Lägga till ett e-postkonto genom att använda avancerade inställningar

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Funktionen Automatiska kontoinställningar startas automatiskt och du kan konfigurera kontoinställningar för dina e-postkonton när du startar Microsoft Outlook 2010 första gången. Om ditt e-postkonto inte kan konfigureras automatiskt måste du ange den ytterligare information som krävs manuellt. Det omfattar avancerade inställningar som servernamn för inkommande och utgående e-post, serverportnummer och servrarnas autentiseringsmetoder.

Den manuella konfigurationen av ett e-postkonto är en process i två steg. När du har lagt till ett e-postkonto konfigurerar du avancerade inställningar manuellt.

Obs!: Eftersom det finns många konto konfigurationer kan innehåller den här artikeln allmänna riktlinjer för hur du konfigurerar e-postkonton manuellt. Vi rekommenderar att du försöker Automatiska kontoinställningar innan du konfigurerar ett e-postkonto manuellt. Kontakta din Internetleverantör (ISP) eller e-postadministratör för frågor om ditt konto.

Vad vill du göra?

Steg 1: Lägga till ett e-postkonto manuellt

Lägga till i profilen som körs

Lägga till i en befintlig profil

Lägga till i en ny profil

Steg 2: Konfigurera e-postkontot manuellt

POP3 eller IMAP-konto

Microsoft Exchange Server-konto

Steg 1: Lägga till ett e-postkonto manuellt

Du kan lägga till ditt e-postkonto manuellt på tre olika sätt. De flesta har bara en profil och bör använda avsnittet Lägga till i profilen som körs.

Obs!:  Microsoft Exchange Server-konton kan inte konfigureras manuellt när Outlook körs. Följ stegen eller avsnitten i Lägga till i en befintlig profil.

Lägga till i profilen som körs

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Lägg till konto under Kontoinformation.

  Backstage-vy och kommandot Lägg till konto

 3. Klicka på Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och sedan på Nästa.

  Dialogrutan Välj tjänst visas.

  Alternativet Välj server i dialogrutan Lägg till nytt konto

 4. Gå vidare till något av följande avsnitt:

Lägga till i en befintlig profil

 1. Stäng Outlook.

 2. Öppna Kontrollpanelen och klicka eller dubbelklicka på E-post.

  Var finns E-post på Kontrollpanelen?

  E-post kan visas på olika platser på Kontrollpanelen beroende på vilken version av operativsystemet Microsoft Windows du använder, vilken vy som valts för Kontrollpanelen och om du använder 32-bitars eller 64-bitars operativsystem eller versionen av Outlook 2010.

  Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och skriva E-post i rutan Sök överst i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du E-post i rutan Adress.

  Obs!: Ikonen E-post visas när Outlook startas för första gången.

  På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

 3. Klicka på E-postkonton.

 4. Gå vidare till något av följande avsnitt:

Lägga till i en ny profil

 1. Stäng Outlook.

 2. Öppna Kontrollpanelen och klicka eller dubbelklicka på modulen E-post.

  Var finns E-post på Kontrollpanelen?

  E-post kan visas på olika platser på Kontrollpanelen beroende på vilken version av operativsystemet Microsoft Windows du använder, vilken vy som valts för Kontrollpanelen och om du använder 32-bitars eller 64-bitars operativsystem eller versionen av Outlook 2010.

  Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och skriva E-post i rutan Sök överst i fönstret. I Kontrollpanelen för Windows XP skriver du E-post i rutan Adress.

  Obs!: Ikonen E-post visas när Outlook startas för första gången.

 3. Under Profiler klickar du på Visa profiler.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange ett namn för profilen i dialogrutan Ny profil och klicka sedan på OK.

  Det här är det namn som du ser när du startar Outlook om du konfigurerar Outlook att fråga vilken profil som ska användas.

 6. Klicka på E-postkonton.

 7. Gå vidare till något av följande avsnitt:

Överst på sidan

Steg 2: Konfigurera e-postkontot manuellt

POP3- eller IMAP-konto

Ett POP3-konto är den vanligaste typen av e-postkonto.

