Lägga till en vattenstämpel som visas på varje sida

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan simulera translucence av en vanlig vattenstämpel genom att lägga till text eller bilder i bakgrunden på en sida i Microsoft Publisher 2010.

Vad vill du göra?

Lägga till en vattenstämpel med text

Lägga till en Bildvattenstämpel

Lägga till en vattenstämpel med WordArt

Lägga till en annan vattenstämpel i en uppsättning sidor

Lägga till text som vattenstämpel

Med den här enkla tekniken kan du lägga till ord som utkast eller exempel på sidorna i en publikation.

 1. På fliken Sidlayout klickar på Huvudsidor, pekar på namnet på huvudsidan som du vill lägga till vattenmärket i och klickar sedan på Redigera huvudsidor.

 2. Klicka på Rita textruta Bild av knapp på fliken Infoga.

 3. Klicka på huvudsidan om du vill skapa en textruta.

 4. Ange önskad text och markera den.

 5. På fliken Verktyg för textruta i gruppen Tecken klickar du på den nedrullningsbara menyn Teckenfärg och klickar sedan på Fyllningseffekter.

 6. Klicka på en nyans av färgen som är minst 30 procent ljusare i dialogrutan Fyllningseffekter.

  Obs!: Du kan ändra färgen genom att klicka på pilen bredvid Grundfärg och sedan välja något av färgalternativen.

  Tips: Om du vill efterlikna en vanlig vattenstämpel markerar du Relief eller Graverad i gruppen Effekter.

 7. Om du vill återgå till en sida i förgrunden klickar du på Stäng huvudsida på fliken Huvudsida.

Överst på sidan

Lägga till en bild som vattenstämpel

Bilder, både små och helsides, kan vara effektfulla bakgrunder för text om textfärgen skiljer sig markant från färgerna på bilden. Du kan använda en bild, ett ClipArt-objekt eller något annat, till exempel en företagslogotyp. Du börjar med att lägga till en ram på sidan. Därefter infogar du bilden i ramen. Till sist formaterar du bilden.

Skapa ramen

 1. På fliken Sidlayout klickar på Huvudsidor, pekar på namnet på huvudsidan som du vill lägga till vattenmärket i och klickar sedan på Redigera huvudsidor.

 2. På fliken Infoga klickar du på Bildplatshållare.

 3. Dra i justeringshandtagen för den tomma bildramen tills du har önskad storlek.

  Måtten på den ruta du skapar bestämmer bildens längsta sida. Den bild du infogar i bildramen förminskas eller förstoras så att den längsta sidan passar ihop med bildramens kant.

Lägga till ramen

När du vill lägga till bilden gör du något av följande:

Infoga ClipArt

 1. På fliken Infoga klickar du på ClipArt.

 2. Ange en sökterm i rutan Sök efter i åtgärdsfönstret ClipArt och klicka på Sök.

  När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

 3. Klicka på något av de visa bilderna du infogar i publikationen.

  Obs!: Bilden läggs till bildplatshållare med hjälp av verktyget Beskär fyllningsfunktionen. Mer information om beskärning finns: beskärning bilder.

Infoga en bild från en fil på datorn

 1. Klicka på Bild på fliken Infoga.

 2. Leta upp mappen som innehåller den bild som du vill infoga i dialogrutan Infoga bild och klicka på bilden för att markera den.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill bädda in bilden klickar du på Infoga.

  • Om du vill länka bilden till bildfilen på hårddisken klickar du på pilen bredvid Infoga och klicka sedan på länka till fil.

   Obs!: Bilden läggs till bildplatshållare med hjälp av verktyget Beskär fyllningsfunktionen. Mer information om beskärning finns: beskärning bilder.

Formatera bilden

Om du vill göra bilden mindre framträdande så att den inte stjäl uppmärksamhet från objekten på publikationssidorna kan du justera färgerna på bilden.

 1. Högerklicka på bilden och klicka på Formatera bild på snabbmenyn.

 2. Klicka på fliken Bild och gör sedan något av följande:

  • Blekt    Om du enhetligt vill göra alla färger svagare klickar du på Blekt i listan Färg under Bildkontroll.

  • Gråskala    Om du vill att bilden ska gå i gråskala klickar du på Gråskala i listan Färg under Bildkontroll.

  • Enskild färg    Om du vill att bilden ska ha olika nyanser av en enskild färg klickar du på Ändra färg under Bildkontroll, klickar på pilen bredvid Färg i dialogrutan Ändra färgoch gör något av följande:

   • Om du vill använda någon av färgerna i det aktuella färgschemat klickar du på den färg du vill ha.

   • Om du vill se fler färgalternativ klickar du på Fler färger, markerar önskade alternativ och klickar på OK.

    Obs!: Om dekorfärger används i publikationen är Fler färger inte tillgängligt.

Om du vill återgå till en sida i förgrunden klickar du på Stäng huvudsida på fliken Huvudsida.

Överst på sidan

Lägga till WordArt som vattenstämpel

Att lägga till WordArt som vattenstämpel går till på ungefär samma sätt som att lägga till text som vattenstämpel i publikationen.

 1. På fliken Sidlayout klickar på Huvudsidor, pekar på namnet på huvudsidan som du vill lägga till vattenmärket i och klickar sedan på Redigera huvudsidor.

 2. Klicka på WordArt Bild av knapp på fliken Infoga.

 3. Markera önskat WordArt-format och klicka på OK.

 4. Skriv och formatera önskad text i dialogrutan WordArt-text och klicka på OK.

 5. Högerklicka på WordArt-objektet och klicka på Formatera WordArt Bild av knapp och klicka sedan på fliken färger och linjer.

 6. Markera de färger du vill använda och öka genomskinligheten till minst 70 procent.

 7. Om du vill återgå till en sida i förgrunden, klickar du åter på Stäng bakgrundsvy i verktygsfältet Redigera huvudsidor.

Överst på sidan

Lägga till en annan vattenstämpel på en viss siduppsättning

När publikationen bara har en huvudsida och du lägger till en vattenstämpel på den visas vattenstämpel på alla sidor i publikationen. Om du vill lägga till en vattenstämpel bara på vissa sidor placerar du texten eller bilden på publikationssidan i stället för på huvudsidan och flyttar bak bilden eller textrutan.

Obs!: Om du vill skapa sidor i publikationen som har ingen vattenstämpel väljer du var och en av dessa sidor och använda en huvudsida med Ingen vattenstämpel eller helt enkelt ange huvudsidan till (ingen).

Om du vill lägga till en annan vattenstämpel på vissa sidor, till exempel en boksignatur eller i ett kapitel, kan du skapa andra huvudsidor, infoga rätt vattenstämpel på varje huvudsida och använda olika huvudsidor för olika sidor i publikationen. Det går också att lägga till en vattenstämpel på en tvåsidig huvudsida.

Tips: Om en vattenstämpel placeras bakom andra objekt på sidan kanske objekten som döljer den blir ogenomskinliga. Om du vill göra ett ogenomskinligt objekt transparent klickar du på objektet för att markera det (om objektet är en tabell markerar du hela tabellen) och trycker på CTRL+T. Om objektet är ogenomskinligt blir det transparent, om det redan är transparent blir det vitt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×