Lägga till ett Outlook.com-konto i Outlook för Windows

Lägga till ett Outlook.com-konto i Outlook för Windows

Viktigt!: 21 december 2016

[ÅTGÄRD KRÄVS] Anslut din skrivbordsversion av Outlook till ditt Outlook.com-konto om du vill fortsätta få Outlook.com-e-post till skrivbordet.
Om du har synkroniserat e-post från ditt Outlook.com-konto med skrivbordsversionen av Outlook 2016 eller Outlook 2013 måste du återansluta ditt stationära Outlook-konto till ditt Outlook.com-konto. Om du inte gör det upphör snart synkroniseringen av e-posten. Detaljerade instruktioner om hur du kan återansluta ditt konto finns i den här artikeln.

Med Outlook får du möjlighet att komma åt flera olika typer av e-postkonton från ett och samma ställe. Om du har ett Microsoft-e-postkonto som slutar med @outlook.com, @live.com, @hotmail.com eller @msn.com följer du anvisningarna för att lägga till ditt konto i Outlook 2016 och Outlook 2013 eller i Outlook 2010 och Outlook 2007

Lägg till mitt Microsoft-konto i Outlook automatiskt

 1. Öppna Outlook.

 2. På fliken Arkiv väljer du Lägg till konto under Kontoinformation.

  Lägg till konto i Outlook 2016

 3. Välj E-postkonto. Skriv ditt namn.

  Dialogrutan Lägg till konto

 4. Ange adressen och lösenordet för det e-postkonto som du vill lägga till.

 5. Ange lösenordet igen och välj Nästa.

  Obs!: Outlook börjar automatiskt konfigurera kontot och etablerar först en nätverksanslutning, sedan söker den efter inställningarna för ditt konto och slutligen loggar den in på e-postservern.

 6. När du ser Grattis! i fönstret väljer du Slutför och startar sedan om Outlook.

  Obs!: Outlook lägger till kontot och börjar automatiskt synkronisera innehållet.

När du öppnar ditt Outlook 2016- eller Outlook 2013-konto igen visas det tillagda Outlook-kontot i den vänstra rutan under Inkorgen för det primära kontot.

Ta bort ett e-postkonto som jag lagt till i mitt Microsoft-konto

Om du inte längre vill att ditt Outlook.com-konto ska vara anslutet till ditt Outlook 2016- eller Outlook 2013-konto, tar du bort anslutningen.

 1. Öppna Outlook.

 2. På fliken Arkiv under Kontoinformation, väljer du Kontoinställningar > Kontoinställningar.

 3. På fliken E-post markerar du det e-postkonto som du vill ta bort och väljer sedan Ta bort i formateringsverktygsfältet.

  Kontoinställningar i Outlook, e-postkonton
 4. Välj Ja när du får en varning om att allt offlineinnehåll kommer att tas bort och välj sedan Stäng.

  Tips: Om du vill säkerhetskopiera offlineinnehållet innan du tar bort kontot kan du klicka på länken i dialogrutan för att läsa hur du gör.

Vad vill du göra?

Du kan använda ett Outlook.com-konto (tidigare Hotmail) med ett Outlook 2010-konto eller ett Outlook 2007-konto. 

Även om Microsoft för närvarande bara har stöd för Outlook 2010 version 14.0.7143.5000 och senare kan du använda antingen en version som stöds eller som inte stöds för att komma åt ditt e-postkonto. Om du använder en version som stöds får du fullständig åtkomst till ditt personliga Microsoft-e-postkonto, vilket innefattar åtkomst till e-post, kalender och kontakter. Om du använder en version som inte stöds får du åtkomst till e-post i ditt konto, men inte till kalender, kontakter eller uppgifter.

 1. I Outlook 2010öppnar du Arkiv-menyn.

 2. I den vänstra rutan väljer du Hjälp för att hitta versionsnumret.

  Skärmbild av sidan där du kan kontrollera Outlook 2010-version, under Om Microsoft Outlook

 3. Gör något av följande, beroende på om din version av Outlook 2010 stöds eller inte:

  • Om du har en version som stöds (14.0.7143.5000 eller senare) går du till Steg 3: Påbörja konfigurationen av det nya kontot. Genom att göra det här får du fullständig åtkomst till ditt e-postkonto.

