Lägga till ett nytt e-postkonto i Outlook för PC

Lägga till ett nytt e-postkonto i Outlook för PC

När du har installerat Outlook från antingen Office 365 eller något av Microsoft Office-paketen kan du lägga till ett eller flera e-postkonton. Om du använder Office 365 kan du till exempel lägga till din e-post för Office 365 i Outlook. Du kan även lägga till personliga e-postkonton som Outlook.com-, Hotmail.com-, Live.com-, Gmail- och Yahoo-konton eller läsa e-posten från din Internetleverantör (ISP), till exempel Xfinity eller Verizon.

Hjälpsymbol Har du problem med att konfigurera e-posten eller behöver du anvisningar för manuell konfiguration? Läs i Felsöka konfiguration av e-post i Outlook. Om du vill använda Outlook 2016 utan att lägga till ett e-postkonto, kan du läsa mer i avsnittet Öppna Outlook 2016 utan att lägga till ett e-postkonto.

Välj den typ av e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2016. Du kan använda de här stegen för att lägga till ditt första konto samt alla ytterligare konton.

De flesta e-postkonton som Office 365-, Exchange server-, Outlook.com-, Hotmail.com- och Live.com-konton kan ställas in med några enkla steg.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2016.

Outlook för Android

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt konto

Rad

Steg 3
Ange din e-postadress och välj Anslut. Om skärmen ser annorlunda ut anger du namn, e-postadress och lösenord och väljer sedan Nästa.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 4
Om du tillfrågas anger du ditt lösenord och väljer OK.

Ange ditt lösenord

Rad

Steg 5
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook 2016.

Bockmarkering

Innan du lägger till ett Gmail-konto i Outlook måste du aktivera tvåfaktorautentisering hos Gmail och skapa ett applösenord från Gmail-webbplatsen. Med applösenordet kan du sedan lägga till Gmail-kontot i Outlook.

Ett applösenord är ett engångslösenord som du använder i stället för det vanliga lösenordet för Gmail. Det är ett sätt för Gmail att bekräfta att det är du som ansluter till e-posten.

Steg 1: Generera ett applösenord i Gmail

Rad

Steg 1
Gå till Gmail från webbläsaren och välj Google-appikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

Välj inställningar för Google-appar

Rad

Steg 2
Välj Mitt konto > Inloggning och säkerhet > Logga in på Google.

Logga in på Google

Rad

Steg 3
Under Lösenord och inloggningsmetod kan du, om Tvåstegsverifiering är , gå vidare till nästa steg. Välj annars Tvåstegsverifiering och följ anvisningarna. När du är klar väljer du bakåtpilen högst upp på skärmen.

Välj bakåtpil för att fortsätta

Rad

Steg 4
Under Lösenord och inloggningsmetod > Applösenord.

Välj program

Rad

Steg 5
Ange Google-lösenordet > Logga in. Längst ned i nästa skärm väljer du E-post och Windows-dator från listrutorna >Skapa.

Välj program och enhet för applösenordet

Rad

Steg 6
Ett applösenord visas i Google. Anteckna lösenordet (utan mellanslag).

Kopiera applösenordet utan blanksteg

Steg 2: Lägg till ett Gmail-konto i Outlook 2016

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2016.

Outlook för Android

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt konto

Rad

Steg 3
Ange din e-postadress och välj Anslut. Om skärmen ser annorlunda ut anger du namn, Gmail-adress och applösenordet från steg 6 ovan. Välj sedan Nästa.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 4
Om du tillfrågas om det så anger du applösenordet du skapade i steg 6 ovan > OK.

Ange ditt lösenord
Rad

Steg 5
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Innan du lägger till ett iCloud-, Apple- eller @me.com-konto i Outlook måste du aktivera tvåfaktorautentisering med iCloud och generera ett applösenord från iCloud-webbplatsen. Med applösenordet kan du sedan lägga till kontot i Outlook.

Ett applösenord är ett engångslösenord som du använder i stället för det vanliga lösenordet. Det är ett sätt för iCloud att kontrollera att det är du som ansluter till e-posten.

Steg 1: Generera ett applösenord från iCloud

Rad

Steg 1
Gå till webbplatsen Apple-ID i webbläsaren och ange ditt Apple-ID och lösenord.

