Lägga till en textrutekontroll i ett formulär eller en rapport

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Textrutan är den standardkontroll som används för att visa och redigera data i formulär och rapporter. Du kan visa många olika typer av data i textrutor, och använda dem för beräkningar. I den här artikeln beskrivs hur du skapar och använder en textruta samt vissa viktiga egenskaper för textrutor.

Vad vill du göra?

Lägga till en bunden textruta

Lägga till en obunden textruta

Lägga till en beräknad textruta

Förstå textrutegenskaper

Lägga till en bunden textruta

En bunden textruta visar data från ett fält i en tabell eller fråga. I ett formulär kan du använda en textruta som är bunden till en uppdaterbar datakälla för att registrera eller redigera data i ett fält. De ändringar som du gör i textrutan återspeglas i den underliggande tabellen.

Ett snabbt sätt att skapa en bunden textruta är att dra ett fält från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten. Då skapas automatiskt en textruta för fält av följande typer:

 • Text

 • PM

 • Värde

 • Datum/tid

 • Valuta

 • Hyperlänk

Om du drar fält med andra datatyper skapas olika typer av kontroller. Om du till exempel drar ett ja/nej-fält från fönstret Fältlista till ett formulär eller en kontroll skapas en kryssruta. Om du drar ett OLE-objektfält till ett formulär eller en rapport skapas en bunden objektram och om du drar ett fält för bifogad fil till ett formulär eller en rapport, skapas en kontroll för bifogad fil.

Lägga till en bunden textruta i ett formulär eller en rapport genom att dra ett fält från fönstret Fältlista

 1. Öppna formuläret eller rapporten i layoutvy eller designvy genom att högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och sedan klicka på önskad vy.

 2. Klicka på Lägg till befintliga fält Bild av knapp på fliken Format i gruppen kontroller.

 3. Utvidga i fönstret Fältlista den tabell som innehåller fältet du vill binda till textrutan.

 4. Dra fältet från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten.

  Mer information om hur du arbetar med fönstret Fältlista finns i artikeln lägga till ett fält i ett formulär eller en rapport.

Du kan också lägga till en bunden textruta i ett formulär eller en rapport genom att först lägga till en obunden textruta, och sedan ange egenskapen Kontrollkälla för textrutan till fältet som du vill binda den till.

Överst på sidan

Lägga till en obunden textruta

En obunden textruta är inte kopplad till ett fält i en tabell eller fråga. Du använder obundna textrutor när du vill visa resultatet av en beräkning eller acceptera indata som du inte vill lagra direkt i en tabell. Det är enklast att lägga till obundna textrutor i designvyn.

 1. Öppna formuläret eller rapporten i designvyn genom att högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design.

 2. Klicka på Textruta på fliken Design i gruppen kontroller. Bild av knapp

 3. Placera markören där du vill ha textrutan i formuläret eller rapporten och infoga den sedan genom att klicka.

  Obs!: En etikett placeras automatiskt till vänster om textrutan, så lämna lite utrymme till vänster om markören för etiketten. Du kan flytta etiketten och textrutan senare. Du kan också ta bort etiketten genom att klicka på den och sedan trycka på DEL.

Ett annat sätt att skapa en obunden textruta är att först skapa en bunden textruta genom att dra ett fält från fönstret Fältlista till formuläret eller rapporten, och sedan ta bort värdet som finns i egenskapen Kontrollkälla. Om du gör detta i designvyn innehåller textrutan "Obunden" i stället för fältnamnet. I layoutvyn innehåller textrutan inte längre några data – den är i stället tom.

Överst på sidan

Lägga till en beräknad textruta

 1. Öppna formuläret eller rapporten i designvyn genom att högerklicka på formuläret eller rapporten i navigeringsfönstret och sedan klicka på Design.

 2. Klicka på Textruta på fliken Design i gruppen kontroller. Bild av knapp

 3. Placera markören där du vill ha textrutan i formuläret eller rapporten och infoga den sedan genom att klicka.

 4. Gör något av följande:

  Placera markören i textrutan och skriv sedan ett uttryck för att beräkna summan.