  • Om du har en version som inte stöds (en version som är tidigare än 14.0.7143.5000) gör du något av följande:

 1. Använd Windows Update för att automatiskt ladda ner och installera uppdateringen. Eller gå till Microsoft Download Center för mer information om hur du installerar Outlook 2010-uppdateringen (KB2956203).

 2. När du installerat uppdateringen går du till Steg 3: Påbörja konfigurationen av det nya kontot.

 1. I Outlook 2010 går du till Arkiv > Kontoinställningar > Kontoinställningar.

 2. På fliken E-postkonton > E-post väljer du Nytt.

  Lägga till nytt konto i Outlook 2010

 3. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto väljer du E-postkonto och väljer sedan Nästa.

  Outlook 2010 Lägga till nytt konto E-postkonto

 4. Dialogrutan Automatiska kontoinställningar visas.

 5. Slutför konfigurationen i Steg 4: Slutför konfigurationen av det nya kontot.

Välj någon av följande metoder, beroende på om du använder en version av Outlook 2010 som stöds eller inte stöds.

Lägg till det nya kontot till en version av Outlook 2010 som stöds
  1. I rutan Lägg till nytt konto kontrollerar du att E-postkonto är markerat, och lägger sedan till ditt namn. Det här är det avsändarnamn som mottagarna ser.

  2. Ange e-postadressen för kontot som du vill lägga till i Outlook 2010.

  3. Ange lösenordet för det e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2010.

  4. Ange lösenordet igen och välj Nästa för att slutföra konfigurationen.

   Outlook 2010, lägga till namn och e-postadress

   Outlook 2010 lägger till och ansluter sedan till det nya e-postkontot.

   Viktigt!: Klart! Nu har du konfigurerat Outlook 2010 för att få åtkomst till ditt personliga Microsoft-konto för e-post.

  Lägg till det nya kontot i en version av Outlook 2010 som inte stöds
  1. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – automatisk kontoinställning väljer du Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och väljer sedan Nästa.

   Outlook 2010, konfigurera serverinställningar manuellt

  2. Välj Internetbaserad e-post > Nästa.

   Outlook 2010 välj tjänst för nytt konto

  3. I dialogrutan Inställningar för Internetbaserad e-post gör du följande:

   • I avsnittet Användarinformation anger du ditt namn och e-postadressen till det konto som du lägger till i Outlook 2010.

   • I avsnittet Serverinformation gör du följande:

    För Kontotyp väljer du IMAP.

    För Server för inkommande e-post anger du den text som visas för Serveradress i IMAP4-inställningar för ditt personliga Microsoft-konto för e-post. Den adress som visas där kan vara imap-mail.outlook.com.

    För Server för utgående e-post anger du smtp-mail.outlook.com.

   • I avsnittet Inloggningsinformation anger du e-postadressen och lösenordet för det e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2010.

    Outlook 2010, e-postinställningar för internet

  4. I det nedre högra hörnet i dialogrutan väljer du Fler inställningar.

  5. Öppna fliken Utgående server och välj sedan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering.

  6. Välj Använd samma inställningar som för servern för inkommande e-post.

  7. Öppna fliken Avancerat och gör följande.

   • För Inkommande server (IMAP) går du till textrutan och anger det portnummer som visas i IMAP4-inställningar för ditt personliga Microsoft-konto för e-post, vilket kan vara 993.

   • På den nedrullningsbara menyn bredvid Använd följande typ av krypterad anslutning väljer du SSL.

   • För Utgående server (SMTP) går du till textrutan för porten och anger 25.

   • På den nedrullningsbara menyn bredvid Använd följande typ av krypterad anslutning väljer du TLS.

