Lägga till en användarroll

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du utformar en formulärmall kan du ange användarroller. Användarroller är fördefinierade kategorier som kan kopplas till formuläranvändare baserat på deras befattning eller andra kriterier. Användarroller kan användas för att presentera anpassade vyer av ett formulär för olika typer av användare, visa olika avsnitt i en vy eller beräkna standardvärdet för ett fält eller en kontroll. Om du utformar en formulärmall för tillståndsansökningar programmet kan du skapa olika vyer av formulärmallen för leverantörer, ta emot agenter och administratörer och tilldela varje användarroll i en separat vy. När användare öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall, Microsoft Office InfoPath avgör användarroll baserat på användarens namn och sedan öppnas lämplig vy utifrån den användarrollen.

Säkerhetsmeddelande: Användarroller ska inte användas för att begränsa åtkomsten till känslig information i ett formulär. Även om du skrivskydda en formulärmall eller dölja vissa kontroller som baseras på användarroller använder användare potentiellt ett textredigeringsprogram, till exempel Microsoft Notepad visa eller ändra formulärmallen (XSN) och komma åt dessa data.

I den här artikeln

Översikt

Att tänka på kompatibilitet

Innan du börjar

Lägga till en användarroll

Visa en vy som baseras på en användarroll

Testa användarroller

Översikt

När du skapar en ny användarroll kan tilldela du användare till den på följande sätt:

 • Genom att ange användarnamn från en Microsoft Active Directory-katalogtjänst (till exempel ”marknad/Anna”). Om du vill ange ett användarnamn i en Active Directory-katalogtjänst formulärmallen skapas och publiceras till en Microsoft Windows-nätverk som använder Active Directory.

 • Genom att ange grupper från en Active Directory-katalogtjänst. Du kan exempelvis ange en e-postdistributionslista som innehåller namnen på alla medlemmar i gruppen. Om du vill ange en grupp i en Active Directory-katalogtjänst formulärmallen skapas och publiceras till en Microsoft Windows-nätverk som använder Active Directory.

 • Genom att ange ett värde som kommer direkt från ett fält i formuläret. Fältet kan hämta data från Active Directory eller användaren kan ange data i en kontroll som är bunden till det här fältet. Om formulärmallen innehåller en administratör textruta kan koppla du en viss roll till fält som textrutan är bunden.

När du lägger till en användarroll kan konfigurera du den som något av följande:

Roll som standard    Användare som inte tilldelats en annan användarroll tilldelas automatiskt den roll som har angetts som standardrollen. Standardrollen som används också för användare som ingår i en grupp men arbetar offline. En användarroll är alltid ange som standard.

Rollen    Om du vill använda en viss roll för användare som öppnar ett formulär för första gången kan du ange rollen. Du kan till exempel definiera rollen ”leverantör” som gäller för användare som fyller i nya tillståndsansökningar programmet formulär. En användare som har tilldelats en annan användarroll tilldelas automatiskt till den leverantör rollen när han eller hon öppnas ett nytt formulär för tillståndsansökningar. Emellertid nästa gång användaren öppnar formuläret, Microsoft Office InfoPath används personens tilldelade användarroll i stället för rollen.

Om du har tilldelat roller för användare som baseras på valfri kombination av användarnamn, grupper eller värden från ett fält när en användare öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall, avgör InfoPath roll att tilldela användaren genom att använda följande ordning :

 1. Användarens namn utgörs av ett värde för ett fält i en formulärmall.

 2. Användarens namn finns i Active Directory.

 3. Användaren är medlem i en Active Directory-grupp.

  Obs!: Om användaren är medlem i flera grupper som tilldelas användarroller som baseras på en grupp och kontrollerar InfoPath medlemslistan för varje grupp i den ordning som gruppen visas i dialogrutan Hantera användarroller. Till exempel om användaren är medlem i Agentgruppen ta emot och administratör och administratörsgruppen visas före den mottagande Agentgruppen kan ska användaren tilldelas användarroll för administratörsgruppen.

 4. Om inget av ovanstående är true, används standardrollen som.

När du har definierat användarroller för formulärmallen kan du konfigurera regel som automatiskt växlar vy utifrån användarens roll. Du kan till exempel skapa en användarroll manager och sedan skapa en regel för att automatiskt växla till vyn manager när en användare som har tilldelats rollen manager öppnas i formuläret. Du kan också skapa regeln först och sedan definiera användarroller som en del av processen med att skapa regeln.

Överst på sidan

Att tänka på kompatibilitet

Du kan inte skapa användarroller i webbläsarkompatibel formulärmall. Du skapar användarroller i en formulärmall vars formulär ska fyllas i i InfoPath.

Överst på sidan

Innan du börjar

Innan du kan lägga till användarroller i formulärmallen, behöver du följande:

 • En lista över de användarroller som du vill lägga till, tillsammans med medlemmar i varje användarroll. Gruppens medlemmar kan vara användarnamnen eller grupper från en Microsoft Active Directory-katalogtjänst eller ett värde som anges av en användare i en kontroll som är bunden till ett visst fält i en formulärmall datakällan.

