Lägga till eller ta bort helgdagar eller anpassade händelser i kalendern

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Helgdagar är heldagshändelser i Outlook. Som standard har inga helgdagar lagts till i kalendern när du börjar använda Microsoft Outlook.

Du kan skapa anpassade helgdagsfiler också för andra typer av händelser, t ex kvartalsvisa tidsgränser och organisationens utbetalningsdagar.

I den här artikeln

Lägga till helgdagar och händelser

Ta bort helgdagar och händelser

Skapa anpassade helgdags- och händelsefiler

Distribuera anpassade helgdags- och händelsefiler

Lägga till helgdagar och händelser

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Kalender.

 4. Under Kalenderalternativ klickar du på Lägg till helgdagar.

 5. Markera kryssrutan bredvid det land eller den region vars helgdagar du vill lägga till i kalendern och klicka sedan på OK.

  Obs!: Ditt eget land/region markeras automatiskt.

  Om du redan har lagt till landets eller regionens helgdagar i kalendern markeras landets/regionens kryssruta i dialogrutan Lägg till helgdagar i kalendern. Om du försöker lägga till samma objekt igen får du följande meddelande:

  Helgdagar för land/region är redan installerade. Vill du installera dem igen?

  Om du klickar på Ja installeras helgdagarna och händelserna igen och det innebär att alla helger och händelser visas två gånger.

Obs!:  Den information om helgdagar som tillhandahålls med Outlook 2010 innehåller händelser för åren 2009 till 2020 enligt den gregorianska kalendern. Om du använder en annan än den gregorianska kalendern finns händelser som inträffar under samma tidsperiod med.

Överst på sidan

Ta bort helgdagar och händelser

Du kan även följa de här anvisningarna för att ta bort dubbletter av helgdagar som skapats när du lade till helgdagar i kalendern.

 1. I Kalender går du till fliken Visa och gruppen Aktuell vy. Där klickar du på Ändra vy och sedan på Händelser.

  Obs!:  Om du inte ser Händelser kontrollerar du att du är i kalendervyn. Kommandot Händelser visas inte i andra vyer. Klicka på Kalender i navigeringsfönstret.

 2. Markera de helgdagar du vill ta bort. Om du vill markera flera rader håller du ned CTRL och klickar på flera rader.

  Tips:  Klicka på kalenderikonen om du vill markera en rad. Klicka inte i datacellerna på raden.

 3. På fliken Start går du till gruppen Åtgärder och klickar på Ta bort.

Tips: Om du vill ta bort alla helgdagar för ett land/region klickar du på kolumnrubriken Plats så att listan med händelser ordnas så att alla helgdagar för ett land/region visas tillsammans.

Överst på sidan

Skapa anpassade helgdags- och händelsefiler

Det finns fördefinierade helgdagar i Outlook. Men tänk om du vill att alla i arbetsgruppen ska ha gemensamma kalenderhändelser som löningsdagar och förfallodagar för kvartalsutgifter? Du kan skapa en egen anpassad uppsättning med helgdagar och händelser och distribuera den till andra i arbetsgruppen.

Tips: Istället för att skapa anpassade helgdagsfiler kan du skapa och dela anpassade kalendrar. Länkar till mer information om hur du delar ut kalendrar finns i avsnittet Se även.

Varning:  Ändra filen Outlook.hol på egen risk. Microsoft tillhandahåller metoden "i befintligt skick" utan någon typ av garanti, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier angående säljbarhet och/eller lämplighet för ett visst ändamål.

Obs!:  Om du lägger till samma anpassade uppsättning helgdagar igen får du en dubbel uppsättning helgdagar i kalendern. Därför bör du skapa en egen uppsättning helgdagar istället för att anpassa en befintlig uppsättning.

 1. Avsluta Outlook om det körs.

 2. Leta upp följande fil i Utforskaren:

  enhet: \Program\Microsoft Office\Office 14\LCID\outlook.hol

  Obs!: LCID är ett ID-nummer för språk. Mer information om LCID-nummer finns i avsnittet Se även.

 3. Säkerhetskopiera filen.

 4. Öppna filen Outlook.hol i ett textredigeringsprogram, till exempel Anteckningar.

 5. Placera markören i slutet av filen genom att trycka på CTRL+END.

 6. Skriv en ny rubrik och anpassade händelser i formatet nedan.

  [Country or Description] ###Holiday or event description, yyyy/mm/ddHoliday or event description, yyyy/mm/dd

  I det föregående formatet är ### det totala antalet objekt som listas för ett visst land/region eller en viss beskrivning. Det är mellanrum mellan den avslutande parentesen och värdet och en vagnretur i slutet av raden. På varje helgdagsrad finns ett komma och ett mellanslag mellan helgdagsbeskrivningen och datumet samt en vagnretur i slutet av raden. Till exempel:

  [Expense Reports] 4
  Q1 Expense Reports Due, 2011/04/15
  Q2 Expense Reports Due, 2011/07/15
  Q3 Expense Reports Due, 2011/10/15
  Q4 Expense Reports Due, 2012/01/15
 7. Spara och stäng Outlook.hol.

Nästa gång du kör Outlook kan du lägga till datumen för utgiftsrapporter i kalendern.

Överst på sidan

Distribuera anpassade helgdags- och händelsefiler

Du kan distribuera en anpassad helgdags- och händelsefil till andra personer på följande sätt:

 • Skicka ett e-postmeddelande med filen Outlook.hol bifogad.

 • Placera filen i en delad mapp i nätverket där andra kan kopiera filen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×