Lägga till, redigera eller ta bort listobjekt

En webbplats kan innehålla en rad olika listor, från kontakt- och kalenderlistor till listor över meddelanden och ärendeuppföljning. Tillvägagångssättet för att lägga till, redigera och ta bort listobjekt är likartat oavsett vilken typ av lista du uppdaterar. Kolumner kan skapas med en mängd olika typer av innehåll som text, tal, flerval, valuta, datum och tid, uppslag, ja/nej och beräknat. Du kan också bifoga en eller flera filer till listobjektet med ytterligare information, till exempel ett kalkylblad med sifferuppgifter eller dokument med bakgrundsinformation.

Meddelanden: 

 • Du måste ha behörighet att bidra till listan för att kunna lägga till, redigera eller ta bort listobjekt.

 • Information om hur du lägger till, redigerar och tar bort listobjekt i databladsvyn finns i SharePoint-hjälpen.

Vad vill du göra?

Lägga till ett objekt i en lista

Lägga till ett objekt via formulär

Lägga till eller redigera ett objekt på plats

Lägga till objekt i en lista genom att skicka e-post

Redigera ett objekt i en lista

Redigera ett objekt via formulär

Ta bort en eller flera objekt från en lista

Lägga till ett objekt i en lista

Det finns två sätt att lägga till ett objekt till en lista. Lägg till objektet genom formulär, vilket är standardmetoden, eller lägg till objektet på plats, dvs. lägga till objektet direkt på listsidan.

Obs!:  Vissa listor kan visas i webbdelar, som är grundläggande byggblock på sidorna på en webbplats. Till exempel visas listorna Meddelanden, Kalender och Länkar i webbdelar på standardstartsidan. Om en lista visas i en webbdel kanske du kan lägga till objekt i listan utan att öppna själva listan. Om länken för att lägga till fler objekt i en lista inte visas måste du öppna listan.

Lägga till ett objekt via formulär

 1. Navigera till den webbplats som innehåller listan i vilken du vill lägga till objektet.

 2. Klicka på listans namn i Snabbstart (det vänstra navigeringsfönstret) eller klicka på Inställningar Knappen Inställningar på den offentliga webbplatsen i SharePoint Online , klicka på Webbplatsinnehåll och sedan på listans namn i relevant listområde.

  Obs!:  Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar t.ex. ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på fliken Objekt i menyfliksområdet och klicka sedan på Nytt objekt i gruppen Nytt.

  Om ytterligare innehållstyper har lagts till listan, t.ex. Nytt supportärende eller Ny leverantör, visar du dem genom att klicka på pilen bredvid Nytt.

 4. Ange uppgifterna för listobjektet. Observera följande krav:

  • Du måste ange uppgifterna om kolumnens etikett markeras av en röd asterisk.

  • Bifoga en fil till listobjektet genom att klicka på fliken Redigera i menyfliksområdet, klicka sedan på Bifoga fil i gruppen Åtgärder, klicka på Bläddra, markera filen och klicka sedan OK. Du kan bifoga flera filer till varje listobjekt. Om valet Bifoga fil inte är tillgängligt saknar listan stöd för bifogade filer.

  • Anpassade kommandon kan vara tillgängliga under Anpassade kommandon i menyfliksområdet. Om dessa är tillgängliga beror på listan.

 5. Gör något av följande:

  • När du har angett all information klickar du på Spara längst ned i formuläret.

  • Om du inte vill spara informationen som du har lagt till klickar du på Avbryt längst ned i formuläret.

Överst på sidan

Lägga till eller redigera ett objekt på plats

 1. Navigera till den webbplats som innehåller listan i vilken du vill lägga till objektet.

 2. Klicka på listans namn i Snabbstart eller klicka på Inställningar Knappen Inställningar på den offentliga webbplatsen i SharePoint Online , klicka på Webbplatsinnehåll och sedan på listans namn i relevant listområde.

  Obs!:  Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar t.ex. ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på Redigera överst i listan.

