Lägga till ett anpassat namn eller en anpassad ikon till en databas

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Att anpassa en Microsoft Office Access-databas med ett meningsfullt namn eller en ikon kan göra det enklare för användare att hitta databasen.

Vad vill du göra?

Lägga till ett anpassat namn

Lägga till en anpassad ikon

Lägga till ett anpassat namn

Programnamnet är den text som visas i namnlisten i Access-fönstret och på knappen i Aktivitetsfältet för databasen.

Namnlist och knapp i Aktivitetsfältet för databasen

1. Namnlist

2. Knapp i Aktivitetsfältet

Om du inte anger ett anpassat namn för databasen visas en Standardrubrik som baseras på namnet på databasen. Till exempel för en databasfil som kallas Students.accdb, standard, namnlisten är studenter: databas (Access 2010)-Microsoft Access. Standard, Aktivitetsfältet Knapptext samt den text som visas när du trycker på ALT + TABB för att växla mellan fönster, är Microsoft Access -- elever: databas (Access 2010). Ange ett anpassat namn kan du ersätta texten med mer förklarande text, till exempel Alm Gymnasieelever elever.

Obs!: Filnamnet för databasen ändras inte om du lägger till ett anpassat namn.

 1. Klicka på Arkivoch klicka sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Skriv in det namn som du vill ska visas under Programalternativ i rutan Programnamn.

  Lägga till ett anpassat namn i programmet

Överst på sidan

Lägga till en anpassad ikon

En programikon är den lilla bild som visas bredvid namnet vid knappen för databasen i Aktivitetsfältet. Ikonen visas också när du trycker på ALT+TABB för att växla mellan fönster. Som standard visas Access-programikonen . Det finns inga andra ikoner i Access, men du kan ersätta standardikonen med en som du har skapat, eller en som du har hämtat från en annan källa.

 1. Klicka på Arkivoch klicka sedan på Alternativ.

 2. Klicka på Aktuell databas.

 3. Gör något av följande under Programalternativ i rutan Programikon:

  • Skriv in hela sökvägen till den ikon som du vill ska visas, till exempel C:\Bilder\ElevIkon.bmp.

  • Om du vill bläddra till en plats där ikonen har sparats klickar du på Bläddra.

Lägga till en anpassad ikon i programmet

Obs!: Giltiga filtyper är ikon (*.ico), markör (*.cur) och bitmapp (*.bmp).

 1. Markera kryssrutan Använd som formulär- och rapportikon om du vill visa ikonen på dokumentfliken i formulär och rapporter, eller i namnlisten för ett formulär eller en rapport om du använder överlappande fönster.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×