Lägga till en databas som en datakälla

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du ansluta till flera olika typer av databaser, t.ex. Microsoft SQL Server, Oracle eller andra databaser som använder OLE-DB- eller ODBC-protokollet. Microsoft SharePoint-webbplatsen innehåller inga databasanslutningar som standard. För att kunna komma åt en databas måste någon med nödvändig behörighet skapa anslutningen.

I den här artikeln lär du dig att ansluta till en databas med hjälp av datakällbiblioteket. Du lär dig också att skapa anpassade SQL-kommandon (Structured Query Language) samt hur du ändrar egenskaperna för datakällan i en befintlig databasanslutning i datakällbiblioteket.

Artikelinnehåll

Innan du börjar

Ansluta till en databas genom att spara användarnamnet och lösenordet

Ansluta till en databas med hjälp av Windows-autentisering

Ansluta till en databas med hjälp av enkel inloggningsautentisering

Ansluta till en databas med hjälp av en anpassad anslutningssträng

Skapa anpassade SQL-kommandon

Ändra egenskaperna för datakällan i en befintlig dataanslutning

Innan du börjar

Det finns några saker som du bör känna till innan du ansluter till en databas. Du måste till exempel ta reda på om den webbplats som du arbetar med är en Windows SharePoint Services 3.0-webbplats eller en Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplats, namnet på den server som databasen lagras på, vilken dataprovider du använder för att komma åt databasen och vilken typ av autentisering som ska användas. Om du använder en anpassad anslutningssträng för att ansluta till databasen måste du också känna till anslutningssträngen.

Vilken typ av databas använder du?

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du snabbt ansluta till databaser som lagras på Microsoft SQL Server 2000 eller Microsoft SQL Server 2005, eller till valfri datakälla som använder OLE DB-protokollet. Om du känner till anslutningssträngen kan du också snabbt ansluta till en Oracle-databas eller till en annan databas som använder ODBC-protokollet.

Vilken dataprovider vill du använda?

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du ansluta till en databas med någon av fyra olika dataprovidrar. Dessa dataprovidrar utesluter inte varandra. Exempelvis är både Microsoft SQL Server 2000 och Microsoft SQL Server 2005 OLE DB-kompatibla och är tillgängliga via Microsoft .NET Framework-dataprovidern för OLE DB. Microsoft .NET Framework-dataprovidern för SQL Server är emellertid specifikt utformad för att fungera med Microsoft SQL Server 2000 och Microsoft SQL Server 2005 och kan vara det bästa alternativet om databasen lagras på någon av dessa två serverprodukter.

Dataprovidrar syftar på de programvarukomponenter som gör det möjligt för klienten, i vårt fall Office SharePoint Designer 2007, att kommunicera med databasen. Ursprungligen var varje databashanteringssystem unikt, med ett eget programmeringsspråk för att komma åt och uppdatera data. ODBC var ett av de första försöken att standardisera åtkomsten till flera olika slags databashanteringssystem. ODBC använder SQL (Structured Query Language) för att ansluta till SQL-databaser. OLE DB introducerades efter ODBC för att tillhandahålla en mer flexibel åtkomst till databaser. Många ODBC-kompatibla databaser är även OLE DB-kompatibla.

Mer information om vilken dataprovider du bör använda finns i följande tabell.

Om du ansluter till en databas som är ...

Använder du ...

Microsoft SQL Server 2000 eller Microsoft SQL Server 2005

Microsoft .NET Framework-dataprovider för SQL Server

OLE DB-kompatibel

Microsoft .NET Framework-dataprovider för OLE DB

Oracle

Microsoft .NET Framework-dataprovider för Oracle

ODBC-kompatibel

Microsoft .NET Framework-dataprovider för ODBC

Vilken typ av autentisering vill du använda?

Du kan välja mellan fyra olika autentiseringsmetoder i dialogrutan Konfigurera en databasanslutning. Du kan till exempel välja att använda en anpassad anslutningssträng.

