Lägga till eller ta bort fyllningar eller effekter i SmartArt-grafik

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs hur du ändrar Fyllningseffekter för SmartArt-grafik. Om du vill göra något annat kan du vara följande länkar till hjälp:

Du kan ändra utseendet på SmartArt-grafiken genom att ändra fyllningar i figurer och text, eller genom att lägga till tredimensionella effekter (3D-effekter), t.ex. skuggor, reflektioner, ljussken, mjuka kanter, fasningar och rotationer.

Artikelinnehåll

Översikt över fyllningar, toningar och 3D-effekter

Lägga till en fyllning i en figur i SmartArt-grafik

Lägga till en fyllning i text i SmartArt-grafik

Använda en effekt på en figur i SmartArt-grafik

Använda en effekt på text i SmartArt-grafik

Ta bort en fyllning i figurer eller text i SmartArt-grafik

Ta bort en effekt från figurer eller text i SmartArt-grafik

Översikt över fyllningar, toningar och 3D-effekter

En fyllning fyller upp området inuti en figur. Du kan ändra färg på fyllningen eller använda en struktur, en bild eller en toning som fyllning. Toning är den gradvisa förändringen av en färg som övergår till en annan, eller en nyans som övergår till en annan nyans av samma färg.

SmartArt-grafik med figurer med enfärgad fyllning och gradvis toning

Figurer kan visas med kanter och djup och roteras tredimensionellt.

Om hela SmartArt-grafiken är tredimensionella (kallas scen sammanhängande 3D), kan du redigera texten och formateringen för var och en av de enskilda figurerna, men du bör flytta eller ändra storlek på figurer i en tvådimensionell scen.

Om du vill växla mellan 2D och 3D klickar du på Redigera i 2D i gruppen Figurer på fliken Format under SmartArt-verktyg. Med hjälp av knappen Redigera i 2D låser du tillfälligt upp SmartArt-grafiken så att du kan redigera den och flytta eller ändra storlek på figurerna. 3D-effekterna tillämpas dock fortfarande på SmartArt-grafiken och visas på nytt när du klickar på Redigera i 2D en andra gång.

Överst på sidan

Lägga till en fyllning i en figur i SmartArt-grafik

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på figuren som du vill lägga till fyllningen i.

  • Om du vill lägga till samma fyllning i flera figurer klickar du på den första figuren och håller ned CTRL medan du klickar på övriga figurer som du vill fylla.

  • Om du vill fylla alla figurer i SmartArt-grafiken klickar du på SmartArt-grafiken och trycker sedan på CTRL+A så att alla figurerna markeras.

 2. Klicka på pilen bredvid Figur i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Format visas.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill ändra en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och sedan på önskad färg på fliken Standard. Du kan också blanda din egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning pekar du på Toning och klickar sedan på önskad variant.

   Om du vill anpassa toningen, klicka på Fler toningar och väljer de alternativ som du vill använda. Mer information om hur du anpassar toningar finns i Ändra färg på en figur, figurkant, eller hela SmartArt-grafiken.

  • Om du vill lägga till eller ändra en struktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ som du vill använda.

Om du vill lägga till en bakgrundsfyllning för hela SmartArt-grafiken, gör du följande:

 1. Högerklicka på SmartArt-grafikens kantlinje och klicka sedan på Formatera objekt på snabbmenyn.

 2. Klicka på Fyll och välj önskade alternativ.

Överst på sidan

Lägga till en fyllning i text i SmartArt-grafik

 1. Markera texten som du vill fylla i figuren i SmartArt-grafiken.

  Om du vill lägga till samma textfyllning i flera figurer markera du texten i den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du markerar texten i övriga figurer.

 2. Klicka på pilen bredvid Textfyllning i gruppen WordArt-format på fliken Format under SmartArt-verktyg och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Format visas.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsfärg klickar du på önskad färg. Om du inte vill använda någon färg klickar du på Ingen fyllning.

   Om du vill ändra en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler fyllningsfärger och sedan på önskad färg på fliken Standard. Du kan också blanda din egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en fyllningsbild klickar du på Bild, letar upp mappen som innehåller den bild som du vill använda, klickar på bildfilen och sedan på Infoga.

   Om du markerar textstycken vid olika tillfällen och använder en bild som fyllning kommer varje enskild markering att fyllas av hela bilden. Bilden kommer inte att sträcka sig över alla de markerade texterna.

