Lägga till en användarroll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du utformar en formulärmall kan du ange användarroller. Användarroller är fördefinierade kategorier som kan kopplas till formuläranvändare baserat på deras befattning eller andra kriterier. Användarroller kan användas för att presentera anpassade vyer av ett formulär för olika typer av användare, visa olika avsnitt i en vy eller beräkna standardvärdet för ett fält eller en kontroll. Om du utformar en formulärmall för tillståndsansökningar programmet kan du skapa olika vyer av formulärmallen för leverantörer, ta emot agenter och administratörer och tilldela varje användarroll i en separat vy. När användare öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall, Microsoft Office InfoPath avgör användarroll baserat på användarens namn och sedan öppnas lämplig vy utifrån den användarrollen.

Säkerhetsmeddelande : Användarroller ska inte användas för att begränsa åtkomsten till känslig information i ett formulär. Även om du skrivskydda en formulärmall eller dölja vissa kontroller som baseras på användarroller använder användare potentiellt ett textredigeringsprogram, till exempel Microsoft Notepad visa eller ändra formulärmallen (XSN) och komma åt dessa data.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Lägga till en användarroll

Visa en vy som baseras på en användarroll

Testa användarroller

Översikt

När du skapar en ny användarroll kan tilldela du användare till den på följande sätt:

 • Genom att ange användarnamn från en Microsoft Active Directory-katalogtjänst (till exempel "marknad/Anna"). Om du vill ange ett användarnamn i en Active Directory-katalogtjänst formulärmallen skapas och publiceras till en Microsoft Windows-nätverk som använder Active Directory.

 • Genom att ange grupper från en Active Directory-katalogtjänst. Du kan exempelvis ange en e-postdistributionslista som innehåller namnen på alla medlemmar i gruppen. Om du vill ange en grupp i en Active Directory-katalogtjänst formulärmallen skapas och publiceras till en Microsoft Windows-nätverk som använder Active Directory.

 • Genom att ange ett värde som kommer direkt från ett fält i formuläret. Fältet kan hämta data från Active Directory eller användaren kan ange data i en kontroll som är bunden till det här fältet. Om formulärmallen innehåller en administratör textruta kan koppla du en viss roll till fält som textrutan är bunden.

När du lägger till en användarroll kan konfigurera du den som något av följande:

Roll som standard    Användare som inte tilldelats en annan användarroll tilldelas automatiskt den roll som har angetts som standardrollen. Standardrollen som används också för användare som ingår i en grupp men arbetar offline. En användarroll är alltid ange som standard.

Rollen    Om du vill använda en viss roll för användare som öppnar ett formulär för första gången kan du ange rollen. Du kan till exempel definiera rollen "Leverantör" som gäller för användare som fyller i nya tillståndsansökningar programmet formulär. En användare som har tilldelats en annan användarroll tilldelas automatiskt till den leverantör rollen när han eller hon öppnas ett nytt formulär för tillståndsansökningar. Emellertid nästa gång användaren öppnar formuläret, Microsoft Office InfoPath används personens tilldelade användarroll i stället för rollen.

Om du har tilldelat roller för användare som baseras på valfri kombination av användarnamn, grupper eller värden från ett fält när en användare öppnar ett formulär som baseras på formulärmallen bestämmer InfoPath roll att tilldela användaren genom att använda följande ordning:

 1. Användarens namn utgörs av ett värde för ett fält i en formulärmall.

 2. Användarens namn finns i Active Directory.

 3. Användaren är medlem i en Active Directory-grupp.

  Obs!: Om användaren är medlem i flera grupper som tilldelas användarroller som baseras på en grupp och kontrollerar InfoPath medlemslistan för varje grupp i den ordning som gruppen visas i dialogrutan Hantera användarroller. Till exempel om användaren är medlem i Agentgruppen ta emot och administratör och administratörsgruppen visas före den mottagande Agentgruppen kan ska användaren tilldelas användarroll för administratörsgruppen.

 4. Om inget av ovanstående är true, används standardrollen som.

När du har definierat användarroller för formulärmallen kan du konfigurera regel som automatiskt växlar vy utifrån användarens roll. Du kan till exempel skapa en användarroll manager och sedan skapa en regel för att automatiskt växla till vyn manager när en användare som har tilldelats rollen manager öppnas i formuläret. Du kan också skapa regeln först och sedan definiera användarroller som en del av processen med att skapa regeln.

Överst på sidan

Kompatibilitetsfrågor

Du kan inte skapa användarroller i en webbläsarkompatibel formulärmall. Du kan endast skapa användarroller i en formulärmall där InfoPath ska användas för att fylla i dess formulär.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du kan lägga till användarroller till formulärmallen behöver du följande:

 • En lista över de användarroller du vill lägga till, tillsammans med medlemmarna i varje användarroll. Medlemmarna kan vara användarnamn eller grupper från en Microsoft Active Directory-katalogtjänst eller ett värde som anges av en användare i en kontroll som är bunden till ett visst fält i formulärmallens datakälla.