 • Standard användarroll som du vill tilldela användare som öppnar ett formulär som baseras på din formulärmall när de inte är medlem i en användarroll.

Överst på sidan

Lägga till en användarroll

 1. Klicka på AnvändarrollerVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Hantera användarroller.

 3. Skriv ett namn för den nya användarrollen i namnrutan roll.

 4. Gör något av följande om du vill tilldela användare eller grupper av användare till rollen.

  Ange en eller flera användare som ingår i ett nätverk som använder Active Directory-katalogtjänst

  1. Markera kryssrutan användarnamn och klicka sedan på Markera en eller flera användare Knappen Ångra .

   Obs!: Om du redan vet namnet på domänen och användare kan du skriva in dem i rutan användarnamn. De måste vara i formatet domän\användarnamn. Avgränsa användarnamnen med semikolon (;).

  2. Skriv en eller flera användarnamn, avgränsade med semikolon (;) i rutan Ange de objektnamn om du vill markera.

   Obs!: Information om hur du formaterar användarnamn, klickar du på länken exempel i dialogrutan.

  3. Om du vill kontrollera att de namn som du skrivit in finns i Active Directory, klickar du på Kontrollera namn.

  4. Klicka på OK.

  Ange en eller flera grupper som ingår i ett nätverk som använder Active Directory-katalogtjänst

  1. Markera kryssrutan gruppnamn och klicka sedan på Markera en eller flera grupper Bild av knapp .

   Obs!: Om du redan känner på gruppens namn skriver du det i rutan gruppnamn. Det måste vara i formatet domän\användarnamn. Avgränsa gruppnamnen med semikolon (;).

  2. Skriv en eller flera gruppnamn, avgränsade med semikolon (;) i rutan Ange de objektnamn om du vill markera.

   Obs!: Mer information om hur du formaterar gruppnamn klickar du på länken exempel i dialogrutan.

  3. Kontrollera gruppnamn som du skrivit in finns i Active Directory, klicka på Kontrollera namn.

  4. Klicka på OK.

  Ange användarnamn direkt från ett fält i formuläret

  1. Markera kryssrutan användarnamn från formuläret och klicka sedan på Markera ett fält i datakällan Bild av knapp .

  2. Klicka på det fält som innehåller värdena som du vill använda för användarroller och klicka sedan på OK i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

 5. Om du vill ange användarrollen som en markerar du kryssrutan Ange som initierare och klicka sedan på OK.

  Obs!: När en användarroll har angetts som den som initieraren åsidosätter den här rollen alla andra rolltilldelningar även om rollen är placerad i listan i dialogrutan Hantera användarroller.

 6. Markera rollen i dialogrutan Hantera användarroller om du vill ange en standard användarroll för användare som inte är medlemmar i andra roller och klicka sedan på Ange som standard.

  Obs!: Du måste ha fler än en användarroll för att kunna klicka på Ange som standard.

Överst på sidan

Visa en vy som baseras på en användarroll

Om du utformar en formulärmall som innehåller användarroller och innehåller flera vyer kan det vara bra när du vill visa en vy som baseras på den roll som har tilldelats en användare. Du kan till exempel använda en regel ska ha en viss vy öppnas när en användare som har tilldelats en viss roll öppnas ett formulär som baseras på din formulärmall.

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Öppna och spara i listan kategori i dialogrutan Formuläralternativ.

 3. Klicka på regler under Öppna beteende.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Ange ett namn för regeln i rutan namn.

 6. Klicka på Ange villkor.

 7. Klicka på användarens roll i den första rutan.

 8. Klicka på är lika med i den andra rutan.

 9. Klicka på namnet på användarrollen som i den tredje rutan och klicka sedan på OK.

 10. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan regel.

 11. Klicka på Växla vyer i listan åtgärd och klicka sedan på en vy i listan Visa.

Överst på sidan

Testa användarroller

Ett formulär med flera användarroller, är en bra idé att testa utseende och beteende för varje distinkta roll. Även om du kan förhandsgranska en formulärmall om du vill kontrollera om vyerna fungerar som förväntat med användarroller klickar du inte simulera jämförelsen mellan en användare mot användarens givna rolltilldelningen. Det beror på att InfoPath kontrollerar användarroller när du fyller i formuläret, inte när du förhandsgranskar. Om du vill testa fullständigt användarroller för formulärmallen kan tilldela du tillfälligt dig själv till varje roll som du vill testa och öppna formuläret som om du ska fylla i.

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Förhandsgranska i listan kategori.

 3. Klicka på den roll som du vill förhandsgranska i listan Förhandsgranska som under användarroll och klicka sedan på OK.

 4. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller trycker på CTRL+SKIFT+B.

  Namnet på den aktuella användarrollen visas i statusfältet i det nedre högra hörnet i förhandsgranskningsfönstret.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×