Lägga till ett redigeringsspråk eller ange språkinställningar i Office

Office 365-prenumeration, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Du kan använda språkalternativen i Office för att lägga till ett språk eller välja det språk som hjälpen och Skärmtips visas på.

Språkalternativen finns i dialogrutan Ange språkinställningar för Office som du når genom att gå till Arkiv > Alternativ > Språk. Du kan ange språk för gränssnitt och hjälp oberoende av varandra. Du kan till exempel välja att allt matchar ditt operativsystems språk, eller så kan du använda en kombination av olika språk för operativsystem, redigering, gränssnitt och hjälp.

Språkinställningar i Word 2013

Vilka språk som är tillgängliga beror på vilken språkversion av Office och vilka ytterligare språkpaket, LIP-språkpaket (Language Interface Pack) eller skärmtipsspråk som är installerade på datorn. Om språkverktygen och gränssnitts- och hjälpspråket som du vill använda inte är tillgängligt kan du behöva hämta och installera ett språkpaket eller Language Interface Pack. Mer information finns i Behöver jag ett språkpaket eller ett LIP-språkpaket?

Du kan lägga till ett språk i Office-program genom att lägga till ett redigeringsspråk. Ett redigeringsspråk består av tangentbordslayouten och språkverktygen för det språket. Språkverktygen innehåller språkspecifika funktioner, till exempel ordlistor för stavnings- och grammatikkontroll, eller knappar för styckeorientering. (Standardredigeringsspråket visas högst upp i listan i fetstil. Vid behov kan du ändra det genom att välja önskat språk och klicka på Ange som standard.)

 1. Öppna ett Office-program, till exempel Word.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk.

 3. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj redigeringsspråk väljer du det redigeringsspråk du vill lägga till från listan Lägg till ytterligare redigeringsspråk. Klicka sedan på Lägg till.

  Det tillagda språket visas i listan med redigeringsspråk.

Om Inte aktiverat visas i kolumnen Tangentbordslayout gör du följande:

 1. Klicka på länken Inte aktiverat.

 2. I dialogrutan Lägg till språk klickar du på Lägg till ett språk och väljer ditt språk i listan. Klicka sedan på Lägg till.

 3. Stäng dialogrutan Lägg till språk. Språket ska visas som Aktiverat under Tangentbordslayout i avsnittet Välj redigeringsspråk.

Om Inte installerat visas i kolumnen Språkkontroll kan du behöva skaffa ett språkpaket eller ett LPI-språkpaket för att hämta språkverktygen för ditt språk.

 • Anslut till internet och hämta det språkpaket du behöver genom att klicka på länken Inte installerat.

Gränssnittsspråket används för de olika gränssnittselementen, till exempel menyobjekten, kommandona och flikarna, i Office. Hjälpspråket är det språk som används för texten i hjälpfilen.

Standardspråket visas högst upp i listan i fetstil. Språken i gränssnitts- och hjälplistorna visas i den ordning som språken används i Office. Om gränssnittsspråkens inbördes ordning exempelvis är spanska <standard>, tyska och japanska, och du tar bort språkverktygen för spanska på datorn, blir tyska det nya standardgränssnittsspråket.

Så här anger du standardspråket:

 1. Öppna ett Office-program, till exempel Word.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk.

 3. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj språk för gränssnitt och hjälp väljer du det språk du vill använda. Klicka sedan på Ange som standard.

Vilket gränssnittsspråk används för vilket Office-program?

Om du använder flera språk och har anpassat Office efter hur du arbetar kan du enkelt ta reda på vilket språk som är inställt som standardgränssnittsspråk för respektive Office-program.

 • Klicka på Visa de gränssnittsspråk som är installerade för varje Microsoft Office-program i dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj språk för visning och hjälp.

Obs!: Den här funktionen är bara tillgänglig för följande Office-program: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio och Word. Den är inte tillgänglig för Office 2016-program.

