Lägga till en trendlinje eller en linje med glidande medelvärde till ett diagram

Lägga till en trendlinje eller en linje med glidande medelvärde till ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill visa datatrender eller glidande medelvärden i ett diagram du har skapat kan du lägga till en trendlinje. Du kan också och förlänga en trendlinje bortom de verkliga värdena för att förutsäga framtida värden. Följande linjära trendlinje utgör till exempel en prognos för två kvartal framåt och visar tydligt en uppåtgående trend som ser lovande ut inför kommande försäljning.

Diagram med trendlinje

Du kan lägga till trendlinje i ett 2D-diagram som inte är staplat, inklusive område, stapel, kolumn, linje, kartong, punktdiagram och bubbeldiagram.

Du kan inte lägga till trendlinje i ett diagram som är staplat, 3D, polärdiagram, cirkeldiagram, yt- eller ringdiagram.

Lägga till en trendlinje

 1. Klicka på dataserie som du vill lägga till en trendlinje eller ett glidande medelvärde i ditt diagram.

  Trendlinjen startar på den första datapunkten i dataserien du väljer.

 2. Klicka på knappen Diagramelement Knappen Diagramelement uppe till höger i diagrammet.

 3. Markera rutan Trendlinje.

 4. Om du vill välja en annan typ av trendlinje klickar du på pilen bredvid Trendlinje och klickar sedan på Exponentiell, Linjär prognos eller Glidande medelvärde för två perioder. Om du vill se fler trendlinjer klickar du på Fler alternativ.

 5. Om du väljer Fler alternativ klickar du på alternativet du vill ha i fönstret Formatera trendlinje under Alternativ för trendlinje.

  Fönstret Formatera trendlinje

  • Om du väljer Polynom anger du den högsta potensen för den oberoende variabeln i rutan Ordning.

  • Om du väljer Glidande medelvärde anger du det antal perioder som ska användas för att beräkna det glidande medelvärdet i rutan Period.

  • Om du vill ange den punkt där trendlinjen korsar vertikalaxel (värde), Välj Ange skärningspunkt och ange värdet för punkten på den lodräta axeln.

Tips: En trendlinje är mest exakt när dess R-kvadratvärde (ett nummer mellan 0 till 1 som visar hur nära det uppskattade värdet för trendlinjen överensstämmer med de verkliga värdena) ligger på eller nära 1. När du lägger till en trendlinje för dina data beräknas trendlinjens R-kvadratvärde automatiskt i Excel. Du kan visa det här värdet i diagrammet genom att markera rutan Visa R-kvadratvärde i diagrammet (fönstret Formatera trendlinje, Alternativ för trendlinje.

Tips

 • Om du ändrar ett diagram eller en dataserie så att den tillhörande trendlinjen inte längre stöds, till exempel genom att ändra diagramtyp till ett 3D-diagram eller ändrar vy av en Pivotdiagramrapport eller kopplad Pivottabellrapport – trendlinjen inte längre visas i diagrammet.

 • För raddata utan ett diagram, kan du använda Autofyll eller en av statistikfunktionerna, till exempel EXPTREND() eller TREND(), skapa data för trender linjär eller exponentiell rader.

Lägga till en trendlinje

 1. Klicka på dataserie som du vill lägga till en trendlinje eller ett glidande medelvärde på en ostaplade, 2D-område, liggande, kolumn, lager, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja dataserien från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Obs!: Om du väljer ett diagram som har fler än en dataserie utan att markera en dataserie visas dialogrutan Lägg till trendlinje i Excel. Klicka på den dataserie som du vill använda i listrutan, och klicka sedan på OK.

 3. Klicka på trendlinje på fliken Layout i gruppen analys.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 4. Gör något av följande:

  1. Klicka på en fördefinierad trendlinje alternativ som du vill använda.

   Obs!: Detta gäller en trendlinje utan där du kan välja specifika alternativ.