Logga in med ditt användarnamn och lösenord för iCloud

Rad

Steg 2
Om du redan har aktiverat tvåfaktorautentisering skickas en kod till någon av dina enheter. Ange koden för att fortsätta. Annars aktiverar du tvåfaktorautentisering.

Ange din kod för tvåfaktorautentisering

Rad

Steg 3
I avsnittet Säkerhet under APPSPECIFIKA LÖSENORD väljer du Generera lösenord...

Rad

Steg 4
Ange ett namn, till exempel Outlook, och välj Skapa.

Ange ett namn på ditt applösenord

Rad

Steg 5
Kopiera det applösenord som visas. Anteckna lösenordet.

Kopiera ditt applösenord

Rad

Steg 2: Lägg till ett iCloud-konto i Outlook 2016

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2016.

Outlook för Android

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt konto

Rad

Steg 3
Ange din e-postadress och välj Anslut. Om skärmen ser annorlunda ut anger du namn, e-postadress för iCloud, Apple eller @me.com samt applösenordet från steg 5 ovan. Välj sedan Nästa.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 4
Om du tillfrågas om det anger du applösenordet du skapade i steg 5 ovan en gång till > OK.

Ange ditt lösenord
Rad

Steg 5
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Innan du lägger till ett Yahoo-konto i Outlook 2016 måste du skapa ett applösenord på Yahoo-webbplatsen. Med applösenordet kan du sedan lägga till Yahoo-kontot i Outlook.

Ett applösenord är ett engångslösenord som du använder i stället för det vanliga lösenordet för Yahoo. Det är ett sätt för Yahoo att bekräfta att det är du som ansluter till e-posten.

Obs! Microsoft undersöker ett problem med att vissa användare inte kan konfigurera sina IMAP-konton (Gmail, Yahoo, Apple och andra). Om du försöker lägga till ditt konto i Outlook och inte ombeds att ange ett lösenord kan du ha råkat ut för det här problemet. En lösning finns i Outlook frågar mig inte om mitt lösenord

Steg 1: Generera ett applösenord i Yahoo

Rad

Steg 1
Gå till Yahoo från webbläsaren och välj sedan inställningsikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

Välj inställningsikonen

Rad

Steg 2
Välj Kontoinformation > Kontosäkerhet. Du kan behöva logga in igen.

Ändra säkerhetsinställningarna för ditt Yahoo-konto

Rad

Steg 3
Aktivera tvåstegsverifiering om det behövs. Välj annars Hantera applösenord.

Du kan verifiera ditt Yahoo-konto

Rad

Steg 4
Välj Outlook för skrivbordet från listrutan och välj sedan Skapa.

Välj ditt program.

Rad

Steg 5
Ett applösenord visas i Yahoo. Anteckna lösenordet (utan mellanslag).

Anteckna applösenordet

Steg 2: Lägg till ett Yahoo-konto i Outlook 2016

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2016.

Outlook för Android

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt konto

Rad

Steg 3
Ange din e-postadress och välj Anslut. Om skärmen ser annorlunda ut anger du namn, e-postadress och applösenordet från steg 5 ovan > Nästa.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 4
Om du tillfrågas om det igen anger du applösenordet du skapade i steg 5 ovan och väljer sedan OK.

Ange ditt lösenord
Rad

Steg 5
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Om du har ett konto via din Internetleverantör, mobiltelefonoperatör eller ett företag som inte använder en Exchange-server försöker Outlook hitta inställningarna åt dig. Men om Outlook inte kan hitta dina inställningar kan du leta efter dem i vår referensinformation om inställningar för e-postleverantörer. Välj den typ av konto du har och anteckna den information du behöver för Outlook 2016.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2016.

Outlook för Android

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt konto

Rad

Steg 3
Ange din e-postadress och välj Anslut. Om skärmen ser annorlunda ut anger du namn, e-postadress och lösenord och väljer sedan Nästa.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 4
Ange lösenordet och välj OK. Du kan behöva ange lösenordet flera gånger.

Ange ditt lösenord

Rad

Steg 5
Outlook kan visa en skärm med en lista över alla dina serverinställningar för e-post. Välj Anslut.

