Lägga till felstaplar eller upp-/nedstaplar i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Felstaplar visar möjliga felmängder som är grafiska i relation till varje datapunkt eller databrytpunkt i en dataserie. Du kan till exempel visa 5 procent positiva och negativa möjliga felmängder i resultaten för ett vetenskapligt experiment. Du kan lägga till felstaplar i dataserier i 2D-ytdiagram, liggande stapeldiagram, stapel-, linje-, börs-, punkt- eller bubbeldiagram. För punkt- och bubbeldiagram kan du visa felstaplar för x-värden, y-värden eller båda.

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

Visa fel som procent, standardavvikelse eller standardfel

 1. Välj den dataserie som du vill lägga till felstaplar i i diagrammet.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Diagram Desig n.

  På fliken Diagramdesign väljer du Lägg till diagramelement

 3. Peka på Felstaplar och gör sedan något av följande:

Klicka på

Om du vill

Standardfel

Använd standardfel med följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Procent

Använda en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien

Standardavvikelse

Använda en multipel av standardfelet med följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

Visa fel som anpassade värden

 1. Välj den dataserie som du vill lägga till felstaplar i i diagrammet.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Diagramdesign och klicka sedan på Fler alternativ för felstaplar.

 3. Klicka på anpassad i fönstret Formatera felstaplar på fliken Alternativ i fel under Felmängd, och klicka sedan på Ange värde.

 4. Under Felmängd klickar du på Anpassad och klickar sedan på Ange värde.

  Visar fönstret formatera felstaplar med anpassade markerad för Felmängd

 5. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde skriver du de värden som du vill använda för varje datapunkt, avgränsade med kommatecken (t.ex. 0,4, 0,3, 0,8) och klickar sedan på OK.

  Obs!: Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Om du vill markera cellområdet i dialogrutan Anpassade felstaplar tar du bort innehållet i rutan Positivt felvärde eller Negativt felvärde och markerar sedan det cellområde som du vill använda.

Lägg till upp-/nedstaplar

 1. Välj den dataserie som du vill lägga till upp-/ nedstaplar i i diagrammet.

 2. Klicka på Lägg till diagramelement på fliken Diagramdesign, pekar du på Upp-/ nedstaplar och klicka sedan på upp-/ nedstaplar.

  Beroende på diagramtypen är vissa alternativ kanske inte tillgängliga.

Se även

Skapa ett diagram

Ändra ett diagram

Ändra en diagramtyp

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

Visa fel som procent, standardavvikelse eller standardfel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. I diagrammet väljer du den dataserie som du vill lägga till felstaplar i och klickar sedan på fliken Diagramlayout.

  I till exempel ett linjediagram klickar du på en av linjerna i diagrammet så markeras alla databrytpunkt i den dataserie.

 3. Under Analys klickar du på Felstaplar.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

 4. Gör något av följande:

Klicka på

Om du vill

Felstaplar med standardfel

Använd standardfel med följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Felstaplar med procent

Använda en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien

Felstaplar med standardavvikelse

Använda en multipel av standardfelet med följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

Visa fel som anpassade värden

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. I diagrammet väljer du den dataserie som du vill lägga till felstaplar i och klickar sedan på fliken Diagramlayout.

   I till exempel ett linjediagram klickar du på en av linjerna i diagrammet så markeras alla databrytpunkt i den dataserie.

 3. Under Analys klickar du på Felstaplar och klickar sedan på Alternativ för felstaplar.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Om du ser dialogrutan Lägg till felstaplar markerar du den serie som du vill lägga till felstaplar i.

 4. I navigeringsfönstret klickar du på Felstaplar.

 5. Under Felmängd klickar du på Anpassad och klickar sedan på Ange värde.

 6. Växla till Excel.

  När du växlar till Excel visas dialogrutan Anpassade felstaplar.

 7. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde skriver du de värden som du vill använda för varje datapunkt, avgränsade med kommatecken (t.ex. 0,4, 0,3, 0,8) och klickar sedan på OK.

  Obs!: Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Om du vill markera cellområdet i dialogrutan Anpassade felstaplar tar du bort innehållet i rutan Positivt felvärde eller Negativt felvärde och markerar sedan det cellområde som du vill använda.

 8. Byt till Word.

 9. Klicka på OK i dialogrutan Formatera felstaplar.

Lägg till upp-/nedstaplar

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. I diagrammet väljer du den dataserie som du vill lägga till upp-/nedstaplar i och klickar sedan på fliken Diagramlayout

  I till exempel ett linjediagram klickar du på en av linjerna i diagrammet så markeras alla databrytpunkt i den dataserie.

 3. Under Analys klickar du på Upp-/nedstaplar och klickar sedan på den upp-/nedstapel som du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

PowerPoint

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

Visa fel som procent, standardavvikelse eller standardfel

 1. I diagrammet väljer du den dataserie som du vill lägga till felstaplar i och klickar sedan på fliken Diagramlayout

  I till exempel ett linjediagram klickar du på en av linjerna i diagrammet så markeras alla databrytpunkt i den dataserie.

