Lägga till eller ta bort poster från en listruta

Lägga till eller ta bort poster från en listruta

Efter att du har skapat en listruta kanske du vill lägga till fler objekt eller ta bort objekt. Hur du gör det beror på hur listan skapades. När du skapar en listruta ansluter du den till en lista med poster som används för att fylla den nedrullningsbara listan. När du kopplar in posterna till listrutan kan du peka till antingen ett namn som du har gett listan (kallat ett namngivet område) eller till cellerna som innehåller en lista med poster (kallat ett cellområde).

Redigera en listruta som baseras på ett namngivet område

 1. Gå till listrutan och öppna kalkylbladet som innehåller det namngivna området.

  Tips: Du identifierar ett namngivet område genom att markera området och leta rätt på dess namn i namnrutan. Om du vill leta rätt på ett namngivet område läser du Söka efter namngivna områden.

  Namnruta som visar ett namngivet område

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en post går du till slutet av listan och skriver den nya posten.

  • Om du vill ta bort ett objekt högerklickar du på dess cell, klickar på Ta bort och klickar sedan på OK för att flytta cellerna uppåt.

 3. Klicka på Formler > Namnhanteraren.

  Klicka på fliken Formler och sedan på Namnhanteraren

 4. Klicka på det namngivna område som du vill uppdatera i rutan Namnhanteraren.

 5. Till höger om rutan Refererar till klickar du på knappen Bild på knappen Dölj dialogruta för att dölja dialogrutan. I kalkylbladet markerar du sedan alla celler som innehåller poster för listrutan.

  Knappen Dölj dialogrutan i rutan Namnhanteraren

 6. Klicka på Bild av knappen Expandera dialogruta om du vill expandera dialogrutan.

  Knappen Expandera dialogruta i rutan Namnhanteraren

 7. Klicka på Stäng och klicka sedan på Ja för att spara ändringar i rutan som visas.

Redigera en nedrullningsbar lista som baseras på ett cellområde

 1. Gå till listrutan och öppna kalkylbladet som innehåller informationen för listan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en post går du till slutet av listan och skriver den nya posten.

  • Om du vill ta bort ett objekt högerklickar du på dess cell, klickar på Ta bort och klickar sedan på OK för att flytta cellerna uppåt.

 3. I det kalkylblad där du använde den nedrullningsbara listan markerar du en cell där den nedrullningsbara listan finns.

 4. Klicka på Data >Dataverifiering.

  Dataverifiering på fliken Data

 5. På fliken Inställningar, till höger om rutan Källa, klickar du på knappen Bild på knappen Dölj dialogruta om du vill dölja dialogrutan. På kalkylbladet med posterna för den nedrullningsbara listrutan markerar du alla celler där posterna finns.

  Knappen Dölj dialogruta på fliken Inställningar

 6. Klicka på Bild av knappen Expandera dialogruta om du vill expandera dialogrutan.

  Knappen Visa dialogrutan i rutan Dataverifiering

 7. Uppdatera alla celler där samma listruta används genom att markera kryssrutan Tillämpa ändringarna på alla andra celler med samma inställning.

Arbeta med listrutan

Efter att du har uppdaterat listrutan är det viktigt att du kontrollerar att den fungerar som du vill. Kontrollera till exempel om cellen är bred nog att visa de uppdaterade posterna.

Om listan med poster från listrutan finns i ett annat kalkylblad och du inte vill att användarna ska kunna se den eller göra ändringar i den, kan du dölja och skydda kalkylbladet. Mer information om hur du skyddar ett kalkylblad finns i avsnittet Låsa celler för att skydda dem.

Mer information om du vill ta bort listrutan finns i Ta bort en listruta.

En video om hur du arbetar med listrutor finns i Skapa och hantera listrutor.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×