Bekräfta inställningar för e-postkonto
Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Ibland misslyckas Outlooks automatiska konfiguration. Om så är fallet kan du lägga till de flesta kontotyper manuellt. Du kan inte lägga till ett Exchange Server-konto manuellt. Om du vill lägga till ett Office 365-e-postkonto manuellt måste du lägga till det som ett IMAP-konto. Manuella serverinställningar för ditt e-postkonto finns i vår referensinformation om inställningar för e-postleverantörer. Välj den typ av konto du har och anteckna den information du behöver för Outlook 2016.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2016.

Outlook för Android

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt konto

Rad

Steg 3
Välj Avancerade inställningar > Jag vill konfigurera mitt konto manuellt > Anslut.

Jag vill konfigurera mitt konto manuellt

Rad

Steg 4
Välj typen av konto, vanligtvis POP eller IMAP.

Välj den typ av konto som ska läggas till.

Rad

Steg 5
Du hittar information om Inkommande och Utgående e-postserver, Port, Krypteringsmetod och Säker lösenordsautentisering i avsnittet POP- och IMAP-kontoinställningar. Välj Anslut.

Ange din e-postserverinformation

Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Om du får problem när du lägger till kontot i Outlook 2016 bör du kontrollera dessa inställningar:

  • Ditt användarnamn är din fullständiga e-postadress.

  • Inkommande serverport är vanligen 993.

  • Utgående serverport är vanligen 465.

Välj den typ av e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2013. Du kan använda de här stegen för att lägga till ditt första konto samt alla ytterligare konton.

De flesta e-postkonton som Office 365-, Exchange server-, Outlook.com-, Hotmail.com- och Live.com-konton kan ställas in med några enkla steg.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2013.

Outlook 2013

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 3
Ange din e-postadress samt ditt namn och lösenord. Välj sedan Nästa > Slutför för att börja använda Outlook.

Outlook-inställningar

Innan du lägger till ett Gmail-konto i Outlook måste du skapa ett applösenord på Gmail-webbplatsen. Med applösenordet kan du sedan lägga till Gmail-kontot i Outlook.

Ett applösenord är ett engångslösenord som du använder i stället för det vanliga lösenordet för Gmail. Det är ett sätt för Gmail att bekräfta att det är du som ansluter till e-posten.

Steg 1: Generera ett applösenord i Gmail

Rad

Steg 1
Gå till Gmail från webbläsaren och välj Google-appikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

Välj inställningar för Google-appar

Rad

Steg 2
Välj Mitt konto > Inloggning och säkerhet > Logga in på Google.

Logga in på Google

Rad

Steg 3
Under Lösenord och inloggningsmetod kan du, om Tvåstegsverifiering är , gå vidare till nästa steg. Välj annars Tvåstegsverifiering och följ anvisningarna. När du är klar väljer du bakåtpilen högst upp på skärmen.

Välj bakåtpil för att fortsätta

Rad

Steg 4
Under Lösenord och inloggningsmetod > Applösenord.

Välj program

Rad

Steg 5
Ange Google-lösenordet > Logga in. Längst ned i nästa skärm väljer du E-post och Windows-dator från listrutorna >Skapa.

Välj program och enhet för applösenordet

Rad

Steg 6
Ett applösenord visas i Google. Anteckna lösenordet (utan mellanslag).

Kopiera applösenordet utan blanksteg

Steg 2: Lägg till ett Gmail-konto i Outlook 2013

Rad

Steg 1
Öppna Outlook.

Outlook 2013

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 3
Ange namn, Gmail-adress och applösenordet som du skapade i steg 5 ovan. Välj sedan Nästa > Slutför för att börja använda Outlook.

Ange din e-postadress och ditt lösenord

Innan du lägger till ett iCloud-, Apple- eller @me.com-konto i Outlook måste du aktivera tvåfaktorautentisering med iCloud och generera ett applösenord från iCloud-webbplatsen. Med applösenordet kan du sedan lägga till kontot i Outlook.

Ett applösenord är ett engångslösenord som du använder i stället för det vanliga lösenordet. Det är ett sätt för iCloud att kontrollera att det är du som ansluter till e-posten.

