Lägga till en bild eller bakgrund i ett meddelande

Du kan infoga en bild i ett meddelande så att bilden är en del av meddelandet, inte en bifogad fil. Du kan också lägga till en bild eller en färg som bakgrund i meddelandet.

Obs!: Du kan bara lägga till en bild eller formatera meddelandets bakgrund med ett HTML-meddelande.

Gör något av följande:

Infoga en bild i ett meddelande

 1. Placera markören på den plats i meddelandet där du vill lägga till en bild.

 2. På fliken Meddelande klickar du på Bild.

  Fliken Meddelande, gruppen 4

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Leta reda på bilden med Bildbläddrare

Klicka på Bildbläddrare, leta reda på bilden och dra sedan bilden till meddelandet.

Leta reda på en bild med hjälp av fönstret Finder

Klicka på Bild från fil, leta reda på bilden och klicka sedan på Öppna.

Obs!: Om du vill ta bort en bild från ett meddelande håller du ned CTRL, klickar på bilden och klickar sedan på Ta bort.

Lägga till en bakgrundsbild i ett meddelande

 1. Placera markören i brödtexten i meddelandet.

 2. På fliken Alternativ klickar du på Bakgrundsbild.

  Fliken Alternativ, gruppen 3

 3. Leta reda på bilden och klicka sedan på Öppna.

  Obs!: Om du vill ta bort en bakgrundsbild klickar du på pilen bredvid Bakgrundsbild på fliken Alternativ och klickar sedan på Ta bort.

Lägga till en bakgrundsfärg i ett meddelande

 1. Placera markören i brödtexten i meddelandet.

 2. På fliken Alternativ klickar du på Bakgrundsfärg.

  Fliken Alternativ, gruppen 3

 3. Välj en färg och stäng sedan dialogrutan Färger.

  Obs!: Om du vill ta bort en bakgrundsfärg klickar du på Bakgrundsfärg på fliken Alternativ och klickar sedan på Färgpaletter  Färgpaletter . På popup-menyn Palett klickar du på Apple och sedan, i färglistan, klickar du på Vit.

Se även

Infoga en signatur i ett meddelande

Skapa eller ta bort en hyperlänk i ett meddelande

Bifoga en fil eller en mapp i ett meddelande

Infoga en symbol

Inaktivera HTML-formatering

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×