Lägga till eller ta bort ljud i en PowerPoint-presentation

Lägga till eller ta bort ljud i en PowerPoint-presentation

Du kan lägga till ljud som musik, en berättarröst eller ljudklipp i en PowerPoint-presentation. Om du vill spela in och höra ljud måste datorn vara utrustad med ett ljudkort, en mikrofon och en högtalare.

Om du vill spela in och lägga till en berättarröst med tidsinställningar för PowerPoint-presentationen kan du läsa Spela in ett bildspel med berättarröst och tidsinställningar.

Om du vill spela upp musik under hela presentationen kan du läsa Spela upp musik under bildspelet.

Vad vill du göra?

 1. Klicka på bilden där du vill lägga till ett ljud i vyn Normal.

 2. Gå till fliken Infoga, gå till gruppen Media och klicka på Ljud.

 3. I listan klickar du på Ljud på min dator, letar reda på och markerar önskat ljudklipp och klickar sedan på Infoga.

  Ljudikonen och uppspelningskontroller visas på bilden.

  Ljudikonen och kontroller

 4. Öppna vyn Normal eller Bildspel, klicka på ikonen och klicka på Spela upp när du vill spela upp musik eller annat ljud.

 1. Klicka på bilden där du vill lägga till ett inspelat ljud i vyn Normal.

 2. Gå till fliken Infoga, gå till gruppen Media och klicka på Ljud.

 3. I listan klickar du på Spela in ljud (i PowerPoint 2016) eller Spela in ljud (i PowerPoint 2013).

  Dialogrutan Spela in ljud öppnas.

 4. I rutan Spela in ljud klickar du på Spela in och börjar sedan prata eller spela upp ett eget ljud.

 5. Klicka på Stoppa Knappen Stoppa inspelning i PowerPoint när du är klar med inspelningen. Ange ett namn för inspelningen.

  Klicka på Spela upp Knappen Spela upp i dialogrutan Spela in ljud för att lyssna på inspelningen. Om du är nöjd klickar du på OK för att spara inspelningen och infoga den i bilden. Om du inte är nöjd än upprepar du steg 4 och 5.

  Ljudikonen och uppspelningskontroller visas på bilden.

  Ljudikonen och kontroller
 6. Öppna vyn Normal eller Bildspel, klicka på ikonen och klicka på Spela upp när du vill spela upp musik eller annat ljud.

 1. Välj ikonen för ljudklippet Ljudklippikon på bilden.

 2. Gör något av följande underLjudverktyg på fliken Uppspelning i gruppen Ljudalternativ:

  • Om du vill starta ljudklippet automatiskt när du visar bilden går du till listan Starta och klickar på Automatiskt.

  • Om du vill starta ljudklippet manuellt när du klickar på det på bilden gör du något av följande i listan Starta.

   • (PowerPoint 2016) Välj Vid klickning.

   • (PowerPoint 2013) Välj Vid klickning.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp medan du klickar dig fram mellan bilderna i presentationen väljer du Spela upp på alla bilder.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp kontinuerligt tills du stoppar det väljer du Repetera tills filmen eller ljudet stoppas.

   Obs!: När du loopar ett ljud spelas det upp kontinuerligt tills du går vidare till nästa bild.

 • Markera ljudikonen på bilden och klicka sedan på knappen Spela upp/pausa under ljudikonen.

  Spela upp ett ljudklipp

Viktigt!: Använd bara det här alternativet om du ställer in att ljudklippet ska spelas upp automatiskt, eller om du har skapat någon annan typ av kontroll, till exempel en utlösare att klicka på för att spela upp klippet. (En utlösare är någonting på bilden, till exempel en bild, figur, knapp, ett stycke med text eller en textruta som kan utlösa en åtgärd när du klickar på den.) Observera att ljudikonen alltid visas om du inte drar den utanför bilden.

 1. Klicka på ljudklippsikonen Ljudklippikon .

 2. Under Ljudverktyg på fliken Uppspelning, i gruppen Ljudalternativ, markerar du kryssrutan Dölj under bildspel.

Om du vill ta bort ett musikklipp eller ett annat ljud i PowerPoint gör du följande:

 1. Leta upp bilden som innehåller det ljud du vill ta bort.

 2. Klicka på ljudikonen Ljudklippikon eller CD-ikonen Bild av ikon i vyn Normal och tryck sedan på Delete.

Vad vill du göra?