  • Om du vill lägga till eller ändra en toning pekar du på Toning och klickar på en toning.

   Om du vill anpassa toningen klickar du på Fler toningar och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en struktur pekar du på Struktur och klickar sedan på den struktur som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Fler strukturer och väljer de alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Använda en effekt i en figur i SmartArt-grafik

Ett snabbt och enkelt sätt att lägga till en professionellt kombination av effekter i SmartArt-grafiken är att använda ett snabbformat. Snabbformat för SmartArt-grafik (eller SmartArt-format) bland annat kanter, skuggor, linjeformat, toningar och 3D-perspektiv och kan vara tillämpade på hela SmartArt-grafik eller till enskilda figurer genom att följa stegen nedan. Snabbformat för enskilda figurer kallas Figurformat och Snabbformat för hela SmartArt-grafiken är SmartArt-format. SmartArt-format och Figurformat visas i miniatyrer i gallerierna snabbformat. När du håller muspekaren över en miniatyr kan du se hur snabbformatet påverkar din SmartArt-grafik eller figur.

 1. Gör något av följande:

  • Klicka på figuren som du vill använda en effekt i.

  • Om du vill lägga till samma effekt i flera figurer klickar du på den första figuren och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer som du vill lägga till effekten i.

  • Om du vill använda effekten för hela SmartArt-grafiken klickar du på SmartArt-grafiken och trycker sedan på CTRL+A så att alla figurer markeras.

 2. Klicka på Figureffekter i gruppen Figurformat på fliken Format under SmartArt-verktyg, och gör sedan något av följande:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Format visas.

  • Om du vill lägga till eller ändra en inbyggd kombination av effekter pekar du på Förval och klickar på den effekt du vill använda.

   Om du vill anpassa den inbyggda effekten klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

   Du kan anpassa färgerna i ett ljussken genom att klicka på Fler ljusskensfärger och sedan på önskad färg. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och sedan på den färg som du vill använda på fliken Standard. Du kan också skapa en egen färg på fliken Egen. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du vid ett senare tillfälle ändrar dokumentets tema.

  • Om du vill lägga till eller ändra en mjuk kant pekar du på Mjuka kanter och klickar på önskad storlek.

  • Om du vill lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar sedan på önskad kant.

   Du kan anpassa kanten genom att klicka på 3D-alternativ och välja önskade alternativ.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den rotation du vill använda.

   Om du vill anpassa rotationen klickar du på Alternativ för 3D-rotation och väljer de alternativ du vill använda.

   Meddelanden: 

   • Upprepa steg 2 om du vill skapa en egen effekt av flera olika effekter. Du kan inte lägga till flera fyllningseffekter i samma figur, men du kan kombinera en fyllning med andra effekter, exempelvis Mjuk kant eller Fasning.

   • Om du vill använda en effekt i figurer som är kombinerade för att skapa en större figur, som i layouten Böjd bildaccentlista i typen Lista, markerar du alla tillhörande figurer innan du lägger till effekten.

    I exemplet nedan är alla figurer i en större figur markerade. Om du vill lägga till en effekt i en av figurerna, exempelvis den lilla cirkelrunda figuren (bildplatshållaren med solen och bergen), får bara denna figur vara markerad. Om du vill lägga till en effekt i hela den större figuren markerar du alla tillhörande figurer på det sätt som visas nedan. Observera att effekten används separat i varje enskild figur, inte för hela gruppen av figurer.

    Böjd lista 1: SmartArt-grafik med markerade associerade figurer

   • Gör på följande sätt om du vill lägga till en effekt på bakgrunden av hela SmartArt-grafiken:

    1. Högerklicka på SmartArt-grafikens kantlinje och klicka sedan på Formatera objekt på snabbmenyn.

    2. Klicka på Skuggning, 3D-format eller 3D-rotation och välj önskade alternativ.

Överst på sidan

Använda en effekt i text i SmartArt-grafik

Ett snabbt och enkelt sätt att lägga till en professionellt kombination av effekter i text i hela SmartArt-grafiken är att använda ett snabbformat. Snabbformat för text kallas WordArt-format. WordArt-format visas i miniatyrer i snabbformatsgalleriet. När du håller muspekaren över en miniatyr kan du se hur det WordArt-format påverkar text i SmartArt-grafiken.

