Lägga till en befintlig innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Innehållstyper kan organisationer att ordna, hantera och hantera innehåll effektivare över en webbplatssamling. Genom att definiera innehållstyper för specifika typer av dokument eller information produkter säkerställa organisationsstrukturen att var och en av dessa grupper av innehåll hanteras mer effektivt. Du kan konfigurera en lista eller ett bibliotek ska innehålla objekt av flera objekttyper eller dokumenttyper genom att lägga till innehållstyper i listan eller biblioteket.

Artikelinnehåll

Så fungerar innehållstyper i listor och bibliotek

Lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Ändra den nya knappen order eller standard innehållstypen

Så fungerar innehållstyper i listor och bibliotek

Om du har en lista eller ett bibliotek som konfigurerats så att den tillåter flera innehållstyper, kan du lägga till innehållstyper i denna lista eller bibliotek från gruppen av webbplatsinnehållstyper som är tillgängliga för din webbplats.

När du lägger till en innehållstyp i en lista eller bibliotek möjliggör du för listan eller biblioteket att innehålla objekt av den typen. Med hjälp av kommandot Nytt i listan eller biblioteket kan användarna skapa nya objekt av den aktuella typen. En av huvudfördelarna med innehållstyper för listor och bibliotek är att de möjliggör för en enskild lista eller bibliotek att innehålla flera objekt- eller dokumenttyper som alla kan ha unika metadata, policy och funktionssätt.

Så fungerar arv för listinnehållstyper

När en instans av en webbplatsinnehållstyp läggs till i en lista eller ett bibliotek är en underordnad webbplatsinnehållstyp som den skapades från. Den här listinnehållstyp ärver alla attribut i dess överordnade webbplatsinnehållstyp, till exempel dess dokumentmall, Skrivskydd, arbetsflöden och kolumner. En listinnehållstyp kan anpassas för specifika listan eller biblioteket som har lagts till. Anpassningarna tillämpas inte i överordnade webbplatsinnehållstyp. Om den överordnade webbplatsinnehållstypen för en listinnehållstyp uppdateras ärver underordnade listinnehållstyp ändringarna (om den person som hanterar webbplatsinnehållstypen väljer att använda uppdateringarna för alla underordnade innehållstyper).

Om något av de attribut som den underordnade listinnehållstypen delar med den överordnade webbplatsinnehållstypen anpassas för listinnehållstypen, kan dessa anpassningar skrivas över när listinnehållstypen ärver ändringarna från den överordnade webbplatsinnehållstypen. Om listinnehållstypen har anpassats med ytterligare attribut som den överordnade webbplatsinnehållstypen inte har (exempelvis extra kolumner), skrivs dessa anpassningar inte över när den underordnade listinnehållstypen ärver ändringar från den överordnade webbplatsinnehållstypen.

Överst på sidan

Lägga till en innehållstyp i en lista eller ett bibliotek

Innan innehållstyper kan läggas till i en lista eller ett bibliotek måste listan eller biblioteket först konfigureras så att flera innehållstyper tillåts. Mer information om aktivering av stöd för flera innehållstyper i en lista eller ett bibliotek finns i Aktivera stöd för flera innehållstyper i ett bibliotek. Om du vill lägga till innehållstyper i en lista eller ett bibliotek måste du ha minst ha behörighetsnivå Design för den listan eller biblioteket.

 1. Om listan eller biblioteket inte redan är öppen klickar du på listans eller bibliotekets namn i Snabbstart.

  Om namnet på listan eller biblioteket inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klickar sedan på listans eller bibliotekets namn.

  1. Klicka på Inställningar för listaInställningar-menyn menyn inställningar , eller klicka på inställningar för typ av bibliotek som du öppnar.

   Klicka till exempel på Inställningar för dokumentbibliotek i ett dokumentbibliotek.

 2. Klicka på Lägg till från befintliga webbplatsinnehållstyper under Innehållstyper.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte konfigurerats så att flera innehållstyper tillåts, visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 3. Klicka på pilen i listan Välj webbplatsinnehållstyper från vid Välj innehållstyper och välj den grupp av webbplatsinnehållstyper som du vill välja ifrån.

 4. Klicka på önskad innehållstyp i listan Tillgängliga webbplatsinnehållstyper och klicka sedan på Lägg till så att den valda innehållstypen flyttas till listan Innehållstyper som ska läggas till.

 5. Om du vill lägga till ytterligare innehållstyper upprepar du steg 4 och 5.

 6. När du valt alla innehållstyper som du vill lägga till klickar du på OK.

Överst på sidan

Ändra den nya knappen order eller standard innehållstypen

Du kan ange vilken ordning som innehållstyper visas på Nytt-knappen för en lista eller ett bibliotek. Som standard blir den första innehållstypen som visas på knappen Nytt standardinnehållstyp för listan eller biblioteket. Ändra den typ av innehåll som visas först på knappen Nytt om du vill ändra standardinnehållstyp för listan eller biblioteket. Du kan också ange om du vill innehållstyper som har lagts till i en lista eller ett bibliotek ska vara synlig på Nytt-knappen.

 1. Om listan eller biblioteket som du vill ändra en innehållstyp för inte redan är öppen, klickar du på dess namn under Listor eller Dokument i Snabbstart.

 2. Inställningar-menyn menyn inställningar , gör du något av följande:

  • Om du arbetar i en lista klickar du på Inställningar för lista.

  • Om du arbetar i ett dokumentbibliotek klickar du på Inställningar för dokumentbibliotek.

 3. Klicka på Ändra ordning på Nytt-knapp och ange standardinnehållstyp under Innehållstyper.

  Obs!: Om listan eller biblioteket inte konfigurerats så att flera innehållstyper tillåts, visas inte avsnittet Innehållstyper på sidan Anpassa för listan eller biblioteket.

 4. Gör något av följande vid Ordning för innehållstyper:

  • Om du vill ta bort en innehållstyp från Nytt-knappen för listan eller biblioteket, avmarkerar du kryssrutan Synligt (denna kryssruta markeras som standard).

  • Om du vill ändra den ordning i vilken en innehållstyp visas på Nytt-knappen, klickar du på pilen bredvid innehållstypen ifråga i kolumnen Plats uppifrån och väljer sedan det ordningsnummer som du önskar.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×