.

 2. Microsoft Project öppnas.

 3. Lägg till resurser i vyn Resurslista i Project.

 4. Stäng och spara Project.

  Obs!:  Din organisation kan begära ytterligare information om dina resurser. Under Egna fält för resursen anger du den information som organisationen begär för varje resurs. Det här avsnittet visas bara om din organisation har definierat egna resursfält.

De resurser du lade till i projektet läggs till i företagets resurspool.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×