Lägga till och ta bort gruppmedlemmar i Outlook

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Både projekt och gruppmedlemmar kommer och går. Du behöver säkert lägga till och ta bort medlemmar under gruppens löptid, och kanske lägga till och ta bort gruppägare.

En medlem i en grupp kan bjuda in andra till gruppen, men endast gruppägare kan ta bort dem. Gruppägare är vanligtvis den person som skapade gruppen men andra kan tilldelas den här rollen.

Klicka på fliken som motsvarar din version av outlook för anvisningar om hur du lägger till och tar bort medlemmar, inklusive gäst medlemmar.

Välj din version för att visa anvisningar

Anvisningarna skiljer sig åt beroende på om du använder den nya versionen av Outlook på webben. Välj vilken version av Outlook på webben du använder och de steg som gäller för dig.

OM DIN INKORG SER UT SÅ HÄR...

Betaversionen av Outlook på webben

Läs anvisningar för den nya versionen av Outlook på webben.

Obs!: Om organisationen har logotypen i verktygsfältet kan det hända att du ser något annat än vad som beskrivs ovan.

Instruktioner för den nya versionen av Outlook på webben

Ta emot förfrågningar om att ansluta till din grupp från personer som inte är en del av din grupp, men vill bli medlem i gruppen som en ägare.

 1. Något kan begära att ansluta till dina grupper på två sätt: om det är en privat grupp Välj förfrågan i, om det är en offentlig grupp Välj Anslut.

 2. Ägare/gruppägarna får ett e-postmeddelande med begäran koppling. Ägaren kan Godkänn eller Avböj koppling-begäran från e-postmeddelandet.

Alla andra ägare visas också att begäran har godkänts och de behöver inte vidtar åtgärder för den. En användare kan hitta en grupp och kanske vill ansluta till den. Om gruppen är privat ägare du få ett e-postmeddelande med begäran. Ägare kan godkänna eller Avvisa begäran.

En gruppmedlem kan också skicka en begäran om att lägga till andra användare i din grupp

Som en ägare får du ett e-postmeddelande från gruppmedlem som vill lägga till andra användare i din grupp. Samma e-postmeddelandet skickas till andra ägare om något. Utifrån de åtgärder som utförts e-postmeddelandet uppdateras och visa status för förfrågningar.

Du kan bjuda in personer i din grupp. Om det är en privat grupp får gruppägare en begäran från den inbjudna att gå med i gruppen. Du kan också bjuda in gäster att gå med i gruppen. De får gruppkonversationer och kalenderhändelser i Inkorgen. Dock kan inte gäster vara gruppägarna, visa den globala adresslistan, visa all information på kontaktkort i gruppen medlem eller visa medlemskap i gruppen.

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj gruppen i mappfönstret under grupper.

  En skärmbild av en grupp i navigeringsfönstret.

 3. Välj antal medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget i grupprubriken.

  En skärmbild av knappen Gruppera medlemmar

 4. Välj Fler alternativ > bjuda in andra bredvid gruppfotot.

  En skärmbild av Bjud in andra alternativ i gruppkort

 5. Gör något av följande:

  • Markera Kopiera för att klistra in länken och lägga in gruppen i ett e-postmeddelande som du redan har påbörjat.

  • Välj e-post så här startar du ett nytt e-postmeddelande med en länk till gruppegenskaperna i meddelandet. Mottagaren måste klicka på länken om du vill gå med i gruppen.

   Om gruppen är privat skickas en begär gruppen ägare medlemskap i gruppen används länken i meddelandet.

 6. Skriv klar meddelandet och klicka på Skicka.

Du måste vara en gruppägare att ta bort medlemmar. Om du inte vet om du är en gruppägare finns i ”Visa gruppägarna” nedan.

 1. Välj antal medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget i grupprubriken.

  En skärmbild av knappen Gruppera medlemmar

 2. Välj Ta bort från grupp Ta bort från grupp bredvid namnet på person som du vill ta bort.

 1. Välj antal medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget i grupprubriken.

  En skärmbild av knappen Gruppera medlemmar

 2. Under kolumnen roll kan du se om en person i gruppen är en ägare eller en medlem.

Du måste vara gruppägare för att ge en gruppmedlem högre behörighet.

