Lägga till eller ta bort sidnumrering

Gör något av följande:

Lägga till sidnumrering

 1. På fliken Layout, under Utskriftsformat klickar du på Sidhuvud och sidfot.

 2. På snabbmenyn under Sidhuvud eller Sidfot väljer du vilket sidnumreringsformat du vill lägga till.

  Sidhuvudformat visas längst upp på den utskrivna sidan och sidfotformat längst ned.

  Tips!: 

  • Du kan förhandsgranska bladet och se hur sidnumreringen kommer att se ut. På fliken Layout under Skriv ut klickar du på Förhandsgranska.

  • Om du vill lägga till sidnumrering på flera blad i arbetsboken samtidigt, markerar du bladen innan du klickar på Sidhuvud och sidfot. Sidnumreringsformatet används på alla blad som markerats.

  • Du kan skapa ett helt eget sidhuvud eller en egen sidrubrik med sidnumrering genom att klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot. Följ sedan instruktionerna som visas.

Ange ett annat nummer på första sidan

 1. På fliken Layout, under Utskriftsformat klickar du på Sidhuvud och sidfot.

 2. Lägg till sidnumrering i det format du vill ha.

 3. Klicka på Anpassa sidhuvud eller Anpassa sidfot beroende på var sidnumreringen visas.

 4. Leta efter sidnumreringskoden &[Sida], och klicka direkt efter den för att flytta infogningspunkten dit.

 5. Skriv ett plustecken (+) och ange sedan antalet sidor som den första sidan ska skjutas fram med. Om du till exempel vill börja på sidan 4 ökar du det första sidnumret med tre sidor, så du skriver +3. Nu visas koden som &[Sida]+3.

 6. Klicka på OK.

  I rutan Sidhuvud eller Sidfot visas den nya förstasidans sidhuvudet eller sidfot.

  Obs!: Om du vill använda ett sidnumreringsformat som omfattar det totala antalet sidor, till exempel Sida X av Y måste du lägga till plustecknet (+) och sidnummerökningen i koden för det totala antalet sidor: &[Sidor].

Ändra i vilken ordning sidorna är numrerade

 1. På fliken Layout under Utskriftsformat klickar du på Sidhuvud och sidfot.

 2. På fliken Blad under Sidordning väljer du önskad sidordning.

Ta bort sidordning

 1. På fliken Layout under Utskriftsformat klickar du på Sidhuvud och sidfot.

 2. På snabbmenyn under Sidhuvud eller Sidfot väljer du (ingen).

Se även

Lägg till eller ta bort ett sidhuvud eller en sidfot

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×