  2. Klicka på Fler alternativ för trendlinje och klicka sedan i kategorin Alternativ för trendlinje under Trend/Regression typ på vilken typ av trendlinje som du vill använda.

Använder du denna typ

Du skapar

Linjär

En linjär trendlinje med hjälp av följande ekvation för att beräkna minsta-kvadrat passar för en linje:

ekvation

där m är lutningen och b är skärningspunkten.

Logaritmisk

En logaritmisk trendlinje med hjälp av följande ekvation för att beräkna minsta-kvadrat passar genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och ln är den naturliga logaritmen.

Polynom

En polynom eller Krökt trendlinje med hjälp av följande ekvation för att beräkna minsta-kvadrat passar genom punkter:

ekvation

där b och Variabel är konstanter.

Power

En potenstrendlinje med hjälp av följande ekvation för att beräkna minsta-kvadrat passar genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om dina data omfattar negativa värden eller nollvärden.

Exponentiell

En exponentiell trendlinje med hjälp av följande ekvation för att beräkna minsta-kvadrat passar genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och e är basen för den naturliga logaritmen.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om dina data omfattar negativa värden eller nollvärden.

Glidande medelvärde

En trendlinje med glidande medelvärde med hjälp av följande ekvation: ekvation

Obs!: Antalet punkter i en glidande medelvärde trendlinje är lika med det totala antalet punkter i en serie minus det nummer som du anger för perioden.

R-kvadratvärde

En trendlinje som visar en R-kvadratvärde på ett diagram med hjälp av följande ekvation:

ekvation

Det här trendlinjealternativet om är tillgänglig på fliken Alternativ i dialogrutan Lägg till trendlinje eller Formatera trendlinje.

Obs!: Det R-kvadratvärde som kan visas med en trendlinje är inte ett justerat R-kvadratvärde. För logaritmisk, potens och exponentiella trendlinjer används en.

 1. Om du väljer polynom anger du den högsta potensen för den oberoende variabeln i rutan ordning.

 2. Om du väljer Glidande medelvärde skriver du antalet perioder som du vill använda för att beräkna det glidande medelvärdet i rutan Period.

 3. Om du lägger till ett glidande medelvärde i ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av de x-värden som ritas i diagrammet. Du kanske måste sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde för att resultatet ska bli rätt.

 4. Om du lägger till en trendlinje till en rad, kolumn, område eller stapeldiagram trendlinjen beräknas utifrån antagandet att x-värden är 1, 2, 3, 4, 5, 6, osv … Det här förutsätter görs om x-värden är numeriska eller text. Om du vill basera en trendlinje på numeriska x-värden ska du använda ett punktdiagram diagram.

 5. Excel tilldelas automatiskt ett namn på trendlinjen, men du kan ändra den. Klicka på anpassad i dialogrutan Formatera trendlinje i kategorin Alternativ för trendlinje under Trendlinje namn och Skriv ett namn i rutan anpassad.

Tips

 • Du kan också skapa ett glidande medelvärde, som jämnar ut variationer i data och visar mönstret eller trenden tydligt.

 • Om du ändrar ett diagram eller en dataserie så att den tillhörande trendlinjen inte längre stöds, till exempel genom att ändra diagramtyp till ett 3D-diagram eller ändrar vy av en Pivotdiagramrapport eller kopplad Pivottabellrapport – trendlinjen inte längre visas i diagrammet.

 • För raddata utan ett diagram, kan du använda Autofyll eller en av statistikfunktionerna, till exempel EXPTREND() eller TREND(), skapa data för trender linjär eller exponentiell rader.

Vad vill du göra?

 1. Klicka på den trendlinje du vill ändra på en ostaplade, 2D-område, liggande, kolumn, lager, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på trendlinje i i gruppen analys på fliken Layout och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Om du vill ändra färg, format eller skuggalternativ av trendlinjen, klicka på Linjefärg, Linjeformat eller skugga kategori och välj sedan de alternativ du vill använda.

