Lägga till en Project Web App-användare

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Alla Microsoft Project Server 2010 användare måste ha ett användarkonto innan han eller hon kan logga in på Project Server 2010 och interagera med data från Project Server. Användarkonton kan läggas till via sidan Hantera användare i Microsoft Project Web App (PWA) serverinställningar.

Obs!: Om du använder Windows kan också läggas till i Project Web App från Active Directory-katalogtjänsten via Active Directory-synkronisering.

Innan du utför den här åtgärden måste du bekräfta att:

  • Du har åtkomst till Project Server 2010 via Project Web App-webbplatsen.

  • Användarkonton som du lägger till är korrekt konfigurerad i Active Directory eller formulärbaserad medlemskap-leverantör så att deras informationen är tillgänglig för Project Server 2010. Project Server 2010 stöder två autentiseringsmetoder för användarna (Windows-autentisering och formulärbaserad autentisering). Mer information om autentiseringsmetoder för Project Server 2010 finns i Planera för autentisering i Project Server 2010.

Viktigt!:  Du har global behörighet att hantera användare och grupper i Project Server 2010.

Gör följande om du vill lägga till ett nytt användarkonto.

Lägga till en användare:

  1. Klicka på Hantera användare på sidan Serverinställningar i avsnittet säkerhet.

  2. Klicka på Ny användare på sidan Hantera användare.

  3. På sidan Ny användare fyller du i informationen som krävs för användaren. Finns i följande avsnitt för mer information om de olika alternativen.

  4. Klicka på Spara.

Överst på sidan

Identifieringsinformation

Använd avsnittet Identifieringsinformation för att ange användarinformation, till exempel namn, e-postadress och kontostatus.

I följande tabell beskrivs identifiering användaralternativ.

Attribut

Beskrivning

Användaren kan tilldelas som en resurs

Status för användaren som en företagsresurs. Markera användaren kan tilldelas som en resurs till aktivera användarkontot ska tilldelas uppgifter som en resurs. Markera den här posten gör att användaren en företagsresurs. Den här inställningen är standardalternativet. När ett användarkonto blir en företagsresurs som det inte går att ändra tillbaka till en icke - företagsresurs även om kryssrutan är avmarkerad.

Visningsnamn

Namn för användarkontot. Det här är ett obligatoriskt fält.

e-postadress

E-postadress för användaren. Det här fältet krävs för att synkronisera uppgifter med Microsoft Exchange Server.

RBS

Användarens position i hierarkin Resource Breakdown Structure.

Initialer

Användarens initialer.

Hyperlänknamn

Namnet på användarens web site (till exempel en gruppwebbplats) om det behövs.

Hyperlänkens URL

URL-Adressen till användarens webbplats, om det behövs.

Kontostatus

Kan väljas för aktiv eller inaktiv. Om värdet är inställt på aktiva, konto användarfunktioner normalt. Om värdet är inställd på inaktiv, kan användaren inte åtkomst till kontot.

Överst på sidan

Autentisering av användare

Använd avsnittet Användarautentisering för att ange användarens inloggningskonto och om användarkontot ska synkroniseras med Active Directory.

I följande tabell beskrivs användaralternativ för kontot.

Attribut

Beskrivning

Användarkonto för inloggning

Om du använder integrerad Windows-autentisering skriver du det användarnamn i form av DomainName\UserAccountName.

Om du använder formulärbaserad autentisering skriver du namnet på användarkontot i form av MembershipProviderName:UserAccount.

Förhindra att Active Directory-synkronisering för den här användaren

Markera kryssrutan förhindra Active Directory-synkronisering för den här användaren förhindrar att ett användarkonto synkroniseras under Active Directory synkronisering resurspool.

Överst på sidan

Tilldelningsattribut

Använd avsnittet Tilldelningsattribut för att definiera information som är kopplad till användarens tilldelning fram till aktiviteter. Detta omfattar kalender, bokning, tidrapportsansvarig, tilldelningsägare och information om kostnad och tillgänglighet.

Obs!: De här alternativen är inte tillgängliga om du inte har markerat kryssrutan användaren kan tilldelas som en resurs.

I följande tabell beskrivs Project Server användare tilldelning attributalternativ.

Attribut

Beskrivning

Resursen kan utjämnas

Anger om resursen kan utjämnas. Utjämning är den process som används för att lösa konflikter och över tilldelningar genom att fördröja eller dela upp vissa aktiviteter. När en resurs utjämnas, distribueras resursens tilldelningar och omplaneras.

