Lägga till punkter och nummer i text

Du kan använda en punktlista eller numrerad lista för att presentera stora mängder text eller en sekventiell process i PowerPoint-presentationen.

  1. Klicka på Normal i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

  2. I rutan till vänster i PowerPoint-fönstret klickar du på den miniatyrbild där du vill lägga till text i en punktlista eller numrerad lista.

  3. Markera de textrader i en platshållare eller tabell i bilden som du vill göra till en punktlista eller numrerad lista. 

  4. Klicka på Punkter Bild av knapp eller Numrering Bild av knapp i gruppen Stycke på fliken Start.

    Meddelanden: 

    • Om du vill ändra alla textrader markerar du textobjektets kontur och tillämpar sedan punktlistan eller den numrerade listan.

    • Mer information om hur du kan öka eller minska indraget, ändra avståndet mellan punkten eller siffran och texten, ändra format, färg eller storlek på punkter eller nummer eller manuellt ändra den siffra som du börjar med o.s.v. finns i Justera indraget i en punktlista eller numrerad lista på linjalen.

Mer information om hur du formaterar och anpassar listor i PowerPoint hittar du i Ändra färg och format på en punktlista eller numrerad lista.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×