 1. Välj antal medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget i grupprubriken.

  En skärmbild av knappen Gruppera medlemmar

 2. Hitta den person du vill höja en ägare.

 3. Välj medlem > Lyft upp till ägare under kolumnen roll.

Kom ihåg att gruppen måste ha minst en ägare innan du nedgraderar en ägare till medlem. Endast gruppägare kan nedgradera.

 1. Välj antal medlemmar bredvid Inställningar för SPO-migreringsverktyget i grupprubriken.

  En skärmbild av knappen Gruppera medlemmar

 2. Hitta den person du vill sänka till en medlem.

 3. Välj ägare > Ta bort ägare status under kolumnen roll.

Instruktioner för den klassiska versionen av Outlook på webben

Du kan bjuda in personer i din grupp. Om det är en privat grupp får gruppägare en begäran från den inbjudna att gå med i gruppen. Du kan också bjuda in gäster att gå med i gruppen. De får gruppkonversationer och kalenderhändelser i Inkorgen. Dock kan inte gäster vara gruppägarna, visa den globala adresslistan, visa all information på kontaktkort i gruppen medlem eller visa medlemskap i gruppen.

 1. Öppna Outlook på webben.

 2. Välj gruppen under Grupper i navigeringsfönstret.

 3. Välj antal medlemmar i grupprubriken.

  Välj antal medlemmar att gå till sidan medlemmar
 4. Välj Lägg till medlemmar.

 5. Ange e-postadressen till den person som du vill lägga till.

 6. Välj Spara.

Du måste vara gruppägare för att ta bort medlemmar. Hur vet jag om jag är gruppägare?

 1. Välj antal medlemmar i grupprubriken.

  Välj antal medlemmar att gå till sidan medlemmar
 2. Markera alla att se alla medlemmar i gruppen.

  Markera alla om du vill visa medlemmarna i den här gruppen
 3. Bredvid namnet på person som du vill ta bort och klicka på Ikonen Fler åtgärder > Ta bort från grupp.

 1. Välj antal medlemmar i grupprubriken.

  Välj antal medlemmar att gå till sidan medlemmar
 2. Välj ägare som du vill se alla gruppägarna.

  Gruppsidhuvud med ägarlänken markerad

Du måste vara gruppägare för att ge en gruppmedlem högre behörighet.

 1. Välj antal medlemmar i grupprubriken.

  Välj antal medlemmar att gå till sidan medlemmar
 2. Markera alla att se alla medlemmar i gruppen.

  Markera alla om du vill visa medlemmarna i den här gruppen
 3. För muspekaren över namnet på medlemmen du vill ge högre behörighet och välj Ikonen Fler åtgärder >Gör till ägare.

Kom ihåg att gruppen måste ha minst en ägare innan du nedgraderar en ägare till medlem. Endast gruppägare kan nedgradera.

 1. Välj antal medlemmar i grupprubriken.

  Välj antal medlemmar att gå till sidan medlemmar
 2. Välj ägare.

  Gruppsidhuvud med ägarlänken markerad

 3. För muspekaren över namnet på medlemmen och välj Ikonen Fler åtgärder >Ta bort ägarstatus.

Lägga till medlemmar i gruppen

 1. Öppna Outlook 2016.

 2. Välj gruppen under grupper i vänstra mappfönstret.

  Välj en grupp i vänstra navigeringsfönstret

 3. Välj Lägg till medlemmar på gruppmenyfliken.

 4. Söka efter personer i din organisation antingen via deras fullständiga namn eller e-postadress i rutan Lägg till medlemmar och välj sedan namn om du vill lägga till.

 5. Klicka på OK.

Lägga till gäster i en grupp

När du lägger till gäster, även kallade externa användare, får de åtkomst till all information i gruppen. Det omfattar e-postmeddelanden, kalender, projektanteckningar, projektfiler och projektplaner. Gäster ser ingen gruppnod i navigeringsfönstret i Outlook, men de får gruppmeddelanden och länkar till filer till sin inkorg.

Rubriken grupp anger när gästanvändare tas med i gruppen som visas i det här exemplet.

