Lägga till en effekt, textruta, WordArt, bild eller form i anteckningssidor

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I PowerPoint kan piffa du anteckningarna med textrutor, WordArt, bilder och andra objekt. Objekt som du lägger till i dina anteckningar visas på utskriften av anteckningarna, men inte på skärmen i normalvyn.

Om du vill ha mer information om att lägga till objekt i din vanliga PowerPoint-bilder finns i ytterligare resurser i slutet av den här artikeln.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om Anteckningsbakgrund, platshållare, anteckningssidor och anteckningsfönstret

Ordna om platshållare

Lägga till en textruta eller WordArt i anteckningssidor

Lägga till en bild eller form i anteckningssidor

Ändra temats teckensnitt, temafärger eller temaeffekter

Lär dig mer om Anteckningsbakgrund, platshållare, anteckningssidor och anteckningsfönstret

Använd fliken Anteckningsbakgrund väljer du vilken information som visas på alla anteckningssidor och ordna layouten för informationen.

Förutom platshållare för sidhuvuden och sidfötter, datum och bildnummer sida innehåller anteckningar en platshållare för bild i bilden och en annan platshållare för anteckningstext kallas platshållaren för brödtext. För att skilja mellan platshållarna, gör du följande:

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. På fliken Anteckningsbakgrund i gruppen platshållare avmarkerar du alla markerar du kryssrutan om du vill se den försvinner från anteckningssidan. Markera den om du vill lägga till den igen.

  Platshållare för kryssrutor på fliken Anteckningsbakgrund

Varje anteckningssida visar en bild av en bild, tillsammans med anteckningar som hör till bilden. När du skriver ut anteckningssidor kan du skriva ut en sida för varje bild tillsammans med ytterligare text eller bilder.

Anteckningssidor

1 på anteckningssidorna innehåller dina anteckningar och varje bild i presentationen.

2 varje bild som ingår i ett eget anteckningssida.

3 dina anteckningar medföljer bilden.

4 data, till exempel diagram eller bilder kan läggas till i dina anteckningssidor.

I anteckningsfönstret att ange och formatera text medan du redigerar bilden i normalvyn. På anteckningssidan (Visa > Anteckningssidor ), du kan se hela följderna av all textformatering och styra hur anteckningarna som visas när de skrivits ut med bilder.

Ordna om platshållare

Du kan flytta platshållare till en annan plats i anteckningar eller ändra från stående till liggande orientering så att anteckningssidan visar bättre. Om du har en SmartArt-grafik i bilden kan du till exempel vill ändra orienteringen för Bilden Bildplatshållare tydligare SmartArt-grafik i dina anteckningssidor.

Flytta platshållare

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Om du vill flytta platshållaren brödtext eller Dra bilden, peka på något av platshållare kantlinjer. När pekaren blir en Korspil , drar du platshållaren till en ny plats.

Ändra orienteringen på anteckningssidan

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Klicka på Anteckningar orientering på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Utskriftsformat och klicka sedan på Stående eller Liggande.

 3. När du har ändrat orientering, klickar du på Stäng bakgrundsvy på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Stäng.

Lägga till en textruta eller WordArt i anteckningssidor

Du kan använda en textruta eller WordArt för att indikera att presentationen ett utkast eller konfidentiellt.

Infoga en textruta

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

  Obs!: Om du vill använda den här proceduren till endast en anteckningssida klickar du på Anteckningssidor i stället för Anteckningsbakgrund.

 2. Klicka på Textruta på fliken Infoga i gruppen Text, klicka i brödtexten platshållare längst ned på anteckningssidan och dra textrutan till önskad storlek.

 3. Ange text i textrutan som du vill ska visas i på anteckningssidorna.

 4. Om du vill placera textrutan, klickar du på den och när pekaren ändras till en Korspil , dra textrutan till en ny plats.

 5. Formatera texten i textrutan genom att använda formateringsalternativen i gruppen tecken på fliken Start.

  Du kan också använda alternativen i gruppen Figurformat för att formatera själva textrutan. Mer information finns i Lägg till eller ta bort en fyllning, kontur eller effekt för text eller WordArt.

 6. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Stäng när du placera och formatera text och textrutan.

Lägga till WordArt

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

  Obs!: Om du vill använda den här proceduren till endast en anteckningssida klickar du på Anteckningssidor i stället för Anteckningsbakgrund.

 2. På fliken Infoga, i gruppen Text klickar du på WordArt och klickar sedan på det WordArt-format du vill använda.

  Stor WordArt-ikon

 3. Ange texten i WordArt-objekt som du vill ska visas i på anteckningssidorna.

 4. Om du vill flytta WordArt-objektet klickar du på den och när pekaren blir en Korspil , dra WordArt-objektet till en ny plats.

 5. Ändra utseendet på WordArt-objektet, kan du använda alternativen i gruppen WordArt-format på fliken Format under ritverktyg.

  Gruppen WordArt-format

 6. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng när du är nöjd med utseende på WordArt-objektet, på fliken Anteckningsbakgrund.

Tips: Du kan göra textrutan eller WordArt mer transparent genom att ändra fyllningen eller konturen.

