Lägga till fotnoter och slutkommentarer i Word

Du kan använda fotnoter och slutkommentarer för att förklara, kommentera och lägga till referenser till sådant som nämns i ett dokument. Oftast finns fotnoterna längst ned på sidan, och slutkommentarerna sist i dokumentet eller avsnittet.

Vad vill du göra?

Word infogar ett referenstecken i texten och lägger till fotnotstecknet längst ned på sidan.

 1. Klicka på den plats där du vill lägga till fotnoten.

 2. Klicka på Referenser > Infoga fotnot.

  Kommandot Infoga fotnot

  Tips: Du kan också trycka på Ctrl + Alt + F om du vill infoga en fotnot.

 3. Skriv fotnotstexten.

Tips: Dubbelklicka på fotnotstecknet när du vill gå tillbaka till dokumentet.

I Word infogas ett referenstecken i texten och slutkommentarstecknet infogas sist i dokumentet.

 1. Klicka på den plats där du vill lägga till slutkommentaren.

 2. Klicka på Referenser > Infoga slutkommentar.

  Infoga slutkommentar

  Tips: Du kan också trycka på Ctrl + Alt + D om du vill infoga en slutkommentar.

 3. Skriv texten för slutkommentaren.

Tips: Dubbelklicka på fotnotstecknet när du vill gå tillbaka till dokumentet.

När du har lagt till fotnoterna och slutkommentarerna kan du ange hur de ska visas. Du kan till exempel ändra numreringsformatet samt var i dokumentet noterna och kommentarerna visas.

 1. Klicka på dialogruteikonen Fotnoter på fliken Referenser.

  Öppna anpassningsrutan Fotnoter och slutkommentarer

 2. Välj de alternativ du vill använda i dialogrutan Fotnoter och slutkommentarer.

  • Välj Fotnoter eller Slutkommentarer under Plats, och välj var du vill att fotnoten eller slutkommentaren ska visas.

  • Välj ett talformat under Format, ange talet du vill börja med, och välj sedan om numreringen ska använda alternativet Löpande, Börja om vid nytt avsnitt eller Börja om vid ny sida.

 3. Välj var du vill använda ändringarna: i hela dokumentet eller i endast det aktiva avsnittet. Klicka sedan på Infoga.

Du kan konvertera fotnoter till slutkommentarer eller slutkommentarer till fotnoter.

Tips: Om du vill visa alla fotnoter eller slutkommentarer samtidigt klickar du på Visa > Utkast och sedan på Referenser > Visa anteckningar. Klicka på pilen bredvid Fotnoter i fönstret Anteckningar längst ner i dokumentet och klicka på Alla fotnoter eller på Alla slutkommentarer. Högerklicka sedan på de fotnoter eller slutkommentarer som du vill konvertera.

 1. Klicka på dialogruteikonen Fotnoter på fliken Referenser.

 2. Välj Fotnoter eller Slutkommentarer > Konvertera.

  Knappen Konvertera

 3. Välja ett konverteringsalternativ.

  Rutan Konvertera

  Obs!: Med Byt plats på fotnoter och slutkommentarer kan du konvertera både fotnoter och slutkommentarer samtidigt.

 4. Välj OK > Infoga.

Du inte tar bort en fotnot med en avgränsningslinje längst ner på sidan eller en slutkommentar i slutet av dokumentet. Det är referensnumret eller markeringen i brödtexten som du tar bort. Om du tar bort ett referensnummer för en fotnot eller slutkommentar så numreras befintliga anteckningar om i Word.

 1. Öppna dokumentet.

 2. Välj Nästa fotnot (standardinställning) eller pilen för listrutan och välj Nästa slutkommentar i gruppen Fotnoter på fliken Referenser.

 3. Markera fotnoten eller slutkommentaren och tryck sedan på Delete-tangenten.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×