Ett IMAP-konto är en förbättrad typ av e-postkonto som ger flera e-postmappar på en e-postserver. Både Google GMail- och AOL-konton kan användas i Outlook 2010 som ett IMAP-konto.

Om du inte är säker på vilken typ av konto du använder kontaktar du din Internetleverantör (ISP) eller e-postadministratör.

 1. Klicka på Internet-e-post och sedan på Nästa.

  Dialogrutan Manuella kontoinställningar

 2. Gör det följande under Användarinformation:

  1. Skriv ditt namn som du vill att det ska visas för andra i rutan Ditt namn.

  2. I rutan E-postadress skriver du den e-postadress som du fått från din e-postadministratör eller Internetleverantör. Kontrollera att du anger användarnamn, @-symbolen och domännamn, t.ex. pat@contoso.com.

  3. I rutorna Lösenord och Ange lösenordet igen skriver du det lösenord som antingen har tilldelats dig eller som du har skapat.

   Tips: Ditt lösenord kan vara skiftlägeskänsligt. Kontrollera att Caps Lock inte är aktiverat när du skriver ditt lösenord.

 3. Gör följande under Serverinformation:

  1. Välj POP3 eller IMAP i listan Kontotyp.

  2. Skriv det servernamn som du fått av Internetleverantören eller e-postadministratören i rutan Server för inkommande e-post. Ofta är detta mail följt av domännamnet, till exempel mail.contoso.com.

  3. Skriv det servernamn som du fått av Internetleverantören eller e-postadministratören i rutan Server för utgående e-post (SMTP). Ofta är detta mail följt av domännamnet, till exempel mail.contoso.com.

 4. Gör följande under Inloggningsinformation:

  1. Ange användarnamnet som du fått av Internetleverantören eller e-postadministratören i rutan Användarnamn. Det kan vara en del av din e-postadress före @-symbolen, till exempel pat. Det kan också vara din fullständiga e-postadress, till exempel pat@contosco.com.

  2. Ange lösenordet som du fått av Internetleverantören eller e-postadministratören, eller som du skapat själv, i rutan Lösenord.

  3. Markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet.

   Obs!: Du kan spara ditt lösenord genom att skriva det i rutan Lösenord och markera kryssrutan Kom ihåg lösenordet. Om du väljer det här alternativet behöver du inte skriva in ditt lösenord varje gång du använder kontot. Det gör dock också kontot sårbart för vem som helst som har tillgång till din dator.

   Mer information om hur du bäst använder lösenord

   Använd starka lösenord som innehåller en blandning av minst åtta versaler, gemener, siffror och symboler, till exempel Y6dh!et5. Ett långt och komplicerat lösenord ger bättre lösenordsskydd.

   Viktigt!: Det är mycket viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Om du skulle glömma lösenordet kan Microsoft inte återställa det. Förvara nedskrivna lösenord på ett säkert ställe, på en annan plats än informationen som de ska skydda.

 5. Om du vill kan du namnge ditt e-postkonto som det visas i Outlook. Det är användbart om du använder fler än ett e-postkonto. Klicka på Fler inställningar. Skriv ett namn som hjälper dig att identifiera kontot under E-postkonto på fliken Allmänt, till exempel Min e-post, hemma.

 6. Ditt e-postkonto kan behöva en eller flera av de följande ytterligare inställningarna. Kontakta din Internetleverantör om du har frågor om vilka inställningar du ska använda för ditt e-postkonto.

  1. SMTP-autentisering    Klicka på Fler inställningar. På fliken Utgående markerar du kryssrutan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering, om det krävs av ditt konto.

  2. POP3-kryptering    För POP3-konton klickar du på Fler inställningar. Under Inkommande server (POP3), under Serverportnummer, på fliken Avancerat, markerar du kryssrutan Servern kräver en krypterad anslutning (SSL), om din Internetleverantör anger att du ska använda den inställningen.