 • Den standardroll som du vill tilldela till användare som öppnar ett formulär som bygger på din formulärmall när de inte är medlemmar i någon användarroll.

Överst på sidan

Lägga till en användarroll

 1. Klicka på AnvändarrollerVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera användarroller.

 3. Skriv ett namn på den nya användarrollen i rutan Rollnamn.

 4. När du ska tilldela användare eller grupper av användare till rollen gör du en eller flera av följande åtgärder.

  Ange en eller flera användare som ingår i ett nätverk som använder Active Directory-katalogtjänst

  1. Markera kryssrutan användarnamn och klicka sedan på Markera en eller flera användare Bild av knapp .

   Obs!: Om du redan vet namnet på domänen och användare kan du skriva in dem i rutan användarnamn. De måste vara i formatet domän\användarnamn. Avgränsa användarnamnen med semikolon (;).

  2. Skriv ett eller flera användarnamn, åtskilda av semikolon (;), i rutan Ange de objektnamn som ska väljas.

   Obs!: Om du vill ha mer information om hur användarnamnen ska formateras klickar du på länken exempel i dialogrutan.

  3. Om du vill kontrollera de namn du angett mot namnen i Active Directory klickar du på Kontrollera namn.

  4. Klicka på OK.

  Ange en eller flera grupper som ingår i ett nätverk som använder Active Directory-katalogtjänst

  1. Markera kryssrutan gruppnamn och klicka sedan på Markera en eller flera grupper Bild av knapp .

   Obs!: Om du redan känner på gruppens namn skriver du det i rutan gruppnamn. Det måste vara i formatet domän\användarnamn. Avgränsa gruppnamnen med semikolon (;).

  2. Skriv ett eller flera gruppnamn, åtskilda med semikolon (;), i rutan Ange de objektnamn som ska väljas.

   Obs!: Om du vill ha mer information om hur gruppnamnen ska formateras klickar du på länken exempel i dialogrutan.

  3. Om du vill kontrollera de gruppnamn du angett mot namnen i Active Directory klickar du på Kontrollera namn.

  4. Klicka på OK.

  Ange användarnamn direkt från ett fält i formuläret

  1. Markera kryssrutan användarnamn från formuläret och klicka sedan på Markera ett fält i datakällan Bild av knapp .

  2. I dialogrutan Markera ett fält eller en grupp klickar du på det fält som levererar de värden du vill använda för användarrollerna och klickar sedan på OK.

 5. Om du vill ange användarrollen som initierarroll markerar du kryssrutan Ange som initierare och klickar sedan på OK.

  Obs!: Om en användarroll anges som initierare har den rollen förtur före alla andra rolltilldelningar, även om initierarrollen finns i mitten av listan i dialogrutan Hantera användarroller.

 6. Om du vill ange en standardanvändarroll för användare som inte tillhör någon annan roll markerar du rollen i dialogrutan Hantera användarroller och klickar sedan på Ange som standard.

  Obs!: Det måste finnas mer än en användarroll för att du ska kunna klicka på Ange som standard.

Överst på sidan

Visa en vy som baseras på en användarroll

Om du utformar en formulärmall som inkluderar användarroller och innehåller flera vyer, kan det vara bra att visa en vy som baseras på den roll som har tilldelats en användare. Du kan till exempel använda en regel som gör att en bestämd vy visas när en användare som är tilldelad en bestämd användarroll öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Formuläralternativ.

 2. I listan Kategori i dialogrutan Formuläralternativ klickar du på Öppna och spara.

 3. Klicka på Regler under Funktioner för Öppna.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange regelns namn i rutan Namn.

 6. Klicka på Ange villkor.

 7. I den första rutan klickar du på användarens roll.

 8. I den andra rutan klickar du på är lika med

 9. I den tredje rutan klickar du på namnet på användarrollen och sedan på OK.

 10. I dialogrutan Regel klickar du på Lägg till åtgärd.

 11. I listan Åtgärd klickar du på Växla vyer och sedan på en vy i listan Vy.

Överst på sidan

Testa användarrollerna

Om ett formulär har flera användarroller är det en god idé att testa dess utseende och beteende för varje enskild roll. Även om du kan förhandsgranska en formulärmall för att kontrollera om vyerna fungerar som förväntat med användarroller, kan du inte simulera processen att utvärdera en användare mot dennes angivna rolltilldelning. Det beror på att InfoPath kontrollerar användarrollerna när du fyller i formuläret, inte när du förhandsgranskar det. Om du vill testa användarrollerna för din formulärmall fullständigt, kan du tillfälligt tilldela dig själv varje användarroll som du vill testa och öppna formuläret som om du skulle fylla i det.

 1. På menyn Verktyg klickar du på Formuläralternativ.

 2. Klicka på Förhandsgranska i listan Kategori.

 3. Klicka på den roll du vill förhandsgranska i listan Förhandsgranska som under Användarroll och klicka sedan på OK.

 4. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

  Namnet på den aktuella användarrollen visas i statusraden i det nedre högra hörnet av förhandsgranskningsfönstret.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×