 1. Klicka på bilden där du vill lägga till ett ljud i vyn Normal.

 2. Klicka på pilen under Ljud i gruppen Media på fliken Infoga.

  Menyn Ljud

 3. I listan klickar du på Ljud från fil eller Clip Art-ljud, letar reda på och markerar önskat ljudklipp och klickar sedan på Infoga.

  Ljudikonen och uppspelningskontroller visas på bilden.

  Ljudikonen och kontroller

 4. Öppna vyn Normal eller Bildspel, klicka på ikonen och klicka på Spela upp när du vill spela upp musik eller annat ljud.

 1. Klicka på bilden där du vill lägga till ett ljud i vyn Normal.

 2. Klicka på pilen under Ljud i gruppen Media på fliken Infoga.

  Menyn Ljud

 3. I listan klickar du på Spela in ljud.

  Dialogrutan Spela in ljud öppnas.

 4. I rutan Spela in ljud klickar du på Spela in Knappen Spela in ljud i PowerPoint och börjar sedan prata eller spelar upp ett eget ljud.

 5. Klicka på Stoppa Knappen Stopp i dialogrutan Spela in ljud när du är klar med inspelningen. Ange ett namn för inspelningen.

  Klicka på Spela upp Knappen Spela upp i dialogrutan Spela in ljud för att lyssna på inspelningen. Om du är nöjd klickar du på OK för att spara inspelningen och infoga den i bilden. Om du inte är nöjd än upprepar du steg 4 och 5.

  Ljudikonen och uppspelningskontroller visas på bilden:

  Ljudikonen och kontroller

 6. Öppna vyn Normal eller Bildspel, klicka på ikonen och klicka på Spela upp när du vill spela upp musik eller annat ljud.

 1. Välj ikonen för ljudklippet Ljudklippikon på bilden.

 2. Gör något av följande underLjudverktyg på fliken Uppspelning i gruppen Ljudalternativ:

  • Om du vill starta ljudklippet automatiskt när du visar bilden går du till listan Starta och klickar på Automatiskt.

  • Om du vill starta ljudklippet manuellt när du klickar på det på bilden går du till listan Starta och väljer Vid klickning.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp medan du klickar dig fram mellan bilderna i presentationen går du till listan Start och väljer Spela upp på alla bilder.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp kontinuerligt tills du stoppar det markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas.

   Obs!: När du loopar ett ljud spelas det upp kontinuerligt tills du går vidare till nästa bild.

 • Klicka på knappen Spela upp/pausa under ljudikonen på bilden.

  Spela upp ett ljudklipp

Viktigt!: Använd bara det här alternativet om du ställer in att ljudklippet ska spelas upp automatiskt, eller om du har skapat någon annan typ av kontroll, till exempel en utlösare att klicka på för att spela upp klippet. (En utlösare är någonting på bilden, till exempel en bild, figur, knapp, ett stycke med text eller en textruta som kan utlösa en åtgärd när du klickar på den.) Observera att ljudikonen alltid visas om du inte drar den utanför bilden.

 1. Klicka på ljudklippsikonen Ljudklippikon .

 2. Under Ljudverktyg på fliken Uppspelning, i gruppen Ljudalternativ, markerar du kryssrutan Dölj under bildspel.

Om du vill ta bort ett musikklipp eller ett annat ljud i PowerPoint gör du följande:

 1. Leta upp bilden som innehåller det ljud du vill ta bort.

 2. Klicka på ljudikonen Ljudklippikon eller CD-ikonen Bild av ikon i vyn Normal och tryck sedan på Delete.

Vad vill du göra?

 1. Klicka på bilden där du vill lägga till ett ljud i vyn Normal.

 2. Klicka på pilen under Ljud i gruppen Medieklipp på fliken Infoga.

  Menyn Ljud

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till ljud från datorn eller en nätverksresurs klickar du på Ljud från fil, letar upp mappen som innehåller filen och dubbelklickar sedan på den fil du vill lägga till.

