Lägga till en sekundäraxel i ett diagram

Uppdaterades senast den 27 februari 2015

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

När värdena i ett diagram skiljer sig kraftigt från dataserie till dataserie, kan du rita en eller flera dataserier på en sekundäraxel. En sekundäraxel kan också användas som en del av ett kombinationsdiagram när du har blandade typer av data (till exempel pris och volym) i samma diagram.

I det här diagrammet används den primära lodräta axeln till vänster för försäljningsvolymer, medan den sekundära lodräta axeln på den högra sidan används för prisuppgifter.

Ett diagram med en sekundäraxel

Gör något av följande:

Lägga till en sekundäraxel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 3. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering.

  Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 4. Klicka på Axel i navigeringsfönstret.

 5. Klicka på Sekundäraxel och sedan på OK.

  Om du vill lägga till fler dataserier på sekundäraxeln upprepar du den här proceduren.

Lägga till en axelrubrik för en sekundäraxel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på Rubrik på sekundär vågrät axel eller Rubrik på sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan en axelrubrik.

Lägga till en axeletikett för en sekundäraxel

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Axlar klickar du på Axlar, pekar på Sekundär vågrät axel eller Sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

Se även

Ändra ett diagram

Skapa ett kombinationsdiagram

PowerPoint

När värdena i ett diagram skiljer sig kraftigt från dataserie till dataserie, kan du rita en eller flera dataserier på en sekundäraxel. En sekundäraxel kan också användas som en del av ett kombinationsdiagram när du har blandade typer av data (till exempel pris och volym) i samma diagram.

I det här diagrammet används den primära lodräta axeln till vänster för försäljningsvolymer, medan den sekundära lodräta axeln på den högra sidan används för prisuppgifter.

Ett diagram med en sekundäraxel

Gör något av följande:

Lägga till en sekundäraxel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering.

  Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 3. Klicka på Axel i navigeringsfönstret.

 4. Klicka på Sekundäraxel och sedan på OK.

  Om du vill lägga till fler dataserier på sekundäraxeln upprepar du den här proceduren.

Lägga till en axelrubrik för en sekundäraxel

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på Rubrik på sekundär vågrät axel eller Rubrik på sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan en axelrubrik.

Lägga till en axeletikett för en sekundäraxel

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar, pekar på Sekundär vågrät axel eller Sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

Se även

Ändra ett diagram

Skapa ett kombinationsdiagram

Excel

När värdena i ett diagram skiljer sig kraftigt från dataserie till dataserie, kan du rita en eller flera dataserier på en sekundäraxel. En sekundäraxel kan också användas som en del av ett kombinationsdiagram när du har blandade typer av data (till exempel pris och volym) i samma diagram.

I det här diagrammet används den primära lodräta axeln till vänster för försäljningsvolymer, medan den sekundära lodräta axeln på den högra sidan används för prisuppgifter.

Ett diagram med en sekundäraxel

Gör något av följande:

Lägga till en sekundäraxel

 1. Markera den dataserie i diagrammet som du vill rita på en sekundäraxel och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

  I ett linjediagram klickar du exempelvis på en av linjerna i diagrammet, så markeras alla databrytpunkter i aktuell dataserie.

 2. Klicka på Formatera markering under Aktuell markering.

  Fliken Diagram, gruppen Aktuell markering

 3. Klicka på Axel i navigeringsfönstret.

 4. Klicka på Sekundäraxel och sedan på OK.

  Om du vill lägga till fler dataserier på sekundäraxeln upprepar du den här proceduren.

Lägga till en axelrubrik för en sekundäraxel

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på Rubrik på sekundär vågrät axel eller Rubrik på sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan en axelrubrik.

Lägga till en axeletikett för en sekundäraxel

 1. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar, pekar på Sekundär vågrät axel eller Sekundär lodrät axel och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

Se även

Ändra ett diagram

Skapa ett kombinationsdiagram

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×