Steg 1: Generera ett applösenord från iCloud

Rad

Steg 1
Gå till webbplatsen Apple-ID i webbläsaren och ange ditt Apple-ID och lösenord.

Logga in med ditt användarnamn och lösenord för iCloud

Rad

Steg 2
Om du redan har aktiverat tvåfaktorautentisering skickas en kod till någon av dina enheter. Ange koden för att fortsätta. Annars aktiverar du tvåfaktorautentisering.

Ange din kod för tvåfaktorautentisering

Rad

Steg 3
I avsnittet Säkerhet under APPSPECIFIKA LÖSENORD väljer du Generera lösenord...

Rad

Steg 4
Ange ett namn, till exempel Outlook, och välj Skapa.

Ange ett namn på ditt applösenord

Rad

Steg 5
Kopiera det applösenord som visas. Anteckna lösenordet.

Kopiera ditt applösenord

Rad

Steg 2: Lägg till ett iCloud-konto i Outlook 2013

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2013.

Outlook 2013

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 3
Ange namn, e-postadress för iCloud, Apple eller @me.com samt applösenordet som du skapade i steg 5 ovan. Välj sedan Nästa > Slutför för att börja använda Outlook.

Ange din e-postadress och ditt lösenord

Innan du lägger till ett Yahoo-konto i Outlook måste du skapa ett applösenord på Yahoo-webbplatsen. Med applösenordet kan du sedan lägga till Yahoo-kontot i Outlook.

Ett applösenord är ett engångslösenord som du använder i stället för det vanliga lösenordet för Yahoo. Det är ett sätt för Yahoo att bekräfta att det är du som ansluter till e-posten.

Steg 1: Generera ett applösenord i Yahoo

Rad

Steg 1
Gå till Yahoo från webbläsaren och välj sedan inställningsikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

Välj inställningsikonen

Rad

Steg 2
Välj Kontoinformation > Kontosäkerhet. Du kan behöva logga in igen.

Ändra säkerhetsinställningarna för ditt Yahoo-konto

Rad

Steg 3
Aktivera tvåstegsverifiering om det behövs. Välj annars Hantera applösenord.

Du kan verifiera ditt Yahoo-konto

Rad

Steg 4
Välj Outlook för skrivbordet från listrutan och välj sedan Skapa.

Välj ditt program.

Rad

Steg 5
Ett applösenord visas i Yahoo. Anteckna lösenordet (utan mellanslag).

Anteckna applösenordet

Steg 2: Lägg till ett Yahoo-konto i Outlook 2013

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2013.

Outlook 2013

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 3
Ange namn, Yahoo-adress och applösenordet som du skapade i steg 5 ovan. Välj sedan Nästa > Slutför för att börja använda Outlook.

Ange din e-postadress och ditt lösenord

Om du har ett konto via din Internetleverantör, ditt mobiltelefonföretag eller ett företag som inte använder en Exchange-server kan du behöva veta kontotypen, namn för inkommande och utgående servrar samt säkerhetsinställningarna innan du lägger till kontot i Outlook.

Vi har samlat denna information för många populära e-postkonton i Inställningsreferens för e-postleverantörer. Välj den typ av konto du har och anteckna den information du behöver för Outlook 2013.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook.

Outlook 2013

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägga till ett nytt e-postkonto

Rad

Steg 3
Välj Manuell installation eller ytterligare servertyper > Nästa och sedan POP eller IMAP > Nästa.

Välj manuell konfiguration

Rad

Steg 4
Fyll i fälten med informationen från din e-postleverantör. Din fullständiga e-postadress är ditt användarnamn. Välj Fler inställningar.

Ange dina IMAP-kontoinställningar

Rad

Steg 5
På fliken Utgående server markerar du rutan Servern för utgående e-post kräver autentisering. På fliken Avancerat anger du portnummer och krypteringsalternativ från din e-postleverantör. Välj OK > Nästa.

Ange avancerade inställningar

Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Välj den typ av e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2010. Du kan använda de här stegen när du lägger till ditt första konto och även för ytterligare konton. Du kan lägga till flera e-postkonton men bara ett konto för Exchange Server. Om du vill lägga till ytterligare ett Exchange-konto måste du först skapa en ny profil.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2010.

outlook 2010

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt e-postkonto i Outlook 2010

Rad

Steg 3
Ange ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord. När du angett lösenordet igen väljer du Nästa > Slutför för att börja använda Outlook.