 1. Klicka på den trendlinje du vill ändra på en ostaplade, 2D-område, liggande, kolumn, lager, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på trendlinje i i gruppen analys på fliken Layout och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Ange antalet perioder som du vill ska ingå i en prognos under Prognos, klicka på ett tal i rutan perioder som framåt eller Bakåt perioder.

 1. Klicka på den trendlinje du vill ändra på en ostaplade, 2D-område, liggande, kolumn, lager, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på trendlinje i i gruppen analys på fliken Layout och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Markera den skärningspunkt, ange = kryssruta, och sedan i den skärningspunkt, ange = anger du värdet för att ange punkten på den lodräta axeln (värde) där trendlinjen korsar axeln.

  Obs!: Du kan göra detta när du använder en exponentiell, linjär eller polynom trendlinje.

 1. Klicka på den trendlinje du vill ändra på en ostaplade, 2D-område, liggande, kolumn, lager, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att välja från en lista med diagramelement.

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på trendlinje i i gruppen analys på fliken Layout och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Markera kryssrutan Visa ekvation i diagrammet för att visa trendlinjeekvation i diagrammet.

  Obs!: Du kan inte visa trendlinje ekvationer för ett glidande medelvärde.

Tips: Ekvationen trendlinje avrundas så att det blir lättare att läsa. Du kan dock ändra antalet siffror för en trendlinjeetikett i rutan decimaler på fliken tal i dialogrutan Formatera trendlinje etikett. (Flikenformat, gruppen Aktuell markering, Formatera markering knappen).

 1. Klicka på den trendlinje du vill visa R-kvadratvärde på en ostaplade, 2D-område, liggande, kolumn, lager, punktdiagram eller bubbeldiagram, eller gör följande för att markera trendlinjen från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Klicka på trendlinje i i gruppen analys på fliken Layout och klicka sedan på Fler alternativ för trendlinje.

  Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

 3. Markera Visa R - kvadratvärde i diagrammet på fliken Alternativ för trendlinje.

Obs!: Du kan inte visa ett R-kvadratvärde för ett glidande medelvärde.

 1. Klicka på den trendlinje du vill ta bort en ostaplade, 2D-området stapel, kolumn, rad, lager, punktdiagram och bubbeldiagram, eller gör följande för att markera trendlinjen från en lista med diagramelement:

  1. Klicka någonstans i diagrammet.

   Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

  2. Klicka på pilen bredvid rutan Diagramelement i gruppen Aktuell markering på fliken Format. Klicka på det diagramelement som du vill använda.

   Gruppen Aktuell markering på fliken Layout (Diagramverktyg)

 2. Gör något av följande:

  1. Klicka på trendlinje i i gruppen analys på fliken Layout och klicka sedan på Ingen.

   Gruppen Analys på fliken Layout (Diagramverktyg)

  2. Tryck på Delete-tangenten.

Tips: Du kan också ta bort en trendlinje omedelbart efter att du lagt till diagrammet genom att klicka på Ångra Knappbild på verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + Z.

Mer information om varje alternativ för trendlinje

Använd den här typen av trendlinje om du vill skapa en anpassad rät linje för enkla uppsättningar av linjära data. Data är linjära om mönstret i deras datapunkter ser ut som en linje. En linjär trendlinje visar att något ökar eller minskar i jämn takt.

En linjär trendlinje använder den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen för en linje:

ekvation

där m är lutningen och b är skärningspunkten.

Den linjära trendlinjen här nedanför visar att kylskåpsförsäljningen har ökat konstant under en 8-årsperiod. Observera att R-kvadratvärdet (ett tal från 0 till 1 som visar hur väl trendlinjens uppskattade värden motsvarar de verkliga värdena) är 0,9792, vilket tyder på en god linjär approximation av data.

Punktdiagram med linjär trendlinje

Trendlinjen visar en anpassad kurva som är användbar när förändringstakten i data inledningsvis är hög och sedan planar ut. En logaritmisk trendlinje kan använda både negativa och positiva värden.