Skärmtips är små popup-fönster med kortfattad, sammanhangsberoende hjälp som visas när du håller pekaren över olika gränssnittselement (till exempel knappar, flikar, dialogrutekontroller och menyer). Om du ställer in skärmtipsspråket i ett Office-program används det automatiskt även i de andra Office-programmen som är installerade på datorn.

 1. Öppna ett Office-program, till exempel Word.

 2. Klicka på Arkiv > Alternativ > Språk.

 3. I dialogrutan Ange språkinställningar för Office under Välj skärmtipsspråk väljer du ditt skärmtipsspråk.

  Meddelanden: 

  • Den här funktionen är inte tillgänglig i Office 2016.

  • Om det språk som du vill använda inte visas i listan kan du behöva lägga till fler språktjänster. Klicka på Hur hämtar jag flera skärmtipsspråk från Office.com och följ sedan hämtnings- och installationsanvisningarna.

  • När du har installerat ett nytt skärmtipsspråk blir det standardskärmtipsspråket.

Mer information om skärmtips finns i avsnittet Visa eller dölja skärmtips.

Språkinställningar för Microsoft Office 2007 aktiverar språkspecifika alternativ, till exempel alternativ för ett visst språk i menyfliksområdet och dialogrutor. När du exempelvis aktiverar språkalternativ för japanska, aktiveras språkalternativen Fonetikguide och Omslutningstecken.

Om du installerar 2007 Microsoft Office Language Pack kan du ändra språket för menyfliksområdet, menyer, dialogrutor och hjälpen till språket i språkpaketet. Du kan dessutom använda språkverktygen, till exempel stavnings- eller grammatikkontrollen, för ett annat språk. Mer information om språkpaketsfunktioner finns i Language Accessory Pack för Office.

I Office 2007 finns språkalternativen i dialogrutan Språkinställningar för Microsoft Office 2007.

Språkinställningar i Office 2007

Om du vill lägga till ett språk i Office 2007-program ska du först se till att det språk som du vill använda är installerat på datorn. Därefter måste du aktivera det språk som du vill använda. Vilka språkspecifika alternativ som aktiveras beror på vilket/vilka språk som aktiveras och vilka program du använder.

 1. Klicka på Start > Alla program > Microsoft Office > Microsoft Office-verktyg > Språkinställningar för Microsoft Office 2007.

 2. Klicka på fliken Redigeringsspråk.

 3. Välj det språk du vill aktivera i listan Tillgängliga redigeringsspråk och klicka sedan på Lägg till.

  Språket läggs till i listan Aktiverade redigeringsspråk och alla språkspecifika alternativ i Office-version 2007-program aktiveras.

Standardredigeringsspråket visas längst ned på fliken Redigeringsspråk. Vid behov kan du ändra det genom att välja önskat språk i listan Primärt redigeringsspråk.

När du ändrar det primära redigeringsspråket ersätts mallen Normal.dotm i Word automatiskt. Vi rekommenderar att du sparar en kopia av Normal.dotm och byter namn på den till dess språk, till exempel Normal_English.dotm, innan du ändrar det primära redigeringsspråket. Mallen Normal.dotm sparas vanligtvis på C:\Användare\användarnamn\AppData\Roaming\Microsoft\Mallar, där ”användarnamn” är namnet på den person som är inloggad på datorn.

Obs!: Du kan inte ta bort ett språk från listan Aktiverade redigeringsspråk om det språket är angivet som primärt redigeringsspråk. Om du vill ta bort språket från listan Aktiverade redigeringsspråk måste du först välja ett annat språk i listan Primärt redigeringsspråk och sedan ta bort språket från listan Aktiverade redigeringsspråk.

 1. Klicka på Start > Alla program > Microsoft Office > Microsoft Office-verktyg > Språkinställningar för Microsoft Office 2007.

 2. Klicka på fliken Visningsspråk.

  Obs!: Fliken Visningsspråk visas bara när du har installerat ett språkpaket.

 3. Välj det språk som du vill använda för menyfliksområdet, menyer och dialogrutor i listan Visa menyer och dialogrutor i Microsoft Office på.

