Lägga till en dataanslutning till en webbtjänst

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan lägga till en eller flera sekundära dataanslutningar i formulärmallen som kan skapa en fråga eller skicka data till en webbtjänst.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Lägga till en anslutning till en fråga

Lägga till en skicka-dataanslutning

Översikt

En sekundär dataanslutning är en dataanslutning till en extern datakälla som du lägger till en egen formulärmall. Den här anslutningen skiljer sig från den huvudsakliga dataanslutningen som skapas när du utformar en formulärmall som utgår från en databas, webbtjänst eller inställningar i ett anslutningsbibliotek. Du kan lägga till en sekundär dataanslutning om du inte kan skapa en fråga eller skicka data via den huvudsakliga dataanslutningen.

När du lägger till en sekundär dataanslutning i formulärmallen som frågor data, Microsoft Office InfoPath skapar en sekundär datakälla med datafält eller grupper som motsvarar XML-schema av webbtjänsten. Eftersom datastruktur i sekundär datakälla måste matcha XML-schemat, kan inte du ändra befintliga fält eller grupper i den sekundära datakällan. När du lägger till en dataanslutning skicka formulärmallen kan du konfigurera en formulärmall om du vill tillåta användare att skicka sina formulärdata och du konfigurera skicka alternativ för formulär som baseras på din formulärmall.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

Du kan inte konfigurera skicka-dataanslutning i webbläsarkompatibel formulärmall för att tillåta användare att skicka ändra information tillsammans med deras formulärdata till en webbtjänst som har accepterat en Microsoft ADO.NET DataSet. Ändra information består av de ändringar som användare gör av data som lagras i en databas. Databasen använder en webbtjänst för att ansluta användare till databasen. ADO.NET kan använda ändra information om att ta reda på hur du uppdaterar data i databasen. Be administratören Web service om webbtjänsten kräver ändra information för att uppdatera en databas. Om så är fallet bör du skapa en formulärmall vars formulär kan fyllas i med InfoPath.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du lägger till en sekundär dataanslutning formulärmallen kan behöver du följande information från webben service-administratören:

 • Platsen för webbtjänsten.

 • Verifiering att webbtjänsten använder dokument/literal format kodning. InfoPath kan använda endast dokument/literal format webbtjänster.

 • Namnet på den Web service operation som skickar data till eller ta emot data från formulär som baseras på formulärmallen.

Överst på sidan

Lägga till en anslutning till en fråga

För att tillåta användare att fråga data från en webbtjänst med hjälp av formulärmallen, måste du göra följande i en formulärmall:

 1. Lägga till en sekundär dataanslutning.

 2. Konfigurera en formulärmall om du vill använda sekundär dataanslutning.

Steg 1: Lägga till en sekundär dataanslutning

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning tillta emot data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på webbtjänst under från vilken du vill ta emot dina data, och klicka sedan på Nästa.

 5. På nästa sida i guiden anger du platsen för webbtjänsten och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) klickar du på Sök UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som är tillhandahålls, anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Web service operation som returnerar data i formuläret i listan Välj en åtgärd på nästa sida i guiden och klicka sedan på Nästa.

 7. Om guiden Dataanslutning inträffar ett okänt element i schemat för webbtjänsten, kanske nästa sida i guiden du ombeds ange exempelvärden för varje parameter att avgöra vilka fält eller grupper att lägga till den huvudsakliga datakällan.

  Hur gör jag?

  1. Markera en parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Ange exempelvärde.

  2. Skriv ett värde att dina användare kan använda för det här fältet och klicka sedan på OK i rutan exempelvärde.

  3. Upprepa dessa steg för varje parameter i tabellen parametrar och klicka sedan på Nästa.

  Teknisk information

  När du konfigurerar en dataanslutning till en webbtjänst i guiden Dataanslutning Microsoft Office InfoPath ansluter till webbtjänsten och begär Web Service WSDL Description Language ()-fil. WSDL-filen innehåller schema som används av webbtjänsten. Webbtjänsten svarar på begäran genom att skicka den här filen till InfoPath. InfoPath använder informationen i den här filen för att lägga till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan i formulärmallen. Om InfoPath hittar en Okänd elementtyp i WSDL-filen är InfoPath används exempeldata som används för att fastställa definition av typen okänt element och lägger sedan till lämpliga fälten och grupperna i den sekundära datakällan.

 8. Om du vill att resultatet av frågan ska vara tillgänglig när formuläret inte är ansluten till ett nätverk, markerar du kryssrutan Spara en kopia av data i formulärmallen.

  Säkerhetsmeddelande: Markera den här kryssrutan lagras frågeresultatet i formulärmallen. Eftersom data lagras i en formulärmall finns de i formulär som användare fyller i, även om datorn inte är ansluten till ett nätverk. Om du får känslig information från den här anslutningen kanske du vill inaktivera den här funktionen för att skydda data om datorn förlorade eller stjäls.

