Lägga till och redigera egenskaper för användarprofiler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

SharePoint Online -profiler inkludera en standarduppsättning användaregenskaper som tillhandahålls av Office 365-katalogtjänsten. Använda administrationscentret för SharePoint för att lägga till och redigera egenskaper för användarprofiler och definiera principer för användarprofiler om du vill spåra viktig information som annars inte är tillgänglig.

Viktiga affärsbehov kan göra att du behöver skapa nya egenskaper som associerar användare med viktiga affärsprocesser. En säljavdelning kan exempelvis skapa en egenskap för en särskild försäljningsroll för att dela information med en eller flera specifika målgrupper. Anpassade profilegenskaper kan redigeras så att de bättre passar affärsbehoven eller så kan de tas bort när de inte längre behövs.

Viktigt!:  Information om användarkonton kan bara synkroniseras åt ett håll – från Office 365-katalogtjänsten till SharePoint Online. Om du skapar egenskaper för SharePoint-användarprofiler kan de inte användas i någon annan Office 365-tjänst.

Lägga till en egenskap för en användarprofil

Följ dessa steg för att skapa en egenskap för en användarprofil.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Klicka på användarprofiler i den vänstra rutan.

 5. Välj Hantera användaregenskaper under Personer.

  Hantera användaregenskaper länk under Admin användarprofiler.

 6. Välj ny egenskap.

 7. Ange ett namn som ska användas av användarprofil för tjänstprogram för profilegenskapen i området Egenskapsinställningar i rutan namn. Namnet måste vara unikt. (Visningsnamnet behöver inte vara unika.)

  Egenskapsinställningar under användarprofil i Admin
 8. I rutan Namn anger du namnet på profilegenskapen som ska visas för alla användare.

  Obs!: Om du använder flera språk på webbplatsen kan du ange alternativa visningsnamn för varje språk genom att välja Redigera språk. Välj Lägg till språk i dialogrutan, välj ett språk på menyn och skriv visningsspråket på det nya språket. Du kan lägga till visningsnamn för alla tillgängliga språk. Vilket visningsnamn som visas beror på språkinställningen för den användare som visar egenskapen.

 9. Välj datatyp för egenskapen i listan Filformat.

  Obs!: Om du väljer sträng (flera värden) definieras egenskapen permanent som en egenskap med flera värden. Du kan inte ändra den här inställningen när du har klickat på OK. Du kan bara ta bort egenskapen och lägga till den igen som en egenskap med ett värde.

 10. Skriv högsta antalet tecken som tillåts för värden för den här egenskapen i rutan Längd.

 11. Om du vill associera profilegenskapen med hanterade metadata termuppsättning, Välj Konfigurera en termuppsättning som ska användas för den här egenskapen, och välj sedan en termuppsättning i listan. Det här alternativet är bara tillgängligt för enskilda värden egenskaper.

 12. Om du skapar en användarprofilegenskap i avsnittet Undertyp profil väljer du Standard Profilundertyp för användare att associera Profilundertyp standard användaren med den här användarprofilegenskap (om du använder undertyper och du vill omfattning detta till din egen undertyp).

 13. I avsnittet Användarbeskrivning i rutan Beskrivning anger du anvisningar eller information som ska visas för användarna om den här profilegenskapen.

  Meddelanden: 

  • Om du använder flera språk på webbplatsen kan du ange alternativa visningsnamn för varje språk genom att välja Redigera språk. Välj Lägg till språk i dialogrutan, välj ett språk på menyn och skriv visningsspråket på det nya språket. Du kan lägga till visningsnamn för alla tillgängliga språk. Vilket visningsnamn som visas beror på språkinställningen för den användare som visar egenskapen.

  • Du kan inte ange det här om du inte anger ett standardspråk under Språkinställningar huvudsakliga egenskapssidan.

 14. Välj den principinställning och standardsekretessinställning i området Principinställningar som du vill använda för den här egenskapen. Klicka i rutan Användaren kan åsidosätta om du vill att användarna ska kunna åsidosätta dessa inställningar.

 15. Välj om användare kan redigera värden för den här egenskapen i området Redigera inställningar.

 16. Ange om och hur egenskapen ska visas i området Visningsinställningar.

 17. Klicka på kryssrutan Alias, kryssrutan Indexerat eller både och, beroende på vilka typer av sökningar som du vill ska vara kopplade till den här användarprofilegenskap i avsnittet Sökinställningar.

  Obs!:  Kryssrutan Alias är bara tillgänglig om Standardsekretessinställning har inställningen Alla. Om du markerar en egenskap som indexerad, returnerar en sökning efter värden för egenskapen den profilen. Om telefonnummeregenskapen exempelvis är indexerad, returnerar en sökning efter telefonnummer den anställda med det numret. Om du anger att en egenskap har ett alias är egenskapen ett lämpligt alias för den här användaren. Om du till exempel söker efter alla dokument av John Kane så returneras dokument som skrivits av johnkane@contoso.com och Jonathan Kane om profilegenskaperna har markerats med dessa värden som alias.

 18. Klicka på OK.

Följ dessa steg om du vill redigera en egenskap för en användarprofil.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Klicka på användarprofiler i den vänstra rutan.

 5. Välj Hantera användaregenskaper under Personer.

  Hantera användaregenskaper länk under Admin användarprofiler.

 6. Klicka på den profilegenskap som du vill ändra på sidan Hantera profilegenskaper i kolumnen Egenskapsnamn och klicka sedan på Redigera.

 7. Redigera de element du vill ändra.

  Obs!: Vissa delar av profilegenskaper, till exempel elementet typ är inte tillgängliga eftersom de inte kan redigeras. Skapa en ny egenskap om du vill definiera dessa element. Undantaget är egenskapen datakälla dataanslutning. Det är fördefinierade i SharePoint Online och kan inte ändras.

 8. När du är klar klickar du på OK.

Följ dessa steg om du vill ta bort en egenskap för en användarprofil.

 1. Logga in i Office 365 som global administratör eller SharePoint Online-administratör.

 2. Välj startikonen Ikonen som ser ut som en våffla representerar en knapp som visar flera program sida vid sida för att välja program. i det övre vänstra hörnet och välj Administratör för att öppna administrationscenter för Office 365. (Om du inte ser administratörspanelen har du inte administratörsbehörigheter för Office 365 i din organisation.)

 3. I panelen till vänster väljer du Administrationscenter > SharePoint.

 4. Klicka på användarprofiler i den vänstra rutan.

 5. Välj Hantera användaregenskaper under Personer.

  Hantera användaregenskaper länk under Admin användarprofiler.

 6. Klicka på den profilegenskap som du vill ta bort i kolumnen Egenskapsnamn och klicka sedan på Ta bort.

  Obs!: Om kommandot Ta bort är inte tillgängligt, den egenskap som du försöker ta bort är en standardegenskap i SharePoint Online och kan inte tas bort.

 7. Kontrollera att du har markerat rätt profilegenskap i dialogrutan och klicka på OK.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×