 4. Välj det språk som du vill använda för hjälpen i listan Visa hjälp på.

 5. Om du har tre eller fler språk installerade visas listan Visa prioriteringsordning för språk. Om du vill ändra språkprioriteringen väljer du ett språk i listan och klickar sedan på Uppåt eller Nedåt.

Om du ser (begränsat stöd) efter ett språk i listan Aktiverade redigeringsspråk betyder det att språkalternativ för det språket är aktiverade men att tangentbordslayouten för det språket inte har installerats i Windows-operativsystemet.

Redigeringsspråk med begränsat stöd

Om du vill använda samma tangentbordslayout för alla aktiverade språk kan du bortse från meddelandet (begränsat stöd) för dina språk. Om du vill använda en tangentbordslayout för ett språk med begränsat stöd måste du lägga till ett redigeringsspråk eller ange språkinställningar i Office för det språket.

Om du vill skriva på ett icke-latinbaserat språk, t.ex. arabiska eller kinesiska, eller om du vill använda tangentbordslayouten för det lokala språket när du skriver på olika latinbaserade språk, måste du aktivera en tangentbordslayout för det språket. Därefter kan du växla mellan språken i Språkfältet.

Aktivera Office 2007-tangentbordslayouter i Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8

 1. Tryck på Windows-tangenten + X och klicka sedan på Kontrollpanelen.

  Lista med alternativ och kommandon som visas när du trycker på Windows-tangenten + X

 2. Klicka på Byt inmatningsmetod under Klocka, språk och nationella inställningar.

 3. Klicka på Alternativ för språket som du vill lägga till.

  Lägga till en inmatningsmetod på Kontrollpanelen i Windows 8

 4. Klicka på Lägg till en inmatningsmetod under Inmatningsmetod. Du kan klicka på Förhandsgranska om du vill granska inmatningsmetoden.

  Lägga till en inmatningsmetod i Windows 8

 5. Markera önskad inmatningsmetod och klicka sedan på Lägg till.

  Lägga till inmatningsmetod i Windows 8

Aktivera Office 2007-tangentbordslayouter i Windows 7 och Windows Vista

 1. Klicka på Start och Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Byt tangentbord eller andra inmatningsenheter under Nationella inställningar och språkinställningar under Klocka, språk och nationella inställningar.

  Obs!: I klassisk vy dubbelklickar du på Nationella inställningar och språkinställningar och klickar sedan på fliken Tangentbord och språk.

 3. Klicka på Byt tangentbord Knappen Byt tangentbord på fliken Tangentbord och språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar.

 4. Klicka på det språk som du vill använda som standardspråk under Standardinmatningsspråk i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk.

  Om det språk som du vill använda som standardinmatningsspråk inte visas i listan går du igenom steg 5 till 8.

 5. Klicka på Lägg till under Installerade tjänster.

 6. Utöka det språk som du vill använda som standardinmatningsspråk och utöka sedan Tangentbordslayout.

 7. Markera kryssrutan för den tangentbordslayout eller IME (Input Method Editor) som du vill använda och klicka på OK.Språket läggs till i listan Standardinmatningsspråk.

I Windows XP (för Office 2010 och 2007)

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka sedan på Kontrollpanelen.

 2. Klicka på Datum, tid, språk och nationella inställningar och sedan på Nationella inställningar och språkinställningar.

  Obs!: Dubbelklicka på Nationella inställningar och språkinställningar i klassiskt läge.

 3. Klicka på fliken Språk i dialogrutan Nationella inställningar och språkinställningar och sedan på Information under Texttjänster och inmatningsspråk

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Texttjänster och inmatningsspråk under Installerade tjänster.

 5. Klicka på önskat språk i listan Inmatningsspråk i dialogrutan Lägg till inmatningsspråk och klicka sedan på OK.

Snabbreferens

Ange eller ändra språk för tangentbordslayouten

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Aktivera automatisk språkidentifiering

Växla tangentbord automatiskt för att matcha språket för omgivande text

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×