Lägga till en formel i en kontroll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda en formel i en Microsoft Office InfoPath 2007-formulärmall att skapa ett nytt värde för ett fält och visa det värdet i en kontroll som är bunden till fältet. En formel är ett XPath-uttryck som består av värden, fält eller grupper, funktioner och operatorer som används för att beräkna och visa andra värden.

I de flesta fall ska du infoga en formel med hjälp av dialogrutan Infoga formel som öppnas i Egenskaper för fält eller kontroller. Den här dialogrutan kan du infoga fält och funktioner i formeln och kontrollera om formeln är korrekt på rätt sätt. Om du är bekant med XPath kan redigera du XPath-uttrycket för formeln i den här dialogrutan.

I den här artikeln

Vad är en formel?

Lägga till en formel i en kontroll

Redigera XPath-uttrycket för en formel

Vad är en formel?

En formel är ett XPath-uttryck som består av värden, fält eller grupper, funktioner och operatorer som används för att beräkna och visa andra värden. Formler kan användas för att göra följande:

 • Beräkna matematiska värden från värden som du anger när du utformar formulärmallen eller värden som användaren anger på kontroller när de fyller i formulär som baseras på din formulärmall...

 • Visa vissa datum och tider.

 • Visa värden som användaren anger i en kontroll i en annan kontroll.

 • Ange standardvärdet för ett fält eller en kontroll.

 • Kör en regel baserat på ett värde som beräknas med hjälp av en formel.

Varje XPath-uttryck som används i en formel är en kombination av värden, funktioner och operatorer som utvärderas till ett enda värde. En formel kan innehålla flera uttryck. Du kan se en formel som en mening som består av en eller flera fraser, där varje fras representerar ett uttryck i formeln.

Följande bild visar förhållandet mellan en formel och ett uttryck.

Diagram som visar förhållandet mellan formler och uttryck

En funktion är ett uttryck som returnerar ett värde baserat på resultatet av en beräkning. De värden som används i funktionerna kallas för argument. Du kan använda de vanliga XPath 1.0-funktionerna som ingår i InfoPath, samt vissa InfoPath-specifika funktioner. Länkar till mer information om InfoPath-funktioner i avsnittet Se även.

Överst på sidan

Lägga till en formel i en kontroll

 1. Dubbelklicka på kontrollen som du vill skapa formeln i.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

  Obs!: Om du vill skapa formeln genom att använda fältets egenskaper högerklickar du på fältet i åtgärdsfönstret Datakälla och klickar sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

 4. Om du vill infoga ett fält eller en grupp i formeln klickar du på Infoga fält eller grupp och klickar sedan på fältet eller gruppen i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

 5. Om du vill infoga en funktion i formeln klickar du på Infoga funktion och väljer sedan önskad funktion i dialogrutan Infoga funktion.

  Tips: Om funktionen kräver parametrar Välj funktionen i dialogrutan Infoga funktion, klicka på OK och sedan dubbelklicka på den funktion som du har lagt till i rutan formel i dialogrutan Egenskaper för kontrollen och klicka på ett fält eller en grupp. Länkar till mer information om funktionerna finns under Se även.

 6. Om du vill infoga ett värde eller en matematisk operator i formeln skriver du värdet eller tecknet för den matematiska operationen i rutan Formel.

  Lista över matematiska operationer

  Operation

  Symbol

  Addera

  +

  Subtrahera

  -

  Multiplicera

  *

  Dividera

  /

  Obs!: Om formeln använder divisionsoperatorn (/) kan du kontrollera att det finns ett blanksteg före och efter divisionsoperatorn. Om divisionsoperatorn har inte ett blanksteg före och efter kan InfoPath tolka '/' som avgränsare för XPath plats stegen i stället för som en divisionsoperator.

  Tips: Matematiska formler behöver normalt sett heltals- eller decimalvärden som argument. Om du vill förhindra tomma värden i formeln markerar du kryssrutan Behandla tomma värden som noll i kategorin Avancerat i dialogrutan Formuläralternativ.

 7. Om du vill kontrollera formelns syntax klickar du på Bekräfta formel i dialogrutan Infoga formel.

  Min formel innehåller fel

  Klicka på Visa information i dialogrutan Microsoft Office InfoPath om du vill visa felen i formeln. Nedan följer några rekommendationer om hur du kan åtgärda felen:

  • Om du använder en funktion i formeln kontrollerar du att du använder rätt argument för funktionen. En del funktioner kräver fält eller grupper medan andra kräver särskilda värden som argument. Länkar till mer information om funktioner finns i avsnittet Se även.

  • Ta bort och skriv om formeln för att försäkra dig om att den är rätt skriven.

 8. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Redigera XPath-uttrycket för en formel

Om du har erfarenhet av XPath kan du redigera XPath-uttrycket för en formel direkt i dialogrutan Infoga formel. Du kan också redigera XPath-uttrycket med hjälp av kontrollens egenskaper (för textrutor, RTF-rutor och datumväljare) eller fältets egenskaper.

 1. Dubbelklicka på kontrollen som innehåller det uttryck som du vill redigera.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Infoga formel Bild av knapp .

  Obs!: Om du vill redigera XPath-uttrycket genom att ändra fältets egenskaper högerklickar du på fältet i åtgärdsfönstret Datakälla och klickar på Egenskaper på snabbmenyn.

 4. Markera kryssrutan Redigera XPath (avancerat) i dialogrutan Infoga formel.

  Formeln ändras till XPath-uttrycksversionen av formeln.

 5. Redigera XPath-uttrycket för formeln i rutan Formel. Om du vill lägga till fält, grupper eller funktioner i uttrycket klickar du på Infoga fält eller grupp eller på Infoga funktion.

 6. Om du vill kontrollera formelns syntax klickar du på Bekräfta formel i dialogrutan Infoga formel.

  Min formel innehåller fel

  Klicka på Visa information i dialogrutan Microsoft Office InfoPath om du vill visa felen i formeln. Nedan följer några rekommendationer om hur du kan åtgärda felen:

  • Om du använder en funktion i formeln kontrollerar du att du använder rätt argument för funktionen. En del funktioner kräver fält eller grupper medan andra kräver särskilda värden som parametrar. Länkar till mer information om funktioner finns i avsnittet Se även.

  • Ta bort och skriv om formeln för att försäkra dig om att den är rätt skriven.

 7. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×