Autentiseringsmetoderna i dialogrutan Konfigurera en databasanslutning

Vilken autentiseringsmetod du bör välja beror till viss del på vilken typ av server du använder, vilken dataprovider du använder och var databasen lagras. Mer information om vilken autentiseringsmetod du bör använda finns i följande tabell.

Om SharePoint-webbplatsen finns på en server som kör ...

Och dataprovidern är ...

Och databasen lagras på ...

Läser du avsnittet ...

Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft .NET Framework-dataprovider för SQL Server
 eller 
Microsoft .NET Framework-dataprovider för OLE DB

En annan server än Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen

Ansluta till en databas genom att spara användarnamnet och lösenordet

Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft .NET Framework-dataprovider för SQL Server
 eller 
Microsoft .NET Framework-dataprovider för OLE DB

Samma server som Windows SharePoint Services 3.0-webbplatsen

Ansluta till en databas med hjälp av Windows-autentisering

Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Framework-dataprovider för SQL Server
 eller 
Microsoft .NET Framework-dataprovider för OLE DB

Samma server som eller en annan server än Office SharePoint Server 2007-webbplatsen

Ansluta till en databas med hjälp av enkel inloggningsautentisering

Windows SharePoint Services 3.0
 eller 
Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Framework-dataprovider för Oracle

Samma server som eller en annan server än Windows SharePoint Services 3.0- eller Office SharePoint Server 2007-webbplatsen

Ansluta till en databas med hjälp av en anpassad anslutningssträng

Windows SharePoint Services 3.0
 eller 
Office SharePoint Server 2007

Microsoft .NET Framework-dataprovider för ODBC

Samma server som eller en annan server än Windows SharePoint Services 3.0- eller Office SharePoint Server 2007-webbplatsen

Ansluta till en databas med hjälp av en anpassad anslutningssträng

Överst på sidan

Ansluta till en databas genom att spara användarnamnet och lösenordet

När du använder Ansluta till en databas genom att spara användarnamnet och lösenordet generar Office SharePoint Designer 2007 en SQL-baserad anslutningssträng som lagrar användarnamnet och lösenordet i anslutningen till datakällan (en process som kallas för SQL-autentisering). Om SharePoint-webbplatsen finns på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 och databasen lagras på en extern server, bör det här alternativet användas för att generera en anslutningssträng. Du kan också skapa en databasanslutning med hjälp av en anpassad anslutningssträng. Mer information finns i avsnittet Ansluta till en databas med hjälp av en anpassad anslutningssträng.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakällbibliotek inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på Anslut till en databas under Databasanslutningar i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

  Obs!: Om rubriken Databasanslutningar är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 3. Klicka på Konfigurera en databasanslutning på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 4. Skriv namnet på den server som databasen lagras på i rutan Servernamn under Serverinformation i dialogrutan Konfigurera en databasanslutning.

 5. Gör något av följande i rutan Namn på leverantör:

  • Om du ansluter till en extern Microsoft SQL Server 2000-databas eller till en extern Microsoft SQL Server 2005-databas klickar du på Microsoft .NET Framework-dataprovider för SQL Server.

  • Om du ansluter till en extern OLE DB-kompatibel databas, t.ex. andra versioner av SQL än Microsoft SQL, t.ex. MySQL, klickar du på Microsoft .NET Framework-dataprovider för OLE DB.

 6. Klicka på Spara användarnamnet och lösenordet i dataanslutningen under Autentisering.

 7. Skriv ditt användarnamn i rutan Användarnamn.

 8. Skriv ditt lösenord i rutan Lösenord.

 9. Klicka på Nästa.

  Eftersom användarnamnet och lösenordet sparas som text i dataanslutningen när du använder SQL-autentisering visas en säkerhetsvarning som anger att användarnamnet och lösenordet sparas som text i datakällan och att andra gruppwebbplatsmedlemmar kan komma åt datakällan. Om du vill att andra gruppwebbplatsmedlemmar ska kunna komma åt databasen med samma användarnamn och lösenord klickar du på OK. Om du inte vill att andra gruppwebbplatsmedlemmar ska kunna ansluta till databasen med samma användarnamn och lösenord klickar du på Avbryt och pratar med serveradministratören om möjligheten att antingen ansluta till databasen med hjälp av Windows-autentisering om SharePoint-webbplatsen finns på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0, eller möjligheten att ansluta till databasen med hjälp av enkel inloggningsautentisering om SharePoint-webbplatsen finns på en server som kör Office SharePoint Server 2007.

