Lägga till, redigera eller ta bort övergångar

Med övergångar kan du på ett dynamiskt sätt gå från en bild till nästa under ett bildspel. Du kan lägga till en övergång på enbart en bild, ha olika övergångar till olika bilder eller samma övergång till alla bilder.

Gör något av följande:

Lägga till en övergång för en bild

 1. Klicka på den bild som du vill använda en övergång för i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. På fliken Övergångarunder Övergång till denna bild klickar du på den övergång som du vill använda.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till denna bild

  Om du vill visa fler övergångar pekar du på en övergång och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Tips: Du kan byta till en annan variant av övergången, till exempel ändra i vilken riktning den rör sig på skärmen, genom att klicka på Effektalternativ och sedan markera önskad variant.

Ändra övergångens varaktighet

 1. Markera den eller de bilder med övergångar som du vill ändra i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO  och klickar på bilderna. Om du har ordnat bilderna i avsnitt kan du också markera en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. På fliken Övergångarunder Övergång till denna bild skriver du det antal sekunder eller minuter som du vill att övergången ska vara i rutan Varaktighet.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till denna bild

Lägga till ett ljud

 1. Markera den eller de bilder med övergångar som du vill ändra i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO  och klickar på bilderna. Om du har ordnat bilderna i avsnitt kan du också markera en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. På fliken Övergångarunder Övergång till denna bild klickar du på en ljudeffekt på popup-menyn Ljud.

  Fliken Övergångar, gruppen Övergång till denna bild

  Tips: Om du vill spela upp ett eget ljud klickar du på Andra ljud på popup-menyn för att leta reda på ljudfilen.

Välja hur du flyttar till nästa bild

 1. Markera den eller de bilder med övergångar som du vill ändra i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO  och klickar på bilderna. Om du har ordnat bilderna i avsnitt kan du också markera en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. På fliken Övergångarunder Frammatning markerar du kryssrutan Vid musklickning eller Efter.

  Fliken Övergångar, gruppen Frammatning

  Om du markerar kryssrutan Efter ska du ange antalet sekunder.

Ta bort övergångar

 1. Markera den eller de bilder med övergångar som du vill ta bort i navigeringsfönstret.

  Markera bilder i navigeringsfönstret

  1. Klicka på NormalVisa-menyn.

  2. Klicka på fliken Bilder  Fliken Bilder  längst upp i navigeringsfönstret och klicka på en bild.Om du vill markera flera bilder håller du ned KOMMANDO  och klickar på bilderna. Om du har ordnat bilderna i avsnitt kan du också markera en hel grupp med bilder genom att klicka på avsnittsrubriken. Beroende på navigeringsfönstrets bredd visas antingen de namngivna flikarna Namngiven flik för bilder och Namngiven flik för disposition   eller ikonflikarna Bilder  Fliken Bilder och Disposition  Fliken Disposition .

 2. På fliken Övergångarunder Övergång till denna bild klickar du på Inget.

  Inget

Se även

Använda en övergång på alla bilder

Övergångar i tidigare versioner av PowerPoint

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×