    Tips!: 

    • Innan du anger 25 i textrutan för Utgående server (SMTP) bör du kontrollera din brandvägg för att se om port 25 är tillgänglig. Om port 25 inte är tillgänglig anger du 587 i textrutan för Utgående server (SMTP).

    • Om det portnummer som du anger i det här fallet inte är tillgängligt kan du få ett felmeddelande när Outlook 2010 försöker ansluta till ditt e-postkonto. Om du får ett felmeddelande går du tillbaka till fliken Avancerat i dialogrutan Inställningar för Internetbaserad e-post och anger det andra portnumret (25 eller 587).

  8. Välj OK för att stänga Inställningar för Internetbaserad e-post och välj sedan Nästa.

   Outlook 2010 SSL- och TLS-inställningar

  9. Outlook 2010 lägger till och ansluter sedan till det nya e-postkontot.

Även om Microsoft för närvarande bara har stöd för Outlook 2007 version 12.0.6680.5000 och senare, kan du använda en version som stöds eller inte stöds för att få tillgång till ditt e-postkonto. Använd en kompatibel version för att få fullständig åtkomst till ditt personliga Microsoft-e-postkonto, vilket innefattar åtkomst till e-post, kalender och kontakter. Genom att använda en version som inte stöds får du åtkomst till e-post i ditt konto, men inte till kalender, kontakter eller uppgifter.

 1. I Outlook 2007 väljer du Hjälp-menyn och väljer sedan Om Microsoft Office Outlook.

 2. I dialogrutan Om Microsoft Office Outlook visas det versionsnummer för Outlook 2007 som du är intresserad av på första raden, direkt efter orden Microsoft Office Outlook 2007. Om det finns ett annat versionsnummer i slutet av den första raden i dialogrutan kan du ignorera det.

  På följande bilder visas placeringen av versionsnumret för Outlook 2007 på den första raden i dialogrutan.

  Skärmbild som visar var versionsnumret för Outlook 2007 visas i dialogrutan ”Om Microsoft Office Outlook”.
 3. Gör något av följande, beroende på om din version av Outlook 2007 stöds eller inte:

  • Om du har en version som stöds (12.0.6680.5000 eller senare) går du till Steg 3: Påbörja konfigurationen av det nya kontot. Genom att göra det här får du fullständig åtkomst till ditt e-postkonto.

  • Om du har en version som inte stöds (en version som är tidigare än 12.0.6680.5000) gör du något av följande:

 1. Börja ladda ned uppdateringen för Outlook 2007 (KB2768023) genom att gå till Microsoft Download Center och klicka på Nedladdningar.

 2. Välj Spara som när du tillfrågas om du vill köra eller spara filen som du laddar ned.

 3. I dialogrutan Spara som väljer du den mapp där du vill spara filen och väljer sedan Spara.

 4. När nedladdningen är klar installerar du uppdateringen så här:

  • Gå till mappen där du sparade filen och öppna sedan filen. En installationsguide visas.

  • Följ guiden och slutför uppdateringen.

 5. Gå till Steg 3: Påbörja konfigurationen av det nya kontot.

För att påbörja konfigurationen av det nya kontot lägger du till en ny profil om du redan har ett e-postkonto i Outlook 2007 eller fortsätter utan att lägga till en ny profil om du inte har det.

Lägga till en ny profil
 1. Öppna Kontrollpanelen.

 2. Välj E-post. Dialogrutan Konfigurera e-post – Outlook öppnas.

 3. I avsnittet Profiler väljer du Visa profiler. Dialogrutan E-post öppnas.

 4. Under Använd den här profilen när Microsoft Outlook startas väljer du Fråga efter profil.

 5. Välj Lägg till och ange sedan ett namn för den nya profilen.

 6. Välj OK. Dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – automatiska kontoinställningar visas.

 7. Gå till Steg 4: Slutför konfigurationen av det nya kontot. (Utför inte nästa procedur, Fortsätt utan att lägga till en ny profil.)

Fortsätt utan att lägga till en ny profil
 1. I Outlook 2007 går du till Verktyg-menyn och väljer Kontoinställningar.

