Lägga till, redigera, söka efter och ta bort rader med hjälp av ett dataformulär

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om en rad med data är väldigt lång och måste bläddra mycket, i stället använda ett dataformulär för att lägga till, redigera, söka efter och ta bort rader.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om dataformulär

Skapa ett dataformulär

Använda ett dataformulär

Stänga ett dataformulär

Läsa mer om dataformulär

Med ett dataformulär kan du enkelt ange eller visa en hel rad med information i ett område eller i en tabell utan att rulla vågrätt. Det kan vara lättare att ange data om du använder ett dataformulär i stället för att flytta från kolumn till kolumn när du har fler datakolumner än vad som kan visas på skärmen. Använd ett dataformulär när det är tillräckligt med ett enkelt formulär med textrutor där kolumnrubrikerna listas som etiketter och du inte behöver avancerade eller egna formulärfunktioner, till exempel en listruta eller en rotationsknapp.

Exempel på ett typiskt dataformulär

Microsoft Office Excel kan automatiskt generera ett inbyggt dataformulär för område eller tabell. I dataformuläret visas alla kolumnrubriker som etiketter i en enda dialogruta. Varje etikett har en angränsande tom textruta där du kan ange data för varje kolumn, upp till maximalt 32 kolumner. Du kan ange nya rader i ett dataformulär, hitta rader genom att bläddra eller (baserat på cellinnehåll) uppdatera rader och ta bort rader. Om en cell innehåller en formel, formelns resultat visas i dataformuläret, men du kan inte ändra formeln genom att använda dataformuläret.

Obs!: Du kan inte skriva ut ett dataformulär. Dessutom eftersom ett dataformulär är en modal dialogruta, kan inte du använda kommandot Excel Skriv ut eller knappen Skriv ut tills du stänger dataformuläret. Du kan också använda Windows Print Screen-tangenten för att göra en bild av formuläret och kopiera den till Microsoft Paint eller ett annat program. Mer information finns i avsnittet hjälp, Kopiera de aktiva fönstret eller innehållet på skärmen.

Överst på sidan

Skapa ett dataformulär

 1. Om det behövs anger du en kolumnrubrik för varje kolumn i området eller tabellen. I Excel används kolumnrubrikerna för att skapa etiketter för varje fält i formuläret.

  Viktigt!: Kontrollera att det inte finns några tomma rader i dataområdet.

 2. Klicka på en cell i området eller tabellen där du vill lägga till formuläret.

 3. Gör följande om du vill lägga till formuläret knappen Knappen Formulärkontroll i Verktygsfältet Snabbåtkomst:

  1. Klicka på pilen bredvid verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Fler kommandon.

  2. Klicka på Alla kommandon i rutan Välj kommandon från och markera formulär knappen Knappen Formulärkontroll i listan.

  3. Klicka på Lägg till och sedan på OK.

 4. Klicka på formuläret Knappen Formulärkontroll i Verktygsfältet Snabbåtkomst.

Jag ser ett meddelande där det står "för många fält i dataformuläret"

Det går endast att skapa dataformulär för ett område eller en tabell med högst 32 kolumner. Minska antalet kolumner om det är möjligt.

Överst på sidan

Använda ett dataformulär

Du kan använda ett dataformulär för att lägga till, söka efter, ändra och ta bort rader i ett område eller en tabell.

Lägga till en ny rad med data

 1. Klicka på Nytt i dataformuläret.

 2. Ange data för den nya raden.

  Om du vill flytta till nästa fält i raden trycker du på TABB. Om du vill flytta till föregående fält trycker du på SKIFT+TABB.

 3. När du har angett alla data trycker du på RETUR och raden läggs då till nederst i området eller tabellen.

  Visas ett meddelande om att states "Det går inte att utöka lista eller databas"

  Om du lägger till en rad i en tabell eller ett område genom att använda ett dataformulär utvidgas det neråt i Excel. Om befintliga data skrivs över när tabellen utvidgas visas meddelandet Databas eller lista kan inte utvidgas i Excel. Ordna kalkylbladets data så att området eller tabellen kan utvidgas neråt från den sista raden.

  Obs!: Innan du trycker på RETUR kan du ångra eventuella ändringar genom att klicka på Återställ. Alla eventuella data som du har angett i fälten tas då bort.

Överst på sidan

Söka efter en rad genom navigering

Utför en eller flera av följande aktiviteter:

 • Använd pilarna i rullningslisten för dataformuläret om du vill förflytta dig en rad i taget.

 • Klicka i området mellan pilarna i rullningslisten om du vill förflytta dig 10 rader i taget.

 • Klicka på Sök nästa om du vill förflytta dig till nästa rad i området eller tabellen.

 • Klicka på Sök föregående om du vill förflytta dig till föregående rad i området eller tabellen.

Överst på sidan

Söka efter en rad genom att ange sökvillkor

 1. Klicka på Villkor och ange sedan jämförelsevillkor i dataformuläret.

  Alla objekt som börjar med jämförelsevillkoret filtreras. Om du till exempel anger texten Dav som ett villkor, returneras ”Davolio” och ”David”. Om du vill söka efter textvärden som bara har vissa tecken gemensamt använder du ett jokertecken som villkor.

  Följande jokertecken kan användas som jämförelsevillkor för filter och när du söker efter och ersätter innehåll.

Använd

Om du vill söka efter

? (frågetecken)

Ett enstaka tecken
b?rg hittar t.ex. "berg" och "borg"

* (asterisk)

Valfritt antal tecken
*ost hittar "nordost" och "sydost"

~ (tilde) följt av ?, * eller ~

Ett frågetecken, en asterisk eller ett ~-tecken
Exempel: år91~? hittar "år91?"

 1. Klicka på Sök nästa eller Sök föregående om du vill söka efter rader som matchar villkoret.

 2. Klicka på Formulär om du vill återgå till dataformuläret och lägga till, ändra eller ta bort rader.

Överst på sidan

Ändra data i en rad

 1. Sök efter den rad som du vill ändra.

  Mer information finns i avsnitten söka efter en rad genom att navigera och söka efter en rad genom att ange sökvillkor.

 2. Ändra data i raden.

  Om du vill flytta till nästa fält i raden trycker du på TABB. Om du vill flytta till föregående fält trycker du på SKIFT+TABB.

 3. När du har ändrat alla data trycker du på RETUR så att raden uppdateras.

  Du flyttas automatiskt till nästa rad.

  Obs!: Innan du trycker på RETUR kan du ångra eventuella ändringar genom att klicka på Återställ.

Överst på sidan

Ta bort en rad

 1. Sök efter raden som du vill ta bort i dataformuläret.

  Mer information finns i avsnitten söka efter en rad genom att navigera och söka efter en rad genom att ange sökvillkor.

 2. Klicka på Ta bort.

  Varning: Ett meddelande visas om att du måste bekräfta åtgärden. Det går inte att ångra borttagningen av raden efter att den har bekräftats.

Överst på sidan

Stänga ett dataformulär

Klicka på Stäng om du vill stänga dataformuläret och återgå till kalkylbladet.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×