Lägga till en bakgrundsbild (eller vattenstämpel) på bilder

Lägga till en bakgrundsbild (eller vattenstämpel) på bilder

Att använda en blek bild som vattenstämpel i bakgrunden på bilderna är ett bra sätt att visa din företagslogotyp eller andra viktiga bilder. Justera ljusstyrkan eller transparensen (beroende på din version av PowerPoint) så att bakgrundsbilden blir svagt synlig utan att störa det primära innehållet.

Klicka för att se anvisningar om ...

Du kan lägga till bakgrundsbilden på flera bilder samtidigt (genom att använda vyn Bildbakgrund) eller på enskilda bilder. Proceduren är densamma förutom startsteget, som beskrivs i steg 1.

 1. Vill du lägga till en vattenstämpel på enskilda bilder eller på flera bilder systematiskt? Följ de lämpliga stegen nedan:

  • Om du vill lägga till en bakgrundsbild på en enskild presentationsbild eller -bilder    markerar du en presentationsbild i miniatyrrutan till vänster i vyn Normal. (Om du vill markera mer än en, klickar du på en presentationsbild och håller sedan ned Ctrl medan du klickar på de övriga presentationsbilderna.)

  • Om du vill lägga till en bakgrundsbild i flera presentationsbilder eller alla presentationsbilder systematiskt    klickar du på Visa > Bildbakgrund i menyfliksområdet. Markera de bildlayouter där du vill lägga till en bildvattenstämpel i miniatyrrutan till vänster. (Om du vill markera flera layouter klickar du på en och håller sedan ned Ctrl medan du klickar på de övriga.)

 2. Högerklicka på markeringen i miniatyrrutan och välj sedan Formatera bakgrund.

  fönstret formatera bakgrund i PowerPoint
 3. Välj Bild eller strukturfyllning i fönstret Formatera bakgrund till höger och gör sedan något av följande under Infoga bild från:

  • Välj Fil, välj den bild som du vill använda och välj sedan Infoga för att infoga en bild från din enhet.

  • Välj Urklipp för att infoga en bild som du har kopierat till urklipp.

  • Välj Online och skriv en beskrivning i sökrutan för önskad typ av bild för att välja en bild från en onlineresurs.

  Den markerade bilden anpassas för att fylla hela bildbakgrunden. Det är inte lika enkelt att ändra storlek på den som på en förgrundsbild, men du kan använda inställningen Förskjutning för att justera dess placering. Du kan också använda alternativet Lägg bilden sida vid sida som struktur för att upprepa bilden vågrätt och lodrätt i hela bakgrunden.

 4. När du har infogat en bild går du till fönstret Formatera bakgrund och ändrar reglaget Transparens för att ställa in andelen genomskinlighet i procent.

 5. (Valfritt) Om du bestämmer dig för att du vill att vattenstämpeln ska visas på alla bilder i presentationen i stället för bara de bilder eller layouter du först markerade klickar du på Använd för alla i fönstret Formatera bakgrund.

 6. Spara presentationen (Arkiv > Spara).

 7. Om du arbetar i vyn Bildbakgrund väljer du Stäng bakgrundsvy när du är klar med ändringarna.

Behöver du mer hjälp?   

(De huvudsakliga stegen för att göra bilden till bakgrundsbild är de tre sista stegen – 6, 7, 8.)

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en vattenstämpel på.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation går du till Visa > Bildbakgrund.

  Bildbakgrundsvy

  Tips:   Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera master-bilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Välj fliken Infoga i menyfliksområdet och gör något av följande:

  • Om du vill använda en bild som vattenstämpel väljer du Bild, väljer bilden som du vill använda och klickar på Infoga.

  • Om du vill klistra in en bild som du har kopierat väljer du Urklipp.

 3. Om du vill justera storleken högerklickar du på bilden på presentationsbilden och klickar sedan på Storlek och läge på snabbmenyn.

 4. Öka eller minska sedan inställningarna i rutorna Höjd och Bredd under Anpassa i fönstret Storlek.

  • Om du vill behålla proportionerna mellan höjd och bredd även om du ändrar storleken markerar du kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.

  • Om du vill centrera bilden på presentationsbilden markerar du kryssrutan Relativt originalbildens storlek.

 5. Om du vill flytta bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden klickar du på fliken Position och anger inställningar för önskad position i rutorna Vågrätt och Lodrätt.

 6. Klicka på Färg i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format och sedan på den färgton som du vill använda under Ändra färg.

  Gruppen Justera

  Tips:   Om fliken Bildverktyg eller Format inte visas kontrollerar du att du har markerat bilden.

