Lägga till en innehållsförteckning i publiceringssidlayout

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln finns information om hur du infogar en tabell webbdelen innehållsförteckning i en sidlayout. Lägger till webbdelen i en sidlayout kan orsaka Innehålls förteckning ska visas på varje sida som skapas från den sidlayouten. Om du vill veta mer om sidlayouter, finns i artikeln Skapa en publiceringssidlayout.

Viktigt!: Webbdelen Innehållsförteckning finns bara på webbplatser som ligger på servrar som kör Microsoft Office SharePoint Server 2007. Serveradministratören måste först göra webbdelen tillgänglig i webbdelsgalleriet på en webbplats på den översta nivån i webbplatssamlingen. Du måste också ha redigeringsbehörighet för webbplatser på den översta nivån för att kunna öppna och redigera sidlayouter.

Artikelinnehåll

Vad är den tabell webbdelen innehållsförteckning?

Leta upp och öppna sidlayouten

Infoga tabell med webbdelen innehållsförteckning

Anpassa innehållsförteckningen

Vad är webbdelen Innehållsförteckning?

Om du någon gång har hanterat en webbplats vet du hur svårt det kan vara att hålla innehållsförteckningen uppdaterad. Varje gång som en sida läggs till eller tas bort från webbplatsen, och varje gång som en sida byter namn eller flyttar, måste du manuellt uppdatera webbplatskartan. Men en Office SharePoint Server 2007-publiceringssida behöver du däremot inte komma ihåg att uppdatera webbplatskartan varje gång som något ändras. I stället sker uppdateringarna automatiskt.

Genom att använda publiceringsfunktionerna i Office SharePoint Server 2007 kan du skapa en typ av sidmall som kallas för en sidlayout. Publiceringswebbplatser gör det enklare för dem som skapar innehåll att via en webbläsare skapa sidor och lägga till innehåll i fält på dessa sidor som definieras i mallen. När sedan den infogade informationen publiceras blir sidan en komplett webbsida.

När du infogar webbdelen Innehållsförteckning i en sidlayout hamnar alla sidor som skapas från sidlayouten i samma innehållsförteckning. Webbdelen Innehållsförteckning innehåller också alltid en aktuell lista med sidor på webbplatsen eftersom den uppdateras automatiskt. I bilden nedan visas hur en innehållsförteckning kan se ut.

Webbdelen Innehållsförteckning

Överst på sidan

Hitta och öppna en sidlayout

Det går att lägga till webbdelen Innehållsförteckning på alla webbdelssidor, men om du lägger till den i en sidlayout visas webbplatskartan med hyperlänkar på alla publiceringssidor som skapas utifrån den sidlayouten. Börja med att välja vilken sidlayout som du vill använda:

 1. Gå till Microsoft Office SharePoint Designer 2007 och öppna webbplatsen som innehåller den sidlayout som du vill visa innehållsförteckningen för.

 2. Öppna mappen _catalogs genom att klicka på plustecknet (+) bredvid mappen, öppna sedan mappen masterpages genom att klicka på plustecknet (+) bredvid och dubbelklicka på sidlayouten som du vill infoga webbdelen Innehållsförteckning i. Sidlayouten öppnas för redigering.

  Obs!: Sidlayouter har filnamnstillägget .aspx. Om den sidlayout som du letar efter inte verkar finnas i listan över ASPX-filer högerklickar du på varje fil, och klickar sedan på Egenskaper i snabbmenyn. Fliken Allmän visar sidlayoutens titel, och den kanske du känner igen bättre än filnamnet eftersom det är titeln som används i webbläsargränssnittet. Om du visar titlarna kan du lättare hitta den sidlayout du letar efter.

Överst på sidan

Infoga webbdelen Innehållsförteckning

När sidlayouten är öppen kan du börja infoga webbdelen Innehållsförteckning.

Du kanske är van vid att infoga webbdelar i webbdelszoner. I följande anvisningar använder du emellertid inte webbdelszoner. När en webbdel infogas i en sidlayout, och en publiceringssida sedan skapas från den sidlayouten, kan två saker inträffa:

 • Om webbdelen i sidlayouten finns i en webbdelszon kopieras webbdelen till varje ny publiceringssida som skapas från sidlayouten. Efterföljande webbdelar i sidlayouten placeras inte på publiceringssidorna.

 • Om webbdelen i en sidlayout inte finns i en webbdelszon kommer efterföljande ändringar av webbdelen i sidlayouten att genomföras på alla publiceringssidor. Webbdelen visar samma information på alla publiceringssidor som skapas från sidlayouten.

Du bör infoga webbdelen Innehållsförteckning i sidlayouten eftersom du vill att alla publiceringssidor som skapas från sidlayouten ska visa samma version av webbdelen. I sidlayouten ska du därför inte infoga webbdelen i en webbdelszon.

 1. Klicka på platshållaren som du vill lägga till innehåll till när sidlayouten är öppen i Office SharePoint Designer 2007. Klicka på pilen som visas och sedan på Skapa eget innehåll så låses platshållaren upp och kan redigeras.