Ange din e-postadress och ditt lösenord för Exchange

Innan du lägger till ett Gmail-konto i Outlook måste du skapa ett applösenord på Gmail-webbplatsen. Med applösenordet kan du sedan lägga till Gmail-kontot i Outlook.

Ett applösenord är ett engångslösenord som du använder i stället för det vanliga lösenordet för Gmail. Det är ett sätt för Gmail att bekräfta att det är du som ansluter till e-posten.

Steg 1: Generera ett applösenord i Gmail

Rad

Steg 1
Gå till Gmail från webbläsaren och välj Google-appikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

Välj inställningar för Google-appar

Rad

Steg 2
Välj Mitt konto > Inloggning och säkerhet > Logga in på Google.

Logga in på Google

Rad

Steg 3
Under Lösenord och inloggningsmetod kan du, om Tvåstegsverifiering är , gå vidare till nästa steg. Välj annars Tvåstegsverifiering och följ anvisningarna. När du är klar väljer du bakåtpilen högst upp på skärmen.

Välj bakåtpil för att fortsätta

Rad

Steg 4
Under Lösenord och inloggningsmetod > Applösenord.

Välj program

Rad

Steg 5
Ange Google-lösenordet > Logga in. Längst ned i nästa skärm väljer du E-post och Windows-dator från listrutorna >Skapa.

Välj program och enhet för applösenordet

Rad

Steg 6
Ett applösenord visas i Google. Anteckna lösenordet (utan mellanslag).

Kopiera applösenordet utan blanksteg

Steg 2: Lägg till ett Gmail-konto i Outlook 2010

Nu kan du lägga till ditt Gmail-konto i Outlook 2010.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2010.

outlook 2010

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt e-postkonto i Outlook 2010

Rad

Steg 3
Välj Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt > Nästa.

Ange din e-postadress och ditt lösenord för Exchange

Välj Internetbaserad e-post > Nästa.

Rad

Steg 4
Välj ett IMAP-konto, imap.gmail.com som inkommande server, smtp.gmail.com som utgående server, din fullständiga e-postadress som användarnamn och applösenordet från steg 5 ovan. Välj Fler inställningar.

Ange dina Gmail-serverinställningar

Rad

Steg 5
På fliken Utgående server väljer du Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering. På fliken Avancerat anger du 993 för inkommande server, 465 för utgående server och SSL i båda listrutorna. Välj sedan OK > Nästa.

Ange serverportnummer

Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Innan du lägger till ett iCloud-, Apple- eller @me.com-konto i Outlook måste du aktivera tvåfaktorautentisering med iCloud och generera ett applösenord från iCloud-webbplatsen. Med applösenordet kan du sedan lägga till kontot i Outlook.

Ett applösenord är ett engångslösenord som du använder i stället för det vanliga lösenordet. Det är ett sätt för iCloud att kontrollera att det är du som ansluter till e-posten.

Steg 1: Generera ett applösenord från iCloud

Rad

Steg 1
Gå till webbplatsen Apple-ID i webbläsaren och ange ditt Apple-ID och lösenord.

Logga in med ditt användarnamn och lösenord för iCloud

Rad

Steg 2
Om du redan har aktiverat tvåfaktorautentisering skickas en kod till någon av dina enheter. Ange koden för att fortsätta. Annars aktiverar du tvåfaktorautentisering.

Ange din kod för tvåfaktorautentisering

Rad

Steg 3
I avsnittet Säkerhet under APPSPECIFIKA LÖSENORD väljer du Generera lösenord...

Rad

Steg 4
Ange ett namn, till exempel Outlook, och välj Skapa.

Ange ett namn på ditt applösenord

Rad

Steg 5
Kopiera det applösenord som visas. Anteckna lösenordet.

Kopiera ditt applösenord

Rad

Steg 2: Lägg till ett iCloud-konto i Outlook 2010

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2010.

outlook 2010

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt e-postkonto i Outlook 2010

Rad

Steg 3
Välj Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt > Nästa.

