Lägga till ett ritobjekt i ett dokument

De grundläggande typerna av grafik som du kan använda för att göra Word-dokument bättre är: ritade objekt, SmartArt, diagram, bilder och ClipArt. Ritobjekt syftar på ett ritobjekt eller en grupp med ritobjekt.

Ritobjekt omfattar figurer, diagram, flödesscheman, kurvor, linjer och WordArt. Dessa objekt är en del av Word-dokumentet. Du kan ändra och göra objekten bättre med färger, mönster, kantlinjer och andra effekter.

Vad vill du göra?

Lägga till ett ritobjekt i ett dokument

Ta bort hela eller en del av ett ritobjekt

Lägga till ett ritobjekt i ett dokument

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill skapa ritningen.

 2. I gruppen Illustrationer på fliken Infoga klickar du på Figurer.

  Gruppen Illustrationer på fliken Infoga i Excel

 3. Du kan göra följande på fliken Format som visas när du infogat en ritfigur:

  • Infoga en figur. På fliken Format i gruppen Infoga figurer klickar du på en figur och sedan någonstans i dokumentet.

  • Ändra en figur. Klicka på den figur du vill ändra. På fliken Format i gruppen Infoga figurer klickar du på Redigera figur och Byt figur och väljer sedan en annan figur.

  • Lägga till text i en figur. Klicka på figuren där du vill lägga till text och skriv sedan.

  • Gruppera markerade figurer. Markera flera figurer åt gången genom att klicka på Ctrl på tangentbordet och klicka på varje figur som du vill ta med i gruppen. På fliken Format i gruppen Ordna klickar du på Gruppera för att hantera alla figurerna som ett objekt.

  • Rita i dokumentet. På fliken Format i gruppen Infoga figurer expanderar du figuralternativen genom att klicka på pilen. Under Linjer klickar du på Frihandsfigur eller Frihand.

   Tips: Dubbelklicka för att sluta rita med frihandsfigur eller frihand.

  • Ändra figurernas storlekar. Markera den figur eller de figurer du vill ändra storlek på. På fliken Format i gruppen Storlek klickar du på pilarna eller anger nya mått i rutorna Höjd och Bredd.

  • Använda ett format för en figur. I gruppen Figurformat håller du muspekaren över ett format för att se hur figuren skulle se ut om du använder det formatet. Klicka på formatet för att använda det. Eller klicka på Figurfyllning eller Figurkontur och välj de alternativ du vill använda.

   Kommandon för Figurformat i menyfliksområdet

   Obs!: Om du vill tillämpa en färg eller toning som inte är tillgänglig i gruppen Figurformat väljer du färgen först och tillämpar sedan toningen.

  • Lägga till flödesscheman med kopplingar. Innan du skapar ett flödesschema lägger du till en arbetsyta genom att klicka på fliken Infoga och sedan klicka på Figurer i gruppen Illustrationer och sedan klicka på Ny arbetsyta. På fliken Format i gruppen Infoga figurer klickar du på figur för ett flödesschema. Under Linjer väljer du en kopplingslinje, till exempel Böjd pilkoppling.

  • Använd skuggning och tredimensionella (3D) effekter för att göra figurerna i ritningen intressantare. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat på fliken Format och välj en effekt.

  • Justera objekt på arbetsytan. Justera objekt genom att hålla ned Ctrl medan du markerar de objekt som du vill justera. På fliken Format i gruppen Ordna klickar du på Justera för att välja mellan olika kommandon för justering.

Ta bort hela eller en del av en ritning

 1. Markera det ritobjekt du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete-tangenten.

Snabbreferens

Lägga till figurer

Rita en figur i form av en kurva eller en cirkel

Vad vill du göra?

Mer information om grafik i Word

Lägga till en ritning

Ta bort hela eller en del av ett ritobjekt

Mer information om grafik i Word

En ritning syftar i Word på ett ritobjekt eller en grupp med ritobjekt. Ett ritobjekt som består av figurer och linjer är en ritning.

Börja med en arbetsyta

När du infogar ett ritobjekt i Word kan du placera det på en arbetsyta. Arbetsytan gör det enklare att hantera ritobjektet i ditt dokument.

Arbetsytan ger en ramliknande avgränsning mellan ritningen och resten av dokumentet. Som standard har arbetsytan ingen kantlinje eller bakgrund men det går att formatera arbetsytan på samma sätt som andra ritobjekt.

Arbetsytan gör det också enklare att hålla ihop olika delar av ritningen vilket är särskilt praktiskt när ritningen består av olika figurer. Det är lämpligt att infoga en arbetsyta om du tänker ha fler än en figur i illustrationen.

Om du till exempel vill skapa ett flödesschema börjar du med en arbetsyta och lägger sedan till figurerna och linjerna för flödesschemat.

Former

Lägga till en ritning

När du skapar en ritning i Microsoft Word måste du börja med att infoga en arbetsyta. Arbetsytan gör det enklare att ordna och ändra storlek på objekten i ritningen.

 1. Klicka på den plats i dokumentet där du vill skapa ritningen.

 2. På fliken Infoga i gruppen Illustrationer klickar du på Figurer och sedan på Ny arbetsyta.

  Bild av menyfliksområdet i Word

  En arbetsyta läggs in i dokumentet.

 3. När du infogar en arbetsyta kan du göra följande på fliken Format under Ritverktyg:

  • Klicka på en figur eller figurer som du vill infoga i dokumentet.

   Du kan även ändra figuren och lägga till text i den.

  • Rita på arbetsytan. Du ritar genom att klicka på Figurer och sedan på Frihandsfigur eller Frihand under Linjer.

   Tips: Dubbelklicka för att sluta rita med frihandsfigur eller frihand.

  • Justera arbetsytans storlek genom att markera den och sedan klicka på pilarna i gruppen Storlek eller klicka på dialogruteikonen Storlek för att ange mer exakta mått.

  • Använda ett format för en figur. I gruppen Figurformat håller du muspekaren över ett format för att se hur figuren skulle se ut om du använder det formatet. Klicka på formatet för att använda det. Eller klicka på Figurfyllning eller Figurkontur och välj de alternativ du vill använda.

   Bild av menyfliksområdet i Word

   Obs!: Om du vill tillämpa en färg eller toning som inte är tillgänglig i gruppen Figurformat väljer du färgen först och tillämpar sedan toningen.

  • Använd skuggning och tredimensionella (3D) effekter för att göra figurerna i ritningen intressantare.

  • Justera objekt på arbetsytan. Justera objekt genom att hålla ned Ctrl medan du markerar de objekt som du vill justera. I gruppen Ordna klickar du på Justera för att välja mellan olika kommandon för justering.

   Bild av menyfliksområdet i Word

Ta bort hela eller en del av en ritning

 1. Markera den arbetsyta eller det ritobjekt du vill ta bort.

 2. Tryck på Delete-tangenten.

Snabbreferens

Rita en figur i form av en kurva eller en cirkel

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×