Lägga till ett serverbaserat skript som en datakälla

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln visar hur du lägger till ett serverbaserat skript som datakälla, så testa anslutningen till datakällan och sedan hur du visar den information som returneras av serverbaserat skript genom att skapa en datavy på din webbplats.

Viktigt!: Om din webbplats finns på en server som kör Windows SharePoint Services, kräver standardinställningarna på servern att serveradministratören först redigera filen Web.config på servern innan du kan ansluta till ett serverbaserat skript som beskrivs i avsnittet Testa anslutningen till datakällan. Om din webbplats finns på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan du ansluta till ett serverbaserat skript utan att spara ändringarna på servern.

Artikelinnehåll

Vad är ett serverbaserat skript?

Lägga till ett serverbaserat skript i datakällbiblioteket

Testa anslutningen till datakällan

Skapa en datavy av serverbaserat skript

Vad är ett serverbaserat skript?

Ett serverbaserat skript är ett litet program som finns på servern och som körs som svar på särskilda åtgärder i webbläsaren. Serverbaserade skript kan skrivas i flera olika språk, t.ex. Perl, PHP och Microsoft ASP.NET. Till skillnad från klientbaserade skript som JavaScript, körs serverbaserade skript på servern innan webbsidan visas i webbläsaren. Exempel på serverbaserade skriptprogram är kundvagnar, dynamiska menyer och undersökningar.

Om du vill skapa en datavy som visar data från ett serverbaserat skript hämta skriptet data i form av XML. Du kan ansluta till serverbaserade skript som är skrivna på olika språk och med hjälp av en mängd olika metoder, inklusive ASP.NET, PHP och AJAX. Skriptet måste skicka resultatet i form av XML. En gemensam serverbaserat skript som returnerar XML är en RSS-Feed.

Om du vill skapa en anslutning till en RSS-Feed som är ett serverbaserat skript och inte en XML-fil som (till exempel en RSS-Feed som har en URL som slutar på .aspx eller .php) ska anslutningen tas med i kategorin serverbaserade skript i datakällbiblioteket. En RSS-Feed som är en XML-fil (till exempel en RSS-Feed som har en URL som slutar på .xml) kan läggas till i kategorin serverbaserat skript eller kategorin XML-filer.

Om du vill lägga till ett serverbaserat skript som datakälla måste du känna Webbadressen till skriptet och information om eventuella URL parametrar.

Överst på sidan

Lägga till ett serverbaserat skript i datakällbiblioteket

 1. Om datakällbiblioteket inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på Anslut till ett skript eller den RSS-Feed under serverbaserade skript i Datakällbiblioteket.

  Obs!: Om rubriken Skript på servern är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 3. Klicka på något av följande i listan HTTP-metod på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla:

  • Metoden HTTP Get lägger till eventuella parameternamn och parametervärden till URL:en.

  • Metoden HTTP Post skickar eventuella parameternamn och parametervärden till URL:en i textdelen av begäran.

   I det här exemplet klickar du på HTTP Get.

 4. Listan Markera det datakommando som du vill konfigurera innehåller fyra alternativ:

  • Kommandot Markera hämtar information med hjälp av serverbaserat skript. Du kan sedan visa informationen på din webbplats genom att skapa en datavy.

  • Kommandona Infoga, Uppdatera och Ta bort också hämta information med hjälp av serverbaserat skript. Men kan inte du skapa en datavy som visar eller ändrar information som hämtas med hjälp av de här kommandona. Du kan bara använda en datavy för att visa information som hämtas med hjälp av kommandot Select.

   I det här exemplet klickar du på kommandot Select eftersom du vill skapa en datavy av data som returneras av serverbaserat skript.

 5. Skriv URL-Adressen till skriptet eller RSS-Feed som du vill ansluta till i rutan Ange URL: en till ett serverbaserat skript under Välj anslutningsinformation.

  I det här exemplet skriver du http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspx om du vill lägga till en RSS-Feed för utvecklare-relaterade artiklar från GotDotNet, Microsoft .NET community-webbplats.

  Fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla med URL:en till ett serverbaserat skript

 6. En del serverbaserade skript kräver ytterligare information som överförs från webbläsaren till servern i form av parametrar. Exemplet som används här kräver inga parametrar. Om det serverbaserade skriptet kräver parametrar gör du något av följande:

  • Om du vill lägga till en parameter klickar du på Lägg till och skriver namnet och standardvärdet för parametern i dialogrutan Parameter.

   Obs!: Om parametern definieras vid körningen med hjälp av en webbdelsanslutning markerar du kryssrutan Värdet för parametern kan anges via en webbdelsanslutning.