Ange din e-postadress och ditt lösenord för Exchange

Välj Internetbaserad e-post > Nästa.

Rad

Steg 4
Välj ett IMAP-konto, imap.mail.me.com som inkommande server, smtp.mail.me.com som utgående server, din fullständiga e-postadress som användarnamn och applösenordet från steg 5 ovan. Välj Fler inställningar.

Ange dina Gmail-serverinställningar

Rad

Steg 5
På fliken Utgående server väljer du Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering. På fliken Avancerat anger du 993 för inkommande server, 587 för utgående server och SSL i båda listrutorna. Välj sedan OK > Nästa.

Ange serverportnummer

Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Innan du lägger till ett Yahoo-konto i Outlook måste du skapa ett applösenord på Yahoo-webbplatsen. Med applösenordet kan du sedan lägga till Yahoo-kontot i Outlook.

Ett applösenord är ett engångslösenord som du använder i stället för det vanliga lösenordet för Yahoo. Det är ett sätt för Yahoo att bekräfta att det är du som ansluter till e-posten.

Steg 1: Generera ett applösenord i Yahoo

Rad

Steg 1
Gå till Yahoo från webbläsaren och välj sedan inställningsikonen i det övre högra hörnet på skärmen.

Välj inställningsikonen

Rad

Steg 2
Välj Kontoinformation > Kontosäkerhet. Du kan behöva logga in igen.

Ändra säkerhetsinställningarna för ditt Yahoo-konto

Rad

Steg 3
Aktivera tvåstegsverifiering. Du kan behöva logga in igen. Ange ditt telefonnummer för att ta emot en verifieringskod via textmeddelande. Ange koden och välj Skapa applösenord.

Du kan verifiera ditt Yahoo-konto

Rad

Steg 4
Välj Hantera applösenord och sedan Outlook för skrivbordet i listrutan och sedan Skapa.

Välj ditt program.

Rad

Steg 5
Ett applösenord visas i Yahoo. Anteckna lösenordet (utan mellanslag).

Anteckna applösenordet

Steg 2: Lägg till ett Yahoo-konto i Outlook 2010

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2010.

Öppna Outlook 2007

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt e-postkonto i Outlook 2010

Rad

Steg 3
Välj Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt > Nästa.

Ange din e-postadress och ditt lösenord för Exchange

Rad

Steg 4
Välj Internetbaserad e-post > Nästa. Välj ett IMAP-konto. Inkommande server är imap.mail.yahoo.com och utgående server är smtp.mail.yahoo.com. Din fullständiga e-postadress är ditt användarnamn. Använd applösenordet från steg 5 ovan. Välj sedan Fler inställningar.

Ange din serverinformation för Yahoo

Rad

Steg 5
På fliken Utgående server väljer du Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering. På fliken Avancerat anger du 993 för Inkommande server och väljer sedan SSL från båda listrutorna och anger 465 för Utgående server. Välj OK > Nästa.

Ange serverportnummer

Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Om du har ett konto via din Internetleverantör, ditt mobiltelefonföretag eller ett företag som inte använder en Exchange-server kan du behöva veta kontotypen, namn för inkommande och utgående servrar samt säkerhetsinställningarna innan du lägger till kontot i Outlook.

Vi har samlat denna information för många populära e-postkonton i Inställningsreferens för e-postleverantörer. Välj den typ av konto du har och anteckna den information du behöver för Outlook 2010.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2010.

Öppna Outlook 2007

Rad

Steg 2
Välj Arkiv > Lägg till konto.

Lägg till ett nytt e-postkonto i Outlook 2010

Rad

Steg 3
Välj Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt > Nästa.

Ange din e-postadress och ditt lösenord för Exchange

Rad

Steg 4
Välj Internetbaserad e-post > Nästa. Välj ett IMAP-konto. Ange serverinställningarna från e-postleverantören. Din fullständiga e-postadress är ditt användarnamn. Välj Fler inställningar.

Ange din serverinformation för Yahoo

Rad

Steg 5
På fliken Utgående server väljer du Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering. På fliken Avancerat anger du 993 för Inkommande server och väljer sedan SSL från båda listrutorna och anger 465 för Utgående server. Välj OK > Nästa.