Gästmedlemskap visas i grupphuvudet

När du bjuder in en gäst i en grupp meddelas de via e-post om att de har lagts till. De får gruppkonversationer och kalenderhändelser för gruppen i inkorgen. Men det finns begränsningar för vad gästmedlemmar kan se och göra i en grupp. Gäster kan till exempel inte:

 • vara gruppägare

 • Visa global adresslista

 • visa all information på medlemskontaktkorten

 • visa medlemskap för gruppen.

Gruppägarna kan när som helst återkalla gäståtkomst.

Lägga till gäster i en grupp

 1. Öppna Outlook 2016.

 2. Välj gruppen under grupper i vänstra mappfönstret.

  Välj en grupp i vänstra navigeringsfönstret

 3. Välj Lägg till medlemmar på gruppmenyfliken.

 4. Ange e-postadressen till gäst i rutan Lägg till medlemmar och tryck på RETUR.

 5. Välj OK.

Ta bort en medlem från en grupp

Endast gruppägare kan ta bort medlemmar.

 1. Välj gruppen under grupper i vänstra mappfönstret.

  Välj en grupp i vänstra navigeringsfönstret

 2. Välj Redigera grupp i menyfliksområdet.

 3. Peka på namnet på den person som du vill ta bort i rutan Redigera grupp och klicka på X.

  Ta bort en medlem

Obs!: Den här funktionen är tillgänglig för Office Insider-deltagare med Office 365-prenumeration. Om du har en prenumeration på Office 365 bör du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Lägga till medlemmar i gruppen

 1. Öppna Outlook för Mac

 2. Öppna grupp i gruppen som du vill lägga till medlemmar.

 3. Välj medlemmar.

  Med Lägg till medlemmar

 4. Skriv en eller flera namn eller e-postadresser eller Välj medlemmar i listan. Du kan lägga till gäster som är personer utanför din skola eller din organisation i gruppen. Med Lägg till medlemmar i gruppen

 5. Välj Lägg till medlemmar.

Ta bort en medlem från en grupp

 1. Öppna Outlook för Mac

 2. Öppna grupp i gruppen som ska du ta bort medlemmar. Endast gruppägare kan ta bort medlemmar.

 3. Välj medlemmar.

 4. Klicka på X bredvid namnet på den person som du vill ta bort från gruppen. Med ta bort gruppmedlemmar

 5. Välj Ta bort.

Lägga till medlemmar i gruppen

 1. Öppna Outlook Mobile-appen.

 2. Välj Grupper i mappfönstret.

  Mappen Grupper i navigeringsfönstret

 3. Tryck på namnet på den grupp som du vill lägga till medlemmar.

  Startskärmen för grupper-mobilappen
 4. Tryck på gruppens namn att gå till sidan gruppinformation.

  Tryck på knappen medlem om du vill se sidan medlemmar
 5. Tryck på länken Visa alla nedanför listan på medlemmar.

  Välj vyn alla medlemmar länk för att visa medlemmarna i gruppen
 6. Tryck på Lägg till på sidan medlemmar.

 7. Skriv en eller flera namn eller e-postadresser eller Välj medlemmar i listan. Medlemmar från utanför din skola eller organisation kommer har ”gäst” under deras namn.

 8. Tryck på Bockmarkeringssymbol . Du ser den uppdaterade medlemslistan.

Ta bort en medlem från en grupp

Endast gruppägare kan ta bort medlemmar.

 1. Öppna Outlook Mobile-appen.

 2. Välj Grupper i mappfönstret.

  Mappen Grupper i navigeringsfönstret

 3. Tryck på namnet på den grupp som ska du ta bort medlemmar.

  Startskärmen för grupper-mobilappen
 4. Tryck på gruppens namn att gå till sidan gruppinformation.

  Tryck på knappen medlem om du vill se sidan medlemmar
 5. På sidan gruppinformation, tryck på ... bredvid namnet på den person du vill ta bort från gruppen.

 6. Tryck på Ta bort från grupp.

Mer information finns i

Gäståtkomst i Office 365-grupper

Skapa en grupp

Gå med i en grupp

Ta bort en grupp

Lämna en grupp

Läs om Office 365-grupper

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×