  • Om du vill ändra en befintlig parameter klickar du på parametern i listan, klickar på Ändra och ändrar parameterns namn eller standardvärde i dialogrutan Parameter.

  • Om du vill ta bort en befintlig parameter klickar du på parametern i listan och klickar sedan på Ta bort.

 7. Klicka på OK.

  Serverbaserat skript visas nu i datakällbiblioteket.

Överst på sidan

Testa anslutningen till datakällan

Nu när du har skapat en datakällanslutning som visas i datakällbiblioteket som du vill kontrollera att anslutningen fungerar. Så här testar anslutningen till datakällan:

 • Klicka på datakällan i Datakällbiblioteket och klicka sedan på Visa Data. Åtgärdsfönstret Information om datakälla öppnas.

Om åtgärdsfönstret Information om datakälla visar data från datakällan, fungerar anslutningen till datakällan. Är du redo att skapa en datavy av dessa data. Gå vidare till nästa avsnitt.

Om åtgärdsfönstret Information om datakälla visas inga data från datakällan, men i stället åtgärdsfönstret antingen är tomt eller visas ett felmeddelande, fungerar inte anslutningen till datakällan. Det här problemet kan uppstå om Windows SharePoint Services körs på servern, servern är bakom en proxyserver eller brandvägg och proxyinställningar för servern har inte angetts i filen Web.config för virtuell server.

För att lösa det här problemet kan du kontakta serveradministratören och be henne eller honom att utföra följande procedur. Serveradministratören måste redigera filen Web.config så att den omfattar proxyserverinställningar för virtuell server där webbplatsen finns. I en servergrupp måste serveradministratören redigera filen Web.config för varje virtuell server i alla frontwebbservrar i servergruppen.

Obs!: Ändra standardinställningen för proxy-server möjliggör-servrar kommunikation men inte på något sätt påverkar inkommande anslutningar eller åtkomstbehörigheter till servern.

Konfigurera filen Web.config på servern

Om du vill konfigurera filen Web.config, gör du följande på den server som kör Windows SharePoint Services:

 1. Starta en textredigerare, till exempel Anteckningar.

 2. Leta upp och öppna filen Web.config för den virtuella servern där du vill tillåta användare att skapa anslutningar till XML-webbtjänsten och serverbaserat skript-datakällor.

  Mappen Web.config finns i innehållsområdet i din server – till exempel standardsökvägen är \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Gör något av följande:

  • Om du kör Windows SharePoint Services 3.0    Kopiera och klistra in följande rader i filen Web.config var som helst på nivå direkt under konfigurationsnoden < >.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy identifiera automatiskt = ”true” / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • Om du kör Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    Kopiera och klistra in följande rader i filen Web.config var som helst på nivå direkt under konfigurationsnoden < >. Ändra < går > till namnet på din proxyserver och < Port > för porten som du använder.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxy proxyaddress = ”http:// < går >: < Port >” bypassonlocal = ”true” / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Spara filen Web.config och Avsluta textredigeraren.

 5. Återställa Microsoft Internet Information Services (IIS) om du vill tillämpa ändringarna. Alternativt kan du återställa efter nästa steg att tillämpa ändringarna på flera virtuella servrar samtidigt. Om du vill återställa IIS, öppnar du fönstret kommandoraden och skriv iisreset i Kommandotolken.

 6. Upprepa steg 1 till 5 för varje virtuell server där du vill tillåta användare att skapa anslutningar till XML-webbtjänsten och serverbaserat skript-datakällor.

Överst på sidan

Skapa en datavy av informationen som returneras av det serverbaserade skriptet

När du har lagt till ett serverbaserat skript i datakällbiblioteket kan du skapa en datavy där resultatet från det serverbaserade skriptet visas.

Du kan snabbt skapa en datavy genom att dra datakällan till en sida. Resultatet är standardvyn för de data som de första fem fälten i datakällan visas i varje rad i en standardtabell när du drar en datakälla till en sida. Om de första fem fälten med motsvarande data visas, är datakällan korrekt konfigurerad.

Datavyer baseras på Microsofts ASP.NET 2.0-teknik. Om du vill skapa en datavy måste du utgå från en ASP.NET-sida (ASPX-fil).

 1. Peka på NyArkiv-menyn och klicka sedan på ASPX.

  En ny sida med en FORM-tagg öppnas.

  ASP.NET-formtagg

 2. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn. Leta upp datakällan i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek (i vårt exempel rss.asp på www.gotdotnet.com) och dra den till sidan.

  En datavy som innehåller alla rubrikerna och URL:erna för alla webbplatser i den aktuella webbplatssamlingen visas på sidan och åtgärdsfönstret Information om datakälla öppnas.

Mer information om datavyer finns i artikeln Skapa en datavy.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×