 1. Markera den text i figuren i SmartArt-grafiken som du vill använda effekten på.

  Om du vill lägga till samma effekt för text på flera platser markerar du den första texten och håller sedan ned CTRL medan du markerar övriga texter.

 2. Klicka sedan på Texteffekter i gruppen WordArt-format på fliken Format under SmartArt-verktyg och gör något av följande:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Format visas.

  • Om du vill lägga till eller ändra en skugga pekar du på Skugga och klickar på den skugga som du vill använda.

   Om du vill anpassa strukturen klickar du på Skuggalternativ och väljer de alternativ du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en reflektionseffekt, pekar du på Reflektion och klickar på den effekt som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en ljusskenseffekt pekar du på Ljussken och klickar på den effekt som du vill använda.

   Om du vill anpassa färgerna för en ljusskenseffekt klickar du på Fler ljusskensfärger och väljer den färg som du vill använda. Om du vill byta till en färg som inte finns bland temafärger klickar du på Fler färger och klickar på den färg som du vill använda på fliken Standard eller blandar en egen färg på fliken Valfri. Egna färger och färger på fliken Standard uppdateras inte om du senare ändrar tema.

  • Om du vill ge texten djup genom att lägga till eller ändra en kant pekar du på Fasning och klickar på den fasning som du vill använda.

   Om du vill anpassa fasningen klickar du på 3D-alternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar på den 3D-rotation som du vill använda.

   Om du vill anpassa fasningen klickar du på 3D-rotationsalternativ och väljer de alternativ som du vill använda.

  • Om du vill lägga till eller ändra textens skevhet eller bana pekar du på Omvandla och klickar på det alternativ som du vill använda.

Överst på sidan

Ta bort en fyllning från figurer eller text i SmartArt-grafik

 1. Klicka på den figur eller text som du vill ta bort fyllningen från.

  Om du vill ta bort samma fyllning från flera figurer eller textstycken klickar du på den första figuren eller det första textstycket och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer eller textstycken.

 2. Gör något av följande på fliken Format under SmartArt-verktyg:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Format visas.

  • Om du vill ta bort en fyllning från en figur klickar du på Figurfyllning i gruppen Figurformat och sedan på Ingen fyllning. Om du vill ta bort en toning som används som fyllning pekar du på Toning och klickar sedan på Ingen toning.

  • Om du vill ta bort en fyllning från en text klickar du på Textfyllning i gruppen WordArt-format och sedan på Ingen fyllning. Om du vill ta bort en toning pekar du på Toning och klickar sedan på Ingen toning.

Överst på sidan

Ta bort en effekt från figurer eller text i SmartArt-grafik

 1. Klicka på den figur eller text som du vill ta bort effekten från.

  Om du vill ta bort samma effekt från flera figurer eller textstycken klickar du på den första figuren eller det första textstycket och håller sedan ned CTRL medan du klickar på övriga figurer eller textstycken.

 2. Gör något av följande på fliken Format under SmartArt-verktyg:

  Bild av fliken Format under SmartArt-verktyg

  Kontrollera att du har markerat en SmartArt-grafik om inte flikarna SmartArt-verktyg eller Format visas.

  • Om du vill ta bort en effekt från en figur klickar du på Figureffekter i gruppen Figurformat.

  • Om du vill ta bort en effekt från en text klickar du på Texteffekter i gruppen WordArt-format.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en inbyggd kombination av effekter från figuren pekar du på Förval och klickar på Inga förhandsinställningar.

  • Om du vill ta bort en skuggning pekar du på Skuggning och klickar sedan på Ingen skuggning.

  • Om du vill ta bort en reflektion pekar du på Reflektion och klickar sedan på Ingen reflektion.

  • Om du vill ta bort ett ljussken pekar du på Ljussken och klickar sedan på Inget ljussken.

  • Om du vill ta bort mjuka kanter från en figur pekar du på Mjuka kanter och klickar sedan på Inga mjuka kanter.

  • Om du vill ta bort en kant pekar du på Fasning och klickar sedan på Ingen fasning.

  • Om du vill ta bort en 3D-rotation pekar du på 3D-rotation och klickar sedan på Ingen rotation.

  • Om du vill ta bort skevheten i en text pekar du på Transformera och klickar sedan på Ingen transformering.

Tips: Om du snabbt vill ta bort alla anpassningar från en figur högerklickar du på figuren och klickar sedan på Återställ figur på snabbmenyn.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×