  Lägga till ett objekt till en listinfogning

 4. Ange uppgifterna för listobjektet. Observera följande krav:

  • Om du inte mata in information i en kolumn som kräver det, visas ett felmeddelande bredvid kolumnen.

  • Filer kan inte bifogas när du redigerar på plats men listobjekt kan fortfarande läggas till via formulär.

 5. Gör något av följande:

  • När du har angett informationen klickar du på Avsluta redigering.

  • Om du inte vill spara en del av informationen som du har angett klickar du på de tre punkterna bredvid objektet och sedan på Ta bort objekt på den nedrullningsbara menyn.

Överst på sidan

Lägga till objekt i en lista genom att skicka e-post

Diskussionstavlor, meddelanden och kalendrar kan ställas in så att personer kan lägga till objekt via e-postmeddelanden, under förutsättning att webbplatsen har möjlighet att ta emot innehåll via e-post. Blogginlägg kan skickas med e-post, men inte bloggkommentarer. Andra listor kan ställas in så att de kan ta emot e-post via anpassade lösningar, som kallas e-posthanterare.

För att ta reda på listans e-postadress göra något av följande:

 • Titta i ditt e-postprograms adressbok. Om e-postadressen inte finns där kan du få den av personen som konfigurerade listan. Du kan sedan lägga till adressen i e-postprogrammets kontaktlista så att den blir enkel att hitta.

 • Titta i beskrivningen av listan, som visas alldeles under listans namn. Webbplatsägaren kanske har lagt till listans e-postadress i beskrivningen.

 • Visa listans e-postinställningar om e-postadressen inte står med i beskrivningen och du har behörighet att visa biblioteksinställningarna:

  1. Navigera till webbplatsen som innehåller listan som du vill skicka filer via e-post för.

  2. Klicka på listans namn i Snabbstart eller klicka på Inställningar Knappen Inställningar på den offentliga webbplatsen i SharePoint Online , klicka på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på listans namn i relevant listområde.

   Obs!:  Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar t.ex. ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

  3. Klicka på fliken Lista i menyfliksområdet och klicka sedan på Listinställningar i gruppen Inställningar.

   Knappen Inställningar för lista

 • Om listan har konfigurerats för att ta emot e-post visas listans adress bredvid E-postadress under Kommunikation på sidan Inställningar för lista.

Obs!:  Din webbplats måste ha e-post aktiverat. Om E-postadress inte visas i listan på sidan Listinställningar har inte e-post aktiverats för webbplatsen.

Lägg till filer genom att skicka e-post

 • Använd adressen till din SharePoint-grupp för att skicka listobjektet som ett e-postmeddelande. Din organisation kan också ha en egen e-postlista, en så kallad SharePoint-grupp, som gör det möjligt för medlemmarna att skicka e-post till varandra. Adressen till SharePoint-gruppen kan innehålla adresser till listor. Det innebär att när du skickar e-postmeddelanden till medlemmar i gruppen läggs de bilagorna automatiskt till på SharePoint-webbplatsen.

Skicka e-post till en lista

 1. Förbered listobjektet i ditt e-postprogram på ett av följande sätt:

  • Skicka ett diskussionsobjekt eller blogginlägg till gruppbloggen genom att skriva innehållet i meddelandets textdel.

  • Skicka ett kalenderobjekt genom att skicka en mötesförfrågan eller avtalad tid från ditt e-post- eller kalenderprogram.

  • Skicka en bild, ett formulär eller dokument genom att bifoga filen som bilaga i ditt meddelande.

  • Skicka vanliga e-postmeddelanden eller svar på samma sätt som vanligt.

 2. Ange adressen till listan i rutan Till eller Kopia . Om listan redan ingår i SharePoint-gruppen anger du istället SharePoint-gruppens e-postadress.

