Lägga till en sida på en SharePoint-webbplats

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det här avsnittet förklaras hur du använder alternativen i dialogrutan Ny för att lägga till en sida i en befintlig Microsoft SharePoint-webbplats och även så här ändrar du vilken typ av sida som Microsoft Office SharePoint Designer 2007 läggs som standard när du klickar på Nytt dokument Bild av knapp Vanliga verktygsfältet eller tryck på CTRL + N.

Om du vill lägga till en sida på en SharePoint-webbplats behöver du ha rätt behörighet. Kontakta systemadministratören om du inte kan lägga till en sida.

Artikelinnehåll

Vilken typ av sida ska jag välja?

Lägga till en sida i en SharePoint-webbplats

Ändra standardtyp för sidan

Vilken typ av sida ska jag välja?

Med hjälp av Microsoft ASP.NET 2.0-teknik Windows SharePoint Services 3.0 webbplatser stöder helt interaktiva och samverkande listinnehåll (till exempel anpassade datavyer) i sätt att fler statiska HTML-webbplatser, till exempel, kan inte. När du lägger till en sida till en SharePoint-webbplats kan vill du nästan alltid lägga till en ASP.NET (ASPX) sida eftersom den fullständiga SharePoint-funktionen som har stöd för ASPX-sidor. Därför är en ASPX-sida standard för nya sidor i en SharePoint-webbplats när du klickar på Nytt dokument Bild av knapp i verktygsfältet vanliga eller tryck på CTRL + N.

Eftersom ASP.NET-huvudsidor har stöd för SharePoint-element och -funktioner på andra sätt av vad HTML-baserade mallsidor (till exempel dynamiska webbmallar) har, rekommenderar vi att du använder huvudsidor när du vill att ett antal sidor på din SharePoint-webbplats ska ha samma utseende.

I följande tabell listas de typer av sidor som du oftast vill lägga till när du arbetar med en SharePoint-webbplats.

Sidtyp

Beskrivning  

ASP.NET-sida (ASPX)

Lägg till en tom ASPX-sida, som du kan lägga till element på och anpassa direkt.

Huvudsida

Lägg till en ASP.NET-sida, men med filnamnstillägget .master i stället för .aspx. När du har skapat och sparat den nya huvudsidan kan du använda alternativet Skapa från huvudsida när du vill lägga till flera sidor som baseras på den här huvudsidan.

Mer information om huvudsidor finns i artikeln Introduktion till ASP.NET-huvudsidor.

Sida baserad på en befintlig huvudsida

Lägg till en ASPX-sida som baseras på en tidigare huvudsida och som sedan uppdateras med eventuella ändringar som görs i utseendet på den huvudsidan.

Mer information om huvudsidor finns i artikeln Introduktion till ASP.NET-huvudsidor.

Sida med listvy

Lägg till en ASPX-sida som innehåller en ny vy av en befintlig lista eller ett befintligt dokumentbibliotek. En sida med listvy innehåller redan sidelement som namnlister, menyer och kolumner.

Webbdelssida

Lägg till en ASPX-sida med en fördesignad layout som omfattar webbdelszoner som du kan infoga webbdelar i.

Överst på sidan

Lägga till en sida på en SharePoint-webbplats

Du kan snabbt lägga till en sida av standardtyp eller använda dialogrutan Nytt om du vill välja bland tillgängliga sidtyper.

Om du vill lägga till en sida på en SharePoint-webbplats behöver du vara medlem i en webbplatsgrupp med behörigheten Lägg till och anpassa sidor. Den här behörigheten tilldelas som standard behörighetsnivåerna Fullständig behörighet och Design.

Lägga till en sida av standardtyp

För en SharePoint-webbplats är sidan standardtyp en ASPX-sida. Om du vill ändra denna inställning finns i ändra standardtyp för sidan senare i den här artikeln.

 1. Öppna den sida som du vill lägga till den nya sidan till i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klicka på Nytt dokument Bild av knapp i verktygsfältet vanliga eller tryck på CTRL + N.

  En ny sida som inte sparats läggs till på den befintliga webbplatsen.

 3. Klicka på SparaArkiv-menyn eller tryck på CTRL+S.

 4. Skriv in ett namn på den nya sidan i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.

Lägga till en sida av vilken typ som helst

 1. Öppna den sida som du vill lägga till den nya sidan till i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klicka på NyttArkiv-menyn.

  Dialogrutan Nytt öppnas.

  Sidflik i dialogrutan Ny

 3. Klicka på en kategori av sida som du vill lägga till i fönstret längst till vänster på fliken Sida.

 4. Klicka på den typ av sida som du vill lägga till i fönstret i mitten.

 5. Gör önskade ändringar under Alternativ.

  Du kan till exempel ändra programmeringsspråket som ingår i Page-direktivet för ASP.NET-sidor, till exempel ASPX-sidor och huvudsidor.

 6. Klicka på OK när du vill lägga till sidan.

  Obs!: För vissa sidtyper finns det ytterligare guider eller dialogrutor som du måste slutföra vid det här tillfället.

  En ny sida som inte sparats läggs till på den befintliga webbplatsen.

 7. Klicka på SparaArkiv-menyn eller tryck på CTRL+S.

 8. Skriv in ett namn på den nya sidan i rutan Filnamn i dialogrutan Spara som och klicka sedan på Spara.

Överst på sidan

Ändra standardtyp för sida

När du klickar på Nytt dokument Bild av knapp i verktygsfältet vanliga eller tryck på CTRL + N om du lägger till en ny sida av standardtyp för sidan. Du kan ändra standardtyp för sidan, även om för SharePoint-webbplatser bör du behålla standard av att lägga till nya ASPX-sidor eftersom den fullständiga SharePoint-funktionen som har stöd för sådana sidor.

 1. Klicka på Alternativ för sidredigerarenVerktyg-menyn.

  Tips: Om du lägger till en ny sida kan du klicka på länken Sidredigeringsalternativ i dialogrutan Nytt.

 2. Klicka på fliken Redigering i dialogrutan Sidredigeringsalternativ.

 3. Klicka på den dokumenttyp som du vill använda som standard under Standarddokumenttyper i listan Standardtyp för SharePoint-dokument.

 4. Klicka på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×