 7. Gå till Format > Korrigering > Alternativ för bildkorrigeringar under Bildverktyg och välj därefter ett procenttal under Ljusstyrka och kontrast.

  vattenstämpel Placera längst bak
 8. Om du vill placera vattenstämpeln längst bak på bilden går du till Format > Bildverktyg, klickar på pilen bredvid Flytta bakåt och klickar sedan på Placera längst bak.

(De huvudsakliga stegen för att göra bilden till bakgrundsbild är de tre sista stegen – 6, 7, 8.)

Lägga till en bild eller ClipArt som bildbakgrund

 1. Klicka på den bild du vill lägga till en vattenstämpel på.

  Om du vill lägga till en vattenstämpel på alla bilder i en tom presentation klickar du på Bildbakgrund i gruppen Presentationsvyer på fliken Visa.

  Bild av menyfliksområdet i PowerPoint

  Om den färdiga presentationen innehåller en eller flera masterbilder kan det vara bra att låta bli att lägga till bakgrunden på dessa bakgrundsbilder, eftersom du annars riskerar att presentationen ändras på ett sätt som du inte har tänkt dig. Alternativet är att lägga till bakgrunden på en bild i taget.

 2. Gör något av följande i gruppen Illustrationer på fliken Infoga:

  Bild av gruppen Illustrationer i menyfliksområdet
  • Om du vill använda en bild som vattenstämpel klickar du på Bild, letar upp bilden och klickar på Infoga.

  • Om du vill använda ClipArt som vattenstämpel klickar du på ClipArt. Skriv sedan ett ord eller en fras som beskriver klipp i rutan Sök efter i åtgärdsfönstret ClipArt, eller skriv hela eller en del av klippets filnamn och klicka sedan på Gå till.

   När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

   Skriv ett ord eller en fras i rutan Söktext som beskriver klippet du vill använda, eller skriv hela eller en del av filnamnet.

 3. Om du vill justera storleken högerklickar du på bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden och klickar på Storlek och läge på snabbmenyn.

 4. Öka eller minska sedan inställningarna i rutorna Höjd och Bredd under Anpassa på fliken Storlek.

  Om du vill behålla proportionerna mellan höjd och bredd även om du ändrar storleken markerar du kryssrutan Lås höjd-/breddförhållandet.

  Om du vill centrera bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden markerar du kryssrutan Relativt originalbildens storlek.

 5. Om du vill flytta bilden eller ClipArt-objektet på presentationsbilden klickar du på fliken Position och anger inställningar för önskad position i rutorna Vågrätt och Lodrätt.

 6. Klicka på Ändra färg i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format och klicka sedan på den färgtoning som du vill använda under Ljusa variationer.

  Fliken Bildverktyg
 7. Klicka på Ljusstyrka i gruppen Justera under Bildverktyg på fliken Format och klicka sedan på det procenttal för ljusstyrka som du vill använda.

  vattenstämpel

  Nu kan du dra vattenstämpeln var som helst i bakgrunden på presentationsbilder som redan innehåller text, eller så kan du lägga till text på en eller flera presentationsbilder och sedan dra vattenstämpeln till bildernas bakgrund.

  Placera längst bak
 8. När du är klar med redigeringen och placeringen av vattenstämpeln och är nöjd med dess utseende klickar du på Placera längst bak i gruppen Ordna på fliken Format under Bildverktyg så att vattenstämpeln placeras längst bak på presentationsbilden.

Lägga till SmartArt-grafik som bildbakgrund

 1. Högerklicka på SmartArt-grafiken och klicka sedan på Kopiera. (Innan du börjar med den här proceduren ska du ha skapat SmartArt-grafiken som du vill använda som bildbakgrund.)

 2. Klicka på den presentationsbild där du vill lägga till en SmartArt-grafik i bakgrunden.

  Om du vill markera flera bilder klickar du på en bild, trycker på och håller ned Ctrl och klickar på de övriga bilderna.

 3. Klicka på Bakgrundsstilar i gruppen Bakgrund på fliken Design och klicka sedan på Formatera bakgrund .

  Fliken Design
 4. Klicka på Bild eller strukturfyllning och sedan på Urklipp.

 5. Om du vill centrera, sträcka ut eller krympa SmartArt-grafiken i bakgrunden justerar du alternativen Sträck ut.

 6. Du kan ange hur mycket du kan se genom SmartArt-grafiken genom att flytta skjutreglaget Transparens eller ange ett tal i rutan bredvid skjutreglaget.

 7. Gör något av följande:

  • Om du vill använda SmartArt-grafiken som bakgrund på de markerade presentationsbilderna klickar du på Stäng.

  • Om du vill använda SmartArt-grafiken som bakgrund på alla bilder i presentationen klickar du på Använd på alla.

Mer information finns i

Lägga till en video i bakgrunden på bilderna

Deltagare: Roger Haight

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×