 3. Skicka meddelandet. I de flesta e-postprogram skickar du meddelandet genom att klicka på Skicka.

 4. Listobjekten är tillagda i listan och ska nu visas. Uppdatera webbläsaren om listobjekten inte visas i listan.

Det kan ta en liten stund innan listobjekten visas, beroende på e-postserverns inställningar.

Obs!: Om du skickar ett kalenderobjekt till en webbplats via e-post måste du underrätta mötesdeltagarna om eventuella mötesändringar. Mötesuppdateringar och meddelanden om inställda möten skickas inte automatiskt från webbplatsen när du ändrar mötesuppgifter där.

Överst på sidan

Redigera ett objekt i en lista

Det finns två sätt att redigera ett objekt i en lista. Redigera objektet i formulär, vilket är standardmetoden, eller redigera objektet på plats, dvs. redigera objektet direkt på listsidan.

Obs!:  Om listan har konfigurerats att spåra versioner skapas en ny version av listobjektet varje gång du redigerar det. Du kan visa historik över hur objektet har ändrats samt återställa en tidigare version om du har gjort något misstag i en senare version.

Överst på sidan

Redigera ett objekt via formulär

 1. Navigera till den webbplats som innehåller listan i vilken du vill redigera ett objekt.

 2. Klicka på listans namn i Snabbstart eller klicka på Inställningar Knappen Inställningar på den offentliga webbplatsen i SharePoint Online , klicka Webbplatsinnehåll och sedan på listans namn i relevant listområde.

  Obs!:  Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar t.ex. ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

 3. Klicka på bockmarkeringen bredvid det objekt som du vill redigera.

 4. Välj fliken Element i gruppen Hantera i menyfliksområdet och klicka Redigera objekt.

Obs!:  Det går även bra att klicka på de tre punkterna bredvid objektet och välja Redigera objekt på menyn.

Redigera objekt

 • Redigera uppgifterna för listobjektet. Observera följande krav:

 • Du måste ange uppgifterna om kolumnens etikett markeras av en röd asterisk.

 • Bifoga en fil till listobjektet genom att klicka på fliken Objekt. Klicka sedan på Bifoga fil i gruppenÅtgärder, klicka på Bläddra, markera filen och klicka sedan på OK. Du kan bifoga flera filer till varje listobjekt. Om valet OK inte är tillgängligt saknar listan stöd för bifogade filer.

 • Om du vill ta bort en bifogad fil från ett listobjekt väljer du Redigera objekt och klickar på Ta bort bredvid den bifogade fil som du vill ta bort under Bifogade filer i formuläret.

  Ta bort bifogad fil

 1. Gör något av följande:

  • När du är klar med inmatning av information i menyfliksområdet under fliken Redigera, klicka Spara i gruppen Bekräfta, eller klicka på Spara i formulärets botten.

 2. Om du inte vill spara informationen som du har angett klickar du på Avbryt i gruppen Bekräfta på fliken Redigera.

 3. Överst på sidan

Ta bort en eller flera objekt från en lista

Viktigt!:  Var försiktig när du tar bort objekt. Borttagningen kan vara permanent och du kanske inte kan återställa objekten. Det kan vara bättre att flytta eller arkivera objekten i stället. Beroende på hur webbplatsen har konfigurerats kanske du kan återställa objekt och motsvarande innehåll från papperskorgen.

 1. Navigera till den webbplats som innehåller listan i vilken du vill ta bort objekt.

 2. Klicka på listans namn i Snabbstart eller klicka på Inställningar Knappen Inställningar på den offentliga webbplatsen i SharePoint Online , klicka på Webbplatsinnehåll och sedan på listans namn i relevant listområde.

  Obs!:  Utseendet och navigeringsmöjligheterna på en webbplats kan ändras på många sätt. Om du saknar t.ex. ett kommando, en knapp eller en länk kontaktar du administratören.

  Klicka på bockmarkeringen i bockmarkeringskolumnen som motsvarar det objekt som du vill redigera. Klicka sedan på Ta bort objekt.

  Ta bort objekt

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×