Lägga till eller ta bort serielinjer, lodlinjer, högsta-lägstalinjer eller upp-/nedstaplar i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I Excel kan du lägga till fördefinierade serielinjer, Lodlinjer, högsta-lägstalinjer och upp / nedstaplar så att en specifik diagram (till exempel 2D-Staplad liggande och stående stapeldiagram, linjediagram, cirkel av cirkel och stapel ur cirkel-diagram, ytdiagram och börskursdiagram) lättare att läsa. Om du inte längre behöver linjer eller staplar kan du ta bort dem.

Mer information om hur du ritar egna linjer finns i Rita eller ta bort en linje eller koppling.

Vad vill du göra?

Lär dig mer om fördefinierade linjer och staplar som du kan lägga till ett diagram

Lägga till fördefinierade linjer eller staplar i ett diagram

Ta bort fördefinierade linjer eller staplar från ett diagram

Lär dig mer om fördefinierade linjer och staplar som du kan lägga till ett diagram

Beroende på vilken diagramtyp du använder kan du lägga till något av följande linjer eller staplar:

 • Serielinjer    De här linjerna kopplar samman dataserie i ett staplat liggande diagram i 2D och ett stapeldiagram i 2D för att understryka skillnaden i mätning mellan olika dataserier. Ett cirkel av cirkel- eller stapel ur cirkel-diagram visar serielinjerna som standard som ska koppla ihop huvudcirkeldiagrammet med det sekundära cirkeldiagrammet eller det sekundära liggande diagrammet.

  Serielinjer

 • Lodlinjer    Tillgänglig i 2D- och 3D-ytdiagram och linjediagram, dessa rader utöka från datapunkter på den vågräta (kategori) axeln för att reda ut var en databrytpunkt slutar och nästa data markör startar.

  Lodlinjer

 • Högsta-lägsta-linjer    Finns i 2D-linjediagram och visas som standard i börskursdiagram (högsta-lägstalinjerna går från det högsta värdet till det lägsta värdet i varje kategori).

  Högsta-Lägstalinjer

 • Upp-/nedstaplar    De används i linjediagram med flera dataserier och de anger skillnaden mellan datapunkter i den första dataserien och den sista dataserien. Som standard läggs de här staplarna även till i börskursdiagram, till exempel Första-Högsta-Lägsta-Sista och Volym-Första-Högsta-Lägsta-Sista.

  Upp / nedstaplar

Överst på sidan

Lägga till fördefinierade linjer eller staplar i ett diagram

 1. Klicka på det staplade liggande eller stående stapeldiagram i 2D eller det linje-, cirkel av cirkel-, stapel ur cirkel- yt- eller börsdiagram där du vill lägga till linjer eller staplar.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 2. Gör något av följande i gruppen Analys på fliken Layout:

  • Klicka på Linjer och klicka sedan på det linjealternativ du vill använda.

   Obs!: Olika linjetypalternativ är tillgängliga för olika diagramtyper.

  • Klicka på Upp/nedstaplar, och klicka sedan på Upp/nedstaplar.

Tips: Du kan ändra format på serielinjer, Lodlinjer, högsta-lägstalinjer eller upp / nedstaplar som visas i ett diagram. Mer information finns i formatera diagramelement.

Överst på sidan

Ta bort fördefinierade linjer eller staplar från ett diagram

 1. Klicka på det staplade liggande eller stående stapeldiagram i 2D eller det linje-, cirkel av cirkel-, stapel ur cirkel- yt- eller börsdiagram där fördefinierade linjer eller staplar visas.

  Då visas Diagramverktyg med flikarna Design, Layout och Format.

 2. Klicka på Linjer eller Upp-/nedstaplar i gruppen Analys på fliken Layout, och klicka sedan på Inget om du vill ta bort linjer eller staplar från ett diagram.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Tips: Du kan också ta bort linjer eller staplar direkt efter att du lägger till dem i diagrammet genom att klicka på Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller genom att trycka på CTRL + Z.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×