 10. Klicka på den databas som du vill använda som en datakälla i listan Databas och gör något av följande:

  • Klicka på Markera en tabell eller vy, klicka på den tabell eller sparade vy som du vill använda i listan och klicka på Slutför.

   När du använder det här alternativet skapas en standardfråga som hämtar alla poster i tabellen eller vyn. När du har klickat på Slutför kan du emellertid ändra standardfrågan genom att klicka på Fält, Filter eller Sortera i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Mer information finns i avsnittet Skapa en fråga för en datakälla.

  • Klicka på Ange anpassade Select-, Update-, Insert-, och Delete-kommandon med hjälp av SQL eller lagrade procedurer och klicka på Slutför.

   Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om administratören har aktiverat alternativet Aktivera stöd för uppdateringsfrågor.

   Du kan använda det här alternativet för att skapa anpassade SQL-kommandon. När du klickar på Slutför öppnas dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon. I den här dialogrutan kan du skapa kommandon och lägga till parametrar. När du har skapat ett anpassat SQL-kommando kan du redigera frågan genom att klicka på Redigera anpassad fråga i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Mer information finns i avsnittet Skapa anpassade SQL-kommandon längre fram i den här artikeln.

 11. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för datakälla, skriv namnet på datakällan och klicka på OK.

  Den nya databasanslutningen visas i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

Obs!: Om du försöker ansluta till en extern server som kör SQL Server, kontrollerar du att SQL Server-autentisering är aktiverat på servern.

Överst på sidan

Ansluta till en databas med hjälp av Windows-autentisering

Windows-autentisering fungerar med alla databaser som stöder Windows-autentisering, t.ex. Microsoft Windows 2000 och Microsoft Windows Server 2003. Om SharePoint-webbplatsen finns på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0 och databasen lagras på samma server som webbplatsen, bör det här alternativet användas för att generera en anslutningssträng. Alternativet Använd Windows-autentisering använder integrerad säkerhet, vilket betyder att dina Windows-autentiseringsuppgifter används för autentisering i datakällan. Gruppmedlemmarna använder sina Windows-användarnamn och -lösenord för att ansluta till databasen.

Obs!: Windows-autentisering fungerar bara om databasen finns på samma server som Windows SharePoint Services-webbplatsen. Om databasen lagras på en annan server måste du använda SQL-autentisering eller enkel inloggningsautentisering.

Du kan också skapa en databasanslutning med hjälp av en anpassad anslutningssträng. Mer information finns i avsnittet Ansluta till en databas med hjälp av en anpassad anslutningssträng längre fram i den här artikeln.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakällbibliotek inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på Anslut till en databas under Databasanslutningar i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

  Obs!: Om rubriken Databasanslutningar är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 3. Klicka på Konfigurera en databasanslutning på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 4. Skriv namnet på den server som databasen lagras på i rutan Servernamn under Serverinformation i dialogrutan Konfigurera en databasanslutning.

 5. Gör något av följande i rutan Namn på leverantör:

  • Om du ansluter till en lokal Microsoft SQL Server 2000-databas eller till en lokal Microsoft SQL Server 2005-databas klickar du på Microsoft .NET Framework-dataprovider för SQL Server.

  • Om du ansluter till en lokal OLE DB-kompatibel databas, t.ex. andra versioner av SQL än Microsoft SQL, t.ex. MySQL, klickar du på Microsoft .NET Framework-dataprovider för OLE DB.