En logaritmisk trendlinje använder den här ekvationen för att beräkna anpassning med hjälp av minsta kvadratmetoden genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och ln är den naturliga logaritmen.

Följande logaritmiska trendlinje visar förutsägelser om en djurpopulations tillväxt inom ett bestämt område där populationen planade ut när utrymmet för djuren minskade. Observera att R-kvadratvärdet är 0,933 vilket är en relativt god anpassning av linjen efter data.

Punktdiagram med en logaritmisk trendlinje

Den här trendlinjen är användbar när data fluktuerar. Till exempel när du analyseras vinster och förluster utifrån stora datauppsättningar. Ordningen på polynomen kan avgöras av antalet fluktuationer i data eller av hur många gånger kurvan böjs. En polynom trendlinje av andra ordningen har vanligtvis endast en topp eller dal. En polynom trendlinje av tredje ordningen har en eller två toppar eller dalar och fjärde ordningen har upp till tre toppar eller dalar.

En polynom eller krökt trendlinje använder den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där b och Variabel är konstanter.

Följande polynoma trendlinje av andra ordningen (en topp) visar förhållandet mellan hastighet och bensinförbrukning. Observera att R-kvadratvärdet är 0,979 vilket är nära 1, så linjen är en god linjär approximation av data.

Punktdiagram med polynom trendlinje

Trendlinjen visar en kurvlinje som är användbar för datamängder som jämför mätningar som ökar med en fast faktor, till exempel accelerationen för en racerbil med en sekunds intervall. Du kan inte skapa en potenstrendlinje om informationen innehåller nollvärden eller negativa värden.

En potenstrendlinje använder den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter.

Obs!: Det här alternativet är inte tillgängligt om dina data omfattar negativa värden eller nollvärden.

I det följande diagram över sträckenhet exemplet visas sträckan i meter varje sekund. Potenstrendlinjen visar tydligt hastighetsökningen. Observera att R-kvadratvärdet är 0,986 vilket nästan är en perfekt approximation av data.

Punktdiagram med potenstrendlinje

Trendlinjen visar en kurva som är användbar när datavärdena ökar eller minskar i en konsekvent stigande takt. Du kan inte skapa en exponentiell trendlinje om dina data innehåller nollvärden eller negativa värden.

En exponentiell trendlinje använda den här ekvationen för att beräkna minsta kvadratpassningen genom punkter:

ekvation

där c och b är konstanter och e är basen för den naturliga logaritmen.

Följande exponentiella trendlinje visar den minskande mängden kol-14 i ett föremål allt eftersom det åldras. Observera att R-kvadratvärdet är 0,990 vilket betyder att linjen nästan är en perfekt approximation av data.

Diagram med en exponentiell trendlinje

Den här trendlinjen jämnar ut fluktuationer i data för att tydligare visa ett mönster eller en trend. Ett glidande medelvärde använder ett visst antal datapunkter (anges med alternativet Period) vilkas medelvärde används som en punkt i trendlinjen. Om till exempel Period anges till 2 används medelvärdet för de första två datapunkterna som den första punkten i trendlinjen med glidande medelvärde. Medelvärdet för den andra och tredje datapunkten används som den andra punkten i trendlinjen, och så vidare.

En trendlinje med glidande medelvärde använder den här ekvationen:

ekvation

Antalet punkter i en trendlinje med glidande medelvärde motsvarar det totala antalet punkter i en serie minus det antal du anger för perioden.

I ett punktdiagram baseras det glidande medelvärdet på ordningen av x-värden i diagrammet. Du måste kanske sortera x-värdena innan du lägger till ett glidande medelvärde för att få önskat resultat.

Följande trendlinje med flytande medelvärde visar mönstret i antalet sålda bostäder under en period om 26 veckor.

Punktdiagram med trendlinje med flytande medelvärde

Mer information finns i

Skapa ett diagram från början till slut

Formatera element i ett diagram

Lägga till dataetiketter i ett diagram

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×