Baskalender

Baskalender för den här resursen. En baskalender är en kalender som kan användas som en projekt- och kalender som anger standard för arbetstid och ledig tid för en uppsättning resurser.

Standardbokningstyp

Konfiguration av en användares Bokningstyp som bekräftad eller föreslagen. En godkänd resurs har formellt tilldelats en uppgift i ett projekt. En ny föreslagen resurs har en väntande Resursbeläggning till en aktivitetstilldelning som ännu inte har godkänts. Den här resurstilldelning minskar inte resursens tillgänglighet för resursen att arbeta med andra projekt.

Tidrapportsansvarig

Tidrapportsansvarig, om det finns något, för användaren.

Standardägare för tilldelning

Den företagsresurs som ansvarar för att ange grundval av statusinformation i PWA. Den här personen kan skilja sig från den person som tilldelats aktiviteten först. Till exempel en materialresurs kan inte logga in på PWA men fältet tilldelning ägare kan en företagsresurs att ange aktivitetsstatus för resursen i PWA.

Tidigast tillgänglig

Det tidigaste datum som användaren är tillgänglig som en resurs. Detta datum motsvarar tillgänglighetsdatum för resurser för en resurs som kan förekomma i Microsoft Project Professional 2010.

Tillgänglig senast

Det senaste datum då användaren är tillgänglig som en resurs. Detta datum motsvarar tillgänglighetsdatum för resurser för en resurs som kan förekomma i Project Professional 2010.

Standardkostnad

Ränta för arbete för en tilldelning som schemaläggs normalt arbetstid för en tilldelad resurs. Öppna företagsresursen i Project Professional 2010 för att upprätta variabla kostnader och ange den här informationen i kostnad kostnadstabeller.

Övertidskostnad

Ränta för arbete för en tilldelning som är schemalagd utanför normalt arbetstid för en tilldelad resurs. Öppna företagsresursen i Project Professional 2010 för att upprätta variabla kostnader och ange den här informationen i kostnad kostnadstabeller.

Aktuellt max antal enheter (%)

Hur stor procentandel av tid som resursen är tillgänglig för tilldelningar. De aktuella max enheterna är knutna till tidig och sen tillgänglighetsdatum om ange. Till exempel om idag är 1/1/2011 och det tidigaste datumet är 1/2/2011 sedan max enhetsvärdet är 0% och text bredvid fältet säger ”anpassad tillgänglighet upptäcktes redigera i Project Professional 2010 ”.

Per tillfälle

Kostnad per tillfälle för resurs om det behövs. För arbetsresurser påförs per tillfälle varje gång som används för resursen. För materialresurser är per tillfälle upplupna endast en gång.

Överst på sidan

Exchange Server-information

Använd avsnittet Exchange Server-information för att ange om användarens uppgifter ska synkroniseras med Exchange-servern.

Markera kryssrutan Synkronisera uppgifter om du vill aktivera synkronisering av projektaktiviteter med hjälp av Microsoft Exchange Server för den här användaren. Exchange-integrering måste vara konfigurerad för synkronisering av projektaktiviteter till funktionen.

Mer information om hur du konfigurerar synkronisering av projektaktiviteter med Exchange Server, se Distribuera Project Server 2010 med Exchange-servern.

Överst på sidan

Avdelningar

Använd avsnittet avdelningar om du vill definiera om användaren är medlem i en viss avdelning. (Du definierar avdelningar för din organisation genom att snabbt avdelningar anpassade uppslagstabellen.)

Om användaren är medlem i en avdelning, klicka på knappen Expandera (... ) och välj avdelningen visas hierarkin.

Överst på sidan

Säkerhetsgrupper

Använd avsnittet Säkerhetsgrupper för att ange användarens medlemskap i säkerhetsgrupper.

Om du vill lägga till användaren i en säkerhetsgrupp, markerar du gruppen i listan över Tillgängliga grupper.

I följande tabell beskrivs säkerhetsalternativ för gruppen konfiguration för en användare.

Attribut

Beskrivning

Tillgängliga grupper

Listan över Tillgängliga grupper innehåller de grupper som användaren för närvarande inte är medlem i.

Grupper som innehåller den här användaren

Listan över grupper som innehåller den här användaren innehåller de grupper som användaren är medlem i.

Överst på sidan

Säkerhetskategorier

Använd avsnittet Säkerhetskategorier för att ange användarens medlemskap i säkerhetskategorier.

