Lägga till en figur i SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du inte försöker lägga till figurer i SmartArt-grafik kan du vara följande länkar till hjälp:

Du kan lägga till figurer i SmartArt-grafiken antingen från i SmartArt-grafiken eller från i textfönstret. Beroende på vilken typ av SmartArt-objekt som du använder kan kanske du inte använda några av de kommandon som beskrivs nedan. Vissa SmartArt-grafiklayouter har begränsningar för hur många olika nivåer som du kan ange eller begränsningar för hur många figurer i SmartArt-grafiken kan innehålla. Till exempel enkel matris-layout är begränsad till fyra former och du kan inte lägga till fler former till den. Om du försöker lägga till fler former i en SmartArt-objekt som redan innehåller det maximala antalet former, eller om du försöker skapa en form på en nivå som har inte stöd för SmartArt-objekt, visas inte på figuren och eventuell text som du lägger till dess punkt i textfönstret. Former som inte visas i SmartArt-grafiken visas fortfarande i textfönstret, men deras punkter är markerat med ett rött X symbol Shape not displayed . Om du senare ändrar SmartArt-grafik till en layout med en högre formen gräns, visas dessa dolda former igen. Mer information om formen begränsningar finns som SmartArt-grafiklayouter har obegränsad former?.

Lägga till en figur från SmartArt-grafik

 1. Klicka på SmartArt-grafiken som du vill lägga en figur i.

 2. Klicka på den befintliga figur som ligger närmast den plats där du vill lägga till en ny figur.

 3. Klicka på fliken Design under SmartArt-verktyg.

  Bild av fliken Design under SmartArt-verktyg

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Design visas.

 4. Klicka på pilen under Lägg till figur i gruppen Skapa grafik och välj en plats för den nya figuren genom att göra något av följande:

  Skapa bild av gruppen Grafik

  • Om du vill lägga till en figur på samma nivå som den markerade figuren, men efter den, klickar du på Infoga figur efter.

  • Om du vill infoga en figur på samma nivå som den markerade figuren men före rutan klickar du på Infoga figur före.

  • Om du vill lägga till en figur en nivå ovanför den markerade figuren klickar du på Lägg till figur ovanför.

   Den nya figuren tar den markerade figurens plats och den markerade figuren samt de figurer som ligger under den sänks ned en nivå var.

  • Om du vill lägga till en figur nedanför den markerade figuren klickar du på Lägg till figur nedanför.

   Den nya figuren läggs till vid slutet av andra figurer på samma nivå.

Obs!: 

 • Om du snabbt vill lägga till en figur som passar till dem som finns i SmartArt-grafiken klickar du på Lägg till figur och inte på pilen Lägg till figur som du gjorde i steg 4 ovan.

 • Om du klickar på Lägg till figur utan att ha markerat någon figur läggs en figur till antingen vid slutet av figurerna på den högsta nivån eller nedanför en figur på högsta nivån för att hålla SmartArt-grafiken jämn.

 • Figuren Lägg till assistent är bara tillgänglig om du har valt en layout för organisationsschema.

Lägga till en figur inuti textfönstret

Lägga till en figur före en befintlig figur

 1. Placera insättningspunkten i början av texten i textfönstret.

 2. Skriv texten och tryck på RETUR.

Lägga till en figur efter en befintlig figur

 1. Placera insättningspunkten i slutet av texten där du vill lägga till en figur i textfönstret.

 2. Tryck på RETUR och skriv sedan in texten.

Obs!: 

 • Om du vill dra in den nya figuren trycker du på TABB inuti textfönstret. Om du vill göra ett negativt indrag trycker du på SKIFT+TABB.

 • Om du markerar en figur som kopplar eller länkar andra figurer, till exempel en linje eller en pil, och därefter klickar på Lägg till figur läggs både den kopplade figuren och figuren bredvid till.  På så sätt behålls balansen i layoutdesignen. Om du bara vill infoga en kopplad figur lägger du till en linje eller en annan figur i SmartArt-grafiken.

 • Om du vill infoga en figur som skiljer sig från alla former som för närvarande finns i layouten klickar först lägga till en standard form och ersätta formen.

 • Om du vill lägga till en anpassad figur, antingen till samma SmartArt-grafik eller till en ny grafik med samma namn, kopierar du och klistrar in figuren. Du behöver inte göra om all din anpassning efter att du lagt till figuren. Om du till exempel har ändrat en av de rektangulära figurerna i Enkel process 1A till en röd triangel kan du kopiera och klistra in den röda triangeln i Enkel process 1B utan att behöva göra om färganpassningarna. Triangelanpassningen bibehålls inte om du inte kopierar och klistrar in inom samma SmartArt-grafik.

 • Om du snabbt vill lägga till Assistent-figurer kan du placera din markör i slutet av texten som representerar en assistent och trycka på RETUR.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×