 2. I dialogrutan Kontoinställningar – e-postkonton går du till fliken E-post och väljer Nytt.

  Skärmbild av fliken E-post i dialogrutan Kontoinställningar.
 3. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto väljer du Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP- och väljer sedan Nästa.

  Dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – automatiska kontoinställningar visas.

 4. Gå till Steg 4: Slutför konfigurationen av det nya kontot.

För att slutföra konfigurationen av det nya kontot utför du en av följande två procedurer i detta avsnitt, beroende på om du använder en version av Outlook 2007 som stöds eller inte.

Lägg till det nya kontot till en version av Outlook 2007 som stöds
 1. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – automatiska kontoinställningar går du till rutan Ditt namn och anger ditt namn eller ett kortnamn eller smeknamn. Det här är det avsändarnamn som den som tar emot dina e-postmeddelanden kommer att se.

 2. I textrutan E-postadress skriver du e-postadressen till det e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2007.

 3. I rutan Lösenord anger du lösenordet för det konto som du vill lägga till i Outlook 2007.

 4. I textrutan Ange lösenordet igen skriver du in lösenordet igen.

 5. Välj Nästa.

  Outlook 2007 lägger till och ansluter sedan till det nya e-postkontot.

  Viktigt!: Klart! Du har utfört alla nödvändiga steg för att konfigurera Outlook 2007 för att få åtkomst till ditt personliga Microsoft-konto för e-post. Utför inte nästa procedur, Lägg till det nya kontot i en version av Outlook 2007 som inte stöds.

Lägg till det nya kontot i en version av Outlook 2007 som inte stöds
 1. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – automatisk kontoinställning väljer du Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och välj sedan Nästa.

 2. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – välj e-posttjänst väljer du Internet-e-postoch väljer sedan Nästa.

 3. Gör följande i dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – Inställningar för Internetbaserad e-post:

  • I avsnittet Användarinformation anger du ditt namn och e-postadressen till det e-postkonto som du lägger till i Outlook 2007.

  • I avsnittet Serverinformation gör du följande:

  • I avsnittet Inloggningsinformation gör du följande:

   • I textrutan Användarnamn skriver du e-postadressen till det e-postkonto som du vill lägga till i Outlook 2007.

   • I rutan Lösenord anger du lösenordet för det konto som du vill lägga till i Outlook 2007.

  • Nära det nedre högra hörnet i dialogrutan väljer du Fler inställningar.

 4. I dialogrutan Inställningar för Internet-e-post går du till fliken Utgående server, väljer Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering och väljer sedan Använd samma inställningar som för servern för inkommande e-post.

 5. I dialogrutan Inställningar för e-post på Internet väljer du fliken Avancerat.

  Skärmbild av fliken Avancerat i dialogrutan Inställningar för e-post på Internet.
 6. Gör följande på fliken Avancerat:

  • För Inkommande server (IMAP) går du till textrutan och anger det portnummer som visas i IMAP4-inställningar för ditt personliga Microsoft-konto för e-post, som kan vara 993, och väljer sedan Den här servern kräver en krypterad anslutning (SSL).

  • För Utgående server (SMTP) anger du numret 25 i textrutan för port, och för Använd följande typ av krypterad anslutning väljer du TLS.

   Tips!: 

   • Innan du anger 25 i textrutan för Utgående server (SMTP) bör du kontrollera din brandvägg för att se om port 25 är tillgänglig. Om port 25 inte är tillgänglig anger du 587 i textrutan för Utgående server (SMTP).

   • Om det portnummer som du anger i det här fallet inte är tillgänglig kan du få ett felmeddelande när Outlook 2007 försöker ansluta till ditt e-postkonto. Om du får ett felmeddelande om detta går du tillbaka till fliken Avancerat i Inställningar för Internet-e-post och anger det andra portnumret (25 eller 587).

