Lägga till en vyväxlingsknapp

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Microsoft Office InfoPath kan skapa du olika vyer av samma formulärmall. En vy är ett annat sätt att presentera data i en formulärmall. När du fyller i formulär som baseras på din formulärmall kan kan användare växla mellan vyer för att välja mängden data som visas i formuläret. Du kan till exempel skapa en sammanfattningsvy förutom en detaljerad vy i en formulärmall för statusrapport. Användare kan välja vilken vy som de vill titta på, beroende på vilken typ av information de behöver.

Vyerna är ofta konstruerade så att de ska fungera ihop med olika regler. Med hjälp av regler kan du automatisera vissa uppgifter i en formulärmall som svar på händelser eller åtgärder som startas av den person som fyller i formuläret. Till exempel beskriver den här artikeln hur du kan infoga en knapp i formulärmallen och sedan skapa en regel som växlar vy när användaren klickar på knappen.

Artikelinnehåll

Steg 1: Infoga en knapp i varje vy

Steg 2: Skapa en regel som växlar vyer

Steg 3: Testa användarens upplevelse

Steg 1: Infoga en knapp i varje vy

Obs!: För att du ska kunna utföra följande procedur måste du ha en formulärmall med två befintliga vyer. Du hittar länkar till mer information om hur du skapar vyer i avsnittet Se även.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på den vy du vill lägga till en knapp i under Välj en vy.

 3. Placera markören där du vill infoga knappen i formulärmallen.

 4. Infoga-menyn klickar du på Fler kontroller eller trycker på ALT+I, C.

 5. Klicka på Knapp under Infoga kontroller i åtgärdsfönstret Kontroller.

 6. Dubbelklicka på knappen som du just infogade.

 7. Klicka på fliken Allmänt.

 8. Skriv den text som du vill ska visas på knappen i rutan Etikett och klicka sedan på OK.

 9. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 10. Klicka på namnet på den andra vyn under Välj en vy.

 11. Följ anvisningarna i steg 3 till 8 när du vill lägga till en knapp i den andra vyn.

Överst på sidan

Steg 2: Skapa en regel som växlar vyer

När du har lagt till knappar i alla vyer i formulärmallen behöver du skapa regler för att växla vy när användarna klickar på knapparna.

 1. Klicka på HanteringsvyerVisa-menyn.

 2. Klicka på den vy du vill arbeta med under Välj en vy.

 3. Dubbelklicka på knappen som du just infogade i den föregående proceduren.

 4. Klicka på fliken Allmänt.

 5. Klicka på Regler och anpassad kod i listan Åtgärd.

 6. Klicka på Regler.

 7. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regler.

 8. Skriv in ett namn på regeln i rutan Namn, till exempel Växla till vy 2. Det namnet visas när du arbetar med vyn i designläget. Namnet visas däremot inte för den som fyller i formuläret.

 9. Klicka på Lägg till åtgärd.

 10. Klicka på Växla vyer i listan Åtgärd.

 11. Klicka på den vy i listan Vy som du vill växla till och sedan på OK.

 12. Stäng alla öppna dialogrutor genom att klicka på OK.

 13. Klicka på den andra vyn i åtgärdsfönstret Vyer under Välj en vy.

 14. Följ anvisningarna i steg 3 till 12 när du vill skapa en regel för knappen i den andra vyn.

Överst på sidan

Steg 3: Testa och granska resultatet

När du har lagt till knappar i vyerna och skapar de nödvändiga reglerna bör du kontrollera att formulärmallen verkligen fungerar som väntat.

 1. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

  Obs!: Den vy som du arbetade senast i är den vy som visas i förhandsgranskningsfönstret.

 2. Klicka på de nya knapparna för att växla vy för att kontrollera att de verkligen fungerar korrekt.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×