Lägga till eller ta bort rubriker i ett diagram

Lägga till eller ta bort rubriker i ett diagram

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om du vill göra ett diagram enklare att förstå kan du lägga till titlar, till exempel en rubrik och axelrubriker till någon typ av diagram. Axelrubriker är normalt tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxeln (serie) i 3D-diagram. Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) har axlar, men de kan inte visa axelrubriker. Du kan inte lägga till axelrubriker till diagram som har axlar (till exempel cirkel- eller ringdiagram diagram).

Punktdiagram med axelrubriker

Den här punktdiagram visar en rubrik som centreras ovanför diagrammet och en axelrubrik för både den vågräta eller lodräta axeln.

Du kan också länka diagram- och axelrubriker till motsvarande text i kalkylblad celler genom att skapa en referens till dessa celler. Länkade rubriker uppdateras automatiskt i diagrammet när du ändrar motsvarande text i kalkylbladet. Om du inte längre vill visa rubrikerna kan du ta bort dem från diagrammet.

Lägga till en diagramrubrik

När du skapar ett diagram visas en ruta diagramrubrik ovanför diagrammet. Du kan bara markera den här kryssrutan och ange en titel, formatera den som du vill ha och flytta den till en annan plats i diagrammet.

 1. Klicka på rutan Diagramrubrik och skriv rubriken.

  Om du vill börja på en ny rad trycker du på Alt+Retur.

 2. Om du vill ändra placeringen av rubriken klickar du på Diagramelement knappen Knappen Diagramelement bredvid det övre högra hörnet i diagrammet.

 3. Klicka på pilen bredvid Diagramrubrik och klicka sedan på Centerat överlägg eller klicka på Fler alternativ för fler alternativ.

  Den utfällbara menyn Diagramrubrik

  Du kan också ändra placeringen genom att dra rubrikrutan.

 4. Om du vill formatera titeln högerklickar du på den och klickar sedan på Formatera diagramrubrik för att välja de formateringsalternativ du vill ha.

Lägga till en axelrubrik

 1. Klicka någonstans på diagrammet som du vill lägga till axelrubriker i.

 2. Klicka på knappen Diagramelement Knappen Diagramelement uppe till höger i diagrammet.

 3. Markera rutan Axelrubriker.

  Primära vågräta eller lodräta axelrubriker läggs till i diagrammet.

 4. Om diagrammet är ett 3D-diagram eller om det har sekundära vågräta eller lodräta axlar klickar du på pilen bredvid Axelrubriker och klickar sedan på Fler alternativ för att välja vilket djup eller vilka sekundära axelrubriker du vill lägga till.

  Den utfällbara menyn Axelrubriker

 5. Klicka på varje ruta för Axelrubrik som visas bredvid diagrammet och skriv sedan den text du vill visa.

  Om du vill börja på en ny rad trycker du på Skift+Retur.

 6. Om du vill formatera axelrubrikerna högerklickar du på dem och klickar sedan på Formatera axelrubrik för att välja de formateringsalternativ du vill ha.

Länkrubriker till text i ett kalkylblad

Om du vill använda texten på kalkylbladet för axelrubrikerna kan du länka axelrubrikerna till kalkylbladets celler som innehåller text. Länkade rubriker uppdateras automatiskt i diagrammet när du ändrar motsvarande text i kalkylbladet.

 1. Klicka på diagram- och axelrubrikerna rubriken som du vill länka till en kalkylbladscell i schemat.

 2. På kalkylbladet klickar du inuti formelfältet och skriver sedan ett likhetstecken (=).

 3. Markera kalkylbladets celler som innehåller den text du vill använda för axelrubriken.

 4. Tryck på RETUR.

Ta bort en rubrik

Markera diagramrubrik eller axelrubrik som du vill ta bort och tryck sedan på DELETE. Eller gör du följande:

 1. Klicka någonstans på diagrammet som du vill lägga till axelrubriker i.

 2. Klicka på knappen Diagramelement Knappen Diagramelement uppe till höger i diagrammet.

 3. Avmarkera kryssrutan för en rubrik som du vill ta bort.

Lägga till en diagramrubrik manuellt

 1. Klicka någonstans på det diagram som du vill lägga till en rubrik i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Diagramrubrik i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Klicka på Centrerad överlagrad rubrik eller Över diagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Diagramrubrik som visas i diagrammet.