 2. Under Analys klickar du på Felstaplar.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

 3. Gör något av följande:

Klicka på

Om du vill

Felstaplar med standardfel

Använd standardfel med följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Felstaplar med procent

Använda en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien

Felstaplar med standardavvikelse

Använda en multipel av standardfelet med följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

Visa fel som anpassade värden

 1. I diagrammet väljer du den dataserie som du vill lägga till felstaplar i och klickar sedan på fliken Diagramlayout.

   I till exempel ett linjediagram klickar du på en av linjerna i diagrammet så markeras alla databrytpunkt i den dataserie.

 2. Under Analys klickar du på Felstaplar och klickar sedan på Alternativ för felstaplar.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Om du ser dialogrutan Lägg till felstaplar markerar du den serie som du vill lägga till felstaplar i.

 3. I navigeringsfönstret klickar du på Felstaplar.

 4. Under Felmängd klickar du på Anpassad och klickar sedan på Ange värde.

 5. Växla till Excel.

  När du växlar till Excel visas dialogrutan Anpassade felstaplar.

 6. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde skriver du de värden som du vill använda för varje datapunkt, avgränsade med kommatecken (t.ex. 0,4, 0,3, 0,8) och klickar sedan på OK.

  Obs!: Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Om du vill markera cellområdet i dialogrutan Anpassade felstaplar tar du bort innehållet i rutan Positivt felvärde eller Negativt felvärde och markerar sedan det cellområde som du vill använda.

 7. Byt till PowerPoint.

 8. Klicka på OK i dialogrutan Formatera felstaplar.

Lägg till upp-/nedstaplar

 1. I diagrammet väljer du den dataserie som du vill lägga till upp-/nedstaplar i och klickar sedan på fliken Diagramlayout

  I till exempel ett linjediagram klickar du på en av linjerna i diagrammet så markeras alla databrytpunkt i den dataserie.

 2. Under Analys klickar du på Upp-/nedstaplar och klickar sedan på den upp-/nedstapel som du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Excel

Felstaplar i ett diagram

Gör något av följande:

Visa fel som procent, standardavvikelse eller standardfel

 1. I diagrammet väljer du den dataserie som du vill lägga till felstaplar i och klickar sedan på fliken Diagramlayout

  I till exempel ett linjediagram klickar du på en av linjerna i diagrammet så markeras alla databrytpunkt i den dataserie.

 2. Under Analys klickar du på Felstaplar.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

 3. Gör något av följande:

Klicka på

Om du vill

Felstaplar med standardfel

Använd standardfel med följande formel:

Formel för standardfel

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier

Felstaplar med procent

Använda en procentandel av värdet för varje datapunkt i dataserien

Felstaplar med standardavvikelse

Använda en multipel av standardfelet med följande formel:

Formel för standardavvikelse

s = serienummer
I = punktnummer i serie s
m = antal serier för punkt y i diagram
n = antal punkter i varje serie
y is= datavärde för serie s och den I:te punkten
n y = totalt antal datavärden i alla serier
M = aritmetiskt medelvärde

Visa fel som anpassade värden

 1. I diagrammet väljer du den dataserie som du vill lägga till felstaplar i och klickar sedan på fliken Diagramlayout.

   I till exempel ett linjediagram klickar du på en av linjerna i diagrammet så markeras alla databrytpunkt i den dataserie.

 2. Under Analys klickar du på Felstaplar och klickar sedan på Alternativ för felstaplar.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Om du ser dialogrutan Lägg till felstaplar markerar du den serie som du vill lägga till felstaplar i.

 3. I navigeringsfönstret klickar du på Felstaplar.

 4. Under Felmängd klickar du på Anpassad och klickar sedan på Ange värde.

 5. I rutorna Positivt felvärde och Negativt felvärde skriver du de värden som du vill använda för varje datapunkt, avgränsade med kommatecken (t.ex. 0,4, 0,3, 0,8) och klickar sedan på OK.

  Obs!: Du kan också definiera felvärden som ett cellområde från samma Excel-arbetsbok. Om du vill markera cellområdet i dialogrutan Anpassade felstaplar tar du bort innehållet i rutan Positivt felvärde eller Negativt felvärde och markerar sedan det cellområde som du vill använda.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Formatera felstaplar.

Lägg till upp-/nedstaplar

 1. I diagrammet väljer du den dataserie som du vill lägga till upp-/nedstaplar i och klickar sedan på fliken Diagramlayout

  I till exempel ett linjediagram klickar du på en av linjerna i diagrammet så markeras alla databrytpunkt i den dataserie.

 2. Under Analys klickar du på Upp-/nedstaplar och klickar sedan på den upp-/nedstapel som du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Analys

  Beroende på diagramtypen är vissa alternativ kanske inte tillgängliga.

Se även

Skapa diagram

Redigera data i ett diagram

Ändra ett diagram

Dölja felvärden och felsymboler

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×