Lägga till en bild eller form i anteckningssidor

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

  Obs!: Om du vill använda den här proceduren till endast en anteckningssida klickar du på Anteckningssidor i stället för Anteckningsbakgrund.

 2. Klicka på bilder eller former om du vill infoga det objekt du vill ha på fliken Infoga.

 3. Om du vill justera storleken på eller flytta bilden eller figuren, dra den till en ny plats, använda storlekshandtagen för att ändra storlek på den, eller högerklickar du på den och klicka på storlek och placering på snabbmeny.

 4. När du är nöjd med hur bilden eller ClipArt ser ut, på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Stäng klickar du på Stäng bakgrundsvy.

  Tips: Du kan ändra ljusstyrka, kontrast, eller genomskinlighet i en bild, ändra bildram eller lägga till effekter genom att använda alternativen under Bildverktyg på fliken Format.

Ändra temats teckensnitt, temafärger eller temaeffekter

Dokument- tema är en uppsättning formateringsalternativen som innehåller en uppsättning temafärger, en uppsättning temateckensnitt (inklusive rubriken och teckensnitt för brödtext text) och en uppsättning temaeffekter (inklusive linjer och Fyllningseffekter). Varje presentation som du skapar med hjälp av PowerPoint har ett tema i rutan – även nya, tomma presentationer.

Ändra till temats teckensnitt

Temateckensnitt innehåller en Rubrikteckensnitt och ett teckensnitt för brödtext. När du klickar på Temateckensnitt knappen Bild av knapp kan du se namnet på rutorna Rubrikteckensnitt och teckensnitt för brödtext text som används för varje temats teckensnitt under Temateckensnitt namn.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Klicka på teckensnitt på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen bakgrund och klicka sedan på de teckensnitt som används i bilden eller det alternativ du vill använda.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Stäng.

Ändra temafärgerna

Temafärger innehåller fyra text och bakgrundsfärger, sex dekorfärg och färg på två hyperlänkar. Färgerna på Temafärger knappen Bild av knapp representerar aktuella färger för text och bakgrund. En uppsättning färger som visas bredvid namnet Temafärger när du klickar på knappen Temafärger representerar tillägg och hyperlänk färger för temat. När du ändrar någon av dessa färger att skapa en egen uppsättning temafärger, färger som visas på knappen Temafärger och bredvid Temafärger namn ändras.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Klicka på färger på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen bakgrund och klicka sedan på färgerna som används i bilden eller det alternativ du vill använda.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Stäng.

Ändra temaeffekter

Temaeffekter är en uppsättning rader och Fyllningseffekter. När du klickar på Temaeffekter knappen Bild av knapp kan du se linjer och fyllningseffekter som används för varje uppsättning temaeffekter i miniatyr som visas med Temaeffekter namn.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

  Anteckningsbakgrund

 2. Klicka på effekter på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen bakgrund.

 3. Markera den effekt som du vill använda.

 4. Klicka på Stäng bakgrundsvy på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Stäng.

Ändra till temats teckensnitt

Temateckensnitt innehåller en Rubrikteckensnitt och ett teckensnitt för brödtext. När du klickar på Temateckensnitt knappen Bild av knapp kan du se namnet på rutorna Rubrikteckensnitt och teckensnitt för brödtext text som används för varje temats teckensnitt under Temateckensnitt namn.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på teckensnitt på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Redigera tema och klicka sedan på de teckensnitt som används i bilden eller det alternativ du vill använda.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng när du är klar på fliken Anteckningsbakgrund.

  Fliken Anteckningsbakgrund

Ändra temafärgerna

Temafärger innehåller fyra text och bakgrundsfärger, sex dekorfärg och färg på två hyperlänkar. Färgerna på Temafärger knappen Bild av knapp representerar aktuella färger för text och bakgrund. En uppsättning färger som visas bredvid namnet Temafärger när du klickar på knappen Temafärger representerar tillägg och hyperlänk färger för temat. När du ändrar någon av dessa färger att skapa en egen uppsättning temafärger, färger som visas på knappen Temafärger och bredvid Temafärger namn ändras.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på färger på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Redigera tema och klicka sedan på färgerna som används i bilden eller det alternativ du vill använda.

 3. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng när du är klar på fliken Anteckningsbakgrund.

Ändra temaeffekter

Temaeffekter är en uppsättning rader och Fyllningseffekter. När du klickar på Temaeffekter knappen Bild av knapp kan du se linjer och fyllningseffekter som används för varje uppsättning temaeffekter i miniatyr som visas med Temaeffekter namn.

 1. Klicka på Anteckningsbakgrund på fliken Visa.

 2. Klicka på effekter på fliken Anteckningsbakgrund i gruppen Redigera tema.

 3. Markera den effekt som du vill använda.

 4. Klicka på Stäng bakgrundsvy i gruppen Stäng när du är klar på fliken Anteckningsbakgrund.

Se även

Skapa och skriva ut anteckningssidor

Lägga till text i en bild

Infoga WordArt

Lägga till figurer

Använda eller skapa teman i PowerPoint

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×