  Platshållare med aktiverad innehållsmeny

 2. Klicka på WebbdelarÅtgärdsfönster-menyn,

 3. Bläddra efter webbplatsen i galleriet i åtgärdsfönstret Webbdelar, exempelvis galleriet Fabrikam Publishing för webbdelen Innehållsförteckning.

  Åtgärdsfönstret Webbdelar med webbdelen Innehållsförteckning vald

  Tips: Om du inte kan se webbdelen Innehållsförteckning bör du kontrollera att du visar webbdelar från rätt galleri och att filtret är korrekt inställt. Klicka på Filter och klicka sedan på ett av alternativen i listan Visa om du vill ändra vilka webbdelar i det aktuella galleriet som visas i listan.

 4. Dra webbdelen Innehållsförteckning till platshållaren för innehållet.

  Webbdelen infogas i sidan.

 5. Förhandsgranska sidlayouten med webbdelen Innehållsförteckning genom att gå till verktygsfältet Allmänt och klicka på Förhandsgranska i webbläsaren.

  Sidan visas i webbläsaren.

  Webbdelen Innehållsförteckning visas i webbläsaren

Överst på sidan

Anpassa innehållsförteckningen

Du kan ändra visningsalternativen för webbdelen Innehållsförteckning efter egna behov. Standardwebbdelen Innehållsförteckning visar exempelvis data i tre kolumner, men du kan ändra inställningen så att fler eller färre kolumner visas. Du kan också justera antalet nivåer som visas i innehållsförteckningen, eller ändra visningsformat och orientering från vågrät till lodrät eller tvärtom. Dessutom kan du ändra i vilken ordning som objekten i innehållsförteckningen visas.

Dialogrutan Webbdelen Innehållsförteckning

Ändra hur många kolumner som visas

 1. Dubbelklicka på webbdelen Innehållsförteckning när sidlayouten är öppen i designvyn.

 2. Klicka i dialogrutan Webbdelen Innehållsförteckning på plustecknet (+) bredvid avsnittet Presentation så att det utvidgas.

 3. Klicka i listan Visa kolumner på det antal kolumner som du vill att innehållsförteckningen ska visas med.

 4. Klicka på OK.

  I bilden nedan visas en innehållsförteckning i webbläsaren som har två kolumner i stället för tre.

  Webbdelen Innehållsförteckning med två kolumner

Ändra hur många nivåer som visas

 1. Dubbelklicka på webbdelen Innehållsförteckning när sidlayouten är öppen i designvyn.

 2. Klicka i dialogrutan Webbdelen Innehållsförteckning på plustecknet (+) bredvid avsnittet Innehåll så att det utvidgas.

 3. Klicka i listan Nivåer som ska visas på det antal nivåer som du vill ska visas i innehållsförteckningen.

 4. Klicka på OK.

  I bilden nedan visas en innehållsförteckning i webbläsaren med två nivåer.

  Webbdelen Innehållsförteckning med två nivåer

Ändra formatmall och vågrät och lodrät orientering

 1. Dubbelklicka på webbdelen Innehållsförteckning när sidlayouten är öppen i designvyn.

 2. Klicka i dialogrutan Webbdelen Innehållsförteckning på plustecknet (+) bredvid avsnittet Presentation så att det utvidgas.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka i listan Formatmall nivå 1 på en formatmall för innehållet på den högsta nivån i innehållsförteckningen.

  • Klicka i listan Formatmall nivå 2 på en formatmall för innehållet på nivån under den högsta nivån i innehållsförteckningen.

  • Klicka i listan Formatmall nivå 3 på en formatmall för innehållet på den andra nivån under den högsta nivån i innehållsförteckningen.

 4. Klicka på OK.

  I bilden nedan visas en innehållsförteckning i webbläsaren med en nivå, och den här nivån har formatmallen Vågrät.

  Webbdelen Innehållsförteckning med vågrät orientering

Ändra sorteringsordning för objekt i innehållsförteckningen

 1. Dubbelklicka på webbdelen Innehållsförteckning när sidlayouten är öppen i designvyn.

 2. Klicka i dialogrutan Webbdelen Innehållsförteckning på plustecknet (+) bredvid avsnittet Organisation så att det utvidgas.

 3. Gör något av följande:

  • Klicka på Sortera innehåll på samma sätt som i navigeringen om du vill sortera innehållet på webbplatsen så som det visas när du klickar på NavigeringWebbplats-menyn.

  • Klicka på Sortera innehållet med följande inställningar och välj sedan alternativ i det här avsnittet om du vill sortera webbplatser eller webbsidor efter titel eller datum, eller ändra sorteringsriktning.

 4. Klicka på OK.

  I bilden nedan visas en innehållsförteckning i webbläsaren som har sorterats efter det datum den skapades.

  Webbdelen Innehållsförteckning efter sortering

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×