Lägga till en länk till en returadress i ett meddelande

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan inkludera en hyperlänk till en returadress adress, t.ex mailto: someone@example.com, i en anpassad signatur som du skapar. En e-postsignatur består av text eller bilder eller båda som kan läggas till automatiskt i slutet av ett utgående meddelande. En mottagare kan klicka på returadress hyperlänk om du vill öppna ett nytt meddelande som är adresserat till avsändaren.

I den här artikeln

Använda signaturer för att lägga till information i meddelanden automatiskt

Skapa en signatur och inkludera en avsändaradress hyperlänk

Lägga till en signatur i utgående meddelanden

Använda signaturer för att automatiskt lägga till information i meddelanden

Du kan lägga till valfri information i en signatur som ska infogas automatiskt i utgående meddelanden. Du väljer text, formatering och format för informationen. När du lägger till en returadress måste du bestämma hur den ska visas. Nedan följer några exempel.

Exempel på länkar till returadresser

I samtliga fall kan du förvandla all eller en del av texten till en aktiv hyperlänk. Den del av texten som mottagaren ska klicka på för att öppna ett nytt meddelande som är adresserat till avsändaren visas med en understrykning.

Om du vill att en returadress (eller annan information) ska infogas automatiskt i utgående meddelanden måste returadressen vara en del av signaturen. Om du bara vill signera ett meddelande med en returadress behöver du bara inkludera returadressen i den signatur du skapar.

Överst på sidan

Skapa en signatur och lägga till en hyperlänk till en returadress

 1. Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett nytt meddelande och klicka sedan på Signaturer.

 2. Klicka på Nytt på fliken E-postsignatur.

 3. Skriv in ett namn för signaturen och klicka sedan på OK.

 4. Skriv texten som du vill inkludera i signaturen i rutan Redigera signatur.

 5. Om du vill formatera texten markerar du den och använder sedan formateringsknapparna för att välja de alternativ du vill ha.

  Obs!: Du kan använda de här formateringsalternativen om du använder oformaterad text som meddelandeformat. Formateringen syns inte i dina utgående meddelanden, men de syns för mottagare som använder meddelandeformatet HTML eller RTF.

 6. Placera markören där du vill att länken ska visas i rutan Signaturtext som om du vill lägga till en hyperlänk, och klicka sedan på Infoga hyperlänk Bild av knapp .

 7. Gör något av följande:

  • Bläddra till hyperlänken och klicka för att markera den. Hyperlänken visas i rutan Adress.

  • Skriv den e-postadress eller URL-Adressen för hyperlänken i rutan adress.

 8. Skriv den text som ska visas som hyperlänktext i rutan Text som ska visas (om du vill att mottagarna ska se något annat än e-postadressen eller URL-adressen).

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på ett e-postkonto som du vill associera med signaturen under Välj standardsignatur i listan E-postkonto.

 11. I listan Nya meddelanden:

  • Om du vill att en signatur ska infogas automatiskt i alla meddelanden som skickas från det e-postkonto som du väljer markerar du en signatur i listan.

  • Om du inte vill att en signatur ska infogas i alla meddelanden som du skickar markerar du ingen i listan.

   Obs!: Du kan även infoga signaturer manuellt i enskilda meddelanden.

 12. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du en signatur i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

 13. Klicka på OK när du är klar med signaturen.

  Obs!: Om du vill lägga till signaturen som du just skapade i ett öppet nytt meddelande klickar du på Signaturer i gruppen Inkludera på fliken Meddelande och markera sedan signaturen.

Överst på sidan

Lägga till en signatur i utgående meddelanden

Du kan välja att en standardsignatur ska infogas i alla dina utgående meddelanden, eller också kan du infoga en signatur i utgående meddelanden manuellt från fall till fall. Gör något av följande:

 • Infoga en signatur automatiskt

  1. Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett nytt meddelande och klicka sedan på Signaturer.

   Obs!: Du får även tillgång till signaturalternativen som finns tillgängliga på fliken Meddelande när du har klickat på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra i ett öppet meddelande.

  2. Markera den signatur du vill använda i listan Markera signatur som ska redigeras på fliken E-postsignatur.

  3. Markera den signatur du vill använda i listan Nya meddelanden under Välj standardsignatur.

  4. Om du vill att en signatur ska infogas i svar på meddelanden och i vidarebefordrade meddelanden markerar du signaturen i listan Svar/vidarebefordran. Om du inte vill det markerar du ingen.

  5. Klicka på OK.

  6. Om du vill lägga till standardsignaturen i ett öppet meddelande klickar du på Signaturer i gruppen Inkludera på fliken Meddelande, och markera sedan signaturen.

 • Infoga en signatur manuellt

  1. Klicka på Signatur i gruppen Inkludera på fliken Meddelande i ett nytt meddelande, och markera sedan den signatur du vill använda.

   Obs!: Du får även tillgång till signaturalternativen som finns tillgängliga på fliken Meddelande när du har klickat på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra i ett öppet meddelande.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×