Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring vid utskrift

Du kan göra Microsoft Office Project 2007-sidorna mer presentabla och användbara genom att lägga till information som företagets namn eller logotyp, sidnummer, datum och klockslag, filnamn eller projektspecifik information i rubrik eller sidfot på utskriften av en vy eller rapport. Du kan även lägga in information i förklaring för ett projekt.

Som standard visas förklaringen på varje sida på utskriften av vyerna Kalender, Gantt-schema och Nätverksdiagram. Du kan dock välja att inte skriva ut förklaringen alls eller att skriva ut den på en separat sida.

Sidhuvuden och sidfötter är vyspecifika och rapportspecifika medan förklaringar bara är vyspecifika. Om du till exempel lägger till information i sidhuvudet, sidfoten eller förklaringen i vyn Gantt-schema visas inte denna information i vyn Nätverksdiagram.

Obs!: Artikeln tar inte upp hur du skapar sidhuvuden, sidfötter eller förklaringar i funktionen Visuella rapporter i Office Project 2007. Eftersom visuella rapporter skapas i Microsoft Office Excel 2007 och Microsoft Office Visio 2007 kan du använda de programmen för att göra ändringar i sidhuvud, sidfot och förklaring.

Vad vill du göra?

Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring i en vy

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

Lägga till ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring i en vy

 1. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn.

 2. Klicka på Vänster-, Mitten- eller Höger-fliken på någon av flikarna Sidhuvud, Sidfot eller Förklaring.

 3. Skriv eller klistra in text, lägg till dokument- eller projektinformation eller infoga en bild i textrutan.

  Om du vill lägga till sidnummer klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till aktuellt datum eller klockslag klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Om du vill lägga till filnamnet klickar du på Infoga filnamn Infoga Filnamnsgrafik .

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bildobjekt Infoga Bild .

 4. Om du vill formatera den förinställda informationen markerar du ampersandtecknet (&) eller den text du vill formatera, och klickar sedan på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt . Välj därefter de formateringsalternativ du vill använda.

 5. Lägg till projektspecifik information genom att klicka på den information du vill använda i rutorna Allmänt och Projektfält och sedan klicka på Lägg till för varje inmatning. Upprepa åtgärden för att lägga till mer projektinformation.

Tips: Du kan skapa sidhuvuden, sidfötter och förklaringar med flera rader. I slutet av den första raden med text trycker du på RETUR. Lägg till flera rader efter en bild genom att klicka på bilden, placera markören efter bilden och sedan trycka på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha tre.

Obs!: 

 • Du kan välja om förklaringen ska visas på alla sidor, en egen sida eller inte alls. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och sedan på fliken Förklaring. Klicka på Varje sida, På separat sida eller Ingen under Förklaring för.

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på alla sidor. Du kan inte ange att de ska se olika ut på första sidan och resten av sidorna, se olika ut på jämna och udda sidor eller se olika ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens textruta från 0 till 12,5 cm.

 • Du kan använda en snabbmeny för att flytta text, information eller en bild från en flik till en annan. Markera det som ska flyttas, högerklicka och klicka på Klipp ut eller Kopiera på snabbmenyn. Placera markören på en annan flik, högerklicka och klicka sedan påKlistra in på snabbmenyn.

 • Du kan ändra storlek på ett grafikobjekt när du har lagt till det i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera grafikobjektet och dra i kantlinjen. Flytta objektet genom att markera det och dra det till en annan plats. Det går inte att beskära grafik.

Överst på sidan

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot i en rapport

 1. Klicka på RapporterRapport-menyn.

 2. Klicka på den rapporttyp du vill använda och klicka sedan på Välj.

  Om du har valt rapporttypen Egen klickar du på en rapport i rapportlistan, klickar på Inställningar och går sedan vidare till steg 5.

 3. Klicka på den rapport du vill använda och klicka sedan på Välj.

 4. Klicka på Utskriftsformat.

 5. Klicka på fliken Sidhuvud eller Sidfot.

 6. Klicka på fliken Vänster, Mitten eller Höger.

 7. Skriv eller klistra in text, lägg till dokument- eller projektinformation eller infoga en bild i textrutan.

  Om du vill lägga till sidnummer klickar du på Infoga sidnummer Infoga Sidnumreringsgrafik , Infoga totalt sidantal Infoga Sidräkningsgrafik eller båda.

  Om du vill lägga till aktuellt datum eller klockslag klickar du på Infoga aktuellt datum Infoga Aktuell datumgrafik , Infoga aktuell tid Infoga Aktuell tidsbild eller båda.

  Om du vill lägga till filnamnet klickar du på Infoga filnamn Infoga Filnamnsgrafik .

  Om du vill lägga till en bild klickar du på Infoga bildobjekt Infoga Bild .

 8. Om du vill formatera den förinställda informationen markerar du ampersandtecknet (&) eller den text du vill formatera, och klickar sedan på Formatera teckensnitt Knappen Formatera teckensnitt . Välj därefter de formateringsalternativ du vill använda.

 9. Lägg till projektspecifik information genom att klicka på den information du vill använda i rutorna Allmänt och Projektfält och sedan klicka på Lägg till för varje inmatning. Upprepa åtgärden för att lägga till mer projektinformation.

Tips:  Du kan skapa sidhuvuden, sidfötter och förklaringar med flera rader. I slutet av den första raden med text trycker du på RETUR. Lägg till flera rader efter en bild genom att klicka på bilden, placera markören efter bilden och sedan trycka på RETUR. Sidhuvuden kan ha upp till fem rader med information. Sidfötter och förklaringar kan ha tre.

Obs!: 

 • Du kan välja om förklaringen ska visas på alla sidor, en egen sida eller inte alls. Klicka på UtskriftsformatArkiv-menyn och sedan på fliken Förklaring. Klicka på Varje sida, På separat sida eller Ingen under Förklaring för.

 • Sidhuvudet och sidfoten som du anger visas på alla sidor. Du kan inte ange att de ska se olika ut på första sidan och resten av sidorna, se olika ut på jämna och udda sidor eller se olika ut på enskilda sidor.

 • Du kan justera bredden på förklaringens textruta från 0 till 12,5 cm.

 • Du kan använda en snabbmeny för att flytta text, information eller en bild från en flik till en annan. Markera det som ska flyttas, högerklicka och klicka på Klipp ut eller Kopiera på snabbmenyn. Placera markören på en annan flik, högerklicka och klicka sedan påKlistra in på snabbmenyn.

 • Du kan ändra storlek på ett grafikobjekt när det har lagts till i ett sidhuvud, en sidfot eller en förklaring genom att markera grafikobjektet och dra i kantlinjen. Flytta objektet genom att markera det och dra det till en annan plats. Det går inte att beskära grafik.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×