Lägga till ett SSL-certifikat i Exchange 2013

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Vissa tjänster, till exempel Outlook överallt, snabb migrering till Office 365 och Exchange ActiveSync, kräver att certifikat konfigureras på Exchange 2013-servern. Den här artikeln visar hur du konfigurerar ett SSL-certifikat från en extern certifikatutfärdare (CA).

Vilken behörighet krävs?

För att kunna lägga till certifikat måste du tilldelas rollgruppen Organisationshantering i Exchange Server 2013.

Steg för att lägga till ett SSL-certifikat

Det krävs tre steg för att lägga till ett SSL-certifikat i Exchange Server 2013.

 1. Skapa en certifikatbegäran

 2. Skicka begäran till certifikatutfärdaren

 3. Importera certifikatet

Skapa en certifikatbegäran

Så här skapar du en certifikatbegäran
 1. Öppna Administrationscenter för Exchange (EAC) genom att gå till klientåtkomstserverns webbadress, till exempel https://Ex2013CAS/ECP.

 2. Ange ditt användarnamn och lösenord med formatet domän\användarnamn för användarnamnet och välj Sign in.

 3. Gå till Servers > Certificates. På sidan Certificates kontrollerar du att klientåtkomstservern är markerad i fältet Select server och väljer sedan New Ikonen Lägg till .

 4. I guiden New Exchange Certificate väljer du Create a request for a certificate from a certification authority och sedan Next.

 5. Ange ett namn för certifikatet och välj sedan Next.

 6. Om du vill begära ett jokerteckencertifikat väljer du Request a wild-card certificate och anger sedan rotdomänen för alla underdomäner i fältet Root domain. Om du inte vill begära ett jokerteckencertifikat och i stället vill ange varje domän som du vill lägga till i certifikatet lämnar du den här sidan tom. Välj Next.

 7. Välj Browse och ange en Exchange-server där du vill lagra certifikatet. Den server du väljer bör vara den Internetanslutna klientåtkomstservern. Välj Next.

 8. För varje tjänst i listan som visas kontrollerar du att de externa eller interna servernamnen som användarna kommer att använda för att ansluta till Exchange-servern stämmer. Till exempel:

  • Om du har konfigurerat de interna och externa webbadresserna likadant bör Outlook Web App (anslutning via Internet) och Outlook Web App (anslutning via intranät) visas som owa.contoso.com. Offlineadressboken (OAB) (anslutning via Internet) och OAB (anslutning via intranät) bör visas som mail.contoso.com.

  • Om du har konfigurerat de interna webbadresserna som internal.contoso.com bör Outlook Web App (anslutning via Internet) visas som owa.contoso.com och Outlook Web App (anslutning via intranät) bör visas som internal.contoso.com.

  De här domänerna används för att skapa SSL-certifikatbegäran. Välj Next.

 9. Lägg till ytterligare domäner som du vill ha med i SSL-certifikatet.

 10. Välj den domän som du vill ange som nätverksnamn för certifikatet > Set as common name, till exempel contoso.com. Välj Next.

 11. Ange information om organisationen. Informationen tas med i SSL-certifikatet. Välj Next.

 12. Ange den nätverksplats där du vill att certifikatbegäran ska sparas. Välj Finish.

Skicka begäran till certifikatutfärdaren

När du har sparat certifikatbegäran skickar du den till certifikatutfärdaren (CA). Det kan vara en intern eller extern certifikatutfärdare, beroende på organisationen. Klienter som ansluter till klientåtkomstservern måste lita på den certifikatutfärdare som du använder. Du kan söka på certifikatutfärdarens webbplats efter anvisningar för att skicka begäran.

Importera certifikatet

När du får certifikatet från certifikatutfärdaren gör du följande:

Så här importerar du certifikatbegäran
 1. På sidan Server > Certificates i EAC väljer du den certifikatbegäran som du skapade i föregående steg.

 2. I informationsfönstret för certifikatbegäran väljer du Complete under Status.

 3. På sidan för att slutföra en väntande förfrågan anger du sökvägen till SSL-certifikatfilen > OK.

 4. Välj det nya certifikatet som du nyss lade till och välj sedan Edit Ikonen Redigera .

 5. På certifikatsidan väljer du Services.

 6. Välj de tjänster som du vill tilldela till certifikatet. Du bör åtminstone välja SMTP och IIS. Välj Save.

 7. Om varningsmeddelandet Overwrite the existing default SMTP certificate? visas väljer du Yes.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×