  3. IMAP-kryptering    För IMAP-konton klickar du på Fler inställningar. För alternativet Använd följande typ av krypterad anslutning under Inkommande server (IMAP) under Serverportnummer på fliken Avancerat klickar du på Ingen, SSL, TLS eller Automatisk, om din Internetleverantör anger att du ska använda någon av de inställningarna.

  4. SMTP-kryptering    Klicka på Fler inställningar. För alternativet Använd följande typ av krypterad anslutning under Utgående server (SMTP) under Serverportnummer på fliken Avancerat klickar du på Ingen, SSL, TLS eller Automatisk, om din Internetleverantör anger att du ska använda någon av de inställningarna.

 7. Klicka på Nästa.

  Som standard är kryssrutan Testa kontoinställningar genom att klicka på knappen Nästa markerad. Det här alternativet verifierar att ditt konto fungerar. Om information saknas eller är felaktig, t.ex. ditt lösenord, uppmanas du att ange den eller korrigera den.

 8. Klicka på Slutför.

Överst på sidan

Microsoft Exchange Server-konto

Microsoft Exchange-konton används av organisationer som en del av en uppsättning samarbetsverktyg, inklusive e-postmeddelanden, schemaläggning av kalender och möten samt uppgiftsspårning. Vissa Internetleverantörer (ISP) erbjuder även värdbaserade Exchange-konton för användare. Om du inte är säker på vilken typ av konto du använder kontaktar du din Internetleverantör eller e-postadministratör.

Manuell konfiguration av Microsoft Exchange-konton kan inte ske när Outlook är igång. Om du vill lägga till ett Microsoft Exchange-konto måste du följa anvisningarna i Lägga till i en befintlig profil eller Lägga till i en ny profil och sedan göra följande:

 1. Klicka på Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och sedan på Nästa.

 2. Klicka på Microsoft Exchange och sedan på Nästa.

 3. Skriv namnet som du fått av din e-postadministratör för datorn där Exchange körs.

 4. Om du vill använda cachelagrat Exchange-läge markerar du kryssrutan Använd cachelagrat Exchange-läge.

  Mer information om cachelagrat Exchange-läge

  När du använder cachelagrat Exchange-läge sparas en kopia av postlådan på datorn. Kopian synkroniseras regelbundet med Microsoft Exchange-servern, vilket gör att du snabbt kommer åt informationen.

  Om du inte kan aktivera cachelagrat Exchange-läge kan det bero på en eller flera av följande orsaker:

  • Det finns inget Exchange-konto för e-post i din Microsoft Outlook-profil    Den här funktionen kräver att det finns ett Exchange-konto i din Outlook-profil.

  • Din Exchange-administratör har inaktiverat funktionen    Exchange-administratörer kan inaktivera funktionen i Outlook. Om du vill ha mer information kontaktar du din Exchange-administratör.

  • Microsoft Terminal Services är installerat    Cachelagrat Exchange-läge är inte tillgängligt på datorer som kör Windows Server samtidigt som Microsoft Terminal Services är installerat.

 5. I rutan Användarnamn skriver du användarnamnet som du fått av din e-postadministratör. Det är oftast inte ditt fullständiga namn.

 6. Eller gör något av följande:

  • Klicka på Fler inställningar. Skriv ett namn som hjälper dig att identifiera kontot under E-postkonto på fliken Allmänt, till exempel Min e-post, arbete.

  • Klicka på Fler inställningar. Konfigurera de alternativ som du vill använda på flikarna.

  • Klicka på Kontrollera namn för att verifiera att servern känner igen ditt namn och att din dator är ansluten till nätverket. Konto- och servernamnen som du angav i stegen 3 och 5 ska understrykas. Om ditt namn inte är understruket kontaktar du din Exchange-administratör.

 7. Om du klickade på Fler inställningar och öppnade dialogrutan Microsoft Exchange Server klickar du på OK.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Klicka på Slutför.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×