 6. Klicka på Använd Windows-autentisering under Autentisering och klicka sedan på Nästa.

 7. Klicka på den databas som du vill använda som en datakälla i listan Databas och gör något av följande:

  • Klicka på Markera en tabell eller vy, klicka på den tabell eller sparade vy som du vill använda i listan och klicka på Slutför.

   När du använder det här alternativet skapas en standardfråga som hämtar alla poster i tabellen eller vyn. När du har klickat på Slutför kan du emellertid ändra standardfrågan genom att klicka på Fält, Filter eller Sortera i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Mer information finns i avsnittet Skapa en fråga för en datakälla.

  • Klicka på Ange anpassade Select-, Update-, Insert-, och Delete-kommandon med hjälp av SQL eller lagrade procedurer och klicka på Slutför.

   Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om administratören har aktiverat alternativet Aktivera stöd för uppdateringsfrågor.

   Du kan använda det här alternativet för att skapa anpassade SQL-kommandon. När du klickar på Slutför öppnas dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon. I den här dialogrutan kan du skapa kommandon och lägga till parametrar. När du har skapat ett anpassat SQL-kommando kan du redigera frågan genom att klicka på Redigera anpassad fråga i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Mer information finns i avsnittet Skapa anpassade SQL-kommandon längre fram i den här artikeln.

 8. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för datakälla, skriv namnet på datakällan och klicka på OK.

  Den nya databasanslutningen visas i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

Överst på sidan

Ansluta till en databas med hjälp av enkel inloggningsautentisering

Om SharePoint-webbplatsen finns på en server som kör Microsoft Office SharePoint Server bör det här alternativet användas för att generera en anslutningssträng. Alternativet Använd enkel inloggning instruerar servern att ange användarnamnet och lösenordet för åtkomst till databasen. Det här alternativet kan användas om webbplatsen ingår i en portalwebbplats som skapats med Office SharePoint Server och om administratören har aktiverat och konfigurerat enkel inloggningsautentisering. Med enkel inloggningsautentisering kan du ansluta till en extern databas även om den inte finns på samma server som SharePoint-webbplatsen..

 1. Om åtgärdsfönstret Datakällbibliotek inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på Anslut till en databas under Databasanslutningar i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

  Obs!: Om rubriken Databasanslutningar är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 3. Klicka på Konfigurera en databasanslutning på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 4. Skriv namnet på den server som databasen lagras på i rutan Servernamn under Serverinformation i dialogrutan Konfigurera en databasanslutning.

 5. Gör något av följande i rutan Namn på leverantör:

  • Om du ansluter till en databas som lagras på en dator som kör Microsoft SQL Server, t.ex. Microsoft SQL Server 2000 eller Microsoft SQL Server 2005, klickar du på Microsoft .NET Framework-dataprovider för SQL Server.

  • Om du ansluter till en databas som använder OLE DB, t.ex. andra versioner av SQL än Microsoft SQL, t.ex. MySQL, klickar du på Microsoft .NET Framework-dataprovider för OLE DB.

 6. Klicka på Använd enkel inloggning under Autentisering och klicka sedan på Inställningar.

 7. Gör något av följande i dialogrutan Inställningar för enkel inloggning:

  • Ange databasens programnamn i rutan Programnamn.

  • Ange i vilket fält ditt användarnamn lagras i rutan Programfält som ska användas som användarnamn.

  • Ange i vilket fält ditt lösenord lagras i rutan Programfält som ska användas som lösenord.

   Obs!: Fråga serveradministratören om du är osäker.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Klicka på den databas som du vill använda som datakälla i listan Databas och gör något av följande:

  • Klicka på Markera en tabell eller vy, klicka på den tabell eller sparade vy som du vill använda i listan och klicka på Slutför.

   När du använder det här alternativet skapas en standardfråga som hämtar alla poster i tabellen eller vyn. När du har klickat på Slutför kan du emellertid ändra standardfrågan genom att klicka på Fält, Filter eller Sortera i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Mer information finns i avsnittet Skapa en fråga för en datakälla.