  Om du vill påbörja en ny rad trycker du på RETUR. Om du vill infoga en radbrytning, klicka för att placera markören där du vill infoga radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten i Rubrikrutan, gör du följande:

  1. Klicka på rubrikrutan och markera den text du vill formatera.

  2. I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.

   Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (flikenStart, gruppen teckensnitt ). Om du vill formatera hela rubriken du högerklickar du på den, klicka på Formatera diagramrubrik och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

 • Rubrikrutan storlek ska anpassas till storleken på texten. Du kan inte ändra storlek på rutan namn och texten kan bli trunkerade om inte passar i den maximala storleken.

 • Du kan bara lägga till en rubrik i ett diagram. Om du vill använda en andra rubrik eller en underrubrik du ritar en textruta i diagrammet och flytta den till den plats du vill (Diagramverktyg, fliken Layout, Infoga gruppen Textruta ).

 • Du kan manuellt flytta rubriken till en annan plats genom att dra Rubrikrutan till den plats där du vill.

Lägga till axelrubriker manuellt

 1. Klicka någonstans på diagrammet som du vill lägga till axelrubriker i.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Klicka på Axelrubriker i gruppen Etiketter på fliken Layout.

  Bild av menyfliksområdet

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en rubrik till en primär vågrät axel (kategori) klickar du på Rubrik för primär vågrät axel och sedan på det alternativ som du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär vågrät axel kan du även klicka på Rubrik på sekundär vågrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik på den primära lodräta axeln (värde) klickar du på Rubrik för primär lodrät axel eller Rubrik för sekundär lodrät axel och klicka sedan på det alternativ du vill använda.

   Om diagrammet innehåller en sekundär lodrät axel kan du även klicka på Rubrik för sekundär lodrät axel.

  • Om du vill lägga till en rubrik till en djupaxel (serie) klickar du på Rubrik för djupaxel och klickar sedan på det alternativ som du vill använda.

   Det här alternativet är bara tillgängligt om det markerade diagrammet är ett riktigt 3D-diagram, till exempel ett 3D-stapeldiagram.

 4. Ange den text du vill använda i textrutan Axelrubrik som visas i diagrammet.

  Om du vill påbörja en ny rad trycker du på RETUR. Om du vill infoga en radbrytning, klicka för att placera markören där du vill infoga radbrytningen och trycker på RETUR.

 5. Om du vill formatera texten i Rubrikrutan, gör du följande:

  1. Klicka på rubrikrutan och markera den text du vill formatera.

  2. I Formateringsverktygsfältet klickar du på de formateringsalternativ du vill använda.

   Du kan också använda formateringsknapparna i menyfliksområdet (flikenStart, gruppen teckensnitt. Om du vill formatera hela rubriken du högerklickar du på den, klicka på Formatera axelrubrik och välj sedan de formateringsalternativ som du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Om du växlar till en annan diagramtyp som inte stöder axelrubriker (till exempel ett cirkeldiagram) visas inte längre axelrubriken. Rubrikerna visas igen när du växlar tillbaka till en diagramtyp som stöder axelrubriker.

   • Axelrubriker som visas för sekundära axlar förloras när du växlar till en diagramtyp som inte visar sekundära axlar.

Länka ett diagram eller en axel rubrik till en kalkylbladscell

 1. Klicka på den diagram- eller axelrubrik i ett diagram som du vill länka till en kalkylbladscell.

 2. Klicka i formelfältet på kalkylbladet och skriv sedan ett likhetstecken (=).

 3. Markera den kalkylbladscell som innehåller de data eller den text som du vill visa i diagrammet.

  Du kan också skriva referensen till kalkylbladscellen i formelfältet. Ta med ett likhetstecken och kalkylbladets namn följt av ett utropstecken; till exempel =Blad1!F2

 4. Tryck på Retur.

Ta bort en diagram- och axelrubrikerna rubrik från ett diagram

 1. Klicka någonstans i diagrammet.

  Diagramverktyg och flikarna Design, Layout och Format visas.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en diagramrubrik på fliken Layout i gruppen etiketterDiagramrubrik och sedan på Ingen.

   Bild av menyfliksområdet

  • Om du vill ta bort en axelrubrik på fliken Layout i gruppen etiketterAxelrubrik, klicka på typ av axelrubrik som du vill ta bort och klicka sedan på Ingen.

  • Klicka på rubriken för att snabbt ta bort en diagram- och axelrubrikerna rubrik, och tryck sedan på Ta bort. Du kan också högerklicka på diagram- och axelrubrikerna rubriken och klicka sedan på Ta bort.

  • För att ta bort diagram- och axelrubrikerna direkt efter att du lägger till dem, klicka på Ångra i Verktygsfältet Snabbåtkomst eller trycka på CTRL + Z.

Se även

Ändra placeringen av rubriker i ett diagram

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×