  • Om du vill lägga till ljud från ClipArt klickar du på Ljud från ClipArt Organizer, letar reda på det ljudklipp du vill använda i åtgärdsfönstret ClipArt och klickar sedan för att lägga till den på bilden.

  • Om du vill spela upp ljud från en CD-skiva i datorn klickar du på Spela ett ljudspår från CD, väljer start- och sluttid samt eventuella andra uppspelningsalternativ och klickar på OK.

  • Om du vill spela in och lägga till eget ljud klickar du på Spela in ljud. Klicka på knappen Spela in Knappen Spela in ljud i PowerPoint i dialogrutan och börja tala eller spela in eget ljud.

  Ljudikonen Bild av ikon visas på bilden.

 1. Klicka på ljudikonen Bild av ikon på bilden.

 2. Gör något av följande underLjudverktyg på fliken Alternativ i gruppen Ljudalternativ:

  • Om du vill starta ljudklippet automatiskt när du visar bilden går du till listan Spela upp ljud och klickar på Automatiskt.

  • Om du vill starta ljudklippet manuellt när du klickar på det på bilden går du till listan Spela upp ljud och väljer Vid klickning.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp medan du klickar dig fram mellan bilderna i presentationen går du till listan Spela upp ljud och väljer Spela upp på alla bilder.

  • Om du vill spela upp ett ljudklipp kontinuerligt tills du stoppar det väljer du Repetera tills filmen eller ljudet stoppas.

   Obs!: När du loopar ett ljud spelas det upp kontinuerligt tills du går vidare till nästa bild.

Om du vill upprepa ett ljud tills du stoppar det, eller spela upp det under hela presentationen, måste du ange stoppalternativ.

 1. Du justerar inställningar för när ljudfilen ska stanna genom att öppna fliken Animeringar, gå till gruppen Animeringar och klicka på Anpassad animering.

  Bild av fliken Animeringar

 2. I Anpassad animeringaktivitetsfönster klickar du på pilen till höger om det valda ljudet i listan Anpassad animering och klickar sedan på Effektalternativ.

 3. Gör något av följande på fliken Effekt under Stoppa:

  • Om du vill stoppa ljudfilen genom att klicka på bilden med musen väljer du Vid klickning.

  • Om du vill stoppa ljudfilen efter den aktuella bilden klickar du på Efter aktuell bild.

  • Om du vill spela upp ljudfilen under flera bilder klickar du på Efter och anger under hur många bilder som filen ska spelas upp.

   Obs!: För de två sista alternativen ovan ska ljudet vara lika långt som bildernas angivna visningstid. Du kan se längden på ljudfilen på fliken Ljudinställningar, under Information.

 • Dubbelklicka på ljudikonen Bild av ikon på bilden.

Viktigt!:  Använd bara det här alternativet om du ställer in att ljudet ska spelas upp automatiskt, eller om du har skapat någon annan typ av kontroll, till exempel en utlösare att klicka på för att spela upp ljudet. (En utlösare är någonting på bilden, till exempel en bild, figur, knapp, ett stycke med text eller en textruta som utlöser en åtgärd när du klickar på den.) Observera att ljudikonen alltid visas i normalvyn om du inte drar den utanför bilden.

 1. Klicka på ljudikonen Bild av ikon .

 2. Under Ljudverktyg på fliken Alternativ, i gruppen Ljudalternativ, markerar du kryssrutan Dölj under bildspel.

 1. Klicka på bilden som innehåller det ljud du vill ta bort.

 2. Klicka på ljudikonen Bild av ikon eller CD-ikonen Bild av ikon i vyn Normal och tryck sedan på DEL.

  Upprepa steg 1 och 2 för varje bild som innehåller ljudfiler som du vill ta bort om du vill ta bort flera ljud.

Snabbreferens

Lägga till ljud i ett bildspel i PowerPoint 2016 för Mac

Spela upp musik under bildspelet

Filformat för video och ljud som kan användas i PowerPoint

Spela upp musik eller andra ljud automatiskt när en bild visas

Trimma ett video-, musik- eller ljudklipp

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×