  • Klicka på Ange anpassade Select-, Update-, Insert-, och Delete-kommandon med hjälp av SQL eller lagrade procedurer och klicka på Slutför.

   Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om administratören har aktiverat alternativet Aktivera stöd för uppdateringsfrågor.

   Du kan använda det här alternativet för att skapa anpassade SQL-kommandon. När du klickar på Slutför öppnas dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon. I den här dialogrutan kan du skapa kommandon och lägga till parametrar. När du har skapat ett anpassat SQL-kommando kan du redigera frågan genom att klicka på Redigera anpassad fråga i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Mer information finns i avsnittet Skapa anpassade SQL-kommandon längre fram i den här artikeln.

 10. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för datakälla, skriv namnet på datakällan och klicka på OK.

  Den nya databasanslutningen visas i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

Obs!: Om du inte kan använda SQL Server-autentisering på servern som kör SQL Server, kontrollerar du att enkel inloggningsautentisering är aktiverat för servern som SharePoint-webbplatsen finns på.

Överst på sidan

Ansluta till en databas med hjälp av en anpassad anslutningssträng

En anslutningssträng innehåller den information som ett program eller en provider behöver för att kommunicera med en datakälla. En anslutningssträng anger vanligtvis databasserverns sökväg, vilken databas som ska användas och autentiseringsinformationen. Med en anpassad anslutningssträng kan du ange vilken anslutningssträng som ska användas för att ansluta till databasen.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakällbibliotek inte visas klickar du på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på Anslut till en databas i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

  Obs!: Om rubriken Databasanslutningar är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 3. Klicka på Konfigurera en databasanslutning på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

 4. Markera kryssrutan Använd en anpassad anslutningssträng i dialogrutan Konfigurera en databasanslutning och klicka på Redigera.

 5. Klicka på den dataprovider som du vill använda i listan Namn på leverantör i dialogrutan Redigera anslutningssträng.

 6. Skriv anslutningssträngen i textrutan Anslutningssträng.

  Ett exempel på en OLE DB-anslutningssträng:

  Provider=minProvider;Datakälla=minSökväg;Startkatalog=katalognamn;

  Användar-ID=användarnamn;Lösenord=lösenord;

  Ett exempel på en ODBC-anslutningssträng:

  Drivrutin={minProvider};Server=minSökväg;Databas=minDatabas;

  Uid=användarnamn;Pwd=lösenord;

  Ett exempel på en Oracle-anslutningssträng:

  Datakälla=minDatabas;Användar-ID=användarnamn;

  Lösenord=lösenord;Integrated Security=nej;

 7. Klicka på Nästa.

 8. Klicka på den databas som du vill använda som datakälla i listan Databas och gör något av följande:

  • Klicka på Markera en tabell eller vy, klicka på den tabell eller sparade vy som du vill använda i listan och klicka på Slutför.

   När du använder det här alternativet skapas en standardanslutning till tabellen eller vyn. När du har klickat på Slutför kan du emellertid skapa en fråga genom att klicka på Fält, Filter eller Sortera i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Mer information finns i artikeln Skapa en fråga för en datakälla.

  • Klicka på Ange anpassade Select-, Update-, Insert-, och Delete-kommandon med hjälp av SQL eller lagrade procedurer och klicka på Slutför.

   Obs!: Det här alternativet är bara tillgängligt om administratören har aktiverat alternativet Aktivera stöd för uppdateringsfrågor.

   Du kan använda det här alternativet för att skapa eller redigera anpassade SQL-kommandon. När du klickar på Slutför öppnas dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon. I den här dialogrutan kan du skapa kommandon och lägga till parametrar. När du har skapat ett anpassat SQL-kommando kan du redigera frågan genom att klicka på Redigera anpassad fråga i dialogrutan Egenskaper för datakälla. Mer information finns i avsnittet Skapa anpassade SQL-kommandon längre fram i den här artikeln.