Ange serverportnummer
Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Välj den typ av e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2007. Du kan använda de här stegen när du lägger till ditt första e-postkonto och även för ytterligare e-postkonton. Du kan lägga till flera e-postkonton men bara ett konto för Exchange Server. Om du vill lägga till ytterligare ett Exchange-konto måste du först Skapa en Outlook-profil.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2007.

Öppna Outlook 2007

Rad

Steg 2
Välj Verktyg > Kontoinställningar. Välj Ny på fliken E-post.

Lägg till ett nytt konto i Kontoinställningar

Rad

Steg 3
Välj Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP > Nästa.

Välj den typ av konto som du vill lägga till

Rad

Steg 4
Ange ditt namn, din e-postadress och ditt lösenord. Ange lösenordet igen och välj Nästa.

Ange din e-postadress och ditt lösenord

Rad

Steg 5
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Du kan lägga till ett Gmail-konto som ett POP- eller ett IMAP-konto. Innan du gör det måste du aktivera åtkomst via POP eller IMAP till Gmail-kontot. Gå till Gmail i webbläsaren och välj inställningsikonen > Inställningar > Vidarebefordran och POP/IMAP. Välj antingen Aktivera POP för all e-post eller Aktivera IMAP. IMAP rekommenderas.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2007.

Öppna Outlook 2007

Rad

Steg 2
Välj Verktyg > Kontoinställningar. Välj Ny på fliken E-post.

Lägg till ett nytt konto i Kontoinställningar

Rad

Steg 3
Välj Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP > Nästa > Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt > Nästa.

Välj manuell konfiguration för e-post från Gmail

Rad

Steg 4
Välj Internetbaserad e-post > Nästa.

Välj Internetbaserad e-post

Rad

Steg 5
Välj ett IMAP-konto. Server för inkommande e-post är imap.gmail.com och server för utgående e-post är smtp.gmail.com. Din fullständiga e-postadress är ditt användarnamn. Välj Nästa.

Ange information om ditt Gmail-konto

Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

När du lägger till ett Yahoo!-konto i Outlook 2007 måste du välja ett IMAP-konto.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2007.

Öppna Outlook 2007

Rad

Steg 2
Välj Verktyg > Kontoinställningar. Välj Ny på fliken E-post.

Lägg till ett nytt konto i Kontoinställningar

Rad

Steg 3
Välj Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP > Nästa > Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt > Nästa.

Välj manuell konfiguration för e-post från Yahoo

Rad

Steg 4
Välj Internetbaserad e-post > Nästa.

Välj Internetbaserad e-post

Rad

Steg 5
Välj ett IMAP-konto. Inkommande e-postserver är imap.mail.yahoo.com och utgående e-postserver är smtp.mail.yahoo.com. Din fullständiga e-postadress är ditt användarnamn. Välj Nästa.

Redigera olika kontoinställningar

Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Om du har ett konto via din Internetleverantör, ditt mobiltelefonföretag eller ett företag som inte använder en Exchange-server kan du behöva veta kontotypen, namn för inkommande och utgående servrar samt säkerhetsinställningarna innan du lägger till kontot i Outlook.

Vi har samlat denna information för många populära e-postkonton i Inställningsreferens för e-postleverantörer. Välj den typ av konto du har och anteckna den information du behöver för Outlook 2007.

Rad

Steg 1
Öppna Outlook 2007.

Öppna Outlook 2007

Rad

Steg 2
Välj Verktyg > Kontoinställningar. Välj Ny på fliken E-post.

Lägg till ett nytt konto i Kontoinställningar

Rad

Steg 3
Välj Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP > Nästa > Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt > Nästa.

Välj manuell konfiguration för e-post från Yahoo

Rad

Steg 4
Välj Internetbaserad e-post > Nästa.

Välj Internetbaserad e-post

Rad

Steg 5
Ange den information som krävs, inklusive din fullständiga e-postadress som användarnamn. Välj sedan Nästa.

Redigera olika kontoinställningar

Rad

Steg 6
Nu är det klart! Välj Avsluta för att börja använda Outlook.

Bockmarkering

Har du problem med att konfigurera e-posten eller behöver du anvisningar för manuell konfiguration? Läs i Felsöka konfiguration av e-post i Outlook.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×