 9. Klicka på Nästa.

 10. Skriv ett beskrivande namn på dataanslutningen fråga på nästa sida i guiden.

 11. Om du vill aktivera formulär som baseras på formulärmallen som ska ta emot data automatiskt när de öppnas, markerar du kryssrutan Hämta data automatiskt när formuläret öppnas.

 12. Kontrollera att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt och klicka sedan på Slutför.

 13. Klicka på Stäng.

Steg 2: Konfigurera en formulärmall om du vill använda sekundär dataanslutning

När du lägger till en anslutning till en fråga i en formulärmall som standard använda formulär som baseras på formulärmallen dataanslutningen när de öppnas av en användare. Du kan också konfigurera en formulärmall så att frågan dataanslutning används i något av följande sätt:

 • Lägg till en regel    Du kan konfigurera en regel om du vill använda dataanslutning fråga när villkoret i regeln inträffar.

 • Lägg till en knapp    Du kan lägga till en knapp i formulärmallen som användarna kan klicka på om du vill hämta data med hjälp av dataanslutning fråga.

 • Använd anpassad kod    Om du inte lägga till en regel eller knapp, kan du använda anpassad kod hämta data med hjälp av dataanslutning fråga. Med anpassad kod kräver en utvecklare att skapa anpassad kod.

Lägg till en regel

Du kan lägga till en regel i formulärmall och hämta data från frågan dataanslutning när villkor för regeln. Följande procedur förutsätter att du har skapat en anslutning till en fråga för en formulärmall och att du har konfigurerat en kontroll i en formulärmall och visa data från den dataanslutningen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Dubbelklicka på den kontroll som du vill lägga till en regel för.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Under verifiering och regler klickar du på regler.

 5. Klicka på Lägg till i dialogrutan regler.

 6. Ange ett namn för regeln i rutan namn.

 7. Om du vill ange ett villkor när regeln ska köras, klicka på Ange villkor och ange villkoret. Regeln kommer att köras när villkoret inträffar. Om du inte ställer in ett villkor regeln kommer att köras när användaren ändrar värdet i kontrollen och flyttar hans eller hennes pekaren bort från kontrollen.

 8. Klicka på Lägg till åtgärd.

 9. Klicka på fråga via en dataanslutning i listan åtgärd.

 10. Klicka på den fråga dataanslutning som du vill använda i listan Dataanslutning och klicka sedan på OK för att stänga alla öppna dialogrutor.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Lägga till en knapp

Du kan lägga till en knappkontroll för en i formulärmallen som användarna kan klicka på om du vill hämta data från dataanslutning fråga. Följande procedur förutsätter att du har skapat en anslutning till en fråga för formulärmallen.

 1. Om formulärmallen har flera vyer, klickar du på namnet på vynVisa-menyn för att gå till vyn med kontrollen där du vill visa data från den sekundära datakällan.

 2. Om åtgärdsfönstret Kontroller inte visas klickar du på Fler kontroller på menyn Infoga eller trycker på ALT+I, C.

 3. Dra en knappkontroll för en till din formulärmall.

 4. Dubbelklicka på knappen som du nyss lagt till din formulärmall.

 5. Klicka på fliken Allmänt.

 6. Klicka på Uppdatera i listan åtgärd.

 7. Skriv namnet som du vill ska visas på knappen på din formulärmall i rutan etikett.

 8. Klicka på Inställningar.

 9. Klicka på en sekundär datakälla i dialogrutan Uppdatera.

 10. Klicka på den sekundära datakällan som är kopplade till dataanslutning fråga i listan Välj sekundär datakälla och klicka sedan på OK för att stänga alla öppna dialogrutor.

 11. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Lägga till en skicka-dataanslutning

Först lägger du till en sekundär dataanslutning i formulärmallen som skickar data om du vill tillåta användare att skicka formulär som baseras på din formulärmall och en webbtjänst, och sedan konfigurerar du en formulärmall om du vill tillåta användare att skicka sina formulärdata.

Steg 1: Lägga till en sekundär dataanslutning

 1. DataanslutningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Dataanslutningar.

 3. Klicka på Skapa en ny anslutning tillSkicka data i guiden Dataanslutning och klicka sedan på Nästa.

 4. Klicka på till en webbtjänst under hur vill du skicka in dina data, och klicka sedan på Nästa.

 5. På nästa sida i guiden anger du platsen för den webbtjänst där användarna ska skicka sina data och klicka sedan på Nästa.

  Obs!: Om du vill söka efter en webbtjänst med hjälp av en Universal Description Discovery and Integration (UDDI) klickar du på Sök UDDI, ange URL-Adressen för den UDDI-server som du vill söka i, anger om du vill söka efter leverantör eller en tjänst som är tillhandahålls, anger du ett sökord och klicka sedan på Sök. Webbtjänster som matchar dina sökord visas i listan Sökresultat. Markera den webbtjänst som du vill använda och klicka sedan på OK.

