Lägga till och formatera text i Visio Online

Att lägga till och formatera text i en form är ofta ett bra sätt att göra diagram tydligare och få ett proffsigare utseende. Du kan lägga till och formatera text i en form eller lägga till en textruteform. Textformateringen följer standardtemat.

Lägga till och redigera text i en form

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till text, markera en form och börja skriva.

  • Om du vill redigera text, dubbelklicka på den form du vill redigera.

  Visio växlar till textredigering och kanske zoomar in på formen.

 3. När du vill sluta lägga till text klickar du utanför formen eller trycker på Esc.

  Visio återställer den ursprungliga vyn, om automatisk zoom utfördes när du började skriva.

Formatera text i en form

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Dubbelklicka på formen med den text du vill formatera.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill formatera all text, klicka på texten.

  • Om du vill formatera en del av texten, markera den delen.

 4. Gör något av följande på fliken Start:

  • Om du vill ändra teckensnittet, välj Teckensnitt eller Teckenstorlek Ikonerna Teckensnitt och Teckenstorlek .

  • Om du vill framhäva texten, välj Fet, Kursiv eller Understrykning Ikonerna Fetstil, Understrykning och Kursiv stil .

  • Om du vill ändra färgen, välj Teckenfärg Ikonen Teckenfärg .

  • Om du vill justera texten åt vänster, mitten eller höger, välj Justera text Ikonen Textjustering .

 5. När du vill sluta formatera klickar du utanför formen eller trycker på Esc.

Lägga till och formatera en textruta

Använd en textruta för att förklara ett diagram genom att lägga till en rubrik, kommentarer, förklaringar, fotnoter och så vidare. Du kan redigera text i en textruta precis som du redigerar text i en form. En textruta är en form och du kan därför markera, flytta, ändra storlek, rotera och ta bort den precis som en form.

 1. Öppna diagrammet i Visio Online-redigeraren. Mer information finns i Visa, skapa och redigera ett diagram i Visio Online.

 2. Gå till fliken Start och välj Textruta Ikonen Textruta .

 3. Placera pekaren över diagrammet så att den ändras till ett hårkors (Precisionspekare) Ikonen Hårkors .

 4. Dra pekaren till önskad rektangulär form.

 5. För att öppna textrutan för redigering dubbelklickar du på musen eller trycker på F11 och skriver texten.

 6. Gör något av följande på fliken Start om du vill formatera texten:

  • Om du vill ändra teckensnittet, välj Teckensnitt eller Teckenstorlek Ikonerna Teckensnitt och Teckenstorlek .

  • Om du vill framhäva texten, välj Fet, Kursiv eller Understrykning Ikonerna Fetstil, Understrykning och Kursiv stil .

  • Om du vill ändra färgen, välj Teckenfärg Ikonen Teckenfärg .

  • Om du vill justera texten åt vänster, mitten eller höger, välj Justera text Ikonen Textjustering .

 7. När du vill sluta formatera klickar du utanför textrutan eller trycker på Esc.

Tips    Du kan hitta en tom textruta genom att föra pekaren över diagrammet till pekaren ändras till en kompass (Flytta) Ikonen Kompass . Klicka då för att markera textrutan. När textrutan är markerad kan du dra den till en ny position.

Mer information finns i

Hjälp med Visio Online

Lägga till och koppla ihop former i Visio Online

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×