Lägga till, redigera, flytta eller rotera text och textblock

Du kan lägga till text i former och även placera text direkt på en sida.

Vad vill du göra?

Lägga till text i en form

Redigera text i en form

Lägga till text på en sida

Flytta eller rotera text

Lägga till text i en form

 1. Markera formen.

 2. Skriv texten.

 3. Formatera texten:

  1. Markera formen som har den text du vill formatera.

  2. På fliken Start anger du teckenegenskaperna i gruppen Tecken.

  3. På fliken Start ställer du in justering och andra egenskaper i gruppen Stycke.

Du behöver inte dubbelklicka på en form för att lägga till text, men du kan göra det. När en form är markerad och du börjar skriva läggs texten till i den markerade formen. Om inte formen har zoomats in sker det medan du skriver. När du har skrivit färdigt klickar du på ett tomt område på sidan eller trycker på ESC. Då zoomas formen ut igen.

Om du inte vill att texten zoomas in:

 1. Klicka på Microsoft Backstage-knappen  .

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på fliken Avancerat.

 4. Under Alternativ för redigering i rutan Zooma texten automatiskt vid redigering under skriver du in 0 (noll) som punktstorlek.

Överst på sidan

Redigera text i en form

 1. Dubbelklicka på formen som har den text du vill redigera.

 2. Redigera texten.

 3. Klicka på ett tomt område på sidan eller tryck på ESC när du vill avsluta.

Överst på sidan

Lägga till text på en sida

 1. På fliken Start går du till gruppen Verktyg och klickar på verktyget Text Knappen Textverktyg .

 2. Klicka var som helst på sidan för att skapa en textruta eller klicka och dra tills textblocket har rätt storlek.

 3. Skriv in din text.

 4. När du är färdig klickar du på ett tomt område på sidan eller trycker på ESC för att avsluta.

 5. Klicka på verktyget Pekare Pekarknappen på fliken Start när du vill återgå till vanlig redigering.

Överst på sidan

Flytta eller rotera text

I en form

 1. På fliken Start går du till gruppen Verktyg och klickar på verktyget Textblock Bild av knapp .

 2. Klicka på formen för att markera dess textblock.

  Obs!: Om texten finns i en grupp klickar du först för att markera gruppen och sedan för att markera texten i formen.

 3. Dra texten om du vill flytta textblocket, eller dra i roteringshandtaget om du vill rotera texten.

  När pekaren är över ett roteringshandtag ändras den till en cirkelformad pil Roteringspekare . När du drar ändras pekaren till fyra pilar som bildar en cirkel Roteringspekare under rotering .

  Rotera text i en form

När du har växlat tillbaka till verktyget Pekare förblir texten på samma avstånd från formen och i samma läge i förhållande till formen. Om du använder verktyget Pekare för att dra texten flyttar sig också formen, även om texten inte längre står i formen. Om du vill flytta texten utan att flytta formen använder du verktyget Textblock.

På sidan

Du kan flytta och rotera text på sidan med hjälp av verktyget Pekare på samma sätt som du flyttar och roterar en form. Klicka på texten och dra i den för att flytta den, eller använd roteringshandtaget om du vill rotera den.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×