  Markera textrutan, tryck på F4 för att visa egenskapsrutan och Skriv uttrycket i egenskapsrutan Kontrollkälla. Om du vill skapa uttrycket med hjälp av Expression Builder, klickar du på Knappen Verktyg bredvid egenskapsrutan Kontrollkälla.

 5. Spara formuläret eller rapporten och växla sedan till formulär- eller rapportvyn där du kontrollerar resultatet.

Mer information om hur du skapar uttryck finns i artikeln Skapa ett uttryck.

Obs!: 

 • Om uttrycket inte får plats i egenskapsrutan Kontrollkälla trycker du på SKIFT+F2 för att öppna rutan Zooma.

 • Om formuläret eller rapporten baseras på en fråga kan det passa bättre att placera uttrycket i frågan i stället för i en beräknad kontroll. Det kan förbättra prestanda, och om du vill beräkna funktioner för postgrupper är det enklare att använda namnet på ett beräknat fält i en mängdfunktion.

Överst på sidan

Förstå egenskaper för textrutor

Oavsett hur du skapar en textruta, måste du ange vissa egenskaper så att textrutan fungerar och ser ut på rätt sätt. I listan nedan beskrivs några av de viktigaste och vanligaste egenskaperna för textrutor:

 • Namn    Du bör ge textrutan ett kort, beskrivande namn så att du enkelt kan se vilka data som den innehåller. Det här är det enkelt att referera till textrutan i uttryck som du kan använda i andra textrutor. Vissa databasutvecklare föredrar att lägga till ett prefix, till exempel txttextnamn så att de kan enkelt skilja textrutor från andra typer av kontroller, till exempel txtFirstName eller txtAddress.

  När du skapar en textruta genom att dra ett fält från fönstret Fältlista används fältnamnet som namn på textrutan. Detta brukar fungera bra, men om du planerar att redigera egenskapen Kontrollkälla och skapa ett uttryck, kan det vara bättre att först ändra textrutans namn så att det är ett annat än fältnamnet. Annars kanske det inte går att fastställa huruvida du refererar till textrutan eller till fältet i tabellen. Anta att du har en rapport som innehåller en textruta med namnet Förnamn som är bunden till ett tabellfält med namnet Förnamn. Om du vill ta bort eventuella blanksteg som finns framför värdet i fältet Förnamn anger du egenskapen Kontrollkälla för textrutan till:

  =Trim([First Name])

  Detta brukar emellertid leda till att #Fel visas i textrutan, eftersom det inte går att fastställa om uttrycket refererar till fältet eller till textrutan. Du undviker det här problemet genom att byta namn på textrutorna så att de får unika namn.

 • Kontrollkälla    Den här egenskapen bestämmer om textrutan är bunden, obunden eller beräknad.

  • Om värdet i egenskapsrutan Kontrollkälla är namnet på ett fält i en tabell, är textrutan bunden till det fältet.

  • Om värdet i Kontrollkälla är tomt är textrutan obunden.

  • Om värdet i Kontrollkälla är ett uttryck, är textrutan en beräknad textruta.

 • Textformat    Om textrutan är bunden till ett PM-fält kan du ange värdet i egenskapsrutan Textformat till RTF. Då kan du använda flera formateringsstilar på texten som finns i textrutan. Du kan till exempel använda fetstil på ett ord och stryka under ett annat.

 • Kan förstoras    Den här egenskapen är särskilt användbar i rapporter för textrutor som är bundna till text- eller PM-fält. Standardinställningen är Nej. Om det finns för mycket text att visa i textrutan, kortas den av. Om du anger värdet på egenskapsrutan Kan förstoras till Ja, justeras däremot textrutan automatiskt lodrätt så att alla data som finns där kan skrivas ut eller förhandsgranskas.

  Tips: Access 2010 innehåller nya villkorsstyrda formateringsfunktioner som kan förbättra läsbarheten i en rapport.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×