 6. I listan Välj en åtgärd klickar du på Web service operation som ska ta emot formulärdata och klicka sedan på Nästa.

 7. På nästa sida i guiden, om du vill välja vilka data i formuläret och skicka in för varje parameter i webbtjänsten, gör du något av följande:

  Skicka data i ett fält eller en grupp

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på fält eller en grupp under parameteralternativ.

  3. Klicka på Ändra Bild av knapp .

  4. Klicka på det fält eller en grupp vars data du vill skicka i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp och klicka sedan på OK.

  5. Klicka på Text och underordnade element om du vill skicka bara data i det här fältet och underordnade element i fält eller en grupp eller klicka på XML-underkataloger, inklusive markerat element om du vill skicka fältnamn data i fältet i rutan Inkludera och underordnade element i den valda gruppen eller fältet.

  Skicka alla data i formuläret

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  Skicka data som en sträng

  1. Klicka på Web service parametern som ska ta emot data från formuläret i listan.

  2. Klicka på hela formuläret (XML-dokument, inklusive bearbetningsinstruktioner) under parameteralternativ.

  3. Markera kryssrutan Skicka data som en sträng.

   Obs!: Vanligtvis ska markera du den här kryssrutan att skicka digitalt signerade data. Avmarkera den här kryssrutan i de flesta fall.

  Tekniska anteckning om ADO.NET DataSet objekt

  Om webbtjänsten kräver ett ADO.NET DataSet-objekt markerar du en nod som dataset när du konfigurerar den här anslutningen. Om du använder någon annan typ av nod för en dataanslutning till en webbtjänst som kräver ett ADO.NET DataSet objekt kan misslyckas åtgärden Skicka.

 8. Klicka på Nästa.

 9. Skriv ett namn på dataanslutningen skicka på nästa sida i guiden.

 10. Kontrollera att informationen i avsnittet Sammanfattning är korrekt och klicka sedan på Slutför.

 11. Klicka på Stäng.

När du har lagt till sekundärt skicka dataanslutning, måste du konfigurera en formulärmall om du vill tillåta användare att skicka sina formulärdata med hjälp av det här skicka dataanslutning.

Steg 2: Aktivera Skicka i en formulärmall

När du konfigurerar en formulärmall så att användarna kan skicka sina formulärdata läggs en Skicka-knapp i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka till Arkiv-menyn i formuläret. Du kan också anpassa skicka alternativ för formulärmallen på följande sätt:

 • Ändra texten som visas på knappen Skicka och kommandot Skicka.

 • Ändra kortkommandot för Skicka-knappen och kommandot Skicka.

 • Skapa egna meddelanden ska visas för användarna när de skickar sina formulär.

 • Ange om du vill lämna formuläret öppet, Stäng formuläret eller öppna en annan tomt formulär när formuläret skickas.

 • Klicka på Skicka alternativVerktyg-menyn.

 • I dialogrutan Sändningsalternativ markerar du kryssrutan Tillåt användare att skicka det här formuläret, klickar du på Skicka formulärdata till en enda plats och klicka sedan på Webbtjänst i listan.

 • Klicka på namnet på Skicka dataanslutning för webbtjänst som du skapade i föregående steg i listan Välj en dataanslutning för att skicka formuläret.

  1. Om du vill byta namn på knappen Skicka som visas i verktygsfältet Standard och kommandot Skicka som visas på Arkiv-menyn när användare fyller i formuläret, Skriv det nya namnet i rutan Beskrivning i Skicka Alternativ för i dialogrutan.

   Tips: Om du vill tilldela ett kortkommando till den här knappen och kommandot skriver du ett et-tecken (&) före det tecken som du vill använda som ett kortkommando. Skriv till exempel om du vill koppla ALT + B som kortkommandot för Skicka-knapp och kommandot Su & cka.

 • Om du inte vill att andra ska använda kommandot Skicka eller Skicka-knapp i verktygsfältet Standard när de fyller i formuläret avmarkerar du kryssrutan Visa menyalternativet Skicka och knappen Skicka.

  1. Som standard när användaren skickar ett formulär InfoPath behåller formuläret öppet och visar ett meddelande för att ange om formuläret har skickats. Om du vill ändra standardbeteendet, klicka på Avancerat och gör sedan något av följande:

   • Om du vill stänga formuläret eller skapa ett nytt tomt formulär när användaren anger en färdigt formulär, klickar du på det alternativ som du vill använda i listan när du skickar.

   • Markera kryssrutan Använd anpassade meddelanden om du vill skapa ett anpassat meddelande som anger om formuläret skickades och Skriv dina meddelanden i rutorna på lyckade och misslyckade.

    Tips: Använda ett meddelande i rutan på fel för att informera användarna vad kan jag göra om de inte kan skicka sina formulär. Du kan till exempel föreslå att användare spara sina formulär och kontakta någon ytterligare anvisningar.

   • Om du inte vill visa ett meddelande när användaren skickar ett formulär avmarkerar du kryssrutan Visa lyckade och misslyckade meddelanden.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×