 7. Välj OK för att stänga dialogrutan Inställningar för Internetbaserad e-post.

 8. I dialogrutan Lägg till nytt e-postkonto – Inställningar för e-post på Internet väljer du Nästa:

  Outlook 2007 lägger till och ansluter sedan till det nya e-postkontot.

  Viktigt!: Klart! Nu har du konfigurerat Outlook 2007 för att få åtkomst till ditt personliga Microsoft-konto för e-post.

 1. Klicka på Kontoinställningar på fliken Arkiv och klicka sedan på Kontoinställningar.

 2. Välj det e-postkonto du vill ta bort och klicka på Ta bort.

 3. Bekräfta att du vill ta bort kontot med Ja.

Om du vill ta bort ett e-postkonto från en annan profil måste du avsluta Outlook och starta om med den andra profilen och följa föregående steg. Du kan också göra så här för att ta bort konton från andra profiler:

 1. Avsluta Outlook.

 2. Klicka på E-post på kontrollpanelen.

  Var finns E-post på Kontrollpanelen?

  E-post kan visas på olika platser på Kontrollpanelen beroende på vilken version av operativsystemet Microsoft Windows du använder, vilken kontrollpanelsvy du valt, om du har ett operativsystem med 32 eller 64 bitar samt vilken version av Outlook 2007 du har.

  Obs!: E-postikonen i Kontrollpanelen visas inte om du inte installerat och startat Outlook.

  Det enklaste sättet att hitta E-post är att öppna Kontrollpanelen i Windows och sedan skriva E-post i rutan Sök högst upp i fönstret.

  På namnlisten i dialogrutan Konfigurera e-post står namnet på den aktuella profilen. Klicka på Visa profiler om du vill välja en annan profil, markera sedan profilnamnet och klicka på Egenskaper.

 3. Klicka på E-postkonton.

 4. Markera kontot och klicka sedan på Ta bort.

 5. Bekräfta att du vill ta bort kontot med Ja > Stäng.

Du kan även avinstallera Outlook Connector i Kontrollpanelen. Mer information om hur du tar bort program finns i Windows Hjälp och support.

Om du ändrar lösenordet till ditt Outlook.com-konto måste du även uppdatera informationen i Outlook. När du ändrar ditt lösenord på webbplatsen Outlook.com ska du även uppdatera lösenordet som sparats i Outlook.

 1. Klicka på Kontoinställningar på fliken Arkiv och klicka sedan på Kontoinställningar.

  Kontoinställningar i Backstage-vyn

 2. Klicka på Outlook.com-kontot på fliken E-post och klicka sedan på Ändra.

 3. I rutan Lösenord anger du ditt nya lösenord.

 4. Klicka på OK och sedan på Stäng för att stänga dialogrutan Kontoinställningar.

Med Outlook Connector kan du visa din Outlook.com-kalender i Outlook. Det omfattar även andra personers kalendrar som de delat med dig. Genom att hantera dina kalendrar i Outlook kan du dra nytta av funktioner för tidshantering som Outlook erbjuder, exempelvis att visa flera kalendrar samtidigt. Genom att använda Outlook Connector tillsammans med ditt Outlook 2010-konto eller Outlook 2007-konto kan du också:

 • Visa uppgifter och flaggade meddelanden under avtalade tider dagen de infaller

 • Kategorisera avtalade tider med hjälp av anpassade färgkategorier

 • Överlagra flera kalendrar

De ändringar du gör i din Outlook.com-kalender i Outlook synkroniseras dessutom automatiskt med webbversionen för ditt Outlook.com-konto.

Skydda kontot med tvåstegsverifiering

Din säkerhet är lika viktig för Microsoft som den är för dig och därför erbjuder Microsoft tvåstegsverifiering för nya och befintliga e-postkonton. När du skapade ditt Microsoft-konto hade du möjlighet att lägga till ytterligare ett säkerhetslager för ditt konto genom att välja att använda ett telefonnummer eller en alternativ e-postadress för verifiering.

Mer information

Lägga till ett e-postkonto i Outlook 2016 för Mac

Lägga till ett Outlook.com-konto i Outlook för Mac 2011

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×