 9. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Egenskaper för datakälla, skriv namnet på datakällan och klicka på OK.

  Den nya databasanslutningen visas i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek.

Obs!: 

 • Om du försöker ansluta till en extern server som kör SQL Server, kontrollerar du att SQL Server-autentisering är aktiverat på servern.

 • Om du inte kan använda SQL Server-autentisering på servern som kör SQL Server, kontrollerar du att enkel inloggningsautentisering är aktiverat för servern som SharePoint-webbplatsen finns på.

Överst på sidan

Skapa anpassade SQL-kommandon

Om du klickar på alternativet Ange anpassade Select-, Update-, Insert-, och Delete-kommandon med hjälp av SQL eller lagrade procedurer och sedan klickar på Slutför i dialogrutan Konfigurera en databasanslutning öppnas dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon. I den här dialogrutan kan du skapa anpassade SQL-uttryck för att hämta eller ändra informationen i en databas.

Dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon innehåller fyra flikar som motsvarar följande vanliga SQL-kommandon:

 • Select     Kommandot SELECT används för att hämta data från en tabell.

 • Update     Kommandot UPDATE används för att ändra data i en tabell.

 • Insert     Kommandot INSERT INTO används för att infoga nya rader i en tabell.

 • Delete     Kommandot DELETE används för att ta bort rader i en tabell.

I listan Lagrad procedur visas alla lagrade procedurer som är tillgängliga i den databas som du ansluter till.

När dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon öppnas visas eventuella befintliga uttryck som används för informationen i rutan SQL-uttryck. Om du till exempel skapar en databasanslutning genom att klicka på Markera en tabell eller vy för att hämta poster i en tabell och senare bestämmer dig för att redigera SELECT-uttrycket visas följande uttryck i rutan SQL-uttryck på fliken Select:

SELECT * FROM dbo.[ditt tabellnamn]

Asterisken i det här uttrycket är ett jokertecken som betyder alla. Det här SQL-uttrycket kan utläsas så här: Hämta alla fält för alla poster från den här tabellen. Om du vill redigera uttrycket klickar du på Redigera kommando för att öppna Redigera kommandon och parametrar.

Dialogrutan Redigera kommandon och parametrar

Redigera SQL-frågan genom att skriva direkt i rutan SELECT-kommando.

Lägga till SQL-parametrar

Du kan också skapa parametrar för dina SQL-frågor genom att klicka på Lägg till parameter.

SQL-parametrar bör användas överallt där du kan tänkas använda en frågesträng, d.v.s. text omgiven av enkla citattecken. Eftersom användningen av frågesträngar i SQL-uttryck ger upphov till en säkerhetsrisk krävs SQL-parametrar i Office SharePoint Designer 2007 så fort du skapar ett SQL-uttryck som hämtar filtrerade data från en datakälla.

Exempelföretaget Northwind Traders, som distribuerar gourmetmat, lagrar alla affärsdata i en SQL-baserad databas. När hela produktlistan hämtas från produkttabellen ser den resulterande SQL-frågan ut så här:

SELECT * FROM dbo.[Produkter]

Det här SQL-uttrycket hämtar alla posterna i produkttabellen. Anta att man vill hämta en filtrerad lista som bara inkluderar artiklar som är slut i lagret. Tabellen innehåller fältet EnheterILager. Med traditionell SQL ser uttrycket som hämtar den här listan ut så här:

SELECT * FROM dbo.[Produkter] WHERE UnitsInStock = '0'

'0'

är en frågesträng. Den här frågesträngen bör ersättas med en variabel. I vårt exempel vill du skapa en variabel vid namn Slutlager. Det nya SQL-uttrycket ser ut så här:

SELECT * FROM dbo.[Produkter] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

Om du vill skapa SQL-uttrycket genom att använda OutOfStock-variabeln i det här exemplet använder du följande procedur:

 1. Skriv följande sträng i rutan SELECT-kommando i dialogrutan Redigera kommandon och parametrar:

SELECT * FROM dbo.[Produkter] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

 1. Klicka på Lägg till parameter under Parametrar.

 2. Eftersom du vill definiera variabeln OutOfStock skriver du SlutILager i rutan Namn.

 3. Klicka på Ingen i listan Parameterkälla.

 4. Eftersom det värde som du vill matcha är 0 skriver du 0 i rutan Standardvärde.

  Dialogrutan Redigera kommandon och parametrar med SQL-parameteruttryck

 5. Klicka på OK.

  Nu visas det nya SQL-uttrycket i dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon.

  Dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon med SQL-uttryck

 6. Klicka på OK igen.

  Knappen Redigera anpassad fråga visas på fliken Källa i dialogrutan Egenskaper för datakälla.

  Dialogrutan Egenskaper för datakälla med knappen Redigera anpassad fråga

Överst på sidan

Ändra egenskaperna för datakällan i en befintlig dataanslutning

När du har konfigurerat en databasanslutning kan du ändra anslutningen när du vill. Du kanske exempelvis vill skapa en ny fråga, ändra en befintlig fråga eller skapa ett anpassat SQL-uttryck.

 1. Klicka på DatakällbibliotekÅtgärdsfönster-menyn.

 2. Klicka på den databasanslutning som du vill ändra i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek och klicka sedan på Egenskaper.

  Om databasanslutningen använder en anpassad SQL-fråga ser dialogrutan Egenskaper för datakälla ut som i följande bild:

  Dialogrutan Egenskaper för datakälla med knappen Redigera anpassad fråga

  Om databasanslutningen inte använder en anpassad SQL-fråga ser dialogrutan Egenskaper för datakälla ut som i följande bild:

  Dialogrutan Egenskaper för datakälla med frågeområde

 3. Gör något av följande i dialogrutan Egenskaper för datakälla:

  • Om dialogrutan innehåller ett område med knappar av typen Fråga klickar du på knapparna om du vill lägga till eller ta bort fält eller om du vill skapa eller ändra ett filter eller sorteringsordningen.

  • Om dialogrutan innehåller ett område med knappar av typen Fråga klickar du på Konfigurera en databasanslutning om du vill köra en anpassad SQL-fråga för anslutningen. När du har klickat på Konfigurera en databasanslutning klickar du på Nästa.

   Obs!: Om du sparar användarnamnet och lösenordet visas en säkerhetsvarning som anger att användarnamnet och lösenordet sparas som text i datakällan och att andra gruppwebbplatsmedlemmar kan komma åt datakällan. Om du vill att andra gruppwebbplatsmedlemmar ska kunna komma åt databasen med samma användarnamn och lösenord klickar du på OK. Om du inte vill att andra gruppwebbplatsmedlemmar ska kunna ansluta till databasen med samma användarnamn och lösenord klickar du på Avbryt och pratar med serveradministratören om möjligheten att antingen ansluta till databasen med hjälp av Windows-autentisering om SharePoint-webbplatsen finns på en server som kör Windows SharePoint Services 3.0, eller möjligheten att ansluta till databasen med hjälp av enkel inloggningsautentisering om SharePoint-webbplatsen finns på en server som kör Office SharePoint Server 2007.

   Klicka på Ange anpassade Select-, Update-, Insert-, och Delete-kommandon med hjälp av SQL eller lagrade procedurer. i dialogrutan Konfigurera en databasanslutning och klicka sedan på Slutför.

   Dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon öppnas. I den här dialogrutan kan du skapa ett anpassat SQL-uttryck. Mer information finns i avsnittet Skapa anpassade SQL-kommandon tidigare i den här artikeln.

  • Om dialogrutan innehåller en knapp av typen Redigera anpassad fråga klickar du på knappen om du vill öppna dialogrutan Redigera anpassade SQL-kommandon, där du kan lägga till, ändra eller ta bort anpassade SQL-uttryck.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×