Om du vill lägga till användaren i en kategori Markera kategorin i listan Tillgängliga kategorier. Om du vill ändra kategori behörigheterna för den här användaren i en kategori Markera kategorin i listan Valda kategorier och sedan väljer du Tillåt för de behörigheter som du vill aktivera.

Viktigt!: Vi rekommenderar att du inte anger kategoribehörigheter för en enskild användare. I stället kan tilldela användaren till en grupp och ange kategori behörigheter för gruppen. Det här alternativet för enklare underhåll.

I följande tabell beskrivs säkerhetsalternativ för kategori konfiguration för en användare.

Attribut

Beskrivning

Tillgängliga kategorier

Listan Tillgängliga kategorier innehåller de kategorier som användaren inte är medlem i.

Markerade kategorier

Listan Valda kategorier innehåller de kategorier som användaren är medlem i.

Behörigheter för < kategori >

Den behörigheter för <category > område kan du konfigurera kategoribehörigheter för den här användaren för den valda kategorin.

Ange behörigheter med mall

Alternativet Ange behörigheter med mall kan användas för att fylla i en uppsättning kategoribehörigheter utifrån en fördefinierad mall för användarroll (till exempel chef eller projektledare).

Överst på sidan

Globala behörigheter

Använd avsnittet Global behörighet för att konfigurera globala behörigheter för användaren.

Markera kryssrutan Tillåt eller Neka för behörigheten om du vill tillåta eller neka globala för användaren.

Vi rekommenderar att du inte konfigurera globala behörigheter för en enskild användare. I stället kan konfigurera behörigheter på gruppnivå och lägga till användare till rätt grupp. Detta gör det möjligt för mycket enklare administration och hjälper i felsökning av behörighetsproblem med.

En fullständig lista över globala behörigheter finns i Project Server 2010 globala behörigheter.

Överst på sidan

Gruppera fält

Använd avsnittet Gruppfält för att definiera gruppera och kostnad för användaren. Gruppera fält inte är knutna till Project Server säkerhet, men är ett sätt att ange att en användare som tillhör en viss grupp i din organisation. De här fälten visas i den hierarkiska Project Server-databasen och kan användas för rapportering. Kostnadstyp kan läggas till i OLAP-kuber resurser och tilldelningar.

Om din organisation använder gruppnamn, koder eller center kostnadsinformation för personer, Skriv informationen i området Gruppera fält. Värden som är tillgängliga för Kostnadstyp är de som har definierats i Kostnadstyp anpassade uppslagstabellen. Som standard synkroniseras fältet grupp med Active Directory om du använder Active Directory-synkronisering.

Överst på sidan

Gruppinformation

Använd avsnittet Gruppinformation för att definiera en grupp association för användaren. Om du vill använda grupper, måste du först göra följande:

  1. Skapa en anpassad uppslagstabell och fyller med gruppens namn som du vill använda.

  2. Redigera det anpassade fältet Gruppens namn om du vill använda den nya uppslagstabellen.

Du kan använda grupper att poolen tilldelningar under en enstaka resurs där de kan senare tilldelas andra resurser. Du kan till exempel skapa en gruppresurs med namnet ”utveckling” som du tilldelar software development uppgifter. Genom att tilldela den här resursen till Utvecklingsteamet och markerar kryssrutan Grupptilldelningspool kan aktivera du andra användare på Utvecklingsteamet kan du visa alla uppgifter som tilldelats till resursen utveckling och vill godkänna tilldelningar i PWA. Du kan också markera Grupptilldelningspool för gruppledare och ha alla tilldelningar går igenom den personen för distribution till gruppmedlemmar.

Överst på sidan

System Identification Data

Avsnittet System Identification Data visar Användarmetadata, till exempel när kontot har skapat kan uppdateras eller har checkats ut.

Skriv ytterligare identifieringsinformation för användaren Externa ID i rutan i avsnittet System Identification Data. Den här informationen kan användas för att länka personen till motsvarande information någon annanstans i organisationen eller för att underlätta konsolidering av rapportering av resursanvändningen förutom vad Project Server.

I följande tabell beskrivs datafält system identifiering.

Attribut

Beskrivning

GUID

Unikt ID som är kopplat till den här användaren.

Externt ID

En identifierare som kan användas för att länka den här användaren till externa data.

Active Directory-GUID

Unikt ID för den här användaren Active Directory-konto.

Datum när det skapades

Datum då kontot skapades.

Datum senast uppdaterad

Det datum som det här användarkontot uppdaterades senast.

Checkats ut av

Den användare som för närvarande har kontot har checkats ut.

Checka ut datum

Det datum då kontot har checkats ut.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×